[Tkabber-dev] r788 - in trunk/tkabber: . msgs trans

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Mon Nov 6 18:22:03 MSK 2006


Author: sergei
Date: 2006-11-06 18:22:00 +0300 (Mon, 06 Nov 2006)
New Revision: 788

Modified:
   trunk/tkabber/ChangeLog
   trunk/tkabber/msgs/pl.msg
   trunk/tkabber/trans/pl.msg
Log:
	* msgs/pl.msg, trans/pl.msg: Updated (thanks to Irek
	  Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2006-11-06 15:09:56 UTC (rev 787)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2006-11-06 15:22:00 UTC (rev 788)
@@ -1,5 +1,8 @@
 2006-11-06  Sergei Golovan  <sgolovan at nes.ru>
 
+	* msgs/pl.msg, trans/pl.msg: Updated (thanks to Irek
+	  Chmielowiec).
+
 	* plugins/richtext/emoticons.tcl: Renamed merge_dir command
 	  to load_dir (restored nondestructive behaviour of load_dir).
 	  Added clean command, which destroys all loaded emoticons.

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-11-06 15:09:56 UTC (rev 787)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-11-06 15:22:00 UTC (rev 788)
@@ -68,7 +68,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "File to Send:" "Plik do wysłania:"
 ::msgcat::mcset pl "Browse..." "Przeglądaj..."
 ::msgcat::mcset pl "Description:" "Opis:"
-::msgcat::mcset pl "IP address:" "Adres IP:"
+::msgcat::mcset pl "IP address:" "Nazwa lub adres IP:"
 ::msgcat::mcset pl "Send" "Wyślij"
 ::msgcat::mcset pl "Receive file from %s" "Odbierz plik od %s"
 ::msgcat::mcset pl "URL:" "URL:"
@@ -83,6 +83,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "unknown" "nieznany"
 ::msgcat::mcset pl "File transfer error" "Błąd transmisji pliku"
 ::msgcat::mcset pl "Failed to open file \"%s\".\nThe error was: %s" "Nie można otworzyć pliku \"%s\".\nWystąpił błąd: %s"
+::msgcat::mcset pl "Default protocol for sending files." "Domyślny protokół wysyłania plików."
+::msgcat::mcset pl "Can't open file \"%s\": %s" "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
+::msgcat::mcset pl "Protocol:" "Protokół:"
 
 # default.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Error displaying %s in browser\n\n%s" "Wystąpił błąd podczas otwierania %s w przeglądarce\n\n%s"
@@ -600,8 +603,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Ban" "Zabroń wstępu"
 ::msgcat::mcset pl "Grant Voice" "Przyznaj prawo głosu"
 ::msgcat::mcset pl "Revoke Voice" "Odbierz prawo głosu"
-::msgcat::mcset pl "Grant Membership" "Przyznaj członkowstwo"
-::msgcat::mcset pl "Revoke Membership" "Odbierz członkowstwo"
+::msgcat::mcset pl "Grant Membership" "Przyznaj prawa członka"
+::msgcat::mcset pl "Revoke Membership" "Odbierz prawa członka"
 ::msgcat::mcset pl "Grant Moderator Privileges" "Przyznaj prawa moderatora"
 ::msgcat::mcset pl "Revoke Moderator Privileges" "Odbierz prawa moderatora"
 ::msgcat::mcset pl "Grant Admin Privileges" "Przyznaj prawa administratora"
@@ -647,7 +650,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Affiliation" "Przynależność"
 ::msgcat::mcset pl "Reason" "Powód"
 ::msgcat::mcset pl "Conference room %s will be destroyed permanently.\n\nProceed?" "Pokój konferencyjny \"%s\" zostanie usunięty na stałe.\n\nKontynuować?"
-::msgcat::mcset pl "Propose to configure newly created MUC room. If set to false then the default room configuration is automatically accepted." "Proponuj konfigurowanie nowo tworzonych pokoi konferencyjnych MUC. Jeżeli wyłączone to domyślna konfiguracja zostanie zaakceptowana automatycznie."
+::msgcat::mcset pl "Propose to configure newly created MUC room. If set to false then the default room configuration is automatically accepted." "Proponuj konfigurowanie nowo tworzonych pokoi konferencyjnych MUC. Jeżeli opcja będzie wyłączona, to domyślna konfiguracja zostanie zaakceptowana automatycznie."
 ::msgcat::mcset pl "whois %s: %s" "whois %s: %s"
 ::msgcat::mcset pl "whois %s: no info" "whois %s: brak informacji"
 ::msgcat::mcset pl "User already %s" "Użytkownik już %s"
@@ -660,8 +663,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Sending configure form" "Wysyłanie formularza konfiguracji"
 ::msgcat::mcset pl "\nReason: %s" "\nPrzyczyna: %s"
 ::msgcat::mcset pl "\nAlternative venue: %s" "\nAlternatywne miejsce: %s"
-::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because of membership loss" "%s został wyrzucony z powodu utraty członkowstwa"
-::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because room became members-only" "%s został wyrzucony, ponieważ pokój konferencyjny jest tylko dla członków"
+::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because of membership loss" "%s został wyrzucony z powodu utraty praw członka"
+::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because room became members-only" "%s został wyrzucony, ponieważ pokój konferencyjny jest tylko dla użytkowników z prawami członka"
 ::msgcat::mcset pl "Room is destroyed" "Pokój został zamknięty"
 
 # jidlink.tcl
@@ -921,7 +924,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Use colored messages" "Koloruj treść wiadomości w oknie rozmowy"
 ::msgcat::mcset pl "Edit nick colors..." "Przypisz kolory użytkownikom..."
 ::msgcat::mcset pl "Edit chat user colors" "Przypisywanie kolorów"
-::msgcat::mcset pl "Use colored nicks in groupchat rosters." "Koloruj pseudonimy w liście uczestników konferencji."
+::msgcat::mcset pl "Use colored nicks in groupchat rosters." "Koloruj pseudonimy listy uczestników konferencji."
 ::msgcat::mcset pl "Use colored roster nicks" "Koloruj pseudonimy listy kontaktów"
 ::msgcat::mcset pl "Edit %s color" "Edycja koloru dla %s"
 ::msgcat::mcset pl "Edit nick color..." "Edycja koloru..."
@@ -952,7 +955,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Use Ispell." "Włącz ispell."
 
 # sound.tcl
-::msgcat::mcset pl "Sound options." "Ustawienia dźwięku."
+::msgcat::mcset pl "Sound options." "Ustawienia dźwięków aplikacji."
 ::msgcat::mcset pl "Mute sound notification." "Nie odtwarzaj dźwięków."
 ::msgcat::mcset pl "Use sound notification only when being available." "Włącz powiadomienia dźwiękowe tylko przy statusie Dostępny."
 ::msgcat::mcset pl "Mute sound when displaying delayed groupchat messages." "Wyłącz dźwięki dla wiadomości wyświetlanych z opóźnieniem w pokojach konferencyjnych."
@@ -971,7 +974,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play when groupchat message is received." "Dźwięk odtwarzany po otrzymaniu wiadomości w pokoju konferencyjnym."
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play when highlighted (usually addressed personally) groupchat message is received." "Dźwięk odtwarzany po otrzymaniu wiadomości z wyróżnionym fragmentem (ustawiane oddzielnie) w pokoju konferencyjnym."
 ::msgcat::mcset pl "Notify only when available" "Powiadamiaj tylko gdy mam status Dostępny"
-::msgcat::mcset pl "Mute sound if Tkabber window is focused." "Wyłącz dźwięki jeżeli okno Tkabber nie jest aktywne."
+::msgcat::mcset pl "Mute sound if Tkabber window is focused." "Wyłącz dźwięk jeżeli okno Tkabbera jest aktywne."
 
 # joingrdialog.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Join group dialog data (nicks)." "Dołącz do konferencji (pseudonimy)."
@@ -1061,7 +1064,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Opening IBB connection" "Otwieranie połącznia IBB"
 
 # plugins/general/conferenceinfo.tcl
-::msgcat::mcset pl "Options for Conference Info module, that allows you to see list of participants in roster popup, regardless of whether you are currently joined with the conference." "Ustawienia modułu Informacji o Konferencjach, który pozwala oglądać listę uczestników konferencji umieszczonych na liście kontaktów, niezależnie od tego czy aktualnie bierzemy w niej udział."
+::msgcat::mcset pl "Options for Conference Info module, that allows you to see list of participants in roster popup, regardless of whether you are currently joined with the conference." "Ustawienia modułu, który pozwala oglądać listę uczestników konferencji umieszczonych na liście kontaktów, niezależnie od tego czy aktualnie bierzemy w niej udział."
 ::msgcat::mcset pl "Use this module" "Włącz informacje o konferencjach"
 ::msgcat::mcset pl "Interval between requests of participants list" "Odstęp czasu przy sprawdzaniu listy uczestników"
 ::msgcat::mcset pl "Interval after error reply on request of participants list" "Odstęp czasu po otrzymaniu komunikatu błędu przy sprawdzaniu listy uczestników"
@@ -1234,8 +1237,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "no mechanism available" "brak dostępnych mechanizmów"
 
 # jabberlib-tclxml/jlibtls.tcl
-::msgcat::mcset pl "STARTTLS failed" "Polecenie STARTTLS powiodło się"
-::msgcat::mcset pl "STARTTLS successful" "Polecenie STARTTLS nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "STARTTLS failed" "Uruchomienie STARTTLS nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "STARTTLS successful" "Uruchomienie STARTTLS powiodło się"
 
 # jabberlib-tclxml/streamerror.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Bad Format" "Złe formatowanie"
@@ -1344,10 +1347,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Remove all users in group..." "Usuń wszystkie kontakty z grupy..."
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove group '%s' from roster? \n(Users which are in this group only, will be in undefined group.)" "Czy na pewno usunąć grupę '%s' z listy kontaktów? \n(Kontakty, które są tylko w tej grupie, znajdą się w grupie 'Niezdefiniowane'.)"
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove all users in group '%s' from roster? \n(Users which are in another groups too, will not be removed from the roster.)" "Czy na pewno usunąć z listy wszystkie kontakty z grupy '%s'? \n(Kontakty przypisane równocześnie do innych grup nie zostaną usunięte.)"
-::msgcat::mcset pl "Status description options." "Opcje opisów statusów pod kontaktami."
-::msgcat::mcset pl "Regular expression for filtering contacts to disable status description displaying." "Wyrażenie regularne do filtrowania kontaktów, dla których nie jest wyświetlany status opisowy."
-::msgcat::mcset pl "Show status description below contact name." "Pokaż status opisowy pod nazwą kontaktu."
-::msgcat::mcset pl "Value to decrease the font size of status description (relatively to actual roster font size)" "Wartość, o która zmniejszany jest rozmiar czcionki opisu statusu (względem aktualnego rozmiaru czcionki dla nazw kontaktów)"
 
 # ifaceck/iroster.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Send contacts to" "Wyślij kontakty do"
@@ -1460,6 +1459,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Stream initiation options." "Ustawienia protokołu inicjacji strumienia (SI)."
 ::msgcat::mcset pl "Enable SI transport for outgoing file transfers." "Włącz transport SI dla wysyłanych plików."
 ::msgcat::mcset pl "Transfer failed: %s" "Nie udało się przesłać pliku: %s"
+::msgcat::mcset pl "Receive error: Stream ID is in use" "Błąd odbioru: ID strumienia jest w użuciu"
 
 # plugins/filetransfer/http.tcl
 ::msgcat::mcset pl "File to send:" "Plik do wysłania:"
@@ -1477,6 +1477,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Receiving file failed: %s" "Nie udało się odebrać pliku: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Jidlink options." "Ustawienia protokołu Jidlink."
 ::msgcat::mcset pl "Enable Jidlink transport for outgoing file transfers (it is obsolete)." "Włącz transport Jidlink dla wysyłanych plików (przestarzały sposób przesyłania)."
+::msgcat::mcset pl "Jidlink connection failed" "Połączenie za pomocą protokołu Jidlink nie udało się"
+::msgcat::mcset pl "Jidlink transfer failed" "Przesłanie pliku za pomocą protokołu Jidlink nie udało się"
 
 # jidlink.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Enable Jidlink transport %s." "Włącz transport Jidlink %s."
@@ -1562,6 +1564,19 @@
 ::msgcat::mcset pl "Maximum number of log messages to show in newly opened chat window (if set to negative then the number is unlimited)." "Maksymalna liczba wiadomości historii, pokazywana w nowo otwieranych oknach rozmów (liczba ujemna oznacza brak limitu)."
 ::msgcat::mcset pl "Maximum interval length in hours for which log messages should be shown in newly opened chat window (if set to negative then the interval is unlimited)." "Maksymalny odstęp czasu od ostatniej rozmowy (w godzinach), dla którego wiadomości historii pokazywane będą w nowo otwartych oknach (liczba ujemna oznacza brak limitu)"
 
+# plugins/richtext/stylecodes.tcl
+::msgcat::mcset pl "Handling of \"stylecodes\". Stylecodes are (groups of) special formatting symbols used to emphasize parts of the text by setting them with boldface, italics or underlined styles, or as combinations of these." "Obsługa znaków formatujących. Znaki formatujące są (grupującymi tekst) znakami specjalnymi, które używane są do wyróżnienia części tekstu przez  (*), kursywę (\) lub podkreślenie (_), oraz kombinacje tych trzech."
+::msgcat::mcset pl "Emphasize stylecoded messages using different fonts." "Formatuj wyróżnione części tekstu używając innych czcionek."
+
+# richtext.tcl
+::msgcat::mcset pl "Settings of rich text facility which is used to render chat messages and logs." "Ustawienia mechanizmu formatowania tekstu, który jest używany do wyświetlania wiadomości w rozmowach i historii."
+
+# plugins/richtext/emoticons.tcl
+::msgcat::mcset pl "Handling of \"emoticons\". Emoticons (also known as \"smileys\") are small pictures resembling a human face used to represent user's emotion. They are typed in as special mnemonics like :) or can be inserted using menu." "Obsługa \"emotikon\". Emotikony (nazywane także \"smileys\") to małe obrazki przypominające ludzką twarz, używane do wyrażania uczuć osoby piszącej. Wstawiane są poprzez wpisanie specjalnych skrótów np.: :) lub przez wybranie z menu."
+::msgcat::mcset pl "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons" "Motyw emotikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/emoticons"
+::msgcat::mcset pl "Use only whole words for emoticons." "Zamieniaj tylko całe wyrazy na emotikony."
+::msgcat::mcset pl "Handle ROTFL/LOL smileys -- those like :))) -- by \"consuming\" all that parens and rendering the whole word with appropriate icon." "Obsługa emotikonek ROTFL/LOL -- typu :))) -- przez obcięcie zbędnych znaków i wyświetlenie całego wyrazu za pomocą odpowiedniej ikony."
+
 # utils.tcl
 ::msgcat::mcset pl "second" "sekunda"
 ::msgcat::mcset pl "seconds" "sekund"
@@ -1797,8 +1812,12 @@
 ::msgcat::mcset pl "Total" "Razem"
 ::msgcat::mcset pl "A you sure you want to reset counters?" "Czy na pewno wyzerować liczniki?"
 
-# Custom messages from config.tcl
+# Custom messages from config.tcl and patches
+::msgcat::mcset pl "Status description options." "Opcje opisów statusów pod kontaktami."
+::msgcat::mcset pl "Regular expression for filtering contacts to disable status description displaying." "Wyrażenie regularne do filtrowania kontaktów, dla których nie jest wyświetlany status opisowy."
+::msgcat::mcset pl "Show status description below contact name." "Pokaż status opisowy pod nazwą kontaktu."
+::msgcat::mcset pl "Value to decrease the font size of status description (relatively to actual roster font size)" "Wartość, o która zmniejszany jest rozmiar czcionki opisu statusu (względem aktualnego rozmiaru czcionki dla nazw kontaktów)"
+::msgcat::mcset pl "Show status icon next to contact name." "Wyświetlaj ikonę statusu obok nazwy kontaktu."
 ::msgcat::mcset pl "Open in Disco browser" "Otwórz w przeglądarce usług"
 ::msgcat::mcset pl "Copy to clipboard" "Kopiuj do schowka"
 ::msgcat::mcset pl "Status description" "Opis statusu"
-

Modified: trunk/tkabber/trans/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/trans/pl.msg	2006-11-06 15:09:56 UTC (rev 787)
+++ trunk/tkabber/trans/pl.msg	2006-11-06 15:22:00 UTC (rev 788)
@@ -36,3 +36,4 @@
 ::trans::trset pl "Extended away" "Nieobecny"
 ::trans::trset pl "Do not disturb" "Nie przeszkadzać"
 ::trans::trset pl "Unavailable" "Rozłączony"
+::trans::trset pl "Current rooms" "Aktywne konferencje"
\ No newline at end of fileMore information about the Tkabber-dev mailing list