[Tkabber-dev] r813 - in trunk/tkabber: . msgs trans

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Tue Nov 28 00:14:11 MSK 2006


Author: sergei
Date: 2006-11-28 00:14:01 +0300 (Tue, 28 Nov 2006)
New Revision: 813

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/chats.tcl
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber/trans/pl.msg
Log:
	* chats.tcl: Fixed error messages processing.

	* msgs/pl.msg, trans/pl.msg: Updated (thanks to Irek
	 Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2006-11-27 21:03:38 UTC (rev 812)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2006-11-27 21:14:01 UTC (rev 813)
@@ -1,3 +1,10 @@
+2006-11-27 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* chats.tcl: Fixed error messages processing.
+
+	* msgs/pl.msg, trans/pl.msg: Updated (thanks to Irek
+	 Chmielowiec).
+
 2006-11-26 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* contrib/extract-translations/extract.tcl: Fixed bug with

Modified: trunk/tkabber/chats.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/chats.tcl	2006-11-27 21:03:38 UTC (rev 812)
+++ trunk/tkabber/chats.tcl	2006-11-27 21:14:01 UTC (rev 813)
@@ -225,13 +225,20 @@
 	  }
 	}
 	error {
-	  if {$is_subject} {
-		set body "subject: "
-		restore_subject $chatid
+	  if {[is_groupchat $chatid]} {
+		if {$is_subject} {
+		  set body "subject: "
+		  restore_subject $chatid
+		} else {
+		  set body ""
+		}
+		append body [error_to_string $err]
 	  } else {
-		set body ""
+		if {$is_subject && $subject != ""} {
+		  set body "[::msgcat::mc {Subject:}] $subject\n$body"
+		}
+		set body "[error_to_string $err]\n$body"
 	  }
-	  append body [error_to_string $err]
 	}
 	default {
 	  debugmsg chat "MESSAGE: UNSUPPORTED message type '$type'"
@@ -1046,11 +1053,11 @@
   variable opened
   variable chats
 
-  set cw [winid $chatid]
+  set sw [winid $chatid].status.subject
 
-  if {[info exists opened($chatid)]} {
-	$cw.status.subject delete 0 end
-	$cw.status.subject insert 0 $chats(subject,$chatid)
+  if {[info exists opened($chatid)] && [winfo exists $sw]} {
+	$sw delete 0 end
+	$sw insert 0 $chats(subject,$chatid)
   }
 }
 

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-11-27 21:03:38 UTC (rev 812)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-11-27 21:14:01 UTC (rev 813)
@@ -4,7 +4,6 @@
 # Please notify me of errors or incoherencies
 
 # browser.tcl
-::msgcat::mcset pl "JBrowser" "Przeglądarka usług"
 ::msgcat::mcset pl "Browser" "Przeglądarka usług"
 ::msgcat::mcset pl "List of browsed JIDs." "Lista przeglądanych JabberID"
 ::msgcat::mcset pl "Jabber Browser" "Przeglądarka usług"
@@ -12,8 +11,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Browse" "Przeglądaj"
 ::msgcat::mcset pl "%s: %s/%s, Description: %s, Version: %s\nNumber of children: %s" "%s: %s/%s\nOpis: %s\nWersja: %s\nLiczba elementów: %s"
 ::msgcat::mcset pl {Number of children:} {Ilość elementów:}
-::msgcat::mcset pl "Join Group Chat..." "Dołącz do konferencji..."
-::msgcat::mcset pl "Add Group..." "Dodaj konferencję do listy..."
 ::msgcat::mcset pl "Sort" "Sortuj"
 ::msgcat::mcset pl "Browse error: %s" "Błąd przeglądania: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Sort items by JID" "Sortuj według JID"
@@ -35,7 +32,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "OK" "OK"
 ::msgcat::mcset pl "Cancel" "Anuluj"
 ::msgcat::mcset pl "Registration: %s" "Rejestracja: %s"
-::msgcat::mcset pl "Successful!" "Rejestracja powiodła się!"
 ::msgcat::mcset pl "Registration is successful!" "Rejestracja powiodła się!"
 ::msgcat::mcset pl "Close" "Zamknij"
 ::msgcat::mcset pl "Register" "Zarejestruj"
@@ -43,15 +39,12 @@
 
 # presence.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Unsubscribed from %s" "Subskrypcja od %s anulowana"
-::msgcat::mcset pl "We unsubscribed from %s" "Anulowanie subskrybcji od %s"
 ::msgcat::mcset pl "Not logged in" "Rozłączony"
-::msgcat::mcset pl "Online" "Dostępny"
 ::msgcat::mcset pl "Free to chat" "Chętny do rozmowy"
 ::msgcat::mcset pl "Away" "Zaraz wracam"
 ::msgcat::mcset pl "Extended away" "Nieobecny"
 ::msgcat::mcset pl "Do not disturb" "Nie przeszkadzać"
 ::msgcat::mcset pl "Invisible" "Niewidoczny"
-::msgcat::mcset pl "Offline" "Rozłączony"
 ::msgcat::mcset pl "invalid userstatus value " "nieprawidłowy status "
 ::msgcat::mcset pl "Change Presence Priority" "Zmień priorytet statusu"
 ::msgcat::mcset pl "Available" "Dostępny"
@@ -65,7 +58,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "File Transfer options." "Ustawienia przesyłania plików."
 ::msgcat::mcset pl "Default directory for downloaded files." "Domyślny katalog dla ściąganych plików."
 ::msgcat::mcset pl "Send file to %s" "Wyślij plik do %s"
-::msgcat::mcset pl "File to Send:" "Plik do wysłania:"
 ::msgcat::mcset pl "Browse..." "Przeglądaj..."
 ::msgcat::mcset pl "Description:" "Opis:"
 ::msgcat::mcset pl "IP address:" "Nazwa lub adres IP:"
@@ -79,17 +71,13 @@
 ::msgcat::mcset pl "Name:" "Nazwa:"
 ::msgcat::mcset pl "Size:" "Rozmiar:"
 ::msgcat::mcset pl "Connection closed" "Połączenie zamknięte"
-::msgcat::mcset pl "Use cascaded (otherwise flat) file transfer menu." "Włącz kaskadowe menu wyboru protokołu przesyłania plików."
 ::msgcat::mcset pl "unknown" "nieznany"
-::msgcat::mcset pl "File transfer error" "Błąd transmisji pliku"
-::msgcat::mcset pl "Failed to open file \"%s\".\nThe error was: %s" "Nie można otworzyć pliku \"%s\".\nWystąpił błąd: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Default protocol for sending files." "Domyślny protokół wysyłania plików."
 ::msgcat::mcset pl "Can't open file \"%s\": %s" "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
 ::msgcat::mcset pl "Protocol:" "Protokół:"
 
 # default.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Error displaying %s in browser\n\n%s" "Wystąpił błąd podczas otwierania %s w przeglądarce\n\n%s"
-::msgcat::mcset pl "Please define \$BROWSER" "Należy ustawić zmienną systemową \$BROWSER"
 ::msgcat::mcset pl "Please define environment variable BROWSER" "Należy ustawić zmienną systemową BROWSER"
 
 # plugins/unix/ispell.tcl
@@ -99,6 +87,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Ispell dictionary. If it is empty, default dictionary is used." "Słownik ispell. Jeżeli niewypełnione, użyty zostanie słownik domyślny."
 ::msgcat::mcset pl "Ispell dictionary encoding. If it is empty, system encoding is used." "Kodowanie słownika ispell. Jeżeli niewypełnione, użyte zostaną ustawienia systemu."
 ::msgcat::mcset pl "- nothing -" "- nic -"
+::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
 
 # plugins/chat/events.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Message stored on the server" "Wiadomość zapamiętana na serwerze"
@@ -126,7 +115,6 @@
 
 # search.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Try again" "Ponów"
-::msgcat::mcset pl "An error is occured when searching in %s\n\n%s" "Wystąpił błąd podczas wyszukiwania w %s\n\n%s"
 ::msgcat::mcset pl "Search again" "Szukaj ponownie"
 ::msgcat::mcset pl "Start chat" "Rozmowa"
 ::msgcat::mcset pl "Send message..." "Wyślij wiadomość..."
@@ -145,21 +133,14 @@
 
 # privacy.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Requesting privacy rules: %s" "Pobieranie listy zasad z serwera: %s"
-::msgcat::mcset pl "Zebra lists" "Zasady ochrony prywatności"
 ::msgcat::mcset pl "Add list" "Dodaj listę"
-::msgcat::mcset pl "No active" "Nieaktywna"
-::msgcat::mcset pl "Type:" "Typ:"
-::msgcat::mcset pl "Subscription:" "Subskrypcja:"
 ::msgcat::mcset pl "Remove" "Usuń"
-::msgcat::mcset pl "Zebra list: %s" "Zasady ochrony prywatności: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Active" "Aktywna"
 ::msgcat::mcset pl "Remove list" "Usuń listę"
 ::msgcat::mcset pl "Add item" "Dodaj regułę"
 ::msgcat::mcset pl "Name: " "Nazwa: "
 ::msgcat::mcset pl "No default list" "Brak domyślnej listy"
 ::msgcat::mcset pl "No active list" "Brak aktywnej listy"
-::msgcat::mcset pl "Value:" "Wartość:"
-::msgcat::mcset pl "Action:" "Akcja:"
 ::msgcat::mcset pl "Default" "Domyślna"
 ::msgcat::mcset pl "Edit list" "Edytuj listę"
 ::msgcat::mcset pl "Requesting privacy list: %s" "Pobieranie listy zasad: %s"
@@ -174,10 +155,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "IQ" "IQ"
 ::msgcat::mcset pl "Up" "Wyżej"
 ::msgcat::mcset pl "Down" "Niżej"
-::msgcat::mcset pl "Requesting %s list: %s" "Pobieranie listy %s: %s"
-::msgcat::mcset pl "Edit %s list" "Edycja listy %s"
 ::msgcat::mcset pl "Add JID" "Dodaj JID"
-::msgcat::mcset pl "Sending %s list: %s" "Wysyłanie listy %s: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Remove from list" "Usuń z listy"
 ::msgcat::mcset pl "Waiting for activating privacy list" "Oczekiwanie na aktywację listy z zasadami ochrony prywatności"
 ::msgcat::mcset pl "Privacy list is activated" "Lista zasad ochrony prywatności aktywna"
@@ -228,11 +206,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "Resubscribe" "Poproś ponownie o subskrypcję"
 ::msgcat::mcset pl "Edit item..." "Edytuj kontakt..."
 ::msgcat::mcset pl "Edit security..." "Ustawienia zabezpieczeń..."
-::msgcat::mcset pl "Remove..." "Usuń..."
 ::msgcat::mcset pl "Join..." "Dołącz do..."
 ::msgcat::mcset pl "Log in" "Zaloguj..."
 ::msgcat::mcset pl "Log out" "Wyloguj..."
-::msgcat::mcset pl "Rename..." "Zmień nazwę..."
 ::msgcat::mcset pl "Resubscribe to all users in group..." "Poproś ponownie o subskrypcję od wszystkich w grupie..."
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove group '%s' from roster?" "Czy na pewno chcesz usunąć grupę '%s' ze swojej listy?"
 ::msgcat::mcset pl "Rename roster group" "Zmień nazwę grupy"
@@ -277,7 +253,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Clear chat window" "Wyczyść okno rozmów"
 
 # gpgme.tcl
-::msgcat::mcset pl "Select Key for Signing Traffic" "Wybierz klucz do podpisywania wiadomości"
 ::msgcat::mcset pl "Select" "Wybierz"
 ::msgcat::mcset pl "Please enter passphrase" "Wprowadź hasło do klucza"
 ::msgcat::mcset pl "Please try again" "Spróbuj jeszcze raz"
@@ -299,7 +274,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "GPG-sign outgoing messages and presence updates." "Podpisz za pomocą GPG wychodzące wiadomości i zmiany statusu."
 ::msgcat::mcset pl "GPG-encrypt outgoing messages where possible." "Szyfruj za pomocą GPG wychodzące wiadomości jeżeli to możliwe."
 ::msgcat::mcset pl "Use specified key ID for signing and decrypting messages." "Podaj ID klucza do podpisywania i odszyfrowania wiadomości."
-::msgcat::mcset pl "reason:" "przyczyna:"
 ::msgcat::mcset pl "No information available" "Brak informacji"
 ::msgcat::mcset pl "Invalid signature" "Niepoprawny podpis"
 ::msgcat::mcset pl "Signature not processed due to missing key" "Podpis nie został zweryfikowany z powodu braku klucza"
@@ -309,6 +283,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "The signature is good but has expired" "Podpis jest prawidłowy ale uległ przedawnieniu"
 ::msgcat::mcset pl "The signature is good but the key has expired" "Podpis jest prawidłowy ale klucz podpisujący uległ przedawnieniu"
 ::msgcat::mcset pl "Presence information" "Informacje o statusie"
+::msgcat::mcset pl "Display warning dialogs when signature verification fails." "Pokazuj okno z ostrzeżeniem gdy nie powiedzie się weryfikacja podpisu."
 
 # plugins/jidlink/dtcp.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening DTCP active connection" "Otwieranie aktywnego połączenia DTCP"
@@ -326,14 +301,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "Server name." "Serwer."
 ::msgcat::mcset pl "Server port." "Port serwera."
 ::msgcat::mcset pl "Priority." "Priorytet."
-::msgcat::mcset pl "Use SSL to connect to server." "Użyj SSL przy połączeniu."
-::msgcat::mcset pl "SSL port." "Port SSL."
 ::msgcat::mcset pl "Use HTTP proxy to connect." "Połącz przez HTTP proxy."
 ::msgcat::mcset pl "HTTP proxy address." "Adres proxy HTTP."
 ::msgcat::mcset pl "HTTP proxy port." "Port proxy HTTP."
 ::msgcat::mcset pl "HTTP proxy username." "Nazwa użytkownika proxy HTTP."
 ::msgcat::mcset pl "HTTP proxy password." "Hasło użytkownika proxy HTTP."
-::msgcat::mcset pl "Use explicitly-specified server address." "Połącz przez inny serwer."
 ::msgcat::mcset pl "Server name or IP-address." "Nazwa alternatywnego serwera lub jego adres IP"
 ::msgcat::mcset pl "Replace opened connections." "Zastąp otwarte połączenia."
 ::msgcat::mcset pl "List of logout reasons." "Lista opisów wylogowania."
@@ -369,9 +341,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Reason:" "Opis:"
 ::msgcat::mcset pl "Profiles" "Profile"
 ::msgcat::mcset pl "Profile" "Profil"
-::msgcat::mcset pl "Use hashed password transmission." "Włącz szyfrowanie hasła."
-::msgcat::mcset pl "Can't authenticate: Remote server doesn't support\nplain or digest authentication method" "Błąd uwierzytelniania: Zdalny serwer nie akceptuje\nzwykłej lub szyfrowanej metody transmisji hasła"
-::msgcat::mcset pl "Warning: Remote server doesn't support\nhashed password authentication.\n\nProceed with PLAINTEXT authentication?" "Uwaga: Zdalny serwer nie akceptuje\nszyfrowanej metody transmisji hasła.\n\nCzy wysłać hasło ZWYKŁYM TEKSTEM?"
 ::msgcat::mcset pl "SSL certificate file (optional)." "Plik certyfikatu SSL (opcjonalnie)."
 ::msgcat::mcset pl "Use HTTP poll connection method." "Użyj pasywnego połączenia przez serwer HTTP (polling)."
 ::msgcat::mcset pl "URL to connect to." "URL połączenia."
@@ -386,14 +355,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "Connect via HTTP polling" "Połącz przez sewrer HTTP"
 ::msgcat::mcset pl "URL to poll:" "URL połączenia:"
 ::msgcat::mcset pl "Use client security keys" "Używaj kluczy klienta"
-::msgcat::mcset pl "Use SASL authentification." "Włącz uwierzytelnianie SASL."
 ::msgcat::mcset pl "SASL" "SASL"
-::msgcat::mcset pl "Use SASL authentification" "Włącz uwierzytelnianie SASL"
 ::msgcat::mcset pl "SASL Port:" "Port SASL:"
 ::msgcat::mcset pl "SASL Certificate:" "Certyfikat SASL:"
 ::msgcat::mcset pl "Retry to connect forever." "Ponawiaj próby połączena w nieskończoność."
 ::msgcat::mcset pl "Failed to connect: %s" "Połączenie nie udało się: %s"
-::msgcat::mcset pl "SSL CA file (optional)." "Plik SSL CA (opcjonalnie)."
 ::msgcat::mcset pl "SSL certification authority file or directory (optional)." "Katalog lub plik urzędu certyfikującego SSL (opcjonalnie)."
 ::msgcat::mcset pl "SSL private key file (optional)." "Plik z kluczem prywatnym SSL (opcjonalnie)."
 ::msgcat::mcset pl "Warning display options." "Ustawienia wyświetlania ostrzeżeń."
@@ -404,13 +370,9 @@
 ::msgcat::mcset pl ". Proceed?\n\n" ". Kontynuować?\n\n"
 ::msgcat::mcset pl "Number of HTTP poll client security keys to send before creating new key sequence." "Ilość kluczy klienta wysyłanych przed utworzeniem nowej serii kluczy."
 ::msgcat::mcset pl "Timeout for waiting for HTTP poll responces (if set to zero, Tkabber will wait forever)." "Czas oczekiwania na odpowiedzi HTTP poll (0 oznacza czekanie w nieskończoność)."
-::msgcat::mcset pl "Use STARTTLS." "Włącz STARTTLS."
 ::msgcat::mcset pl "Authentication failed: %s" "Uwierzytelnianie nie powiodło się: %s"
-::msgcat::mcset pl "SSL options when connecting to server." "Ustawienia bezpiecznego połączenia za pomocą protokołu SSL."
 ::msgcat::mcset pl "User-Agent string." "Identyfikator przeglądarki (User-Agent)."
 ::msgcat::mcset pl "Use SASL authentication." "Włącz uwierzytelnianie SASL."
-::msgcat::mcset pl "Allow plaintext SASL authentication mechanisms." "Zezwalaj na uwierzytelnianie SASL zwykłym tekstem"
-::msgcat::mcset pl "Use XMPP stream compression." "Włącz kompresję strumienia XMPP."
 ::msgcat::mcset pl "Allow plaintext authentication mechanisms (when password is transmitted unencrypted)." "Włącz mechanizmy uwierzytelniania zwykłym tekstem (hasło jest wysyłane niezaszyfrowane)."
 ::msgcat::mcset pl "XMPP stream options when connecting to server." "Opcje strumienia XMPP przy połączeniu z serwerem."
 ::msgcat::mcset pl "Use explicitly-specified server address and port." "Ręczne ustawienie portu i nazwy serwera do połączenia."
@@ -421,10 +383,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "%s is %s" "%s - %s"
 
 # plugins/unix/systray.tcl
-::msgcat::mcset pl "When you have unread messages the systray icon will start to blink." "Migająca ikonka w zasobniku systemowym dla nieprzeczytanych wiadomości."
-::msgcat::mcset pl "When you close main window, it'n hide to systray" "Próba zamknięcia okna spowoduje zminimalizowanie go do ikony zasobnika systemowego"
-::msgcat::mcset pl "Minimize to systray" "Minimalizuj do zasobnika"
-::msgcat::mcset pl "Log in/out..." "Zaloguj/Wyloguj..."
 ::msgcat::mcset pl "Enable freedesktop systray icon." "Włącz obsługę ikony zasobnika freedesktop."
 
 # plugins/unix/tktray.tcl
@@ -436,7 +394,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Idle threshold in minutes after that Tkabber marks you as extended away." "Odstęp czasu w minutach, po którym Tkabber ustawi status 'Nieobecny'."
 ::msgcat::mcset pl "Automatically away due to idle" "Automatyczny status 'Zaraz wracam' z powodu bezczynności"
 ::msgcat::mcset pl "Text status, which is set when Tkabber is moving to away state." "Opis statusu, który będzie ustawiony po przejściu w stan 'Zaraz wracam'."
-::msgcat::mcset pl "Tkabber will set priority to 0 when moving to extended away state." "Tkabber ustawi priorytet na 0 przy przejściu do statusu 'Nieobecny'."
 ::msgcat::mcset pl "Returning from auto-away" "Wyłączanie autostatusu 'Zaraz wracam'"
 ::msgcat::mcset pl "Moving to extended away" "Zmiana autostatusu na 'Nieobecny'"
 ::msgcat::mcset pl "Starting auto-away" "Włączanie autostausu 'Zaraz wracam'"
@@ -511,14 +468,12 @@
 ::msgcat::mcset pl "None" "Wyłącz"
 ::msgcat::mcset pl "Load Image" "Ładuj obraz"
 ::msgcat::mcset pl "Avatar" "Awatar"
-::msgcat::mcset pl "Client Info" "Info o programie"
 ::msgcat::mcset pl "Client" "Program"
 ::msgcat::mcset pl "Client:" "Nazwa:"
 ::msgcat::mcset pl "Version:" "Wersja:"
 ::msgcat::mcset pl "Last Activity or Uptime" "Ostatnia aktywność / czas działania"
 ::msgcat::mcset pl "Interval:" "Odstęp czasu:"
 ::msgcat::mcset pl "Description:" "Opis:"
-::msgcat::mcset pl "Computer" "Komputer"
 ::msgcat::mcset pl "OS:" "System:"
 ::msgcat::mcset pl "Time:" "Czas:"
 ::msgcat::mcset pl "Time Zone:" "Strefa cz.:"
@@ -539,7 +494,6 @@
 
 # datagathering.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Error requesting data: %s" "Błąd przy pobieraniu danych: %s"
-::msgcat::mcset pl "Error submitting data: %s" "Błąd przy wysyłaniu danych: %s"
 ::msgcat::mcset pl "First Name:" "Imię:"
 ::msgcat::mcset pl "Last Name:" "Nazwisko:"
 ::msgcat::mcset pl "Email:" "Email:"
@@ -560,18 +514,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Open" "Otwórz"
 ::msgcat::mcset pl "Parent group" "Nadrzędna grupa"
 ::msgcat::mcset pl "Parent groups" "Nadrzędne grupy"
-::msgcat::mcset pl "Parent group:" "Nadrzędna grupa:"
-::msgcat::mcset pl "Parent groups:" "Nadrzędne grupy:"
 ::msgcat::mcset pl "State" "Stan"
-::msgcat::mcset pl "you have edited the value, but you have not set the option." "wartość była edytowana, ale nie ustawiono stanu opcji."
-::msgcat::mcset pl "this option is unchanged from its standard setting." "ta opcja nie była zmieniana."
-::msgcat::mcset pl "you have set this option, but not saved it for future sessions." "ta opcja została zmieniona, ale stan nie jest zapisany dla przyszłych sesji."
-::msgcat::mcset pl "this option has been set and saved." "ta opcja została zmieniona i zapisana."
-::msgcat::mcset pl "Set for Current Session" "Ustaw dla obecnej sesji"
-::msgcat::mcset pl "Set for Future Sessions" "Ustaw dla przyszłych sesji"
-::msgcat::mcset pl "Reset to Current" "Przywróć aktualną wartość"
-::msgcat::mcset pl "Reset to Saved" "Przywróć zapisaną wartość"
-::msgcat::mcset pl "Reset to Default" "Przywróć domyślną wartość"
 ::msgcat::mcset pl "value is changed, but the option is not set." "wartość edytowana, ale nie zapamiętano stanu opcji."
 ::msgcat::mcset pl "the option is set and saved." "opcja została zmieniona i zapamiętana."
 ::msgcat::mcset pl "the option is set, but not saved." "opcja została zmieniona, ale nie zapamiętana."
@@ -583,19 +526,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Reset to saved value" "Przywróć zapisaną wartość"
 ::msgcat::mcset pl "Reset to value from config file" "Przywróć wartość z pliku ustawień"
 ::msgcat::mcset pl "Reset to default value" "Przywróć domyślną wartość"
-::msgcat::mcset pl "Save" "Zapisz"
-::msgcat::mcset pl "*" "*"
-::msgcat::mcset pl "i" "i"
-::msgcat::mcset pl "+" "+"
-::msgcat::mcset pl "s" "z"
 
-# plugins/general/httpconn.tcl
-::msgcat::mcset pl "Minimum Poll Time." "Minimalny czas oczekiwania na odpowiedź HTTP."
-::msgcat::mcset pl "Maximum Poll Time." "Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź HTTP."
-::msgcat::mcset pl "Url to connect to." "Url dla połączenia."
-::msgcat::mcset pl "Do http poll" "Połącz"
-::msgcat::mcset pl "Url:" "Url:"
-
 # muc.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Generate event messages in MUC compatible conference rooms." "Generuj zdarzenia wiadomości w pokojach konferencyjnych zgodnych z MUC."
 ::msgcat::mcset pl "Whois" "Kim jest"
@@ -612,16 +543,12 @@
 ::msgcat::mcset pl "Grant Owner Privileges" "Przyznaj prawa właściciela"
 ::msgcat::mcset pl "Revoke Owner Privileges" "Odbierz prawa właściciela"
 ::msgcat::mcset pl "MUC" "Polecenia MUC"
-::msgcat::mcset pl "Configure" "Konfiguracja pokoju"
 ::msgcat::mcset pl "Edit moderator list" "Lista moderatorów"
 ::msgcat::mcset pl "Edit ban list" "Lista bez prawa wstępu"
 ::msgcat::mcset pl "Edit member list" "Lista członków"
 ::msgcat::mcset pl "Edit voice list" "Lista z prawem głosu"
 ::msgcat::mcset pl "Edit admin list" "Lista administratorów"
 ::msgcat::mcset pl "Edit owner list" "Lista właścicieli"
-::msgcat::mcset pl "Edit outcast list" "Lista osób bez prawa wstępu"
-::msgcat::mcset pl "Edit participant list" "Lista osób z prawem głosu"
-::msgcat::mcset pl "Destroy" "Zamknij pokój"
 ::msgcat::mcset pl "Add" "Dodaj"
 ::msgcat::mcset pl " by %s" " przez %s"
 ::msgcat::mcset pl "%s is now known as %s" "%s nazywa się teraz %s"
@@ -637,13 +564,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Maximum number of characters in the history in MUC compatible conference rooms." "Maksymalna liczba znaków historii pokoi konferencyjnych MUC."
 ::msgcat::mcset pl "Maximum number of stanzas in the history in MUC compatible conference rooms." "Maksymalna liczba zwrotek historii pokoi konferencyjnych MUC."
 ::msgcat::mcset pl "Request only unseen (which aren't displayed in the chat window) messages in the history in MUC compatible conference rooms." "Pobierz tylko nieprzeczytane (niewidoczne w oknie rozmowy) wiadomości historii pokoi konferencyjnych MUC."
-::msgcat::mcset pl "Configure room..." "Konfiguracja pokoju..."
-::msgcat::mcset pl "Edit voice list..." "Edytuj listę osób z prawem głosu..."
-::msgcat::mcset pl "Edit ban list..." "Edytuj listę osób bez prawa wstępu..."
-::msgcat::mcset pl "Edit member list..." "Edytuj listę członków..."
-::msgcat::mcset pl "Edit moderator list..." "Edytuj listę moderatorów..."
-::msgcat::mcset pl "Edit admin list..." "Edytuj listę administratorów..."
-::msgcat::mcset pl "Edit owner list..." "Edytuj listę właścicieli..."
 ::msgcat::mcset pl "Destroy room" "Zamknij pokój"
 ::msgcat::mcset pl "Nick" "Pseudonim"
 ::msgcat::mcset pl "Role" "Rola"
@@ -667,10 +587,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because room became members-only" "%s został wyrzucony, ponieważ pokój konferencyjny jest tylko dla użytkowników z prawami członka"
 ::msgcat::mcset pl "Room is destroyed" "Pokój został zamknięty"
 
-# jidlink.tcl
-::msgcat::mcset pl "Opening Jidlink connection" "Otwieranie połączenia Jidlink"
-::msgcat::mcset pl "Jidlink connection closed" "Połączenie Jidlink zamknięte"
-
 # itemedit.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Edit properties for %s" "Edycja właściwości dla %s"
 ::msgcat::mcset pl "Edit nickname for %s" "Zmień nazwę dla %s"
@@ -680,9 +596,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Add ->" "Dodaj ->"
 ::msgcat::mcset pl "<- Remove" "<- Usuń"
 
-# plugins/general/tkcon.tcl
-::msgcat::mcset pl "Show Console" "Włącz konsolę"
-
 # plugins/general/stats.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Statistics monitor" "Monitor statystyki"
 ::msgcat::mcset pl "Statistics" "Statystyka"
@@ -702,8 +615,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Toggle encryption" "GPG - włącz szyfrowanie wiadomości"
 ::msgcat::mcset pl "Reply" "Odpowiedz"
 ::msgcat::mcset pl "Chat" "Rozmowa"
-::msgcat::mcset pl "Message from" "Wiadomość od"
-::msgcat::mcset pl "Extras from" "Wiadomość od"
 ::msgcat::mcset pl "Quote" "Cytuj"
 ::msgcat::mcset pl "Reply subject:" "Temat odpowiedzi:"
 ::msgcat::mcset pl "%s invites you to conference room %s" "%s zaprasza Cię do konferencji w pokoju %s"
@@ -718,10 +629,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Subscribe request from %s" "Prośba o subskrypcję od %s"
 ::msgcat::mcset pl "Subscribe" "Wyślij"
 ::msgcat::mcset pl "Unsubscribe" "Anuluj subskyrypcję"
-::msgcat::mcset pl "Subscribe request from" "Prośba o subskrypcję od"
 ::msgcat::mcset pl "Send subscription" "Prośba o subskrypcję"
 ::msgcat::mcset pl "Send subscription to %s" "Prośba o subskrypcję do %s"
-::msgcat::mcset pl "Send subscription to " "Prośba o subskrypcję do "
 ::msgcat::mcset pl "Headlines" "Nagłówki"
 ::msgcat::mcset pl "%s Headlines" "%s Nagłówki"
 ::msgcat::mcset pl "Toggle seen" "Zazanacz/Odznacz jako przeczytany"
@@ -737,12 +646,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "Forward to %s" "Przekaż do %s"
 ::msgcat::mcset pl "Message and Headline options." "Ustawienia wiadomości i nagłówków."
 ::msgcat::mcset pl "Cache headlines on exit and restore on start." "Zapisuj nagłówki przy zamykaniu programu i przywracaj przy starcie."
-::msgcat::mcset pl "Display headlines in multiple windows." "Pokazuj nagłówki w kilku oknach."
 ::msgcat::mcset pl "Do not display headline descriptions as tree nodes." "Nie pokazuj opisów nagłówków jako elementów drzewka (pokazuj tylko tytuł)."
 ::msgcat::mcset pl "Display headlines in single/multiple windows." "Pokazuj nagłówki w jednym/wielu oknach."
 ::msgcat::mcset pl "Single window" "Jedno okno"
-::msgcat::mcset pl "One window per JID" "Jedno okno na JID"
-::msgcat::mcset pl "One window per JID/resource" "Jedno okno na JID/zasób"
 ::msgcat::mcset pl "One window per bare JID" "Jedno okno na JID"
 ::msgcat::mcset pl "One window per full JID" "Jedno okno na JID/zasób"
 ::msgcat::mcset pl "Copy URL to clipboard" "Kopiuj URL do schowka"
@@ -770,20 +676,16 @@
 ::msgcat::mcset pl "Profile on" "Włącz profil"
 ::msgcat::mcset pl "Profile report" "Raport profilu"
 ::msgcat::mcset pl "Quit" "Zakończ"
-::msgcat::mcset pl "Services" "Usługi"
 ::msgcat::mcset pl "Browser" "Przeglądarka usług"
 ::msgcat::mcset pl "Service Discovery" "Przeglądarka usług (protokół Discovery)"
 ::msgcat::mcset pl "Discovery" "Informacje Discovery"
 ::msgcat::mcset pl "Join group..." "Dołącz do konferencji..."
 ::msgcat::mcset pl "Sound" "Dźwięki"
-::msgcat::mcset pl "Mute" "Wycisz"
 ::msgcat::mcset pl "Chats" "Rozmowy i konferencje"
 ::msgcat::mcset pl "Generate event messages" "Generuj zdarzenia wiadomości"
 ::msgcat::mcset pl "Smart autoscroll" "Inteligentne autoprzewijanie"
 ::msgcat::mcset pl "Stop autoscroll" "Zatrzymaj autoprzewijanie"
 ::msgcat::mcset pl "Emphasize" "Wyświetl formatowanie dla słów pomiędzy * / i _"
-::msgcat::mcset pl "Filters..." "Reguły filtrów..."
-::msgcat::mcset pl "Privacy rules..." "Zasady ochrony prywatności..."
 ::msgcat::mcset pl "Change password..." "Zmień hasło..."
 ::msgcat::mcset pl "Message archive" "Archiwum wiadomości"
 ::msgcat::mcset pl "Show user or service info..." "Pokaż wizytówkę użytkownika, usługi..."
@@ -791,7 +693,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Announce" "Włącz"
 ::msgcat::mcset pl "Allow downloading" "Pozwól na ściąganie"
 ::msgcat::mcset pl "Send to server" "Wyślij na serwer"
-::msgcat::mcset pl "Jidlink" "Połączenia Jidlink"
 ::msgcat::mcset pl "Admin tools" "Narzędzia administracyjne"
 ::msgcat::mcset pl "Send broadcast message..." "Wyślij wiadomość do wszystkich..."
 ::msgcat::mcset pl "Send message of the day..." "Ustaw Wiadomość Dnia (MOTD)..."
@@ -802,22 +703,12 @@
 ::msgcat::mcset pl "Quick Help" "Szybka Pomoc"
 ::msgcat::mcset pl "About" "O programie"
 ::msgcat::mcset pl "Disconnected" "Rozłączony"
-::msgcat::mcset pl "SSL info" "Informacje o SSL"
 ::msgcat::mcset pl "%s SSL Certificate Info" "Informacje o certyfikacie SSL z %s"
-::msgcat::mcset pl "Issuer:" "Wydawca:"
-::msgcat::mcset pl "Begin date:" "Utworzony:"
-::msgcat::mcset pl "Expiry date:" "Data ważności:"
-::msgcat::mcset pl "Serial number:" "Numer seryjny:"
-::msgcat::mcset pl "Cipher:" "Algorytm szyfru:"
-::msgcat::mcset pl "SSL enabled" "SSL włączone"
-::msgcat::mcset pl "SSL certificate expired" "Certyfikat SSL jest nieważny"
-::msgcat::mcset pl "SSL disabled" "SSL wyłączone"
 ::msgcat::mcset pl "Add new user..." "Dodaj nowy kontakt..."
 ::msgcat::mcset pl "Toggle showing offline users" "Pokaż/Ukryj rozłączonych"
 ::msgcat::mcset pl "Toggle encryption (when possible)" "GPG - Włącz szyfrowanie rozmów (kiedy możliwe)"
 ::msgcat::mcset pl "Close other tabs" "Zamknij pozostałe panele"
 ::msgcat::mcset pl "Close all tabs" "Zamknij wszystkie panele"
-::msgcat::mcset pl "Colors for tab alert levels." "Ustawienia kolorów dla alarmów w tytułach paneli."
 ::msgcat::mcset pl {Main window:} {Okno Główne:}
 ::msgcat::mcset pl "Tabs:" "Panele:"
 ::msgcat::mcset pl {Close tab} {Zamknij panel}
@@ -846,7 +737,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Cipher" "Algorytm szyfru"
 ::msgcat::mcset pl "Enabled\n" "Włączony\n"
 ::msgcat::mcset pl "Disabled\n" "Wyłączony\n"
-::msgcat::mcset pl "Disconnected\n" "Rozłączony\n"
 ::msgcat::mcset pl "Use Tabbed Interface (you need to restart)." "Włącz interfejs z panelami w jednym oknie (wymagany restart)."
 ::msgcat::mcset pl "Show Toolbar." "Pokaż pasek przycisków."
 
@@ -884,7 +774,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Organization Name" "Ogranizacja"
 ::msgcat::mcset pl "Organization Unit" "Jednostka"
 ::msgcat::mcset pl "Title" "Tytuł"
-::msgcat::mcset pl "vCard items to display in chat windows when using /vcard command." "Elementy wizytówki wyświetlane w oknie rozmowy po wpisaniu polecenia /vcard."
 ::msgcat::mcset pl "time %s%s: %s" "czas dla %s%s: %s"
 ::msgcat::mcset pl "time %s%s:" "czas dla %s%s:"
 ::msgcat::mcset pl "last %s%s: %s" "ostatnio aktywny %s%s: %s"
@@ -902,15 +791,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Store private chats logs." "Zapisuj historię prywatnych rozmów."
 ::msgcat::mcset pl "Store group chats logs." "Zapisuj historię rozmów w pokojach konferencyjnych."
 ::msgcat::mcset pl "History for %s" "Historia dla %s"
-::msgcat::mcset pl "Go" " Znajdź "
-::msgcat::mcset pl "Do search" "Rozpocznij szukanie"
-::msgcat::mcset pl "Match case..." "Rozróżniaj wielkość liter..."
-::msgcat::mcset pl "Match by regexp" "Szukaj wg wyrażenia regularnego"
-::msgcat::mcset pl "Search direction" "Kierunek szukania"
 ::msgcat::mcset pl "Export to XHTML" "Zapisz jako XHTML"
-::msgcat::mcset pl "Match case while searching in log window." "Rozróżniaj wielkość liter podczas wyszukiwania w historii wiadomości."
-::msgcat::mcset pl "Use regexp match while searching in log window (otherwise substring is searched)." "Szukaj według wyrażenia regularnego w historii wiadomości."
-::msgcat::mcset pl "Search:" "Szukaj:"
 ::msgcat::mcset pl "Search up" "Przeszukaj w górę"
 ::msgcat::mcset pl "Search down" "Przeszukaj w dół"
 ::msgcat::mcset pl "Select month:" "Wybór miesiąca: "
@@ -951,9 +832,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Next bookmark" "Następna zakładka"
 ::msgcat::mcset pl "Clear bookmarks" "Usuń zakładki"
 
-# plugins/chat/ispell.tcl
-::msgcat::mcset pl "Use Ispell." "Włącz ispell."
-
 # sound.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Sound options." "Ustawienia dźwięków aplikacji."
 ::msgcat::mcset pl "Mute sound notification." "Nie odtwarzaj dźwięków."
@@ -962,7 +840,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Mute sound when displaying delayed personal chat messages." "Wyłącz dźwięki dla prywatnych wiadomości wyświetlanych z opóźnieniem."
 ::msgcat::mcset pl "External program, which is to be executed to play sound. If empty, Snack library is used (if available) to play sound." "Zewnętrzny program do odtwarzania dźwięków. Jeżeli puste, do odtwarzania używana jest biblioteka Snack (instalowana oddzielnie)."
 ::msgcat::mcset pl "Options for external play program" "Parametry dla zewnętrznego programu odtwarzającego dźwięk"
-::msgcat::mcset pl "Sound theme. If it starts with \"/\" or \"~\" then it is considered as theme directory. Otherwise theme is loaded from \"sounds\" directory of Tkabber tree." "Schemat dzwięków. Jeżeli nazwa zaczyna się od \"/\" lub \"~\" to schemat będzie ładowany z tego katalogu. W innym przypadku użyty będzie katalog \"sounds\" z katalogu Tkabbera."
 ::msgcat::mcset pl "Time interval before playing next sound (in milliseconds)." "Odstęp czasu przed odtworzeniem następnego dźwięku (w milisekundach)."
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play when connected to Jabber server." "Dźwięk odtwarzany po nawiązaniu połączenia z serwerem."
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play when available presence is received." "Dźwięk odtwarzany kiedy kontakt staje się dostępny."
@@ -982,14 +859,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Join group dialog data (servers)." "Dołącz do konferencji (serwery)."
 ::msgcat::mcset pl "Join group" "Dołącz do konferencji"
 ::msgcat::mcset pl "Nick:" "Pseudonim:"
-::msgcat::mcset pl "use v2 protocol" "użyj protokołu v2"
 ::msgcat::mcset pl "Connection:" "Połączenie:"
 ::msgcat::mcset pl "Join" "Dołącz"
-::msgcat::mcset pl "Add group" "Dodaj do listy kontaktów"
-::msgcat::mcset pl "Get conference info failed: %s" "Błąd odczytu informacji o konferencji: %s"
-::msgcat::mcset pl "Join failed: %s" "Dołączenie do konferencji nie udało się: %s"
-::msgcat::mcset pl "Create Room" "Utwórz pokój"
-::msgcat::mcset pl "Create" "Utwórz"
 
 # filters.tcl
 ::msgcat::mcset pl "I'm not online" "nie jestem dostępny"
@@ -1044,7 +915,6 @@
 # disco.tcl
 ::msgcat::mcset pl "List of discovered JIDs." "Lista JID-ów."
 ::msgcat::mcset pl "List of discovered JID nodes." "Lista elementów."
-::msgcat::mcset pl "Jabber Discovery" "Informacje Discovery"
 ::msgcat::mcset pl "Node:" "Węzeł:"
 ::msgcat::mcset pl "Error getting info: %s" "Błąd przy pobieraniu informacji: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Error getting items: %s" "Błąd przy pobieraniu elementów: %s"
@@ -1052,7 +922,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Discover service" "Przeglądaj usługę"
 ::msgcat::mcset pl "Sort items by name" "Sortuj według nazwy"
 ::msgcat::mcset pl "Sort items by JID/node" "Sortuj według JID/węzła"
-::msgcat::mcset pl "Clear All" "Wyczyść wszystko"
 ::msgcat::mcset pl "Delete current node and subnodes" "Usuń zanaczony węzeł i podwęzły"
 ::msgcat::mcset pl "Delete subnodes" "Usuń podwęzły"
 ::msgcat::mcset pl "Clear window" "Wyczyść okno"
@@ -1066,8 +935,6 @@
 # plugins/general/conferenceinfo.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Options for Conference Info module, that allows you to see list of participants in roster popup, regardless of whether you are currently joined with the conference." "Ustawienia modułu, który pozwala oglądać listę uczestników konferencji umieszczonych na liście kontaktów, niezależnie od tego czy aktualnie bierzemy w niej udział."
 ::msgcat::mcset pl "Use this module" "Włącz informacje o konferencjach"
-::msgcat::mcset pl "Interval between requests of participants list" "Odstęp czasu przy sprawdzaniu listy uczestników"
-::msgcat::mcset pl "Interval after error reply on request of participants list" "Odstęp czasu po otrzymaniu komunikatu błędu przy sprawdzaniu listy uczestników"
 ::msgcat::mcset pl "Interval (in minutes) between requests of participants list." "Odstęp czasu (w minutach) przy sprawdzaniu listy uczestników."
 ::msgcat::mcset pl "Interval (in minutes) after error reply on request of participants list." "Odstęp czasu (w minutach) po otrzymaniu komunikatu błędu przy sprawdzaniu listy uczestników."
 ::msgcat::mcset pl "\n\tCan't browse: %s" "\n\tNie można przeglądać: %s"
@@ -1080,7 +947,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Conference:" "Konferencja:"
 ::msgcat::mcset pl "Roster group:" "Grupa na liście:"
 ::msgcat::mcset pl "Storing conferences failed: %s" "Zapisanie konferencji nie powiodło się: %s"
-::msgcat::mcset pl "Add conference" "Dodaj konferencję"
 ::msgcat::mcset pl "Automatically join conference upon connect" "Automatycznie dołącz do konferencji po połączeniu"
 ::msgcat::mcset pl "Conferences" "Konferencje"
 
@@ -1121,7 +987,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "balloon help" "dymki pomocy"
 ::msgcat::mcset pl "browsing" "przeglądanie"
 ::msgcat::mcset pl "bwidget workarounds" "dodatki do bwidget"
-::msgcat::mcset pl "jabber chat" "rozmowy"
 ::msgcat::mcset pl "configuration" "konfiguracja"
 ::msgcat::mcset pl "utilities" "użytki"
 ::msgcat::mcset pl "service discovery" "informacje discovery"
@@ -1134,23 +999,17 @@
 ::msgcat::mcset pl "user interface" "intrerfejs użytkownika"
 ::msgcat::mcset pl "jabber iq" "jabber iq"
 ::msgcat::mcset pl "jabber xml" "jabber xml"
-::msgcat::mcset pl "jidlink" "jidlink"
-::msgcat::mcset pl "jabber groupchats" "konferencje"
 ::msgcat::mcset pl "connections" "połączenia"
-::msgcat::mcset pl "message/headline" "wiadomości/nagłówki"
 ::msgcat::mcset pl "jabber messages" "obsługa wiadomości"
-::msgcat::mcset pl "multi-user chat" "MUC"
 ::msgcat::mcset pl "jabber chat/muc" "obsługa rozmów/konferencji"
 ::msgcat::mcset pl "negotiation" "negocjacja"
 ::msgcat::mcset pl "plugin management" "zarządzanie wtyczkami"
 ::msgcat::mcset pl "jabber presence" "jabber presence"
 ::msgcat::mcset pl "privacy rules" "zasady ochrony prywatności"
 ::msgcat::mcset pl "jabber registration" "jabber rejestracja"
-::msgcat::mcset pl "rosters" "lista kontaktów"
 ::msgcat::mcset pl "jabber roster" "lista kontaktów"
 ::msgcat::mcset pl "searching" "wyszukiwanie"
 ::msgcat::mcset pl "sound" "dźwięk"
-::msgcat::mcset pl "text undo" "edycja tekstu"
 ::msgcat::mcset pl "presence" "status"
 ::msgcat::mcset pl "wmaker" "wmaker"
 ::msgcat::mcset pl "general plugins" "podstawowe wtyczki"
@@ -1165,9 +1024,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Chat options." "Ustawienia rozmów i konferencji."
 ::msgcat::mcset pl "Enable chat window autoscroll only when last message is shown." "Włącz autoprzewijanie okna tylko kiedy widać ostatnią wiadomość."
 ::msgcat::mcset pl "Stop chat window autoscroll." "Zatrzymaj autoprzewijanie okna rozmów."
-::msgcat::mcset pl "Enable messages emphasize." "Wyświetl formatowanie dla słów pomiędzy * / i _."
 ::msgcat::mcset pl ">>> Unable to decipher data: %s <<<" ">>> Nie można odszyfrować danych: %s <<<"
-::msgcat::mcset pl "/me has changed the subject to: %s" "/me zmienił temat na: %s"
 ::msgcat::mcset pl "/me has set the subject to: %s" "/me zmienił temat na: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Subject is set to: %s" "Temat konferencji to: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Chat with %s" "%s"
@@ -1188,13 +1045,12 @@
 ::msgcat::mcset pl "Normal" "Zwykła"
 ::msgcat::mcset pl "Chat " "Rozmowa"
 ::msgcat::mcset pl "List of users for chat." "Lista uczestników rozmowy."
-::msgcat::mcset pl "Add to roster..." "Dodaj do listy kontaktów..."
 ::msgcat::mcset pl "Remove from roster..." "Usuń z listy kontaktów..."
+::msgcat::mcset pl "Open chat" "Rozpocznij rozmowę"
 
 # plugins/windows/taskbar.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Hide Main Window" "Ukryj główne okno"
 ::msgcat::mcset pl "Show Main Window" "Pokaż główne okno"
-::msgcat::mcset pl "When you have unread messages the taskbar icon will start to blink." "Migająca ikonka w zasobniku systemowym dla nieprzeczytanych wiadomości."
 ::msgcat::mcset pl "Enable windows tray icon." "Włącz obsługę ikony zasobnika systemowego Windows."
 
 # plugins/unix/dockingtray.tcl
@@ -1212,19 +1068,10 @@
 # jabberlib-tclxml/jabberlib.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Authentication failed" "Uwierzytelnianie nie powiodło się"
 ::msgcat::mcset pl "Authentication successful" "Uwierzytelnianie powiodło się"
-::msgcat::mcset pl "Waiting for authentication mechanisms" "Oczekiwanie na uruchomienie mechanizmu uwierzytelniania"
-::msgcat::mcset pl "Got authentication mechanisms" "Uwierzytelnianie uruchomione"
 ::msgcat::mcset pl "Waiting for authentication results" "Oczekiwanie na wyniki uwierzytelniania"
-::msgcat::mcset pl "Waiting for stream" "Oczekiwanie na strumień danych"
-::msgcat::mcset pl "Got stream" "Strumień włączony"
 ::msgcat::mcset pl "Got roster" "Lista kontaktów wczytana"
 ::msgcat::mcset pl "Waiting for roster" "Oczekiwanie na listę kontaktów"
 ::msgcat::mcset pl "Resource Constraint" "Brak zasobów systemowych na serwerze"
-::msgcat::mcset pl "Server doesn't provide SASL authentication feature" "Serwer nie obsługuje mechanizmu uwierzytelniania SASL"
-::msgcat::mcset pl "Server doesn't provide non-SASL authentication feature" "Serwer nie obsługuje mechanizmów uwierzytelniania innych niż SASL"
-::msgcat::mcset pl "Server doesn't provide STARTTLS feature" "Serwer nie obsługuje mechanizmu STARTTLS"
-::msgcat::mcset pl "Waiting for stream features" "Oczekiwanie na informacje o cechach strumienia"
-::msgcat::mcset pl "Got stream features" "Informacja o cechach strumienia wczytana"
 ::msgcat::mcset pl "Server haven't provided SASL authentication feature" "Serwer nie oferuje mechanizmu uwierzytelniania SASL"
 ::msgcat::mcset pl "Server haven't provided non-SASL authentication feature" "Serwer nie oferuje mechanizmu uwierzytelniania innego niż SASL"
 ::msgcat::mcset pl "Server haven't provided STARTTLS feature" "Serwer nie oferuje mechanizmu STARTTLS"
@@ -1266,9 +1113,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "XML Not Well-Formed" "Niepoprawnie sformatowany XML"
 ::msgcat::mcset pl "Stream Error%s%s" "Błąd strumienia %s%s"
 
-# jabberlib-tclxml/stanzaerror.tcl
-::msgcat::mcset pl "\$desc" "\$desc"
-
 # jabberlib-tclxml/jlibcomponent.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Waiting for handshake results" "Oczekiwanie na wynik wymiany potwierdzeń"
 ::msgcat::mcset pl "Handshake failed" "Wymiana potwierdzeń nie powiodła się"
@@ -1293,14 +1137,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Request Error" "Błąd żądania"
 ::msgcat::mcset pl "Temporary Error" "Błąd tymczasowy"
 
-# error classes
-::msgcat::mcset pl "Access Error" "Błąd dostępu"
-::msgcat::mcset pl "Address Error" "Błąd adresu"
-::msgcat::mcset pl "Application Error" "Błąd aplikacji"
-::msgcat::mcset pl "Format Error" "Bląd formatu"
-::msgcat::mcset pl "Recipient Error" "Błąd odbiorcy"
-::msgcat::mcset pl "Server Error" "Błąd serwera"
-
 # error messages
 ::msgcat::mcset pl "Bad Request" "Błędne żądanie"
 ::msgcat::mcset pl "Conflict" "Konflikt"
@@ -1317,18 +1153,12 @@
 ::msgcat::mcset pl "Remote Server Timeout" "Przekroczono czas oczekiwania na odpowiedź serwera"
 ::msgcat::mcset pl "Service Unavailable" "Usługa niedostępna"
 ::msgcat::mcset pl "Redirect" "Przekierowanie"
-::msgcat::mcset pl "Unauthorized" "Brak autoryzacji"
 ::msgcat::mcset pl "Payment Required" "Wymagana opłata"
-::msgcat::mcset pl "Not Found" "Nie znaleziono"
 ::msgcat::mcset pl "Not Acceptable" "Nie zaakceptowane"
 ::msgcat::mcset ru "Not Authorized" "Brak autoryzacji"
-::msgcat::mcset pl "Request Timeout" "Przekroczono czas oczekiwania na odpowiedź"
-::msgcat::mcset pl "Username Not Available" "Nazwa użytkownika niedostępna"
 ::msgcat::mcset pl "Subscription Required" "Wymagana subskrypcja"
 ::msgcat::mcset pl "Undefined Condition" "Niezdefinowany warunek"
 ::msgcat::mcset pl "Unexpected Request" "Nieoczekiwane żądanie"
-::msgcat::mcset pl "Not Implemented" "Niezaimplementowane"
-::msgcat::mcset pl "Remote Server Error" "Błąd zdalnego serwera"
 
 # ifaceck/widgets.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Message" "Wiadomość"
@@ -1340,11 +1170,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Stored collapsed roster groups." "Lista pamiętanych zwiniętych grup listy kontaktów."
 ::msgcat::mcset pl "Stored show offline roster groups." "Lista pamiętanych grup z widokiem kontaków rozłączonych."
 ::msgcat::mcset pl "Send message to all users in group..." "Wyślij wiadomość do wszystkich w grupie..."
-::msgcat::mcset pl "Send file via SI..." "Wyślij plik (SI)..."
-::msgcat::mcset pl "via SI..." "protokół SI..."
-::msgcat::mcset pl "via HTTP..." "protokół HTTP..."
-::msgcat::mcset pl "via Jidlink..." "protokół Jidlink..."
-::msgcat::mcset pl "Send file" "Wyślij plik"
 ::msgcat::mcset pl "Remove item..." "Usuń kontakt..."
 ::msgcat::mcset pl "Rename group..." "Zmień nazwę grupy..."
 ::msgcat::mcset pl "Remove group..." "Usuń grupę..."
@@ -1358,20 +1183,13 @@
 # ifacetk/iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Font to use in roster, chat windows etc." "Czcionka używana w oknach rozmów, na liście kontaktów itp."
 ::msgcat::mcset pl "Privacy rules" "Ochrona prywatności"
-::msgcat::mcset pl "Manually edit rules..." "Ręczna edycja reguł..."
-::msgcat::mcset pl "Edit visible list..." "Edycja listy widoczności..."
-::msgcat::mcset pl "Edit invisible list..." "Edycja listy niewidoczności..."
-::msgcat::mcset pl "Edit ignore list..." "Edycja listy ignorowanych..."
 ::msgcat::mcset pl "Edit visible list" "Edycja listy widoczności"
 ::msgcat::mcset pl "Edit invisible list " "Edycja listy niewidoczności"
 ::msgcat::mcset pl "Edit ignore list " "Edycja listy ignorowanych"
 ::msgcat::mcset pl "Activate lists at startup" "Aktywuj listy podczas uruchomienia"
-::msgcat::mcset pl "Message filters..." "Filtrowanie wiadomości..."
 ::msgcat::mcset pl "Show menu tearoffs when possible." "Włącz odrywane menu."
 ::msgcat::mcset pl "Show presence bar." "Pokaż pasek wyboru statusu."
 ::msgcat::mcset pl "Do nothing" "Nic nie rób"
-::msgcat::mcset pl "Show toolbar" "Pokaż pasek przycisków"
-::msgcat::mcset pl "Show presence bar" "Pokaż pasek wyboru statusu"
 ::msgcat::mcset pl "Command to be runned when you click a URL in a message. '%s' will be replaced with this URL (e.g. \"galeon -n %s\")." "Polecenie uruchamiane po kliknięciu adresu URL w wiadomościach. '%s' zostanie zastąpione adresem URL (n.p. \"firefox %s\")."
 ::msgcat::mcset pl "Mute sound" "Wyłącz dźwięki powiadomień"
 ::msgcat::mcset pl "Add user to roster..." "Dodaj kontakt do listy..."
@@ -1387,16 +1205,10 @@
 ::msgcat::mcset pl "Show tabs below the main window." "Pasek paneli na dole głównego okna."
 ::msgcat::mcset pl "Open chat..." "Rozpocznij rozmowę..."
 ::msgcat::mcset pl "Manually edit rules" "Ręczna edycja reguł"
-::msgcat::mcset pl "Select font for most labels in widgets" "Czcionka dla etykiet i elementów interfejsu"
-::msgcat::mcset pl "Select font for chat and roster text" "Czionka listy kontaktów i okien rozmów"
 ::msgcat::mcset pl "What action does the close button." "Akcja dla przycisku zamykania okna."
 ::msgcat::mcset pl "Close Tkabber" "Zamknij Tkabbera"
-::msgcat::mcset pl "Do absolutely nothing" "Nic nie rób"
-::msgcat::mcset pl "Dock in system tray (extension required)" "Dokuj w zasobniku systemowym (wymagana wtyczka)"
 ::msgcat::mcset pl "Minimize" "Minimalizuj do paska zadań"
 ::msgcat::mcset pl "Iconize" "Minimalizuj do ikony w zasobniku"
-::msgcat::mcset pl "Ask if you really want to close Tkabber" "Pokaż okno z pytaniem o zamknięcie programu"
-::msgcat::mcset pl "Web browser to be opened when you click a URL in a message." "Przeglądarka WWW uruchamiana po kliknięciu adresu URL w wiadomościach."
 ::msgcat::mcset pl "Minimize to systray (if systray icon is enabled, otherwise do nothing)" "Minimalizuj do ikony w zasobniku (jeżeli ikona jest wyłączona to nic nie rób)"
 ::msgcat::mcset pl "&Services" "&Usługi"
 ::msgcat::mcset pl "&Help" "&Pomoc"
@@ -1422,14 +1234,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Michail Litvak" "Michail Litvak"
 
 # ifacetk/ilogin.tcl
-::msgcat::mcset pl "Use STARTTLS" "Włącz STARTTLS"
-::msgcat::mcset pl "STARTTLS" "STARTTLS"
-::msgcat::mcset pl "Don't use SSL" "Wyłącz SSL"
-::msgcat::mcset pl "Use legacy SSL" "Włącz zwykły SSL"
 ::msgcat::mcset pl "Use SASL authentication" "Włącz uwierzytelnianie SASL"
-::msgcat::mcset pl "Allow plaintext SASL mechanisms" "Zezwalaj na uwierzytelnianie SASL zwykłym tekstem"
 ::msgcat::mcset pl "Compression" "Kompresja"
-::msgcat::mcset pl "Use stream compression" "Włącz kompresję strumienia XMPP"
 ::msgcat::mcset pl "Explicitly specify host and port to connect" "Ręczne ustawienie portu i nazwy serwera do połączenia"
 ::msgcat::mcset pl "Host:" "Serwer:"
 ::msgcat::mcset pl "Authentication" "Uwierzytelnianie"
@@ -1440,7 +1246,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Encryption (STARTTLS)" "Szyfrowanie STARTTLS"
 
 # pixmaps.tcl
-::msgcat::mcset pl "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps" "Motyw ikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/pixmaps"
+::msgcat::mcset pl "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps." "Motyw ikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/pixmaps."
 
 # si.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening SI connection" "Otwieranie połączenia SI"
@@ -1461,31 +1267,24 @@
 
 # plugins/filetransfer/si.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Stream initiation options." "Ustawienia protokołu inicjacji strumienia (SI)."
-::msgcat::mcset pl "Enable SI transport for outgoing file transfers." "Włącz transport SI dla wysyłanych plików."
 ::msgcat::mcset pl "Transfer failed: %s" "Nie udało się przesłać pliku: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Receive error: Stream ID is in use" "Błąd odbioru: ID strumienia jest w użuciu"
 
 # plugins/filetransfer/http.tcl
-::msgcat::mcset pl "File to send:" "Plik do wysłania:"
-::msgcat::mcset pl "Send file via HTTP..." "Wyślij plik (HTTP)..."
+::msgcat::mcset pl "File path:" "Plik:"
 ::msgcat::mcset pl "HTTP options." "Ustawienia protokołu HTTP."
-::msgcat::mcset pl "Enable HTTP transport for outgoing file transfers." "Włącz transport HTTP dla wysyłanych plików."
-::msgcat::mcset pl "File not found or not regular file: %s" "Nie znaleziono pliku lub jest on nieprawidłowy: %s"
-::msgcat::mcset pl "Error while sending file. Peer reported: %s" "Błąd podczas wysyłania pliku. Komunikat błędu od odbiorcy: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Can't receive file: %s" "Nie udało się odebrać pliku: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Port for outgoing HTTP file transfers (0 for assigned automatically). This is useful when sending files from behind a NAT with a forwarded port." "Numer portu przy wysyłaniu plików przez HTTP (jeżeli 0 to port zostanie przypisany automatycznie). Jest to przydatne przy wysyłaniu plików z sieci ukrytej za NAT z przekierowanym portem (forwarding)."
 ::msgcat::mcset pl "Force advertising this hostname (or IP address) for outgoing HTTP file transfers." "Wymuś rozgłaszanie nazwy tego hosta (lub adresu IP) przy wysyłaniu plików przez HTTP."
 
 # plugins/filetransfer/jidlink.tcl
-::msgcat::mcset pl "Send file request failed: %s" "Nie udało się wysłać pliku: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Receiving file failed: %s" "Nie udało się odebrać pliku: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Jidlink options." "Ustawienia protokołu Jidlink."
-::msgcat::mcset pl "Enable Jidlink transport for outgoing file transfers (it is obsolete)." "Włącz transport Jidlink dla wysyłanych plików (przestarzały sposób przesyłania)."
 ::msgcat::mcset pl "Jidlink connection failed" "Połączenie za pomocą protokołu Jidlink nie udało się"
 ::msgcat::mcset pl "Jidlink transfer failed" "Przesłanie pliku za pomocą protokołu Jidlink nie udało się"
-
-# jidlink.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Enable Jidlink transport %s." "Włącz transport Jidlink %s."
+::msgcat::mcset pl "Opening Jidlink connection" "Otwieranie połączenia Jidlink"
+::msgcat::mcset pl "Jidlink connection closed" "Połączenie Jidlink zamknięte"
 
 # plugins/general/offline.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Retrieve offline messages using POP3-like protocol." "Pobierz nieprzeczytane wiadomości z serwera używając protokołu podobnego do POP3."
@@ -1508,10 +1307,10 @@
 ::msgcat::mcset pl "Edit item notes..." "Edytuj notatkę..."
 ::msgcat::mcset pl "Notes" "Notatki"
 ::msgcat::mcset pl "Roster Notes" "Notatki dla pozycji w liście kontaktów"
+::msgcat::mcset pl "Store" "Zapisz"
 
 # plugins/general/headlines.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Format of timestamp in headline tree view. Set to empty string if you don't want to see timestamps." "Format znacznika czasu w oknie nagłówków wiadomości. Zostawienie tego pola pustego spowoduje wyłączenie znaczników czasu."
-::msgcat::mcset pl "See more..." "Zobacz więcej..."
 ::msgcat::mcset pl "Sort by date" "Sortuj wg daty"
 ::msgcat::mcset pl "Show balloons with headline messages over tree nodes." "Pokazuj dymki podpowiedzi z treścią nagłówka nad elemetami drzewka nagłówków."
 ::msgcat::mcset pl "Read on..." "Czytaj dalej..."
@@ -1573,7 +1372,7 @@
 
 # plugins/richtext/emoticons.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Handling of \"emoticons\". Emoticons (also known as \"smileys\") are small pictures resembling a human face used to represent user's emotion. They are typed in as special mnemonics like :) or can be inserted using menu." "Obsługa \"emotikon\". Emotikony (nazywane także \"buźkami\") to małe obrazki przypominające ludzką twarz, używane do wyrażania uczuć osoby piszącej. Wstawiane są poprzez wpisanie specjalnych skrótów np. :) lub przez wybranie z menu."
-::msgcat::mcset pl "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons" "Motyw emotikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/emoticons"
+::msgcat::mcset pl "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons." "Motyw emotikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/emoticons."
 ::msgcat::mcset pl "Use only whole words for emoticons." "Zamieniaj tylko całe wyrazy na emotikony."
 ::msgcat::mcset pl "Handle ROTFL/LOL smileys -- those like :))) -- by \"consuming\" all that parens and rendering the whole word with appropriate icon." "Obsługa emotikonek ROTFL/LOL -- typu :))) -- przez obcięcie nadmiarowych znaków i wyświetlenie całego wyrazu za pomocą odpowiedniej ikony."
 
@@ -1597,228 +1396,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "Edit entities affiliations: %s" "Edytuj przynależności obiektów: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Jabber ID"
 ::msgcat::mcset pl "SubID"
-::msgcat::mcset pl "Subscription" "Subskrypcja"
-
-#------------------------------ Tkabber plugins --------------------------------
-
-# plugins/chess/chess.tcl
-::msgcat::mcset pl "Let's play chess, %s!" "Zagrajmy w szachy, %s!"
-::msgcat::mcset pl "Opponent %s refuse our request: %s" "Gracz %s odrzucił twoją prośbę: %s"
-::msgcat::mcset pl "%s want to play chess!" "%s chce zagrać w szachy!"
-::msgcat::mcset pl "Play" "Graj"
-::msgcat::mcset pl "White" "Białe"
-::msgcat::mcset pl "Chess with %s" "Szachy: %s"
-::msgcat::mcset pl "Allow illegal moves" "Pozwalaj na nieprawidłowe ruchy"
-::msgcat::mcset pl "Move: " "Ruch: "
-::msgcat::mcset pl "History" "Historia"
-::msgcat::mcset pl "Black" "Czarne"
-::msgcat::mcset pl "Pawn promotion" "Promocja piona"
-::msgcat::mcset pl "Chess" "Gra w szachy"
-::msgcat::mcset pl "K" "K"
-::msgcat::mcset pl "Q" "H"
-::msgcat::mcset pl "R" "W"
-::msgcat::mcset pl "B" "G"
-::msgcat::mcset pl "N" "S"
-::msgcat::mcset pl "Chess plugin options." "Ustawienia wtyczki do gry w szachy."
-::msgcat::mcset pl "Chess figures theme." "Motyw graficzny szchownicy."
-::msgcat::mcset pl "Flip board view when playing black by default." "Odwróć widok szachownicy podczas gry czarnymi."
-::msgcat::mcset pl "Show last move by default." "Pokazuj ostatni ruch."
-::msgcat::mcset pl "Promote pawns always as queens." "Promocja piona zawsze do hetmana."
-::msgcat::mcset pl "Show tooltips with short instructions." "Pokazuj dymki podpowiedzi z krótkimi instrukcjami."
-::msgcat::mcset pl "Allow illegal moves (useful for debugging)." "Pozwalaj na nieprawidłowe ruchy (użyteczne przy debugowaniu)."
-::msgcat::mcset pl "Accept opponent illegal moves (useful for debugging)." "Pozwalaj na nieprawidłowe ruchy przeciwnika (użyteczne przy debugowaniu)."
-::msgcat::mcset pl "Chess Invitation" "Zaproszenie do gry w szachy"
-::msgcat::mcset pl "Sending chess game invitation to %s (%s)" "Wysyłanie zaproszenia do gry w szachy do %s (%s)"
-::msgcat::mcset pl "I want play white" "Chcę grać białymi"
-::msgcat::mcset pl "I want play black" "Chcę grać czarnymi"
-::msgcat::mcset pl "Cancel invitation" "Anuluj zaproszenie"
-::msgcat::mcset pl "%s (%s) has refused chess invitation: %s" "%s (%s) odrzuca zaproszenie do gry w szachy: %s"
-::msgcat::mcset pl "Chess Invitation from %s" "Zaproszenie do gry w szachy od %s"
-::msgcat::mcset pl "Chess game invitation from %s (%s) is received." "Otrzymano zaproszenie do gry w szachy od %s (%s)."
-::msgcat::mcset pl "%s wants play \$color." "%s wybrał \$color."
-::msgcat::mcset pl "Agree to play" "Przyjmij zaproszenie"
-::msgcat::mcset pl "Refuse to play" "Odrzuć zaproszenie"
-::msgcat::mcset pl " (You)" " (Ty)"
-::msgcat::mcset pl " (Opponent)" " (Przeciwnik)"
-::msgcat::mcset pl "You win (Opponent resigned)" "Wygałeś (przeciwnik zrezygnował)"
-::msgcat::mcset pl "Draw (Opponent accepted)" "Remis (za zgodą przeciwnika)"
-::msgcat::mcset pl "Show last move" "Pokaż ostatni ruch"
-::msgcat::mcset pl "Flip view" "Odwróć widok"
-::msgcat::mcset pl "Propose a draw" "Zaproponuj remis"
-::msgcat::mcset pl "Accept the draw proposal" "Zaakceptuj remis"
-::msgcat::mcset pl "Resign the game" "Zrezygnuj z gry"
-::msgcat::mcset pl "Press button and make move if you want propose draw" "Naciśnij przycisk i wykonaj ruch jeżeli chcesz zaproponować remis"
-::msgcat::mcset pl "Press button if you want accept the draw proposal" "Naciśnij przycisk jeżeli chcesz zaakceptować propozycję remisu"
-::msgcat::mcset pl "Press button if you want resign" "Naciśnij przycisk jeżeli chcesz zrezygnować z gry"
-::msgcat::mcset pl "\n\n Opponent proposes a draw\n\n" "\n\n Przeciwnik proponuje remis\n\n"
-::msgcat::mcset pl "Draw (Stalemate)" "Remis (Pat)"
-::msgcat::mcset pl "You win (Checkmate)" "Wygrałeś (Szach i Mat)"
-::msgcat::mcset pl "Opponent wins (Checkmate)" "Wygrał przeciwnik (Szach i Mat)"
-::msgcat::mcset pl "Draw (You accepted)" "Remis (Za moją zgodą)"
-::msgcat::mcset pl "Opponent wins (You resigned)" "Wygrał przeciwnik (Zrezygnowałeś z gry)"
-::msgcat::mcset pl "Chess..." "Szachy..."
-::msgcat::mcset pl "Games" "Gry planszowe"
-::msgcat::mcset pl "Sound to play after opponent's turn" "Odtwórz dźwięk po ruchu przeciwnika"
-
-# plugins/ejabberd/ejabberd.tcl
-::msgcat::mcset pl "List of ejabberd servers." "Lista serwerów ejabberd."
-::msgcat::mcset pl "Administrate ejabberd" "Zarządzanie serwerem ejabberd"
-::msgcat::mcset pl "Number of users that used this service N days ago:" "Liczba osób korzystających z usługi N dni temu:"
-::msgcat::mcset pl "ejabberd server" "Serwer ejabberd"
-::msgcat::mcset pl "Administrate" "Zarządzaj"
-::msgcat::mcset pl "%s administration" "Zarządzanie serwerem %s"
-::msgcat::mcset pl "Reload" "Przeładuj"
-::msgcat::mcset pl "Integral" "Razem"
-::msgcat::mcset pl "\$title" "\$title"
-::msgcat::mcset pl "\$desc" "\$desc"
-::msgcat::mcset pl "Main" "Główny"
-::msgcat::mcset pl "Nodes" "Węzły"
-::msgcat::mcset pl "Registration" "Rejestracja"
-::msgcat::mcset pl "Access" "Dostęp"
-::msgcat::mcset pl "Last Activity" "Ostatnia aktywność"
-::msgcat::mcset pl "Registered users:" "Użytkownicy zarejestrowani:"
-::msgcat::mcset pl "Online users:" "Użytkownicy połączeni:"
-::msgcat::mcset pl "Running nodes:" "Działające węzły:"
-::msgcat::mcset pl "Stopped nodes:" "Zatrzymane węzły:"
-::msgcat::mcset pl "Outgoing S2S:" "Wychodzący ruch S2S:"
-::msgcat::mcset pl "Welcome message subject:" "Temat wiadomości powitalnej:"
-::msgcat::mcset pl "Welcome message body:" "Treść wiadomości powitalnej:"
-::msgcat::mcset pl "Registration watchers:" "Obserwatorzy rejestracji:"
-::msgcat::mcset pl "ACLs:" "ACL-e:"
-::msgcat::mcset pl "Access rules:" "Reguły dostępu:"
-
-# plugins/whiteboard/whiteboard.tcl
-::msgcat::mcset pl "Whiteboard" "Tablica rysunkowa"
-::msgcat::mcset pl "%s whiteboard" "Tablica: %s"
-::msgcat::mcset pl "PolyLine" "Wielokąt"
-::msgcat::mcset pl "FreeHand" "Odręcznie"
-::msgcat::mcset pl "Move" "Przesuń"
-::msgcat::mcset pl "Color" "Kolor"
-::msgcat::mcset pl "Text" "Tekst"
-::msgcat::mcset pl "Text Color" "Kolor tekstu"
-::msgcat::mcset pl "Font" "Czcionka"
-::msgcat::mcset pl "Text color" "Kolor tekstu"
-::msgcat::mcset pl "Text font" "Czcionka tekstu"
-::msgcat::mcset pl "Line width: " "Grubość linii: "
-::msgcat::mcset pl "Line color" "Kolor linii"
-
-# plugins/georoster/georoster.tcl
-::msgcat::mcset pl "GeoRoster options." "Ustawienia Georostera."
-::msgcat::mcset pl "Automatically open Georoster window." "Pokazuj automatycznie okno Georostera po uruchomieniu."
-::msgcat::mcset pl "Default country to use when looking at a vCard." "Domyślnie używany kod kraju przy wyszukiwaniu w wizytówkach."
-::msgcat::mcset pl "Automatically look at vCard to find users coordinates." "Automatycznie wyszukuj koordynaty geograficzne w wizytówkach."
-::msgcat::mcset pl "Display users who are no longer available." "Pokazuj użytkowników niedostępnych."
-::msgcat::mcset pl "Georoster" "Georoster"
-::msgcat::mcset pl "all" "wszystko"
-::msgcat::mcset pl "none" "wyłącz"
-::msgcat::mcset pl "markers" "znaczki"
-::msgcat::mcset pl "Store" "Zapisz"
-::msgcat::mcset pl "Show cities" "Pokaż miasta"
-::msgcat::mcset pl "Latitude: %.2f Longitude: %.2f" "Szerokość: %.2f Długość: %.2f"
-::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
-::msgcat::mcset pl "Georoster plugin options." "Ustawienia wtyczki Georoster."
-::msgcat::mcset pl "Don't show cities" "Nie pokazuj miast"
-::msgcat::mcset pl "Show only city markers" "Pokaż miasta jako punkty"
-::msgcat::mcset pl "Show city markers and names" "Pokaż miasta jako punkty z nazwami"
-::msgcat::mcset pl "Specify how to show cities at the map." "Wybierz sposób prezentacji miast na mapie."
-
-# plugins/spy/spy.tcl
-::msgcat::mcset pl "Presence Spy" "Śledzenie statusów"
-::msgcat::mcset pl "Spy" "Śledzenie statusów"
-::msgcat::mcset pl "Spy presence" "Śledzenie statusów"
-::msgcat::mcset pl "Set watch" "Ustaw czujkę"
-::msgcat::mcset pl "Alert when online?" "Alarmuj gdy dostępny"
-::msgcat::mcset pl "Spy Alert: user %s (%s) in online!" "Alarm śledzenia statusów: użytkownik %s (%s) jest dostępny!"
-::msgcat::mcset pl "Open chat" "Rozpocznij rozmowę"
-::msgcat::mcset pl "Spy Presence plugin options." "Ustawienia wtyczki śledzenia statusów."
-::msgcat::mcset pl "File to log Spy Presence messages." "Nazwa pliku do którego zapisywane będą śledzone statusy."
-::msgcat::mcset pl "Format of timestamp in Spy Presence window." "Format znacznika czasu w oknie śledzenia statusów."
-::msgcat::mcset pl "Alert when available" "Alarmuj kiedy kontakt staje się dostępny"
-::msgcat::mcset pl "Spy Alert: user %s (%s) in available!" "Alarm śledzenia statusów: użytkownik %s (%s) jest dostępny!"
-::msgcat::mcset pl "Spy Alert: user %s (%s),\nwith status description: \"%s\"\nis available!" "Alarm śledzenia statusów: użytkownik %s (%s),\nz opisem: \"%s\"\njest dostępny!"
-
-# plugins/general/debug.tcl
-::msgcat::mcset pl "Show window" "Pokaż w oknie"
-::msgcat::mcset pl "Debug live" "Debugowanie"
-::msgcat::mcset pl "Debug to window" "Pokaż wynik w oknie"
-
-# plugins/checkers/checkers.tcl
-::msgcat::mcset pl "Straight checkers (English draughts)" "Warcaby angielskie"
-::msgcat::mcset pl "Brazilian checkers" "Warcaby brazylijskie"
-::msgcat::mcset pl "Russian checkers" "Warcaby rosyjskie"
-::msgcat::mcset pl "Pool checkers" "Warcaby tradycyjne"
-::msgcat::mcset pl "Spanish checkers" "Warcaby hiszpańskie"
-::msgcat::mcset pl "Italian checkers" "Warcaby włoskie"
-::msgcat::mcset pl "Straight checkers" "Warcaby klasyczne"
-::msgcat::mcset pl "Checkers plugin options." "Ustawienia wtyczki do gry w warcaby."
-::msgcat::mcset pl "Checkers figures theme." "Motyw graficzny bierek."
-::msgcat::mcset pl "Default game variant." "Domyślny wariant gry."
-::msgcat::mcset pl "Flip board view when playing black (Russian, Spanish, Italian) or white (Straight, Pool, Brazilian) by default." "Odwróć widok warcabnicy podczas gry czarnymi (warcaby rosyjskie, hiszpańskie, włoskie) lub białymi (tradycyjne, klasyczne, brazylijskie)."
-::msgcat::mcset pl "Checkers Invitation" "Zaproszenie do gry w warcaby"
-::msgcat::mcset pl "Sending checkers game invitation to %s (%s)" "Wysyłanie zaproszenia do gry w warcaby do %s (%s)"
-::msgcat::mcset pl "%s (%s) has refused checkers invitation: %s" "%s (%s) odrzuca zaproszenie do gry w warcaby: %s"
-::msgcat::mcset pl "Checkers Invitation from %s" "Zaproszenie do gry w warcaby od %s"
-::msgcat::mcset pl "Checkers game invitation from %s (%s) is received." "Otrzymano zaproszenie do gry w warcaby od %s (%s)."
-::msgcat::mcset pl "%s wants play %s." "%s wybrał %s."
-::msgcat::mcset pl "%s wants play white." "%s chce grać białymi."
-::msgcat::mcset pl "%s wants play black." "%s chce grać czarnymi."
-::msgcat::mcset pl "%s wants play \$color." "%s wybrał \$color."
-::msgcat::mcset pl "%s with %s" "%s: %s"
-::msgcat::mcset pl "You win" "Twoja wygrana"
-::msgcat::mcset pl "Opponent wins" "Wygrana przeciwnika"
-::msgcat::mcset pl "\n\n Opponent rejected move:\n %s\n\n" "\n\n Przeciwnik odrzucił ruch:\n %s\n\n"
-::msgcat::mcset pl "Checkers..." "Warcaby..."
-
-# plugins/reversi/reversi.tcl
-::msgcat::mcset pl "Reversi plugin options." "Ustawienia wtyczki do gry w Reversi."
-::msgcat::mcset pl "Reversi figures theme." "Motyw graficzny figur."
-::msgcat::mcset pl "Flip board view when playing white by default." "Odwróć widok planszy podczas gry białymi."
-::msgcat::mcset pl "Reversi Invitation" "Zaproszenie do gry w Reversi"
-::msgcat::mcset pl "Sending reversi game invitation to %s (%s)" "Wysyłanie zaproszenia do gry w Reversi do %s (%s)"
-::msgcat::mcset pl "%s (%s) has refused reversi invitation: %s" "%s (%s) odrzuca zaproszenie do gry w Reversi: %s"
-::msgcat::mcset pl "Reversi Invitation from %s" "Zaproszenie do gry w Reversi od %s"
-::msgcat::mcset pl "Reversi game invitation from %s (%s) is received." "Otrzymano zaproszenie do gry w Reversi od %s (%s)."
-::msgcat::mcset pl "Reversi with %s" "Reversi: %s"
-::msgcat::mcset pl "Draw" "Remis"
-::msgcat::mcset pl "Reversi..." "Reversi..."
-
-# plugins/fade/fade.tcl
-::msgcat::mcset pl "Enable gradual fading when not focused." "Włącz płynną zmianę przezroczystości gdy okno aplikacji jest nieaktywne."
-::msgcat::mcset pl "Set minimum percentage transparency when faded." "Minimalny procent przezroczystości przy płynnym przełączaniu."
-::msgcat::mcset pl "Set application transparency percent if not using fade." "Poziom przezroczystości okna przy wyłączonej płynnej zmianie."
-::msgcat::mcset pl "Autofade" "Przezroczystość"
-::msgcat::mcset pl "Autofade plugin options." "Ustawienia wtyczki przezroczystości."
-
-# plugins/traffic/traffic.tcl
-::msgcat::mcset pl "Pres IN" "Status WCH"
-::msgcat::mcset pl "Pres OUT" "Status WYCH"
-::msgcat::mcset pl "Iq IN" "Iq WCH"
-::msgcat::mcset pl "Iq OUT" "Iq WYCH"
-::msgcat::mcset pl "Msg IN" "Wiad WCH"
-::msgcat::mcset pl "Msg OUT" "Wiad WYCH"
-::msgcat::mcset pl "All IN" "Wsz WCH"
-::msgcat::mcset pl "All OUT" "Wsz WYCH"
-::msgcat::mcset pl "On" "Włącz"
-::msgcat::mcset pl "Off" "Wyłącz"
-::msgcat::mcset pl "Traffic plugin options." "Ustawienia wtyczki statystyki ruchu."
-::msgcat::mcset pl "Show nick instead of JID." "Pokaż nazwy kontaktów zamiast JID."
-::msgcat::mcset pl "Use human-readable counters with K, M, G." "Użyj jednostek łatwych do odczytania (Kilo, Mega, Giga)."
-::msgcat::mcset pl "Traffic statistics" "Statystyka ruchu"
-::msgcat::mcset pl "Traffic" "Statystyka ruchu"
-::msgcat::mcset pl "Refresh" "Odśwież"
-::msgcat::mcset pl "Show XML" "Pokaż konsolę XML"
-::msgcat::mcset pl "Reset" "Wyzeruj"
-::msgcat::mcset pl "Timer:"
-::msgcat::mcset pl "Total" "Razem"
-::msgcat::mcset pl "A you sure you want to reset counters?" "Czy na pewno wyzerować liczniki?"
-
-# Custom messages from config.tcl and patches
-::msgcat::mcset pl "Status description options." "Opcje opisów statusów pod kontaktami."
-::msgcat::mcset pl "Regular expression for filtering contacts to disable status description displaying." "Wyrażenie regularne do filtrowania kontaktów, dla których nie jest wyświetlany status opisowy."
-::msgcat::mcset pl "Show status description below contact name." "Pokaż status opisowy pod nazwą kontaktu."
-::msgcat::mcset pl "Value to decrease the font size of status description (relatively to actual roster font size)" "Wartość, o która zmniejszany jest rozmiar czcionki opisu statusu (względem aktualnego rozmiaru czcionki dla nazw kontaktów)"
-::msgcat::mcset pl "Show status icon next to contact name." "Wyświetlaj ikonę statusu obok nazwy kontaktu."
-::msgcat::mcset pl "Open in Disco browser" "Otwórz w przeglądarce usług"
-::msgcat::mcset pl "Copy to clipboard" "Kopiuj do schowka"
-::msgcat::mcset pl "Status description" "Opis statusu"
-::msgcat::mcset pl "Status description font." "Czcionka opisów statusów."
+::msgcat::mcset pl "Subscription" "Subskrypcja"
\ No newline at end of file

Modified: trunk/tkabber/trans/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/trans/pl.msg	2006-11-27 21:03:38 UTC (rev 812)
+++ trunk/tkabber/trans/pl.msg	2006-11-27 21:14:01 UTC (rev 813)
@@ -1,6 +1,9 @@
-
 # Polish translation file for replying to other client queries
+# Author: Irek Chmielowiec
+# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Please notify me of errors or incoherencies
 
+# plugins/general/remote.tcl
 ::trans::trset pl "Change status" "Zmień status"
 ::trans::trset pl "Change Status" "Zmiana statusu"
 ::trans::trset pl "Choose from wich chats or groupchats you want to" "Wybierz rozmowy i konferencje"
@@ -26,6 +29,7 @@
 ::trans::trset pl "%s: %s groupchat message(s)" "%s: %s wiadomość(i) w konferencji"
 ::trans::trset pl "%s: %s headline message(s)" "%s: %s nagłówek(ów) widomości"
 ::trans::trset pl "%s: %s normal message(s)" "%s: %s zwykła(e) wiadomość(i)"
+::trans::trset pl "%s: %s unknown message(s)" "%s: %s wiadomość(i) nieznana(ych)"
 ::trans::trset pl "Status" "Status"
 ::trans::trset pl "Status was changed successfully" "Status został pomyślnie zmieniony"
 ::trans::trset pl "There are no unread messages" "Brak nieprzeczytanych wiadomości"
@@ -36,4 +40,26 @@
 ::trans::trset pl "Extended away" "Nieobecny"
 ::trans::trset pl "Do not disturb" "Nie przeszkadzać"
 ::trans::trset pl "Unavailable" "Rozłączony"
-::trans::trset pl "Current rooms" "Aktywne konferencje"
\ No newline at end of file
+
+# muc.tcl
+::trans::trset pl "Current rooms" "Aktywne konferencje"
+
+# plugins/si/socks5.tcl
+::trans::trset pl "Stream ID has not been negotiated" "ID strumienia danych nie zostało wynegocjowane"
+
+# plugins/si/iqibb.tcl
+::trans::trset pl "Cannot decode recieved data" "Nie można zdekodować odebranych danych"
+::trans::trset pl "File transfer is aborted" "Transmisja pliku została przerwana"
+::trans::trset pl "Unexpected packet sequence number" "Nieoczekiwany numer sekwencyjny pakietu"
+
+# plugins/filetransfer/si.tcl
+::trans::trset pl "File transfer is refused" "Odmówiono transmisji pliku"
+::trans::trset pl "Stream ID is in use" "ID strumienia jest w użyciu"
+
+# plugins/filetransfer/http.tcl
+::trans::trset pl "File not found" "Nie znaleziono pliku"
+
+# plugins/filetransfer/jidlink.tcl
+::trans::trset pl "File transfer is failed" "Transmisja pliku nie udała się"
+::trans::trset pl "Invalid file ID" "Nieprawidłowe ID pliku"
+::trans::trset pl "Transfer is expired" "Transmisja pliku przedawniła się"
\ No newline at end of fileMore information about the Tkabber-dev mailing list