[Tkabber-dev] r848 - in trunk/tkabber: . ifacetk msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Fri Dec 29 15:03:10 MSK 2006


Author: sergei
Date: 2006-12-29 15:03:05 +0300 (Fri, 29 Dec 2006)
New Revision: 848

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/browser.tcl
  trunk/tkabber/disco.tcl
  trunk/tkabber/ifacetk/iroster.tcl
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber/msgs/uk.msg
Log:
	* browser.tcl, disco.tcl: Bugfix in destroying state variables after
	 browser/disco window is closed (thanks to Konstantin Khomoutov).

	* ifacetk/iroster.tcl: Added new hook roster_group_popup_menu_hook
	 which is called on popping up group menu in main roster (thanks
	 to Konstantin Khomoutov).

	* msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).

	* msgs/uk.msg: Updated (thanks to Artem Bondarenko).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2006-12-28 12:25:15 UTC (rev 847)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2006-12-29 12:03:05 UTC (rev 848)
@@ -1,3 +1,16 @@
+2006-12-29 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* browser.tcl, disco.tcl: Bugfix in destroying state variables after
+	 browser/disco window is closed (thanks to Konstantin Khomoutov).
+
+	* ifacetk/iroster.tcl: Added new hook roster_group_popup_menu_hook
+	 which is called on popping up group menu in main roster (thanks
+	 to Konstantin Khomoutov).
+
+	* msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* msgs/uk.msg: Updated (thanks to Artem Bondarenko).
+
 2006-12-26 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* plugins/chat/logger.tcl: Changed log directory structure and made

Modified: trunk/tkabber/browser.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/browser.tcl	2006-12-28 12:25:15 UTC (rev 847)
+++ trunk/tkabber/browser.tcl	2006-12-29 12:03:05 UTC (rev 848)
@@ -672,7 +672,7 @@
 proc browser::destroy_state {bw} {
   variable browser
 
-  array unset browser(*,$bw)
-  array unset browser(*,$bw,*)
+  array unset browser *,$bw
+  array unset browser *,$bw,*
 }
 

Modified: trunk/tkabber/disco.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/disco.tcl	2006-12-28 12:25:15 UTC (rev 847)
+++ trunk/tkabber/disco.tcl	2006-12-29 12:03:05 UTC (rev 848)
@@ -1329,8 +1329,8 @@
 proc disco::browser::destroy_state {bw} {
   variable browser
 
-  array unset browser(*,$bw)
-  array unset browser(*,$bw,*)
+  array unset browser *,$bw
+  array unset browser *,$bw,*
 
   set idx [lsearch -exact $browser(opened) $bw]
   if {$idx >= 0} {

Modified: trunk/tkabber/ifacetk/iroster.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/ifacetk/iroster.tcl	2006-12-28 12:25:15 UTC (rev 847)
+++ trunk/tkabber/ifacetk/iroster.tcl	2006-12-29 12:03:05 UTC (rev 848)
@@ -1702,6 +1702,15 @@
 	-state $state
   $m add command -label [::msgcat::mc "Remove all users in group..."] \
 	-command [list [namespace current]::remove_users_group_dialog $connid $name]
+
+  set last [$m index end]
+
+  ::hook::run roster_group_popup_menu_hook $m $connid $name
+
+  if {[$m index end] > $last} {
+	$m insert [expr $last + 1] separator
+  }
+
   return $m
 }
 
@@ -1874,3 +1883,4 @@
 
 ###############################################################################
 
+# vim:ts=8:sw=4:sts=4:noet

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-12-28 12:25:15 UTC (rev 847)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-12-29 12:03:05 UTC (rev 848)
@@ -241,13 +241,13 @@
 ::msgcat::mcset pl "Send contacts to %s" "Wyślij kontakty do %s"
 ::msgcat::mcset pl "Use aliases to show multiple users in one roster item." "Używaj aliasów do łączenia wielu kontaktów w jedną pozycję na liście (metakontakty)."
 ::msgcat::mcset pl "Roster item may be dropped not only over group name but also over any item in group." "Elementy listy przenoszone metodą drag&drop mogą być upuszczone nie tylko na pozycję z nazwą grupy, ale także na każdy inny element tej grupy."
-::msgcat::mcset pl "%s is available" "%s ma status Dostępny"
-::msgcat::mcset pl "%s is free to chat" "%s ma status Chętny do rozmowy"
-::msgcat::mcset pl "%s is away" "%s ma status Zaraz wracam"
-::msgcat::mcset pl "%s is extended away" "%s ma status Nieobecny"
-::msgcat::mcset pl "%s doesn't want to be disturbed" "%s ma status Nie przeszkadzać"
-::msgcat::mcset pl "%s is invisible" "%s ma status Niewidoczny"
-::msgcat::mcset pl "%s is unavailable" "%s ma status Rozłączony"
+::msgcat::mcset pl "is available" "ma status Dostępny"
+::msgcat::mcset pl "is free to chat" "ma status Chętny do rozmowy"
+::msgcat::mcset pl "is away" "ma status Zaraz wracam"
+::msgcat::mcset pl "is extended away" "ma status Nieobecny"
+::msgcat::mcset pl "doesn't want to be disturbed" "ma status Nie przeszkadzać"
+::msgcat::mcset pl "is invisible" "ma status Niewidoczny"
+::msgcat::mcset pl "is unavailable" "ma status Rozłączony"
 
 # plugins/chat/clear.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Clear chat window" "Wyczyść okno rozmów"
@@ -528,7 +528,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Reset to default value" "Przywróć domyślną wartość"
 
 # muc.tcl
-::msgcat::mcset pl "Generate event messages in MUC compatible conference rooms." "Generuj zdarzenia wiadomości w pokojach konferencyjnych zgodnych z MUC."
+::msgcat::mcset pl "Generate status messages when occupants enter/exit MUC compatible conference rooms." "Generuj wiadomości o statusie użytkowników wchodzących/wychodzących w pokojach konferencyjnych zgodnych z MUC."
 ::msgcat::mcset pl "Whois" "Kim jest"
 ::msgcat::mcset pl "Kick" "Wyrzuć"
 ::msgcat::mcset pl "Ban" "Zabroń wstępu"
@@ -552,7 +552,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Add" "Dodaj"
 ::msgcat::mcset pl " by %s" " przez %s"
 ::msgcat::mcset pl "%s is now known as %s" "%s nazywa się teraz %s"
-::msgcat::mcset pl "%s has become available" "%s jest dostępny"
 ::msgcat::mcset pl "%s has left" "%s wyszedł"
 ::msgcat::mcset pl "%s has been banned" "Zablokowano wstęp dla %s"
 ::msgcat::mcset pl "%s has been kicked" "%s został wyrzucony"
@@ -586,6 +585,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because of membership loss" "%s został wyrzucony z powodu utraty praw członka"
 ::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because room became members-only" "%s został wyrzucony, ponieważ pokój konferencyjny jest tylko dla użytkowników z prawami członka"
 ::msgcat::mcset pl "Room is destroyed" "Pokój został zamknięty"
+::msgcat::mcset pl "%s has entered" "%s dołączył do konferencji"
+::msgcat::mcset pl "and" "i"
 
 # itemedit.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Edit properties for %s" "Edycja właściwości dla %s"
@@ -682,7 +683,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Join group..." "Dołącz do konferencji..."
 ::msgcat::mcset pl "Sound" "Dźwięki"
 ::msgcat::mcset pl "Chats" "Rozmowy i konferencje"
-::msgcat::mcset pl "Generate event messages" "Generuj zdarzenia wiadomości"
 ::msgcat::mcset pl "Smart autoscroll" "Inteligentne autoprzewijanie"
 ::msgcat::mcset pl "Stop autoscroll" "Zatrzymaj autoprzewijanie"
 ::msgcat::mcset pl "Emphasize" "Wyświetl formatowanie dla słów pomiędzy * / i _"
@@ -739,6 +739,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Disabled\n" "Wyłączony\n"
 ::msgcat::mcset pl "Use Tabbed Interface (you need to restart)." "Włącz interfejs z panelami w jednym oknie (wymagany restart)."
 ::msgcat::mcset pl "Show Toolbar." "Pokaż pasek przycisków."
+::msgcat::mcset pl "Generate enter/exit messages" "Generuj wiadomości przy wejściu/wyjściu"
 
 # plugins/chat/info_commands.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Full Name" "Pełna nazwa"
@@ -794,9 +795,26 @@
 ::msgcat::mcset pl "Export to XHTML" "Zapisz jako XHTML"
 ::msgcat::mcset pl "Search up" "Przeszukaj w górę"
 ::msgcat::mcset pl "Search down" "Przeszukaj w dół"
-::msgcat::mcset pl "Select month:" "Wybór miesiąca: "
-::msgcat::mcset pl "Current" "Bieżący"
-::msgcat::mcset pl "All" "Wszystkie" 
+::msgcat::mcset pl "Select month:" "Wybierz miesiąc: "
+::msgcat::mcset pl "All" "Wszystkie"
+::msgcat::mcset pl "April" "Kwiecień"
+::msgcat::mcset pl "August" "Sierpień"
+::msgcat::mcset pl "Chats history is converted.\nBackup of the old history is stored in %s" "Historia rozmów została przekonwertowana.\nKopia zapasowa starej historii została zapisana w %s"
+::msgcat::mcset pl "Conversion is finished" "Konwersja zakończona"
+::msgcat::mcset pl "Converting Log Files" "Konwersja plików historii"
+::msgcat::mcset pl "December" "Grudzień"
+::msgcat::mcset pl "February" "Luty"
+::msgcat::mcset pl "File %s is corrupt. History for %s (%s) is NOT converted\n" "Plik %s jest uszkodzony. Historia dla %s (%s) NIE została przekonwertowana\n"
+::msgcat::mcset pl "File %s is corrupt. History for %s is NOT converted\n" "Plik %s jest uszkodzony. Historia dla %s NIE została przekonwertowana\n"
+::msgcat::mcset pl "January" "Styczeń"
+::msgcat::mcset pl "July" "Lipiec"
+::msgcat::mcset pl "June" "Czerwiec"
+::msgcat::mcset pl "March" "Marzec"
+::msgcat::mcset pl "May" "Maj"
+::msgcat::mcset pl "November" "Listopad"
+::msgcat::mcset pl "October" "Październik"
+::msgcat::mcset pl "Please, be patient while chats history is being converted to new format" "Proszę czekać, historia rozmów jest konwertowana do nowego formatu"
+::msgcat::mcset pl "September" "Wrzesień"
 
 # plugins/chat/nick_colors.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Use colored nicks in chat windows." "Koloruj pseudonimy w oknach rozmów."
@@ -1047,6 +1065,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "List of users for chat." "Lista uczestników rozmowy."
 ::msgcat::mcset pl "Remove from roster..." "Usuń z listy kontaktów..."
 ::msgcat::mcset pl "Open chat" "Rozpocznij rozmowę"
+::msgcat::mcset pl "Generate chat messages when room occupant or chat peer changes his/her status and/or status message" "Generuj wiadomości kiedy uczestnik konferencji lub rozmowy zmienia swój status lub opis statusu"
 
 # plugins/windows/taskbar.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Hide Main Window" "Ukryj główne okno"
@@ -1396,4 +1415,16 @@
 ::msgcat::mcset pl "Edit entities affiliations: %s" "Edytuj przynależności obiektów: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Jabber ID"
 ::msgcat::mcset pl "SubID"
-::msgcat::mcset pl "Subscription" "Subskrypcja"
\ No newline at end of file
+::msgcat::mcset pl "Subscription" "Subskrypcja"
+
+# plugins/roster/fetch_nicknames.tcl
+::msgcat::mcset pl "Fetch nickname" "Pobierz pseudonim"
+::msgcat::mcset pl "Fetch user nicknames" "Pobierz pseudonimy kontaktów"
+
+# plugins/general/session.tcl
+::msgcat::mcset pl "Load state on Tkabber start." "Wczytaj zapisaną sesję przy starcie Tkabbera."
+::msgcat::mcset pl "Load state on start" "Wczytaj zapisaną sesję przy starcie"
+::msgcat::mcset pl "Save state" "Zapisz sesję"
+::msgcat::mcset pl "Save state on Tkabber exit." "Zapisz sesję przy zamknięciu Tkabbera."
+::msgcat::mcset pl "Save state on exit" "Zapisz sesję przy zamknięciu"
+::msgcat::mcset pl "Tkabber save state options." "Ustawienia zapisu sesji Tkabbera."
\ No newline at end of file

Modified: trunk/tkabber/msgs/uk.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2006-12-28 12:25:15 UTC (rev 847)
+++ trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2006-12-29 12:03:05 UTC (rev 848)
@@ -1469,6 +1469,27 @@
 ::msgcat::mcset uk "Can't open file \"%s\": %s" "Неможливо відкрити файл \"%s\": %s"
 ::msgcat::mcset uk "Protocol:" "Протокол:"
 
+::msgcat::mcset uk "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps." "Іконки для Ткаббера. Щоб нові теми були доступними для Ткаббера, то покладіть їх до підтеки ~/.tkabber/pixmaps."
+::msgcat::mcset uk "Generate chat messages when room occupant or chat peer changes his/her status and/or status message" "Генерувати повыдомлення чату коли учасник конференції чи співбесідник по чату змінює свій статус чи статусне повідомлення"
+::msgcat::mcset uk "Open session on Tkabber start." "Відкрити сесію при старті Ткаббера."
+::msgcat::mcset uk "Save session on Tkabber exit." "Зберегти сесію при виході з Ткаббера."
+::msgcat::mcset uk "Tkabber session options." "Параметри сесій Ткаббера."
+::msgcat::mcset uk "%s has entered" "%s увійшов"
+::msgcat::mcset uk "Generate status messages when occupants enter/exit MUC compatible conference rooms." "Генерувати статусні повідомлення, коли учасники заходять/залишають сумісні з MUC конференції."
+::msgcat::mcset uk "and" "і"
+::msgcat::mcset uk "doesn't want to be disturbed" "Не хоче, щоб його турбували"
+::msgcat::mcset uk "is available" "Доступний"
+::msgcat::mcset uk "is away" "Відійшов"
+::msgcat::mcset uk "is extended away" "Відійшов давно"
+::msgcat::mcset uk "is free to chat" "Вільний для чату"
+::msgcat::mcset uk "is invisible" "Невидимий"
+::msgcat::mcset uk "is unavailable" "Недоступний"
+::msgcat::mcset uk "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons." "Смалики для Ткаббера. Щоб нові теми були доступними для Ткаббера, то покладіть їх до підтеки ~/.tkabber/emoticons."
+::msgcat::mcset uk "Fetch nickname" "Отримати псевдонім"
+::msgcat::mcset uk "Fetch user nicknames" "Отримати псевдоніми користувача"
+::msgcat::mcset uk "File path:" "Шлях до файлу:"
+::msgcat::mcset uk "Generate enter/exit messages" "Генерувати повідомлення, типу увійшов/вийшов"
+
 namespace eval :: {
 proc load_ukrainian_procs {} {
   rename format_time ""
@@ -1520,6 +1541,7 @@
 }
 hook::add postload_hook load_ukrainian_procs
 }
+# vim:ft=tcl:ts=8:sw=4:sts=4:noet
 # Local Variables:
 # mode: tcl
 # End:More information about the Tkabber-dev mailing list