[Tkabber-dev] r758 - in trunk/tkabber: . msgs plugins/general

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Wed Oct 11 23:45:30 MSD 2006


Author: sergei
Date: 2006-10-11 23:45:24 +0400 (Wed, 11 Oct 2006)
New Revision: 758

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber/plugins/general/autoaway.tcl
  trunk/tkabber/plugins/general/subscribe_gateway.tcl
  trunk/tkabber/plugins/general/xaddress.tcl
Log:
	* msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).

	* plugins/general/autoaway.tcl: Change text status when go to
	 autoaway only if it's set to nonempty string (thanks to Irek
	 Chmielowiec).

	* plugins/general/subscribe_gateway.tcl: Translated subscribe
	 message similar to messages.tcl (thanks to Irek Chmielowiec).

	* plugins/general/xaddress.tcl: Set extended address label
	 background in chat windows and in message windows to the
	 background of parent element (thanks to Irek Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2006-10-11 05:40:58 UTC (rev 757)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2006-10-11 19:45:24 UTC (rev 758)
@@ -1,5 +1,18 @@
 2006-10-11 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
+	* msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* plugins/general/autoaway.tcl: Change text status when go to
+	 autoaway only if it's set to nonempty string (thanks to Irek
+	 Chmielowiec).
+
+	* plugins/general/subscribe_gateway.tcl: Translated subscribe
+	 message similar to messages.tcl (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* plugins/general/xaddress.tcl: Set extended address label
+	 background in chat windows and in message windows to the
+	 background of parent element (thanks to Irek Chmielowiec).
+
 	* jabberlib-tclxml/jlibsasl.tcl: Added support of X-GOOGLE-TOKEN
 	 authentication mechanism, which implemented in tcllib 1.9 SASL
 	 module.

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-10-11 05:40:58 UTC (rev 757)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-10-11 19:45:24 UTC (rev 758)
@@ -1050,6 +1050,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "Sort items by name" "Sortuj według nazwy"
 ::msgcat::mcset pl "Sort items by JID/node" "Sortuj według JID/węzła"
 ::msgcat::mcset pl "Clear All" "Wyczyść wszystko"
+::msgcat::mcset pl "Delete current node and subnodes" "Usuń zanaczony węzeł i podwęzły"
+::msgcat::mcset pl "Delete subnodes" "Usuń podwęzły"
+::msgcat::mcset pl "Clear window" "Wyczyść okno"
 
 # avatars.tcl
 ::msgcat::mcset pl "No avatar to store" "Brak awatara do wysłania"
@@ -1366,7 +1369,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Do nothing" "Nic nie rób"
 ::msgcat::mcset pl "Show toolbar" "Pokaż pasek przycisków"
 ::msgcat::mcset pl "Show presence bar" "Pokaż pasek wyboru statusu"
-::msgcat::mcset pl "Command to be runned when you click a URL in a message. '%s' will be replaced with this URL (e.g. \"galeon -n %s\")." "Polecenie uruchamiane po kliknięciu adresu URL w wiadomościach. '%s' zostanie zastąpione adresem URL (n.p. \"mozilla %s\")."
+::msgcat::mcset pl "Command to be runned when you click a URL in a message. '%s' will be replaced with this URL (e.g. \"galeon -n %s\")." "Polecenie uruchamiane po kliknięciu adresu URL w wiadomościach. '%s' zostanie zastąpione adresem URL (n.p. \"firefox %s\")."
 ::msgcat::mcset pl "Mute sound" "Wyłącz dźwięki powiadomień"
 ::msgcat::mcset pl "Add user to roster..." "Dodaj kontakt do listy..."
 ::msgcat::mcset pl "Add conference to roster..." "Dodaj konferencję do listy..."
@@ -1391,7 +1394,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Iconize" "Minimalizuj do ikony w zasobniku"
 ::msgcat::mcset pl "Ask if you really want to close Tkabber" "Pokaż okno z pytaniem o zamknięcie programu"
 ::msgcat::mcset pl "Web browser to be opened when you click a URL in a message." "Przeglądarka WWW uruchamiana po kliknięciu adresu URL w wiadomościach."
-::msgcat::mcset pl "Minimize to systray (if systray icon is enabled, otherwise do nothing)" "Minimalizuj do ikony w zasobniku (jeżeli ikona jest włączona, w przeciwnym wypadku nic nie rób)"
+::msgcat::mcset pl "Minimize to systray (if systray icon is enabled, otherwise do nothing)" "Minimalizuj do ikony w zasobniku (jeżeli ikona jest wyłączona to nic nie rób)"
 ::msgcat::mcset pl "&Services" "&Usługi"
 ::msgcat::mcset pl "&Help" "&Pomoc"
 
@@ -1505,7 +1508,36 @@
 ::msgcat::mcset pl "Notes" "Notatki"
 ::msgcat::mcset pl "Roster Notes" "Notatki dla pozycji w liście kontaktów"
 
+# plugins/general/headlines.tcl
+::msgcat::mcset pl "Format of timestamp in headline tree view. Set to empty string if you don't want to see timestamps." "Format znacznika czasu w oknie nagłówków wiadomości. Zostawienie tego pola pustego spowoduje wyłączenie znaczników czasu."
+::msgcat::mcset pl "See more..." "Zobacz więcej..."
+::msgcat::mcset pl "Sort by date" "Sortuj wg daty"
+::msgcat::mcset pl "Show balloons with headline messages over tree nodes." "Pokazuj dymki podpowiedzi z treścią nagłówka nad elemetami drzewka nagłówków."
+
+# plugins/search/search.tcl
+::msgcat::mcset pl "Search in Tkabber windows options." "Ustawienia wyszukiwania w oknach Tkabbera."
+::msgcat::mcset pl "Match case while searching in chat, log or disco windows." "Rozróżniaj wielkość liter podczas wyszukiwania w oknach rozmowy, historii i przeglądarki usług."
+::msgcat::mcset pl "Specifies search mode while searching in chat, log or disco windows. \"substring\" searches exact substring, \"glob\" uses glob style matching, \"regexp\" allows to match regular expression." "Określa tryb wyszukiwania w rozmowach, historii i przeglądarce usług. \"substring\" wyszukuje dokładny podciąg znaków, \"glob\" używa stylu dopasowań glob, \"regexp\" pozwala na używanie wyrażeń regularnych."
+
+# plugins/roster/cache_categories.tcl
+::msgcat::mcset pl "Cached service categories and types (from disco#info)." "Typy i kategorie usług przechowywane w pamięci podręcznej (z disco#info)."
+
+# plugins/general/xaddress.tcl
+::msgcat::mcset pl "Original from" "Oryginalny nadawca"
+::msgcat::mcset pl "Original to" "Oryginalny adresat"
+::msgcat::mcset pl "Reply to" "Odpowiedź do"
+::msgcat::mcset pl "Reply to room" "Odpowiedź do pokoju"
+::msgcat::mcset pl "No reply" "Bez odpowiedzi"
+::msgcat::mcset pl "To" "Do"
+::msgcat::mcset pl "Carbon copy" "Kopia"
+::msgcat::mcset pl "Blind carbon copy" "Ukryta kopia"
+::msgcat::mcset pl "This message was forwarded by %s\n" "Ta wiadomość została przekazana przez %s\n"
+::msgcat::mcset pl "This message was sent by %s\n" "Ta wiadomość została wysłana przez %s\n"
+::msgcat::mcset pl "Extended addressing fields:" "Rozszerzone pola adresowe:"
+::msgcat::mcset pl "Forwarded by:" "Przekazane przez:"
+
 # plugins/general/xcommands.tcl
+::msgcat::mcset pl "Commands" "Polecenia"
 ::msgcat::mcset pl "Error executing command: %s" "Błąd przy uruchamianiu polecenia: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Submit" "Wyślij"
 ::msgcat::mcset pl "Prev" "Następne"
@@ -1517,19 +1549,19 @@
 ::msgcat::mcset pl "Error completing command: %s" "Błąd przy uzupełnianiu polecenia: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Execute command" "Uruchom polecenie"
 
-# plugins/general/headlines.tcl
-::msgcat::mcset pl "Format of timestamp in headline tree view. Set to empty string if you don't want to see timestamps." "Format znacznika czasu w oknie nagłówków wiadomości. Zostawienie tego pola pustego spowoduje wyłączenie znaczników czasu."
-::msgcat::mcset pl "See more..." "Zobacz więcej..."
-::msgcat::mcset pl "Sort by date" "Sortuj wg daty"
+# plugins/general/remote.tcl
+::msgcat::mcset pl "Remote control options." "Ustawienia zdalnego sterowania Tkabberem."
+::msgcat::mcset pl "Enable remote control." "Włącz obsługę zdalnego sterownia."
+::msgcat::mcset pl "Accept connections from my own JID." "Akceptuj połączenia z własnego JID."
+::msgcat::mcset pl "Accept connections from the listed JIDs." "Akceptuj połączenia od następujących JID (pozycje listy oddziel spacjami)."
+::msgcat::mcset pl "Show my own resources in the roster." "Pokaż własne zasoby na liście kontaktów."
+::msgcat::mcset pl "This message was forwarded to %s" "Ta wiadomość została przekazana do %s"
+::msgcat::mcset pl "All unread messages was forwarded to %s." "Wszystkie nieprzeczytane wiadomości zostały przekazane do %s."
 
-# plugins/search/search.tcl
-::msgcat::mcset pl "Search in Tkabber windows options." "Ustawienia wyszukiwania w oknach Tkabbera."
-::msgcat::mcset pl "Match case while searching in chat, log or disco windows." "Rozróżniaj wielkość liter podczas wyszukiwania w oknach rozmowy, historii i przeglądarki usług."
-::msgcat::mcset pl "Specifies search mode while searching in chat, log or disco windows. \"substring\" searches exact substring, \"glob\" uses glob style matching, \"regexp\" allows to match regular expression." "Określa tryb wyszukiwania w rozmowach, historii i przeglądarce usług. \"substring\" wyszukuje dokładny podciąg znaków, \"glob\" używa stylu dopasowań glob, \"regexp\" pozwala na używanie wyrażeń regularnych."
+# plugins/chat/log_on_open.tcl
+::msgcat::mcset pl "Maximum number of log messages to show in newly opened chat window (if set to negative then the number is unlimited)." "Maksymalna liczba wiadomości historii, pokazywana w nowo otwieranych oknach rozmów (liczba ujemna oznacza brak limitu)."
+::msgcat::mcset pl "Maximum interval length in hours for which log messages should be shown in newly opened chat window (if set to negative then the interval is unlimited)." "Maksymalny odstęp czasu od ostatniej rozmowy (w godzinach), dla którego wiadomości historii pokazywane będą w nowo otwartych oknach (liczba ujemna oznacza brak limitu)"
 
-# plugins/roster/cache_categories.tcl
-::msgcat::mcset pl "Cached service categories and types (from disco#info)." "Typy i kategorie usług przechowywane w pamięci podręcznej (z disco#info)."
-
 # utils.tcl
 ::msgcat::mcset pl "second" "sekunda"
 ::msgcat::mcset pl "seconds" "sekund"
@@ -1552,7 +1584,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "SubID"
 ::msgcat::mcset pl "Subscription" "Subskrypcja"
 
-#------------------------- Tkabber plugins --------------------------------
+#------------------------------ Tkabber plugins --------------------------------
 
 # plugins/chess/chess.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Let's play chess, %s!" "Zagrajmy w szachy, %s!"
@@ -1755,7 +1787,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Off" "Wyłącz"
 ::msgcat::mcset pl "Traffic plugin options." "Ustawienia wtyczki statystyki ruchu."
 ::msgcat::mcset pl "Show nick instead of JID." "Pokaż nazwy kontaktów zamiast JID."
-::msgcat::mcset pl "Use human-readable counters with K, M, G." "Użyj jednostek łatwych do odczytania (z K, M, G)."
+::msgcat::mcset pl "Use human-readable counters with K, M, G." "Użyj jednostek łatwych do odczytania (Kilo, Mega, Giga)."
 ::msgcat::mcset pl "Traffic statistics" "Statystyka ruchu"
 ::msgcat::mcset pl "Traffic" "Statystyka ruchu"
 ::msgcat::mcset pl "Refresh" "Odśwież"
@@ -1765,32 +1797,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Total" "Razem"
 ::msgcat::mcset pl "A you sure you want to reset counters?" "Czy na pewno wyzerować liczniki?"
 
-# plugins/remote/xaddress.tcl
-::msgcat::mcset pl "Original from" "Oryginalny nadawca"
-::msgcat::mcset pl "Original to" "Oryginalny adresat"
-::msgcat::mcset pl "Reply to" "Odpowiedź do"
-::msgcat::mcset pl "Reply to room" "Odpowiedź do pokoju"
-::msgcat::mcset pl "No reply" "Bez odpowiedzi"
-::msgcat::mcset pl "To" "Do"
-::msgcat::mcset pl "Carbon copy" "Kopia"
-::msgcat::mcset pl "Blind carbon copy" "Ukryta kopia"
-::msgcat::mcset pl "This message was forwarded by %s\n" "Ta wiadomość została przekazana przez %s\n"
-::msgcat::mcset pl "This message was sent by %s\n" "Ta wiadomość została wysłana przez %s\n"
-::msgcat::mcset pl "Extended addressing fields:" "Rozszerzone pola adresowe:"
-::msgcat::mcset pl "Forwarded by:" "Przekazane przez:"
-
-# plugins/general/xcommands.tcl
-::msgcat::mcset pl "Commands" "Polecenia"
-
-# plugins/remote/remote.tcl
-::msgcat::mcset pl "Remote control options." "Ustawienia zdalnego sterowania Tkabberem."
-::msgcat::mcset pl "Enable remote control." "Włącz obsługę zdalnego sterownia."
-::msgcat::mcset pl "Accept connections from my own JID." "Akceptuj połączenia z własnego JID."
-::msgcat::mcset pl "Accept connections from the listed JIDs." "Akceptuj połączenia od następujących JID (pozycje listy oddziel spacjami)."
-::msgcat::mcset pl "Show my own resources in the roster." "Pokaż własne zasoby na liście kontaktów."
-::msgcat::mcset pl "This message was forwarded to %s" "Ta wiadomość została przekazana do %s"
-::msgcat::mcset pl "All unread messages was forwarded to %s." "Wszystkie nieprzeczytane wiadomości zostały przekazane do %s."
-
 # Custom messages from config.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Open in Disco browser" "Otwórz w przeglądarce usług"
 ::msgcat::mcset pl "Copy to clipboard" "Kopiuj do schowka"

Modified: trunk/tkabber/plugins/general/autoaway.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/general/autoaway.tcl	2006-10-11 05:40:58 UTC (rev 757)
+++ trunk/tkabber/plugins/general/autoaway.tcl	2006-10-11 19:45:24 UTC (rev 758)
@@ -119,7 +119,9 @@
       set savestatus $userstatus
 	  set savetext $textstatus
 	  set savepriority $userpriority
-      set textstatus $options(status)
+	  if {![cequal $options(status) ""]} {
+	    set textstatus $options(status)
+	  }
       if {$idletime >= [expr {$options(xatime)*60*1000}]} {
 		if {$options(drop_priority) && ($userpriority >= 0)} {
 		  set userpriority 0
@@ -137,7 +139,9 @@
       if {(![cequal $savestatus ""]) && \
 		  ($idletime >= [expr {$options(xatime)*60*1000}])} {
 		set savepriority $userpriority
-		set textstatus $options(status)
+		if {![cequal $options(status) ""]} {
+		  set textstatus $options(status)
+		}
 		if {$options(drop_priority) && ($userpriority >= 0)} {
 		  set userpriority 0
 		}

Modified: trunk/tkabber/plugins/general/subscribe_gateway.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/general/subscribe_gateway.tcl	2006-10-11 05:40:58 UTC (rev 757)
+++ trunk/tkabber/plugins/general/subscribe_gateway.tcl	2006-10-11 19:45:24 UTC (rev 758)
@@ -78,7 +78,7 @@
   pack $mw.sw -side top -fill both -expand yes -in $mw.frame
 
   textUndoable $mw.body -width 60 -height 8 -wrap word
-  $mw.body insert 0.0 "I would like to add you to my roster."
+  $mw.body insert 0.0 [::msgcat::mc "I would like to add you to my roster."]
   pack $mw.body -side top -fill both -expand yes -in $mw.sw
   $mw.sw setwidget $mw.body
 

Modified: trunk/tkabber/plugins/general/xaddress.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/general/xaddress.tcl	2006-10-11 05:40:58 UTC (rev 757)
+++ trunk/tkabber/plugins/general/xaddress.tcl	2006-10-11 19:45:24 UTC (rev 758)
@@ -171,7 +171,8 @@
 		  -image xaddress/info \
 		  -helptext [format_addressinfo_tooltip \
 				 $type $from $real_from $reason $fields] \
-		  -helptype balloon]
+		  -helptype balloon \
+		  -bg [$chatw cget -background]]
 	$chatw window create end -window $label
 
 	break
@@ -262,8 +263,9 @@
 		    -image xaddress/info \
 		    -helptext [format_addressinfo_tooltip \
 				   $type $from "" "" $other_fields] \
-		    -helptype balloon]
-	  grid $label -row 1 -column 4 -sticky e                                  
+		    -helptype balloon \
+		    -bg [$title cget -background]]
+	  grid $label -row 1 -column 4 -sticky e
 
 	}
   }More information about the Tkabber-dev mailing list