[Tkabber-dev] r768 - in trunk/tkabber: . msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Sun Oct 22 16:35:33 MSD 2006


Author: sergei
Date: 2006-10-22 16:35:24 +0400 (Sun, 22 Oct 2006)
New Revision: 768

Added:
  trunk/tkabber/msgs/uk.rc
Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/msgs/uk.msg
Log:
	* msgs/uk.msg, msgs/uk.rc: Updated Ukrainian translation
	 (thanks to Artem Bondarenko).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2006-10-21 20:19:34 UTC (rev 767)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2006-10-22 12:35:24 UTC (rev 768)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2006-10-22 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* msgs/uk.msg, msgs/uk.rc: Updated Ukrainian translation
+	 (thanks to Artem Bondarenko).
+
 2006-10-21 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* pixmaps/default/icondef.xml,

Modified: trunk/tkabber/msgs/uk.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2006-10-21 20:19:34 UTC (rev 767)
+++ trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2006-10-22 12:35:24 UTC (rev 768)
@@ -1,20 +1,33 @@
 # $Id$
+
 # ukrainian messages file
-# writed by levsha at jabber.net.ua. Last chnage 10.03.2006
+# writed by levsha at jabber.net.ua. Last change 10.03.2006
+# updated by uzver at jabber.kiev.ua Last change 22.10.2006
+# Vypravleno i dopovneno pereklad na Tkabber 0.9.9
+# Pereklady na plaginy budut` dodani u vidpovidni teky /msgs kozhnohgo plaginu
+# charset - UTF8
+
 ::msgcat::mcset uk "#" "№"
+::msgcat::mcset uk "Aborted" "Перервано"
 ::msgcat::mcset uk "About" "Про програму"
 # Space at the end of the next word is to distinguish it from another "About"
-::msgcat::mcset uk "About " "По себе "
+::msgcat::mcset uk "About " "Про себе "
+::msgcat::mcset uk "Accept connections from the listed JIDs." "Приймати з'єднання з перелічених JID"
+::msgcat::mcset uk "Accept connections from my own JID." "Приймати з'єднання з мого особистого JID"
+::msgcat::mcset uk "Accept default config" "Прийняти конфіг за замовчуванням"
 ::msgcat::mcset uk "Access Error" "Помилка доступу"
 ::msgcat::mcset uk "Account" "Обліковий запис"
 ::msgcat::mcset uk "Action" "Дія"
 ::msgcat::mcset uk "Activate lists at startup" "Активувати списки при старті"
 ::msgcat::mcset uk "Activate visible/invisible/ignore lists before sending initial presence." \
-  "Активувати видимий/невидимий/ігнорованийй списки перед тим, як оголосити свою присутність в мережі."
-::msgcat::mcset uk "Active Chats" "Атвивні чати"
+  "Активувати видимий/невидимий/ігнорований списки перед тим, як оголосити свою присутність в мережі."
+::msgcat::mcset uk "Active Chats" "Активні чати"
+::msgcat::mcset uk "Activating privacy list failed: %s\n\nTry to reconnect. If problem persists, you may want to disable privacy list activation at start" \
+  "Не вдалося активувати список приватності: %s\n\nСпробуйте перез'єднатись. Якщо проблема залишиться, можливо, треба вимкнути активацію списків приватності при старті"
 ::msgcat::mcset uk "Active" "Активний"
 ::msgcat::mcset uk "Add chats group in roster." "Додати групу чатів в ростер."
 ::msgcat::mcset uk "Add conference to roster..." "Додати конференцію в ростер..."
+::msgcat::mcset uk "Add conference" "Додати конференцію"
 ::msgcat::mcset uk "Add conference..." "Додати конференцію..."
 ::msgcat::mcset uk "Add group by regexp on JIDs..." "Додати групу по регулярному виразу для JID..."
 ::msgcat::mcset uk "Add group" "Додати групу"
@@ -35,29 +48,37 @@
 ::msgcat::mcset uk "Add" "Додати"
 ::msgcat::mcset uk "Admin tools" "Інструменти адміністратора"
 ::msgcat::mcset uk "Affiliation" "Ранг"
-::msgcat::mcset uk "Alexey Shchepin" "Олексій Щепін"
+::msgcat::mcset uk "Alexey Shchepin" "Олексій Щєпін"
 ::msgcat::mcset uk "All" "Все"
 ::msgcat::mcset uk "All Files" "Всі файли"
-::msgcat::mcset uk "Allow downloading" "Дозвіл завантаження"
+::msgcat::mcset uk "All files" "Всі файли"
+::msgcat::mcset uk "Allow downloading" "Дозволити завантаження"
+::msgcat::mcset uk "Allow plaintext authentication mechanisms" \
+  "Дозволити механізми аутентифікації, що використовують відкритий текст"
+::msgcat::mcset uk "Allow plaintext authentication mechanisms (when password is transmitted unencrypted)." \
+  "Дозволити механізми аутентифікації, що використовують відкритий текст (при цьому пароль передається незашифрованим)."
 ::msgcat::mcset uk "An error occured when searching in %s\n\n%s" "При пошуку в %s сталась помилка\n\n%s"
 ::msgcat::mcset uk "Announce" "Оголошення"
 ::msgcat::mcset uk "Application Error" "Помилка прикладної програми"
 ::msgcat::mcset uk "Are you sure to remove group '%s' from roster? \n(Users which are in this group only, will be in undefined group.)" \
-  "Ви дійсно хочете видалити групу '%s' із ростера? \n(Контакти, що є тільки в цій групі, будуть без групи.)"
+  "Ви дійсно хочете видалити групу '%s' з ростера? \n(Контакти, що є тільки в цій групі, будуть без групи.)"
 ::msgcat::mcset uk "Are you sure to remove all users in group '%s' from roster? \n(Users which are in another groups too, will not be removed from the roster.)" \
-  "Ви дійсно хочете видалити всі контакти із групи '%s' з ростера? \n(Контакти, що є не тільки в цій групі, не будуть видалені.)"
+  "Ви дійсно хочете видалити всі контакти з групи '%s' з ростера? \n(Контакти, що є не тільки в цій групі, не будуть видалені.)"
 ::msgcat::mcset uk "Are you sure to remove group '%s' from roster?" "Ви дійсно хочете видалити групу '%s' з ростера?"
 ::msgcat::mcset uk "Are you sure to remove %s from roster?" \
   "Ви дійсно хочете видалити %s з ростера?"
 ::msgcat::mcset uk "Attached file:" "Прикріплений файл:"
 ::msgcat::mcset uk "Attached user:" "Прикріплений контакт:"
+::msgcat::mcset uk "Authentication" "Аутентифікація"
 ::msgcat::mcset uk "Authentication Error" "Помилка аутентифікації"
 ::msgcat::mcset uk "Authentication failed: %s\nCreate new account?" \
   "Аутентифікація не вдалась: %s\nСтворити новий обліковий запис?"
 ::msgcat::mcset uk "Authentication failed: %s" "Аутентифікація не вдалась: %s"
-::msgcat::mcset uk "Authentication failed" "Аутентифікація не вдаласьь"
+::msgcat::mcset uk "Authentication failed" "Аутентифікація не вдалась"
 ::msgcat::mcset uk "Authentication successful" "Аутентифікація пройшла вдало"
 ::msgcat::mcset uk "Authors:" "Автори:"
+::msgcat::mcset uk "Automatically join conference upon connect" \
+  "Автоматично приєднуватися до конференції при під'єднанні"
 ::msgcat::mcset uk "Available presence" "Присутність \"доступний\""
 ::msgcat::mcset uk "Available" "Доступний"
 ::msgcat::mcset uk "auto-away"
@@ -67,52 +88,64 @@
 ::msgcat::mcset uk "avatars" "аватари"
 ::msgcat::mcset uk "Avatar" "Аватара"
 ::msgcat::mcset uk "Away" "Відійшов"
-::msgcat::mcset uk "Bad Request" "Неправильний запрос"
+::msgcat::mcset uk "Bad Format" "Невірний формат"
+::msgcat::mcset uk "Bad Namespace Prefix" "Невірний префікс простору назв"
+::msgcat::mcset uk "Bad Request" "Невірний запит"
 ::msgcat::mcset uk "balloon help" "підказка, що спливає"
-::msgcat::mcset uk "Ban" "Заборона входу в кімнату"
+::msgcat::mcset uk "Ban" "Заборона входу до кімнати"
 ::msgcat::mcset uk "BBS:"
 ::msgcat::mcset uk "Begin date" "Початкова дата"
 ::msgcat::mcset uk "Birthday:" "День народження:"
 ::msgcat::mcset uk "Birthday" "День народження"
 ::msgcat::mcset uk "Blocking communication options." \
   "Параметри блокування комунікації."
+::msgcat::mcset uk "Blocking communication (XMPP privacy lists) options." \
+  "Параметри блокування повідомлень (правил забезпечення приватності XMPP)."
 ::msgcat::mcset uk "Browse error: %s" "Помилка перегляду: %s"
-::msgcat::mcset uk "Browser" "Переглядач"
+::msgcat::mcset uk "Browser" "Перегляд"
 ::msgcat::mcset uk "Browse..." "Проглянути..."
 ::msgcat::mcset uk "Browse" "Проглянути"
-::msgcat::mcset uk "browsing" "проглядання"
+::msgcat::mcset uk "browsing" "переглядання"
 ::msgcat::mcset uk "bwidget workarounds"
 ::msgcat::mcset uk " by " " "
 ::msgcat::mcset uk " by %s" " %s"
 ::msgcat::mcset uk "Cache headlines on exit and restore on start." \
-  "Кешувати заголовки при виході і відновлювати при старті."
+  "Кешувати новини при виході і відновлювати при старті."
 ::msgcat::mcset uk "Cancel" "Відмінити"
 ::msgcat::mcset uk "Can't authenticate: Remote server doesn't support\nplain or digest authentication method" \
-  "Неможливо аутентифікуватись: сервет не підтримує\nметоди аутентифікації \"plain\" і \"digest\""
+  "Неможливо аутентифікуватись: сервер не підтримує\nметоди аутентифікації \"plain\" і \"digest\""
 ::msgcat::mcset uk "Can't receive file: %s" "Не вдалось прийняти файл: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Cell:" "Мобільний:"
-::msgcat::mcset uk "Certificate has expired" "Срок дії сертифікату закінчився"
-::msgcat::mcset uk "change message type to" "изменить тип сообщения на"
+::msgcat::mcset uk "Certificate has expired" "Строк дії сертифікату закінчився"
+::msgcat::mcset uk "change message type to" "змінити тип повідомлення на"
 ::msgcat::mcset uk "Change password" "Зміна паролю"
 ::msgcat::mcset uk "Change password..." "Змінити пароль..."
 ::msgcat::mcset uk "Change Presence Priority" "Змінити пріоритет наявності"
 ::msgcat::mcset uk "Change priority..." "Змінити пріоритет..."
 ::msgcat::mcset uk "Change security preferences for %s" "Зміна параметрів безпеки для %s"
 ::msgcat::mcset uk "Chat message" "Chat повідомлення"
+::msgcat::mcset uk "Chat message events plugin options." \
+  "Параметри плагіна, що відповідає за сповіщення при обробці повідомлень у вікні розмови."
+::msgcat::mcset uk "Chat message window state plugin options." \
+  "Параметри плагіна, що відповідає за сповіщення про стан вікна розмови."
 ::msgcat::mcset uk "Chat options." "Параметри розмови."
+::msgcat::mcset uk "Chat window is active" "Вікно розмови активне"
+::msgcat::mcset uk "Chat window is inactive" "Вікно розмови неактивне"
+::msgcat::mcset uk "Chat window is gone" "Вікно розмови зачинено"
 ::msgcat::mcset uk "Chats" "Розмови"
 ::msgcat::mcset uk "Chats:" "Розмови:"
 ::msgcat::mcset uk "Chat with %s" "Розмова з %s"
 ::msgcat::mcset uk "Chat" "Розмовляти"
 ::msgcat::mcset uk "Chat " "Розмова"
 ::msgcat::mcset uk "Check spell after every entered symbol." \
-  "Перевіряти правопис після кожного введеного символа."
+  "Перевіряти правопис після кожного введеного символу."
 ::msgcat::mcset uk "Cipher" "Метод шифрування"
 ::msgcat::mcset uk "City:" "Місто:"
 ::msgcat::mcset uk "City" "Місто"
 ::msgcat::mcset uk "Clear bookmarks" "Очистити закладки"
 ::msgcat::mcset uk "Clear chat window" "Очистити вікно розмови"
 ::msgcat::mcset uk "Clear" "Очистити"
+::msgcat::mcset uk "Clear All" "Очистити все"
 ::msgcat::mcset uk "Client:" "Клієнт:"
 ::msgcat::mcset uk "Client" "Клієнт"
 ::msgcat::mcset uk "Close all tabs" "Закрити всі закладки"
@@ -121,37 +154,48 @@
 ::msgcat::mcset uk "Close Tkabber" "Закрити Tkabber"
 ::msgcat::mcset uk "Close" "Закрити"
 ::msgcat::mcset uk "Color message bodies in chat windows." \
-  "Виділяти кольром повідомлення у вікнах розимови."
+  "Кольорові повідомлення у вікнах розмови."
 ::msgcat::mcset uk "Colors for tab alert levels." \
   "Кольори для виділення закладок, в яких відбулись певні події."
 ::msgcat::mcset uk "Command to be runned when you click a URL in a message. '%s' will be replaced with this URL (e.g. \"galeon -n %s\")." \
   "Команда, яка буде виконана при натисканні на URL, що міститься в повідомленні. Замість '%s' буде підставлено URL (наприклад: \"galeon -n %s\")."
-::msgcat::mcset uk "Complete nickname" "Заверчиши псевдонім"
+::msgcat::mcset uk "Complete nickname" "Доповнювати псевдонім до кінця"
+::msgcat::mcset uk "Compression" "Стиснення"
+::msgcat::mcset uk "Compression negotiation failed" "Узгодити стиснення не вдалося"
+::msgcat::mcset uk "Compression negotiation successful" "Стиснення було узгоджено успішно"
+::msgcat::mcset uk "Compression setup failed" "Стиснути потік не вдалося"
 ::msgcat::mcset uk "Composing a reply" "Пише відповідь"
 ::msgcat::mcset uk "Computer" "Комп'ютер"
 ::msgcat::mcset uk "Condition" "Умова"
 ::msgcat::mcset uk "Conference room %s will be destroyed permanently.\n\nProceed?" "Конференція %s буде назавжди видалена.\n\nПродовжити?"
 ::msgcat::mcset uk "configuration" "конфігурація"
+::msgcat::mcset uk "Configure form: %s" "Конфігураційна форма: %s"
+::msgcat::mcset uk "Configure room" "Конфігурувати кімнату"
 ::msgcat::mcset uk "Configure room..." "Конфігурувати кімнату..."
-::msgcat::mcset uk "Configure service" "Конфігурувати сервіс"
+::msgcat::mcset uk "Configure service" "Конфігурувати службу"
 ::msgcat::mcset uk "Conflict" "Конфлікт"
 ::msgcat::mcset uk "Connection closed" "З'єднання закрито"
+::msgcat::mcset uk "Connection Timeout" "Час з'єднання вичерпався"
 ::msgcat::mcset uk "connections" "З'єднання"
 ::msgcat::mcset uk "Connection:" "З'єднання:"
 ::msgcat::mcset uk "Connection" "З'єднання"
 ::msgcat::mcset uk "Connect via alternate server" "Підключитись через альтернативний сервер"
-::msgcat::mcset uk "Connect via HTTP polling" "Підключитись викорисовуючи HTTP опитування"
+::msgcat::mcset uk "Connect via HTTP polling" "Підключитись використовуючи HTTP опитування"
 ::msgcat::mcset uk "Contact Information" "Інформація про контакти"
 ::msgcat::mcset uk "continue processing rules" "продовжити обробку правил"
-::msgcat::mcset uk "Convert screenname" "Перетворити екранне ім'я"
+::msgcat::mcset uk "Convert screenname" "Перетворити екранну назву"
 ::msgcat::mcset uk "Convert" "Перетворити"
-::msgcat::mcset uk "Copy headline to clipboard" "Скопіювати заголовок в буфер обміну"
-::msgcat::mcset uk "Copy selection to clipboard" "Скопіювати віділену частину в буфер обміну"
+::msgcat::mcset uk "Copy headline to clipboard" "Скопіювати новину в буфер обміну"
+::msgcat::mcset uk "Copy selection to clipboard" "Скопіювати виділену частину в буфер обміну"
 ::msgcat::mcset uk "Copy URL to clipboard" "Скопіювати URL в буфер обміну"
-::msgcat::mcset uk "Correct word" "Виправити слов"
+::msgcat::mcset uk "Correct word" "Виправити слово"
 ::msgcat::mcset uk "Country:" "Країна:"
 ::msgcat::mcset uk "Country" "Країна"
 ::msgcat::mcset uk "Create node" "Створити вузол"
+::msgcat::mcset uk "Created: %s" "Створено: %s"
+::msgcat::mcset uk "Creating default privacy list" "Створюємо список приватності за замовчуванням"
+::msgcat::mcset uk "Creating default privacy list failed: %s\n\nTry to reconnect. If problem persists, you may want to disable privacy list activation at start" \
+  "Не вдалося створити список приватності за замовчуванням: %s\n\nСпробуйте перепід'єднатися. Якщо проблема залишиться, можливо, треба вимкнути активацію списків приватності при старті"
 ::msgcat::mcset uk "cryptographics" "криптографія"
 ::msgcat::mcset uk "Current" "Поточний"
 ::msgcat::mcset uk "Current groups" "Поточні групи"
@@ -164,57 +208,63 @@
 ::msgcat::mcset uk "Date:" "Дата:"
 ::msgcat::mcset uk "Day:" "День:"
 ::msgcat::mcset uk "Default directory for downloaded files." \
-  "Директорія по замовчуванню для завантажених файлів."
+  "Тека за замовчуванням для завантажених файлів."
 ::msgcat::mcset uk "Default message type (if not specified explicitly)." \
-  "Тим повідомлення по замовчуванню (якщо не вказаний явно)"
-::msgcat::mcset uk "Default nested roster group delimiter." "Розділювач по замовчуванню для вкладених груп ростера."
-::msgcat::mcset uk "Default" "По замовчуванню"
+  "Тип повідомлення за замовчуванням (якщо не вказаний явно)"
+::msgcat::mcset uk "Default nested roster group delimiter." "Розділювач за замовчуванням для вкладених груп ростера."
+::msgcat::mcset uk "Default" "За замовчуванням"
 ::msgcat::mcset uk "Delay between getting focus and updating window or tab title in milliseconds." \
-  "Затримка між отримання фокуса і оновлення заголовка вікна чи закладки (в мілісекундах)."
+  "Затримка між отриманням фокуса і оновлення заголовка вікна чи закладки (в мілісекундах)."
 ::msgcat::mcset uk "Delete all" "Видалити все"
 ::msgcat::mcset uk "Delete message of the day" "Видалити повідомлення дня"
 ::msgcat::mcset uk "Delete seen" "Видалити переглянуте"
 ::msgcat::mcset uk "Delete" "Видалити"
 ::msgcat::mcset uk "Description:" "Опис:"
+::msgcat::mcset uk "Description:" "Опис:"
+::msgcat::mcset uk "Description:" "Опис:"
+::msgcat::mcset uk "Description:" "Опис:"
 ::msgcat::mcset uk "Destroy room" "Знищити кімнату"
 ::msgcat::mcset uk "Details" "Деталі"
-::msgcat::mcset uk "Directory to store logs." "Директорія для збереження журналів."
+::msgcat::mcset uk "Directory to store logs." "Тека для збереження журналів."
 ::msgcat::mcset uk "Dir" "Куди"
 ::msgcat::mcset uk "Disabled\n" "Вимкнений\n"
 ::msgcat::mcset uk "Disconnected" "Роз'єднано"
-::msgcat::mcset uk "Discover service" "Розкрити сервіс"
-::msgcat::mcset uk "Discovery" "Discovery"
+::msgcat::mcset uk "Discover service" "Оглянути службу"
+::msgcat::mcset uk "Discovery" "Огляд"
 ::msgcat::mcset uk "Display %s in chat window when using /vcard command." "Показувати %s у вікні розмови при використанні команди /vcard."
 ::msgcat::mcset uk "Display description of user status in chat windows." \
-  "Показувати опис статуса співрозмовника у вікні розмови."
+  "Показувати опис статусу співрозмовника у вікні розмови."
 ::msgcat::mcset uk "Display headlines in single/multiple windows." \
-  "Показувати заголовки в одному/кількох вікнах."
+  "Показувати новини в одному/кількох вікнах."
 ::msgcat::mcset uk "Display SSL warnings." "Показувати попередження SSL."
+::msgcat::mcset uk "Display status tooltip when main window is minimized to systray." \
+  "Показувати спливаюче віконце, коли головне вікно звернуте до системного трею."
 ::msgcat::mcset uk "Do not display headline descriptions as tree nodes." \
-  "Не показувати опис новини у вігляді гілки повідомлення."
+  "Не показувати опис новини у вигляді гілки повідомлення."
 ::msgcat::mcset uk "Do not disturb" "Не турбувати"
 ::msgcat::mcset uk "Do nothing" "Нічого не робити"
 ::msgcat::mcset uk "Down" "Вниз"
 ::msgcat::mcset uk "Don't use SSL" "Не використовувати SSL"
 ::msgcat::mcset uk "Edit admin list" "Редагувати список адміністраторів"
 ::msgcat::mcset uk "Edit admin list..." "Редагувати список адміністраторів..."
-::msgcat::mcset uk "Edit ban list" "Редагувати список заборони"
-::msgcat::mcset uk "Edit ban list..." "Редагувати список заборони..."
+::msgcat::mcset uk "Edit ban list" "Редагувати список заборон"
+::msgcat::mcset uk "Edit ban list..." "Редагувати список заборон..."
 ::msgcat::mcset uk "Edit chat user colors" "Редагувати кольори співрозмовників"
 ::msgcat::mcset uk "Edit groups for %s" "Зміна груп для %s"
 #::msgcat::mcset uk "Edit $name list" "Редагування списку $name"
 ::msgcat::mcset uk "Edit ignore list" "Редагування списку ігнорованих"
-::msgcat::mcset uk "Edit ignore list..." "Редагувати список ігнорованих..."
+::msgcat::mcset uk "Edit ignore list " "Редагувати список ігнорованих "
 ::msgcat::mcset uk "Edit invisible list" "Редагування списку невидимості"
-::msgcat::mcset uk "Edit invisible list..." "Редагувати список невидимості..."
+::msgcat::mcset uk "Edit invisible list " "Редагувати список невидимості "
 ::msgcat::mcset uk "Edit item..." "Редагувати пункт..."
 ::msgcat::mcset uk "Edit item notes..." "Редагувати нотатки пункту..."
 ::msgcat::mcset uk "Edit list" "Редагувати список"
-::msgcat::mcset uk "Edit member list" "Радагувати список учасників"
-::msgcat::mcset uk "Edit member list..." "Радагувати список учасників..."
+::msgcat::mcset uk "Edit member list" "Редагувати список учасників"
+::msgcat::mcset uk "Edit member list..." "Редагувати список учасників..."
+::msgcat::mcset uk "Edit message filters" "Редагувати фільтри повідомлень"
 ::msgcat::mcset uk "Edit moderator list" "Редагувати список модераторів"
 ::msgcat::mcset uk "Edit moderator list..." "Редагувати список модераторів..."
-::msgcat::mcset uk "Edit my info..." "Редагувати інформацію про мене..."
+::msgcat::mcset uk "Edit my info..." "Редагувати інформацію про себе..."
 ::msgcat::mcset uk "Edit nick colors..." "Редагувати кольори псевдонімів..."
 ::msgcat::mcset uk "Edit nick color..." "Редагування кольору псевдоніму..."
 ::msgcat::mcset uk "Edit nickname for %s" "Редагування псевдоніму %s"
@@ -224,9 +274,11 @@
 ::msgcat::mcset uk "Edit privacy list" "Редагувати список приватності"
 ::msgcat::mcset uk "Edit properties for %s" "Редагування властивостей %s"
 ::msgcat::mcset uk "Edit rule" "Редагування правила"
+::msgcat::mcset uk "Edit roster notes for %s" "Зміна приміток для %s"
 ::msgcat::mcset uk "Edit %s color" "Редагування кольору %s"
 ::msgcat::mcset uk "Edit security..." "Редагувати безпеку..."
-::msgcat::mcset uk "Edit visible list..." "Редагувати список видимості..."
+::msgcat::mcset uk "Edit visible list" "Редагувати список видимості"
+::msgcat::mcset uk "Edit visible list " "Редагувати список видимості "
 ::msgcat::mcset uk "Edit voice list" "Редагувати список права голосу"
 ::msgcat::mcset uk "Edit voice list..." "Редагувати список права голосу..."
 ::msgcat::mcset uk "Edit" "Редагувати"
@@ -235,31 +287,47 @@
 #::msgcat::mcset uk "Email:"
 ::msgcat::mcset uk "emoticons" "іконки емоцій"
 ::msgcat::mcset uk "Emphasize" "Акцентувати"
-::msgcat::mcset uk "Empty rule name" "Порожнє ім'я правила"
+::msgcat::mcset uk "Empty rule name" "Порожня назва правила"
 ::msgcat::mcset uk "Enable chat window autoscroll only when last message is shown." \
-  "Вмикати автоматичне прокручування тільки якщо видно останнє повідомлення."
+  "Вмикати автоматичне прогортання тільки якщо видно останнє повідомлення."
 ::msgcat::mcset uk "Enabled\n" "Увімкнено\n"
+::msgcat::mcset uk "Enable KDE tray icon." "Використовувати іконку в системному треї KDE."
+::msgcat::mcset uk "Enable freedesktop systray icon." "Увімкнути freedesktop іконку в системному треї."
 ::msgcat::mcset uk "Enable highlighting plugin." "Увімкнути модуль підсвічення."
 ::msgcat::mcset uk "Enable HTTP transport for outgoing file transfers." \
   "Дозволити використання HTTP-транспорта для вихідної передачі файлів."
+::msgcat::mcset uk "Enable jabberd 1.4 mod_filter support (obsolete)." \
+  "Увімкнути підтримку модуля mod_filter з jabberd 1.4 (застаріле)"
 ::msgcat::mcset uk "Enable Jidlink transport for outgoing file transfers (it is obsolete)." \
-  "Дозволити вокористання Jidlink-транспорта для вихідної передачі файлів (він застарілий)."
+  "Дозволити використання Jidlink-транспорта для вихідної передачі файлів (він застарілий)."
 ::msgcat::mcset uk "Enable Jidlink transport %s." "Дозволити використання Jidlink-транспорта %s"
 ::msgcat::mcset uk "Enable messages emphasize." \
   "Увімкнути виділення (напівжирний, курсив, підкреслений) повідомлень."
 ::msgcat::mcset uk "Enable nested roster groups." "Дозволити вкладені групи в ростері."
 ::msgcat::mcset uk "Enable rendering of XHTML messages." \
   "Дозволити зображення повідомлень, форматованих за допомогою XHTML."
+::msgcat::mcset uk "Enable remote control." "Увімкнути віддалений контроль"
+::msgcat::mcset uk "Enable sending chat message events." \
+  "Увімкнути розсилання сповіщень про обробку повідомлень у вікні розмови."
+::msgcat::mcset uk "Enable sending chat state notifications." \
+  "Увімкнути розсилання сповіщень про стан вікна розмови."
 ::msgcat::mcset uk "Enable SI transport for outgoing file transfers." \
   "Дозволити використання SI-транспорта для вихідної передачі файлів."
 ::msgcat::mcset uk "Enable SI transport %s." "Дозволити використання SI-транспорта %s"
+::msgcat::mcset uk "Enable windows tray icon." "Використовувати іконку в системному треї Windows"
 ::msgcat::mcset uk "Encrypt traffic" "Шифрувати трафік"
+::msgcat::mcset uk "Encryption (STARTTLS)" "Шифрування (STARTTLS)"
+::msgcat::mcset uk "Encryption (legacy SSL)" "Шифрування (старий SSL)"
 ::msgcat::mcset uk "Enter screenname of contact you want to add" \
   "Введіть екранне ім'я контакту, який Ви хочете додати"
 ::msgcat::mcset uk "Error" "Помилка"
+::msgcat::mcset uk "Error:" "Помилка:"
+::msgcat::mcset uk "Error completing command: %s" "Помилка при завершенні команди: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Error displaying %s in browser\n\n%s" "Помилка при відкритті %s в переглядачі\n\n%s"
+::msgcat::mcset uk "Error executing command: %s" "Помилка при виконанні команди: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Error getting info: %s" "Помилка при отриманні інформації: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Error getting items: %s" "помилка при отриманні елементів: %s"
+::msgcat::mcset uk "Error in signature processing" "Помилка при перевірці підпису"
 ::msgcat::mcset uk "Error in signature verification software: %s." \
   "Помилка в програмі перевірки цифрового підпису: %s."
 ::msgcat::mcset uk "Error negotiate: %s" "Помилка узгодження: %s"
@@ -270,14 +338,19 @@
   "Помилка при перетворенні екранного імені: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Error while sending file. Peer reported: %s" \
   "Помилка при пересилці файлу. Адресат повідомив: %s"
+::msgcat::mcset uk "Execute command" "Виконати команду"
 ::msgcat::mcset uk "Expiry date" "Дата закінчення строку дії"
+::msgcat::mcset uk "Explicitly specify host and port to connect" "Вказати явно адресу і порт для підключення"
 ::msgcat::mcset uk "Export roster..." "Експортувати ростер..."
 ::msgcat::mcset uk "Export to XHTML" "Експорт в XHTML"
 ::msgcat::mcset uk "Extended away" "Давно відійшов"
-::msgcat::mcset uk "extension management" "керування розширеннями"
+::msgcat::mcset uk "extension management" "керування плагінами"
 ::msgcat::mcset uk "External program, which is to be executed to play sound. If empty, Snack library is required to play sound." \
   "Зовнішня програма, яка буде виконуватись для програвання звуку. Якщо параметр порожній, то для програвання звуку потрібна бібліотека Snack."
+::msgcat::mcset uk "External program, which is to be executed to play sound. If empty, Snack library is used (if available) to play sound." \
+  "Зовнішня програма, яка буде виконуватись для програвання звуку. Якщо параметр порожній, то для програвання буде використовуватися бібліотека Snack в разі її наявності."
 ::msgcat::mcset uk "Extras from %s" "Додаток від %s"
+::msgcat::mcset uk "Extras from:" "Додаток від:"
 ::msgcat::mcset uk "Extras from" "Додаток від"
 ::msgcat::mcset uk "Failed to connect: %s" "Підключення не вдалось: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Family Name:" "Прізвище:"
@@ -285,14 +358,16 @@
 ::msgcat::mcset uk "Fax:" "Факс:"
 ::msgcat::mcset uk "Feature Not Implemented" "Функція не реалізована"
 ::msgcat::mcset uk "Fetch all messages" "Отримати всі повідомлення"
+::msgcat::mcset uk "Fetch GPG key" "Отримати ключ GPG"
 ::msgcat::mcset uk "Fetch message" "Отримати повідомлення"
 ::msgcat::mcset uk "Fetch unseen messages" "Отримати неотримані повідомлення"
 ::msgcat::mcset uk "File not found or not regular file: %s" \
   "Файл %s не знайдено або він не являється звичайним (регулярним) файлом"
 ::msgcat::mcset uk "File to send:" "Файл для відправки:"
-::msgcat::mcset uk "File Transfer options." "Параметри передачі файлу."
-::msgcat::mcset uk "file transfer" "парадача файлу"
+::msgcat::mcset uk "File Transfer options." "Параметри передачі файлів."
+::msgcat::mcset uk "file transfer" "передача файла"
 ::msgcat::mcset uk "Filters" "Фільтри"
+::msgcat::mcset uk "Finish" "Закінчити"
 ::msgcat::mcset uk "First Name:" "Ім'я:"
 ::msgcat::mcset uk "Font to use in roster, chat windows etc." \
   "Шрифт для ростера, вікон розмови і т.д."
@@ -300,17 +375,21 @@
 ::msgcat::mcset uk "Format Error" "Помилка формату"
 ::msgcat::mcset uk "Format of timestamp in chat message.\
 Refer to Tcl documentation of 'clock' command for description of format.
+
 Examples:
  \[%R\] \u2013 \[20:37\]
  \[%T\] \u2013 \[20:37:12\]
  \[%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y\] \u2013 \[Thu Jan 01 03:00:00 MSK 1970\]" "Формат виводу дати та часу в повідомленнях розмов.\
 (Для опису формату зверніться до документації Tcl по команді 'clock'.)
+
 Приклади:
  \[%R\] \u2013 \[20:37\]
  \[%T\] \u2013 \[20:37:12\]
  \[%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y\] \u2013 \[Чтв Січ 01 03:00:00 MSK 1970\]"
 ::msgcat::mcset uk "Format of timestamp in delayed chat messages delayed for more than 24 hours." \
   "Формат виводу дати та часу в повідомленнях, відправлених більш ніж 24 години тому."
+::msgcat::mcset uk "Format of timestamp in headline tree view. Set to empty string if you don't want to see timestamps." \
+  "Формат виводу дати/часу у вікні новин. Для того, щоб зовсім не показувати дату/час, встановіть цю опцію як порожній рядок."
 ::msgcat::mcset uk "Forward headline" "Пересилання новини"
 ::msgcat::mcset uk "forward message to" "переслати повідомлення до"
 ::msgcat::mcset uk "Forward to %s" "Переслати до %s"
@@ -318,42 +397,55 @@
 ::msgcat::mcset uk "Free to chat" "Вільний для розмови"
 ::msgcat::mcset uk "From/To" "Від кого/Кому"
 ::msgcat::mcset uk "From:" "Від кого:"
+::msgcat::mcset uk "From: " "Від кого: "
 ::msgcat::mcset uk "Full Name:" "Повне ім'я:"
 ::msgcat::mcset uk "Full Name" "Повне ім'я"
 ::msgcat::mcset uk "Generate event messages in MUC compatible conference rooms." \
-  "Генерувати повдомлення про події в кімнатах MUC-сумісних конференцій."
-::msgcat::mcset uk "Generate event messages" "Генерувати поовідомлення про події"
+  "Генерувати повідомлення про події в кімнатах MUC-сумісних конференцій."
+::msgcat::mcset uk "Generate event messages" "Генерувати повідомлення про події"
 ::msgcat::mcset uk "Geographical position" "Географічне положенні"
-::msgcat::mcset uk "Generic IQ" "Загальний IQ-запрос"
+::msgcat::mcset uk "Generic IQ" "Загальний IQ-запит"
 ::msgcat::mcset uk "Get items" "Отримати елементи"
+::msgcat::mcset uk "GIF images" "Зображення GIF"
 ::msgcat::mcset uk "Gone" "Об'єкт змінив адресу"
 ::msgcat::mcset uk "Google selection" "Шукати виділений текст в Google"
 ::msgcat::mcset uk "Got authentication mechanisms" "Отримані механізми аутентифікації"
 ::msgcat::mcset uk "Got roster" "Отримано ростер"
+::msgcat::mcset uk "GPG-encrypt outgoing messages where possible." \
+  "Шифрувати вихідні повідомлення з допомогою GPG, якщо це можливо."
+::msgcat::mcset uk "GPG-sign outgoing messages and presence updates." \
+  "Підписувати вихідні повідомлення і оновлення присутності за допомогою GPG."
+::msgcat::mcset uk "GPGME options (signing and encryption)." "Параметри GPGME (цифровий підпис і шифрування)."
+::msgcat::mcset uk "Grant Admin Privileges" "Надати адміністративні привілеї"
 ::msgcat::mcset uk "Got stream" "Отримано потік"
-::msgcat::mcset uk "Grant Administrative Privileges" "Надати адміністративні привілеї"
 ::msgcat::mcset uk "Grant Membership" "Надати членство"
 ::msgcat::mcset uk "Grant Moderator Privileges" "Надати привілеї модератора"
-::msgcat::mcset uk "Grant Ownership Privileges" "Надати привілеї власника"
+::msgcat::mcset uk "Grant Owner Privileges" "Надати привілеї власника"
 ::msgcat::mcset uk "Grant Voice" "Надати право говорити"
 ::msgcat::mcset uk "Groupchat message highlighting plugin options." \
-  "Опції модуля виділення слів в групових повідомленнях."
+  "Параметри модуля виділення слів в групових повідомленнях."
 ::msgcat::mcset uk "Group:" "Група:"
 ::msgcat::mcset uk "Group:" "Група:"
+::msgcat::mcset uk "Handshake failed" "Рукостискання не вдалось"
+::msgcat::mcset uk "Handshake successful" "Рукостискання успішне"
 ::msgcat::mcset uk "Headline message" "Заголовок новини"
-::msgcat::mcset uk "Headlines" "Заголовки"
+::msgcat::mcset uk "Headlines" "Новини"
 ::msgcat::mcset uk "Help" "Допомога"
+::msgcat::mcset uk "&Help" "&Допомога"
 ::msgcat::mcset uk "Hide Main Window" "Сховати головне вікно"
 ::msgcat::mcset uk "Hide/Show roster" "Сховати/показати ростер"
 ::msgcat::mcset uk "Highlight current nickname in messages." "Виділяти поточний псевдонім в повідомленнях."
 ::msgcat::mcset uk "Highlight only whole words in messages." "Виділяти тільки цілі слова в повідомленнях."
 ::msgcat::mcset uk "History for %s" "Історія для %s"
 ::msgcat::mcset uk "Home:" "Домашній:"
+::msgcat::mcset uk "Host Gone" "Хост більше не обслуговується"
+::msgcat::mcset uk "Host Unknown" "Невідомий хост"
+::msgcat::mcset uk "Host:" "Хост:"
 ::msgcat::mcset uk "HTTP options." "Параметри HTTP."
 ::msgcat::mcset uk "HTTP Poll" "HTTP-опитування"
 ::msgcat::mcset uk "HTTP proxy address." "Адреса HTTP-проксі."
 ::msgcat::mcset uk "HTTP proxy password." "Пароль для HTTP-проксі."
-::msgcat::mcset uk "HTTP proxy port." "Порт для подключения до HTTP-проксі."
+::msgcat::mcset uk "HTTP proxy port." "Порт для підключення до HTTP-проксі."
 ::msgcat::mcset uk "HTTP proxy username." "Ім'я користувача для підключення до HTTP-проксі."
 ::msgcat::mcset uk "Iconize" "Іконізувати"
 ::msgcat::mcset uk "Idle for %s" "Час бездіяльності %s"
@@ -361,21 +453,33 @@
   "Період бездіяльності в хвилинах, після якого Tkabber встановить стан \"Відійшов\"."
 ::msgcat::mcset uk "Idle threshold in minutes after that Tkabber marks you as extended away." \
   "Період бездіяльності в хвилинах, після якого Tkabber встановить стан \"Давно відійшов\"."
+::msgcat::mcset uk "Ignore list" "Список ігнорованих"
 ::msgcat::mcset uk "Image" "Зображення"
 ::msgcat::mcset uk "I'm not online" "Я не в мережі"
 ::msgcat::mcset uk "Import roster..." "Імпортувати ростер..."
-::msgcat::mcset uk "Indentation for pretty-printed XML subtags." "відступ для наочного зобряження XML підтегів."
-::msgcat::mcset uk "Info/Query options." "Опції інформації/запросів."
+::msgcat::mcset uk "Improper Addressing" "Невірна адресація"
+::msgcat::mcset uk "Incorrect encoding" "Невірне кодування"
+::msgcat::mcset uk "Indentation for pretty-printed XML subtags." "Відступи для наочного зображення XML підтегів."
+::msgcat::mcset uk "Info:" "Інформація:"
+::msgcat::mcset uk "Info/Query options." "Параметри інформації/запитів."
 ::msgcat::mcset uk "Information" "Інформація"
 ::msgcat::mcset uk "Instructions" "Інструкція"
 ::msgcat::mcset uk "Internal Server Error" "Внутрішня помилка сервера"
-::msgcat::mcset uk "Interval (in minutes) after error reply on request of participants list" \
-  "Інтервал (в хвилинах) після помилки у відповідь на запрос списку учасників"
-::msgcat::mcset uk "Interval (in minutes) between requests of participants list" \
-  "Інтервал (в хвилинах) між запросами списку участників"
+::msgcat::mcset uk "Interval (in minutes) after error reply on request of participants list." \
+  "Інтервал (в хвилинах) після помилки у відповідь на запит списку учасників."
+::msgcat::mcset uk "Interval (in minutes) between requests of participants list." \
+  "Інтервал (в хвилинах) між запитами списку учасників."
 ::msgcat::mcset uk "Interval:" "Інтервал:"
-::msgcat::mcset uk "invalid userstatus value " "Недопустиме значення статусту користувача "
+::msgcat::mcset uk "Invalid authzid" "Неприпустимий authzid"
+::msgcat::mcset uk "Invalid From" "Неприпустимий From"
+::msgcat::mcset uk "Invalid ID" "Неприпустимий ID"
+::msgcat::mcset uk "Invalid mechanism" "Неприпустимий механізм"
+::msgcat::mcset uk "Invalid Namespace" "Неприпустимий простір назв"
+::msgcat::mcset uk "Invalid signature" "Неприпустимий підпис"
+::msgcat::mcset uk "invalid userstatus value " "Неприпустиме значення статусу користувача "
+::msgcat::mcset uk "Invalid XML" "Неприпустимий XML"
 ::msgcat::mcset uk "Invisible" "Невидимий"
+::msgcat::mcset uk "Invisible list" "Невидимий список"
 ::msgcat::mcset uk "Invited to:" "Запрошений до:"
 ::msgcat::mcset uk "Invite %s to conferences" "Запрошення %s в конференцію"
 ::msgcat::mcset uk "Invite to conference..." "Запросити в конференцію..."
@@ -389,10 +493,10 @@
 ::msgcat::mcset uk "Ispell dictionary encoding. If it is empty, system encoding is used." \
   "Кодування словника перевірки правопису. Якщо порожнє, то використовується системне кодування."
 ::msgcat::mcset uk "Ispell dictionary. If it is empty, default dictionary is used." \
-  "Словник перевірки правопису. Якщо параметр порожній, то використовується словник по замовчуванню."
+  "Словник перевірки правопису. Якщо параметр порожній, то використовується словник за замовчуванням."
 ::msgcat::mcset uk "Issuer" "Видавник"
 ::msgcat::mcset uk "Item Not Found" "Елемент не знайдений"
-::msgcat::mcset uk "Jabber Browser" "Jabber переглядач"
+::msgcat::mcset uk "Jabber Browser" "Перегляд служб"
 ::msgcat::mcset uk "jabber chat" "jabber чат"
 ::msgcat::mcset uk "Jabber Discovery" "Jabber Discovery"
 ::msgcat::mcset uk "jabber groupchats" "Конференції"
@@ -413,13 +517,14 @@
 ::msgcat::mcset uk "Join group" "Приєднатись до групи"
 ::msgcat::mcset uk "Join group..." "Приєднатись до групи..."
 ::msgcat::mcset uk "Join group dialog data (groups)." \
-  "Дані для діалога приєднання до групи (групи)"
+  "Дані для діалогу приєднання до групи (групи)"
 ::msgcat::mcset uk "Join group dialog data (nicks)." \
-  "Дані для діалога приєднання до групи (псевдоніми)"
+  "Дані для діалогу приєднання до групи (псевдоніми)"
 ::msgcat::mcset uk "Join group dialog data (servers)." \
-  "Дані для діалога приєднання до групи (сервери)"
+  "Дані для діалогу приєднання до групи (сервери)"
 ::msgcat::mcset uk "Join..." "Приєднатись..."
 ::msgcat::mcset uk "Join" "Приєднатись"
+::msgcat::mcset uk "JPEG images" "Зображення JPEG"
 ::msgcat::mcset uk "kde"
 ::msgcat::mcset uk "Keep trying" "Продовжувати спроби"
 ::msgcat::mcset uk "Key ID" "ID ключа"
@@ -436,64 +541,72 @@
 ::msgcat::mcset uk "List of browsed JIDs." "Список переглянутих JID."
 ::msgcat::mcset uk "List of discovered JID nodes." "Список переглянутих вузлів JID."
 ::msgcat::mcset uk "List of discovered JIDs." "Список переглянутих JID."
-::msgcat::mcset uk "List of JIDs to whom headlines have been sent." "Список JID, яким були надіслані заголовки."
+::msgcat::mcset uk "List of JIDs to whom headlines have been sent." "Список JID, яким були надіслані новини."
 ::msgcat::mcset uk "List of logout reasons." "Список причин відключення."
 ::msgcat::mcset uk "List of message destination JIDs." "Список JID адресатів повідомлення."
+::msgcat::mcset uk "List of users for chat." "Список користувачів для чату."
 ::msgcat::mcset uk "List of users for userinfo." "Список користувачів для інформації про користувачів"
 ::msgcat::mcset uk "Load Image" "Завантажити зображення"
+::msgcat::mcset uk "Loading photo failed: %s." "Не вдалося завантажити стільницю: %s."
 ::msgcat::mcset uk "Location" "Адреса"
 ::msgcat::mcset uk "Logging options." "Параметри протоколювання."
-::msgcat::mcset uk "Login options." "Параметры підключення."
+::msgcat::mcset uk "Login options." "Параметри підключення."
 ::msgcat::mcset uk "Login" "Підключення"
 ::msgcat::mcset uk "Log in..." "Підключитись..."
 ::msgcat::mcset uk "Log in" "Підключитись"
 ::msgcat::mcset uk "Log in/out..." "Підключитись/відключитись..."
-::msgcat::mcset uk "Logout with reason" "Відключення зі вказанням причини"
-::msgcat::mcset uk "Log out with reason..." "Відключитись із вказанням причини..."
+::msgcat::mcset uk "Logout with reason" "Відключення з вказаною причиною"
+::msgcat::mcset uk "Log out with reason..." "Відключитись з вказаною причиною..."
 ::msgcat::mcset uk "Logout" "Відключення"
 ::msgcat::mcset uk "Log out" "Відключитись"
+::msgcat::mcset uk "Log out" "Відключитись"
 ::msgcat::mcset uk "Longitude:" "Довгота:"
 ::msgcat::mcset uk "Longitude" "Довгота"
 ::msgcat::mcset uk "Main window:" "Головне вікно:"
-::msgcat::mcset uk "Manually edit rules..." "Вручну редагувати правила..."
+::msgcat::mcset uk "Malformed signature block" "Невірно сформований підпис"
+::msgcat::mcset uk "Manually edit rules" "Вручну редагувати правила"
 ::msgcat::mcset uk "Mark all seen" "Відмітити всі як переглянуті"
 ::msgcat::mcset uk "Mark all unseen" "Відмітити всі як не переглянуті"
 ::msgcat::mcset uk "Marshall T. Rose" "Маршал Т. Роуз"
 ::msgcat::mcset uk "Match case while searching in log window." \
   "Розрізняти регістр символів при пошуку у вікні протоколу."
+::msgcat::mcset uk "Match case while searching in chat, log or disco windows." \
+  "Розрізняти регістр символів при пошуку у вікнах чату, протоколу чи огляду служб"
 ::msgcat::mcset uk "Maximum number of characters in the history in MUC compatible conference rooms." \
-  "Максимальна кількість символів в історії сумісних із MUC кімнат конференцій."
+  "Максимальна кількість символів в історії сумісних з MUC кімнат конференцій."
 ::msgcat::mcset uk "Maximum number of stanzas in the history in MUC compatible conference rooms." \
-  "Максимальная кількість повідомлень в історії сумісних із MUC кімнат конференцій."
+  "Максимальна кількість повідомлень в історії сумісних з MUC кімнат конференцій."
 ::msgcat::mcset uk "Maximum poll interval." "Максимальний інтервал HTTP-опитування."
-::msgcat::mcset uk "/me has changed the subject to: %s" "/me змінив(ла) тему на: %s"
+::msgcat::mcset uk "/me has set the subject to: %s" "/me змінив(ла) тему на: %s"
+::msgcat::mcset uk "Mechanism too weak" "Занадто слабкий механізм"
 ::msgcat::mcset uk "Message" "Повідомлення"
-::msgcat::mcset uk "Message and Headline options." "Параметри повідомлень та заголовків."
+::msgcat::mcset uk "Message and Headline options." "Параметри повідомлень і новин ."
 ::msgcat::mcset uk "Message archive" "Архів повідомлень"
 ::msgcat::mcset uk "Message body" "Тіло повідомлення"
 ::msgcat::mcset uk "Message delivered to %s" "Повідомлення доставлене %s"
 ::msgcat::mcset uk "Message delivered" "Повідомлення доставлене"
 ::msgcat::mcset uk "Message displayed to %s" "Повідомлення показане %s"
 ::msgcat::mcset uk "Message displayed" "Повідомлення показане"
-::msgcat::mcset uk "message filters" "фільри повідомлень"
+::msgcat::mcset uk "message filters" "фільтри повідомлень"
 ::msgcat::mcset uk "Message filters..." "Фільтри повідомлень..."
 ::msgcat::mcset uk "Message from %s" "Повідомлення від %s"
-::msgcat::mcset uk "Message from" "Повідомлення від"
-::msgcat::mcset uk "message/headline" "повідомлення/заголовок"
+::msgcat::mcset uk "Message from:" "Повідомлення від:"
+::msgcat::mcset uk "message/headline" "повідомлення/новина"
 ::msgcat::mcset uk "Message Recorder:" "Автовідповідач:"
 ::msgcat::mcset uk "Message stored on %s's server" "Повідомлення збережене на сервері %s"
 ::msgcat::mcset uk "Message stored on the server" "Повідомлення збережене на сервері"
 ::msgcat::mcset uk "Messages" "Повідомлення"
-::msgcat::mcset uk "Michail Litvak" "Михайло Літвак"
+::msgcat::mcset uk "Michail Litvak" "Михайло Литвак"
 ::msgcat::mcset uk "Middle Name:" "По батькові:"
 ::msgcat::mcset uk "Middle Name" "По батькові"
 ::msgcat::mcset uk "Minimize" "Мінімізувати"
-::msgcat::mcset uk "Minimize to systray" "Мінімузувати в системний трей"
+::msgcat::mcset uk "Minimize to systray (if systray icon is enabled, otherwise do nothing)" "Мінімізувати до системного трею (якщо іконка в треї увімкнена, в іншому разі нічого не робити)"
 ::msgcat::mcset uk "Minimum poll interval." "Мінімальний інтервал HTTP-опитування."
 ::msgcat::mcset uk "Misc:" "Додатково:"
 ::msgcat::mcset uk "Modem:" "Модем:"
 ::msgcat::mcset uk "moderator" "модератор"
 ::msgcat::mcset uk "Moderators" "Модератори"
+::msgcat::mcset uk "Modified: %s" "Змінені: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Month:" "Місяць:"
 ::msgcat::mcset uk "Move down" "Перемістити донизу"
 ::msgcat::mcset uk "Move tab left/right" "Перемістити закладку вліво/вправо"
@@ -502,8 +615,11 @@
   "Встановлюється стан \"Давно відійшов\" (по бездіяльності)"
 ::msgcat::mcset uk "MUC" "MUC"
 ::msgcat::mcset uk "multi-user chat" "груповий чат"
+::msgcat::mcset uk "Multiple signatures having different authenticity" \
+  "Різні підписи мають різну достовірність"
 ::msgcat::mcset uk "Mute sound" "Вимкнути звук"
-::msgcat::mcset uk "Mute sound notification." "Вимкнути звукові нотифікації."
+::msgcat::mcset uk "Mute sound if Tkabber window is focused." "Вимкнути звук, якщо фокус належить вікну Tkabber'а."
+::msgcat::mcset uk "Mute sound notification." "Вимкнути звукові сповіщення."
 ::msgcat::mcset uk "Mute sound when displaying delayed groupchat messages." \
   "Вимкнути звук при показі відкладених групових повідомлень."
 ::msgcat::mcset uk "Mute sound when displaying delayed personal chat messages." \
@@ -516,39 +632,48 @@
 ::msgcat::mcset uk "Name: " "Назва: "
 ::msgcat::mcset uk "Name: " "Назва: "
 ::msgcat::mcset uk "negotiation"
-::msgcat::mcset uk "New group name:" "Нове ім’я групи:"
+::msgcat::mcset uk "New group name:" "Нова назва групи:"
 ::msgcat::mcset uk "New passwords do not match" "Нові паролі не співпадають"
 ::msgcat::mcset uk "New password:" "Новий пароль:"
+::msgcat::mcset uk "Next" "Далі"
 ::msgcat::mcset uk "Next bookmark" "Наступна закладка"
 ::msgcat::mcset uk "Next highlighted" "Наступне виділене повідомлення"
 ::msgcat::mcset uk "Nickname:" "Псевдонім:"
+::msgcat::mcset uk "Nickname:" "Псевдонім:"
+::msgcat::mcset uk "Nickname:" "Псевдонім:"
 ::msgcat::mcset uk "Nickname" "Псевдонім"
 ::msgcat::mcset uk "Nick:" "Псевдонім:"
 ::msgcat::mcset uk "Nick" "Псевдонім"
-::msgcat::mcset uk "No active list" "Немає автивного списку"
+::msgcat::mcset uk "No active list" "Немає активного списку"
 ::msgcat::mcset uk "No avatar to store" "Немає аватари для завантаження"
 ::msgcat::mcset uk "No conferences for %s in progress..." "Відсутні активні конференції для %s..."
 ::msgcat::mcset uk "No default list" "Відсутній список за умовчанням"
+::msgcat::mcset uk "No information available" "Інформація відсутня"
+::msgcat::mcset uk "no mechanism available" "нема доступних механізмів"
 ::msgcat::mcset uk "Node:" "Вузол:"
 ::msgcat::mcset uk "Node" "Вузол"
 ::msgcat::mcset uk "none" "немає"
 ::msgcat::mcset uk "None" "Немає"
 ::msgcat::mcset uk "Normal" "Звичайне"
 ::msgcat::mcset uk "Normal message" "Звичайне повідомлення"
-::msgcat::mcset uk "Not Acceptable" "Незастосовно"
+::msgcat::mcset uk "Not Acceptable" "Незастосовне"
 ::msgcat::mcset uk "Not Allowed" "Не дозволено"
 ::msgcat::mcset uk "Not Authorized" "Не авторизовано"
 ::msgcat::mcset uk "Not Found" "Не знайдено"
 ::msgcat::mcset uk "- nothing -" "- нічого -"
+::msgcat::mcset uk "Notes" "Примітки"
+::msgcat::mcset uk "Notify only when available" "Сповіщати тільки коли доступний"
 ::msgcat::mcset uk "Not Implemented" "Не реалізовано"
-::msgcat::mcset uk "Not logged in" "Не підключений"
+::msgcat::mcset uk "Not logged in" "Від'єднаний"
 ::msgcat::mcset uk "No users in %s roster..." "Відсутні користувачі в ростері %s..."
 ::msgcat::mcset uk "No users in roster..." "Відсутні користувачі в ростері..."
+::msgcat::mcset uk "\nAlternative venue: %s" "\nАльтернативне місце збору: %s"
 ::msgcat::mcset uk "\nReason is: %s" "\nПричина: %s"
+::msgcat::mcset uk "\nReason: %s" "\nПричина: %s"
 ::msgcat::mcset uk "\nRoom is empty at %s" "\nКімната порожня на %s"
-::msgcat::mcset uk "\nRoom participants at %s:" "\nУчастники конференції на %s:"
+::msgcat::mcset uk "\nRoom participants at %s:" "\nУчасники конференції на %s:"
 ::msgcat::mcset uk "\n\tAffiliation: %s" "\n\tРанг: %s"
-::msgcat::mcset uk "\n\tCan't browse: %s" "\n\tНоможливо переглянути: %s"
+::msgcat::mcset uk "\n\tCan't browse: %s" "\n\tНеможливо переглянути: %s"
 ::msgcat::mcset uk "\n\tClient: %s" "\n\tКлієнт: %s"
 ::msgcat::mcset uk "\n\tJID: %s" "JID: %s"
 ::msgcat::mcset uk "\n\tName: %s" "\n\tІм’я: %s"
@@ -574,6 +699,8 @@
 ::msgcat::mcset uk "Opening Jidlink connection" "Відкриття Jidlink з’єднання"
 ::msgcat::mcset uk "Opening SI connection" "Відкриття SI з’єднання"
 ::msgcat::mcset uk "Opening SOCKS5 listening socket" "Відкриття SOCKS5 сокета для прийому"
+::msgcat::mcset uk "Open chat" "Відкрити вікно розмови"
+::msgcat::mcset uk "Open chat..." "Відкрити вікно розмови..."
 ::msgcat::mcset uk "Open raw XML window" "Відкрити вікно \”сирого\” XML"
 ::msgcat::mcset uk "Open statistics monitor" "Відкрити монітор статистики"
 ::msgcat::mcset uk "Open" "Відкрити"
@@ -583,7 +710,7 @@
   "Параметри для зовнішньої програми програвання."
 ::msgcat::mcset uk "Options for main interface." "Параметри основного інтерфейсу."
 ::msgcat::mcset uk "Options for module that automatically marks you as away after idle threshold." \
-  "Параметри модуля, що автоматично встановлює стан \"Відійшов\" після встановлеого періоду бездіяльності."
+  "Параметри модуля, що автоматично встановлює стан \"Відійшов\" після встановленого періоду бездіяльності."
 ::msgcat::mcset uk "Options for Raw XML Input module, which allows you to monitor incoming/outgoing traffic from connection to server and send custom XML stanzas." \
   "Параметри модуля вводу \”сирого\” XML, що дозволяє переглядати вхідний/вихідний XML потік з’єднання з сервером і відправляти власноруч створений XML."
 ::msgcat::mcset uk "Organization Name" "Назва організації"
@@ -599,8 +726,10 @@
 ::msgcat::mcset uk "Password change failed: %s" "Помилка зміни паролю: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Password is changed" "Пароль змінено"
 ::msgcat::mcset uk "Password:" "Пароль:"
+::msgcat::mcset uk "Password:" "Пароль:"
 ::msgcat::mcset uk "Password." "Пароль."
 ::msgcat::mcset uk "Path to the ispell executable." "Шлях до виконуваного файлу ispell."
+::msgcat::mcset uk "Paused a reply" "Зупинився при друці відповіді"
 ::msgcat::mcset uk "Payment Required" "Вимагається оплата"
 ::msgcat::mcset uk "PCS:"
 ::msgcat::mcset uk "Periodically browse roster conferences" \
@@ -624,13 +753,18 @@
 ::msgcat::mcset uk "Phones" "Телефони"
 ::msgcat::mcset uk "Phone:" "Телефон:"
 ::msgcat::mcset uk "Photo" "Фотографія"
+::msgcat::mcset uk "Plaintext" "Відкритий текст"
 ::msgcat::mcset uk "Please define environment variable BROWSER" \
   "Будь ласка встановіть змінну оточення BROWSER"
 ::msgcat::mcset uk "Please enter passphrase" "Будь ласка введіть парольну фразу"
 ::msgcat::mcset uk "Please join %s" "Приєднайтесь будь ласка до %s"
 ::msgcat::mcset uk "Please try again" "Спробуйте ще раз"
-::msgcat::mcset uk "plugin management" "управління розширеннями"
-::msgcat::mcset uk "Plugins" "Розширення"
+::msgcat::mcset uk "plugin management" "управління плагінами"
+::msgcat::mcset uk "Plugins" "Плагіни"
+::msgcat::mcset uk "Plugins options." "Параметри плагінів."
+::msgcat::mcset uk "PNG images" "Зображення PNG"
+::msgcat::mcset uk "Policy Violation" "Порушення політики"
+::msgcat::mcset uk "Port:" "Порт:"
 ::msgcat::mcset uk "Postal Code:" "Поштовий індекс:"
 ::msgcat::mcset uk "Postal Code" "Поштовий індекс"
 ::msgcat::mcset uk "Preferred:" "Переважний:"
@@ -641,30 +775,40 @@
 ::msgcat::mcset uk "Presence-out"
 ::msgcat::mcset uk "presence" "присутність"
 ::msgcat::mcset uk "Presence" "Присутність"
+::msgcat::mcset uk "Presence" "Присутність"
+::msgcat::mcset uk "Presence bar" "Панель присутності/статусу"
+::msgcat::mcset uk "Presence information" "присутність"
 ::msgcat::mcset uk "Pretty print incoming and outgoing XML stanzas." "Форматувати XML перед виводом."
 ::msgcat::mcset uk "Pretty print XML" "Форматувати XML"
+::msgcat::mcset uk "Prev" "Назад"
 ::msgcat::mcset uk "Prev bookmark" "Попередня закладка"
 ::msgcat::mcset uk "Prev highlighted" "Попереднє виділене повідомлення"
 ::msgcat::mcset uk "Previous/Next history message" "Попереднє/наступне повідомлення історії"
-::msgcat::mcset uk "Previous/Next tab" "Попередня/наступня закладка"
+::msgcat::mcset uk "Previous/Next tab" "Попередня/наступна закладка"
 ::msgcat::mcset uk "Priority:" "Пріоритет:"
 ::msgcat::mcset uk "Priority." "Пріоритет."
 ::msgcat::mcset uk "Privacy list is activated" "Список приватності активований"
 ::msgcat::mcset uk "Privacy list is not activated" "Список приватності не активований"
+::msgcat::mcset uk "Privacy list is not created" "Список приватності не створено"
 ::msgcat::mcset uk "Privacy lists" "Списки приватності"
 ::msgcat::mcset uk "privacy rules" "правила приватності"
 ::msgcat::mcset uk "Privacy rules" "Правила приватності"
+::msgcat::mcset uk "Privacy lists are not implemented" "Списки приватності не реалізовані"
+::msgcat::mcset uk "Privacy lists are unavailable" "Списки приватності недоступні"
+::msgcat::mcset uk "Privacy lists error" "Помилка списків приватності"
 ::msgcat::mcset uk ". Proceed?\n\n" ". Продовжити?\n\n"
 ::msgcat::mcset uk "Profile on" "Увімкнути профілювання"
 ::msgcat::mcset uk "Profile report" "Звіт про профілювання"
 ::msgcat::mcset uk "Profiles" "Профілі"
 ::msgcat::mcset uk "Profile" "Профіль"
+::msgcat::mcset uk "Propose to configure newly created MUC room. If set to false then the default room configuration is automatically accepted." \
+  "Пропонувати конфігурувати знов створену конференцію. Якщо встановити у false, то автоматично приймається конфігурація за замовчуванням."
 ::msgcat::mcset uk "Proxy Login:" "Користувач проксі:"
 ::msgcat::mcset uk "Proxy Password:" "Пароль проксі:"
 ::msgcat::mcset uk "Proxy Port:" "Порт проксі:"
 ::msgcat::mcset uk "Proxy Server:" "Проксі сервер:"
 ::msgcat::mcset uk "Proxy" "Проксі"
-::msgcat::mcset uk "Pub/sub" ""
+::msgcat::mcset uk "Pub/sub" "Pub/sub"
 ::msgcat::mcset uk "Publish node" "Опублікувати вузол"
 ::msgcat::mcset uk "Purge all messages" "Видалити всі повідомлення"
 ::msgcat::mcset uk "Purge message" "Видалити повідомлення"
@@ -679,116 +823,130 @@
 ::msgcat::mcset uk "Reason" "Підстава"
 ::msgcat::mcset uk "Reason:" "Підстава:"
 ::msgcat::mcset uk "Received/Sent" "Прийнято/Відправлено"
+::msgcat::mcset uk "Received by:" "Прийнято:"
 ::msgcat::mcset uk "Receive file from %s" "Отримання файлу від %s"
 ::msgcat::mcset uk "Receive" "Отримати"
-::msgcat::mcset uk "Receiving file failed: %s" "Отримання файлу не вдалоь: %s"
+::msgcat::mcset uk "Receiving file failed: %s" "Отримання файлу не вдалось: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Recipient Error" "Помилка адресата"
 ::msgcat::mcset uk "Recipient Unavailable" "Адресат не доступний"
 ::msgcat::mcset uk "Redirect" "Перенаправлення"
-::msgcat::mcset uk "Redo" "Відмінити"
+::msgcat::mcset uk "Redo" "Відмінити відміну"
 ::msgcat::mcset uk "Register in %s" "Реєстрація в %s"
 ::msgcat::mcset uk "Register" "Реєстрація"
 ::msgcat::mcset uk "Registration failed: %s" "Реєстрація не вдалась: %s"
-::msgcat::mcset uk "Registration is successful!" "Раєстрація вдала!"
+::msgcat::mcset uk "Registration is successful!" "Реєстрація вдала!"
 ::msgcat::mcset uk "Registration Required" "Потрібна реєстрація"
 ::msgcat::mcset uk "Registration: %s" "Реєстрація: %s"
-::msgcat::mcset uk "Remove from roster..." "Видалити з ростера..."
+::msgcat::mcset uk "Remote Connection Failed" "Помилка віддаленого з'єднання"
+::msgcat::mcset uk "Remote control options." "Параметри віддаленого керування."
 ::msgcat::mcset uk "Remote Server Error" "Помилка віддаленого сервера"
 ::msgcat::mcset uk "Remote Server Not Found" "Віддалений сервер не знайдено"
-::msgcat::mcset uk "Remote Server Timeout" "Закінчився час очікування відповіді відаленого сервера"
+::msgcat::mcset uk "Remote Server Timeout" "Закінчився час очікування відповіді віддаленого сервера"
 ::msgcat::mcset uk "Remove all users in group..." "Видалити всіх користувачів в групі..."
 ::msgcat::mcset uk "Remove from list" "Видалити зі списку"
+::msgcat::mcset uk "Remove from roster..." "Видалити з ростера..."
 ::msgcat::mcset uk "Remove item..." "Видалити елемент..."
 ::msgcat::mcset uk "Remove group..." "Видалити групу..."
 ::msgcat::mcset uk "Remove list" "Видалити список"
 ::msgcat::mcset uk "<- Remove" "<- Видалити"
 ::msgcat::mcset uk "Remove" "Видалити"
-::msgcat::mcset uk "Rename group..." "Перйменувати групу..."
-::msgcat::mcset uk "Rename roster group" "Перейменування групы"
+::msgcat::mcset uk "Rename group..." "Перейменувати групу..."
+::msgcat::mcset uk "Rename roster group" "Перейменування групи"
 ::msgcat::mcset uk "Repeat new password:" "Повторіть новий пароль:"
 ::msgcat::mcset uk "Replace opened connections." "Закрити відкриті з’єднання."
 ::msgcat::mcset uk "Replace opened connections" "Замінити відкриті з’єднання"
 ::msgcat::mcset uk "Reply subject:" "Тема відповіді:"
 ::msgcat::mcset uk "Reply to current time (jabber:iq:time) requests." \
-  "Відповідати на запроси часу (jabber:iq:time)."
+  "Відповідати на запити часу (jabber:iq:time)."
 ::msgcat::mcset uk "Reply to idle time (jabber:iq:last) requests." \
-  "Відповідати на запроси часу бездіяльності (jabber:iq:last)."
+  "Відповідати на запити часу бездіяльності (jabber:iq:last)."
 ::msgcat::mcset uk "Reply to version (jabber:iq:version) requests." \
-  "Відповідати на запроси версії (jabber:iq:version)."
+  "Відповідати на запити версії (jabber:iq:version)."
 ::msgcat::mcset uk "reply with" "Відповісти"
 ::msgcat::mcset uk "Reply" "Відповісти"
 ::msgcat::mcset uk "Report the list of current MUC rooms on disco#items query." \
-  "Відповідати на запрос disco#items про MUC-конференції, в яких Ви приймаєте участь."
-::msgcat::mcset uk "Request Error" "Помилка запроса"
-::msgcat::mcset uk "Request failed: %s" "Запрос не вдався: %s"
-::msgcat::mcset uk "Requesting filter rules: %s" "Запрос правил фільтрації: %s"
-#::msgcat::mcset uk "Requesting $name list: %s" "Запрос $name списку: %s"
-::msgcat::mcset uk "Requesting ignore list: %s" "Запрос списку ігнорованих: %s"
-::msgcat::mcset uk "Requesting invisible list: %s" "Запрос списку невидимості: %s"
-::msgcat::mcset uk "Requesting privacy list: %s" "Запрос списку приватності: %s"
-::msgcat::mcset uk "Requesting privacy rules: %s" "Запрос правил приватності: %s"
+  "Відповідати на запит disco#items про MUC-конференції, в яких Ви приймаєте участь."
+::msgcat::mcset uk "Request Error" "Помилка запиту"
+::msgcat::mcset uk "Request failed: %s" "Запит не вдався: %s"
+::msgcat::mcset uk "Requesting filter rules: %s" "Запит правил фільтрації: %s"
+#::msgcat::mcset uk "Requesting $name list: %s" "Запит $name списку: %s"
+::msgcat::mcset uk "Requesting ignore list: %s" "Запит списку ігнорованих: %s"
+::msgcat::mcset uk "Requesting invisible list: %s" "Запит списку невидимості: %s"
+::msgcat::mcset uk "Requesting privacy list: %s" "Запит списку приватності: %s"
+::msgcat::mcset uk "Requesting privacy rules: %s" "Запит правил приватності: %s"
+::msgcat::mcset uk "Requesting visible list: %s" "Запит видимого списку: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Request only unseen (which aren't displayed in the chat window) messages in the history in MUC compatible conference rooms." \
 "Запитувати тільки ті повідомлення історії, які не показані у вже відкритих вікнах (для конференції, сумісної з MUC)."
-::msgcat::mcset uk "Request Timeout" "Запрос перевищив допустимий час"
+::msgcat::mcset uk "Request Timeout" "Запит перевищив допустимий час"
 ::msgcat::mcset uk "Request" "Запросити"
-::msgcat::mcset uk "Reset to Current" "Встановити в значення як зараз"
-::msgcat::mcset uk "Reset to Default" "Встановити в значення за умовчанням"
-::msgcat::mcset uk "Reset to Saved" "Встановити в збережене значення"
+::msgcat::mcset uk "Reset to current value" "Встановити в значення як зараз"
+::msgcat::mcset uk "Reset to default value" "Встановити в значення за замовчуванням"
+::msgcat::mcset uk "Reset to saved value" "Встановити в збережене значення"
+::msgcat::mcset uk "Reset to value from config file" "Встановити значення з конфігураційного файла"
 ::msgcat::mcset uk "Resource:" "Ресурс:"
 ::msgcat::mcset uk "Resource." "Ресурс."
 ::msgcat::mcset uk "Resource Constraint" "Не достатньо ресурсів"
+::msgcat::mcset uk "Restricted XML" "Заборонений XML"
 ::msgcat::mcset uk "Resubscribe to all users in group..." \
   "Перепідписатись до всіх користувачів у групі..."
 ::msgcat::mcset uk "Resubscribe" "Перепідписатись"
 ::msgcat::mcset uk "Retract node" "Відмовитись від вузла"
 ::msgcat::mcset uk "Retrieve offline messages using POP3-like protocol." \
   "Отримати офлайнові повідомлення використовуючи протокол, схожий на POP3."
-::msgcat::mcset uk "Retry to connect forever." "Намагатись подключатись постійно."
-::msgcat::mcset uk "Returning from auto-away" "Повернення із стану бездіяльності"
-::msgcat::mcset uk "Revoke Administrative Privileges" "Забрати адміністративні привілеї"
+::msgcat::mcset uk "Retry to connect forever." "Намагатись підключатись постійно."
+::msgcat::mcset uk "Returning from auto-away" "Повернення зі стану бездіяльності"
+::msgcat::mcset uk "Revoke Admin Privileges" "Забрати адміністративні привілеї"
 ::msgcat::mcset uk "Revoke Membership" "Забрати членство"
-::msgcat::mcset uk "Revoke Moderator Privileges" "Забрати модераторські прівілеї"
-::msgcat::mcset uk "Revoke Ownership Privileges" "Забрати права власника"
+::msgcat::mcset uk "Revoke Moderator Privileges" "Забрати модераторські привілеї"
+::msgcat::mcset uk "Revoke Owner Privileges" "Забрати права власника"
 ::msgcat::mcset uk "Revoke Voice" "Відізвати право говорити"
 ::msgcat::mcset uk "Right mouse button" "Права кнопка миші"
 ::msgcat::mcset uk "Role:" "Посада:"
 ::msgcat::mcset uk "Role" "Роль"
-::msgcat::mcset uk "Roster Files" "Файлы ростерів"
+::msgcat::mcset uk "Room is created" "Кімната створена"
+::msgcat::mcset uk "Room is destroyed" "Кімната видалена"
+::msgcat::mcset uk "Room %s is successfully created" "Кімната %s створена успішно"
+::msgcat::mcset uk "Roster Files" "Файли ростерів"
 ::msgcat::mcset uk "Roster item may be dropped not only over group name but also over any item in group." \
   "При перетягуванні контакта з однієї групи ростера в іншу, його можна відпустити не тільки над назвою групи але й над будь-яким контактом в цій групі."
+::msgcat::mcset uk "Roster Notes" "Примітки у контактах"
 ::msgcat::mcset uk "Roster of %s" "Ростер %s"
 ::msgcat::mcset uk "Roster options." "Параметри ростера."
 ::msgcat::mcset uk "rosters" "ростери"
 ::msgcat::mcset uk "Roster" "Ростер"
-::msgcat::mcset uk "Rule name already exists" "Таке ім’я правила вже існує"
+::msgcat::mcset uk "Rule name already exists" "Така назва правила вже існує"
 ::msgcat::mcset uk "Rule Name:" "Назва правила:"
 ::msgcat::mcset uk "SASL"
 ::msgcat::mcset uk "SASL Certificate:" "SASL сертифікат:"
+::msgcat::mcset uk "SASL auth error: %s" "Помилка аутентифікації SASL: %s"
 ::msgcat::mcset uk "SASL Port:" "SASL порт:"
 ::msgcat::mcset uk "Save as:" "Зберегти як:"
 ::msgcat::mcset uk "Screenname conversion" "Конвертація екранного імені"
 ::msgcat::mcset uk "Screenname: %s\n\nConverted JID: %s" "Екранне ім’я: %s\n\nПеретворений JID: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Screenname:" "Екранні ім’я:"
-::msgcat::mcset uk "Scroll chat window up/down" "Прокрутить вікно розмови догори/донизу"
+::msgcat::mcset uk "Scroll chat window up/down" "Прогорнути вікно розмови догори/донизу"
 ::msgcat::mcset uk "Search again" "Шукати знову"
 ::msgcat::mcset uk "searching" "пошук"
 ::msgcat::mcset uk "Search in %s: No matching items found" \
   "Пошук в %s: не знайдено об’єктів, що підходять"
 ::msgcat::mcset uk "Search in %s" "Пошук в %s"
+::msgcat::mcset uk "Search in chat window" "Пошук у вікні розмови"
+::msgcat::mcset uk "Search in Tkabber windows options." "Параметри пошуку у вікнах Ткаббера."
 ::msgcat::mcset uk "Search: %s" "Пошук: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Search:" "Пошук:"
 ::msgcat::mcset uk "Search" "Пошук"
 ::msgcat::mcset uk "Search down" "Шукати вниз"
 ::msgcat::mcset uk "Search up" "Шукати вгору"
-::msgcat::mcset uk "Select Key for Signing Traffic" "Вибір ключа для підписування трафіку"
+::msgcat::mcset uk "See Other Host" "Дивись інший хост"
+::msgcat::mcset uk "Select Key for Signing %s Traffic" "Вибір ключа для підписування трафіку %s"
 ::msgcat::mcset uk "Select month:" "Виберіть місяць:"
 ::msgcat::mcset uk "Select" "Вибрати"
-::msgcat::mcset uk "Self signed certificate" "Самодпіписаний сертифікат"
+::msgcat::mcset uk "Self signed certificate" "Самопіписаний сертифікат"
 ::msgcat::mcset uk "Send broadcast message..." "Відправити широкомовне повідомлення..."
 ::msgcat::mcset uk "Send contacts to %s" "Відправка контактів до %s"
 ::msgcat::mcset uk "Send contacts to" "Відправити контакти"
 ::msgcat::mcset uk "Send custom presence" "Відправити спеціальну присутність"
-::msgcat::mcset uk "Send file request failed: %s" "Запрос на відправку файла не вдався: %s"
+::msgcat::mcset uk "Send file request failed: %s" "Запит на відправку файла не вдався: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Send file to %s" "Відправка файла до %s"
 ::msgcat::mcset uk "Send file via HTTP..." "Відправити файл через HTTP..."
 ::msgcat::mcset uk "Send file via Jidlink..." "Відправити файл через Jidlink..."
@@ -796,8 +954,11 @@
 ::msgcat::mcset uk "Send file" "Відправити файл"
 ::msgcat::mcset uk "Send file..." "Відправити файл..."
 #::msgcat::mcset uk "Sending $name list: %s" "Відправка $name списка: %s"
-::msgcat::mcset uk "Sending ignore list: %s" "Відправка списку ігнорованих: %s"
-::msgcat::mcset uk "Sending invisible list: %s" "Відправка списку невидимості: %s"
+::msgcat::mcset uk "Sending %s %s list" "Відправлення %s %s списку"
+::msgcat::mcset uk "Sending configure form" "Відправлення конфігураційної форми"
+::msgcat::mcset uk "Sending ignore list: %s" "Відправлення списку ігнорованих: %s"
+::msgcat::mcset uk "Sending invisible list: %s" "Відправлення списку невидимості: %s"
+::msgcat::mcset uk "Sending visible list: %s" "Отримання видимого списку: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Send message of the day..." "Відправити повідомлення дня..."
 ::msgcat::mcset uk "Send message to all users in group..." \
   "Відправити повідомлення всім контактам групи..."
@@ -806,30 +967,42 @@
 ::msgcat::mcset uk "Send message to %s" "Відправка повідомлення до %s"
 ::msgcat::mcset uk "Send message..." "Відправити повідомлення..."
 ::msgcat::mcset uk "Send message" "Відправка повідомлення"
-::msgcat::mcset uk "Send subscription at %s" "Відправа запроса на передплату на %s"
-::msgcat::mcset uk "Send subscription to %s" "Відправка запроса на передплату до %s"
-::msgcat::mcset uk "Send subscription to " "Відправка запроса на підписку до "
-::msgcat::mcset uk "Send subscription" "Відправка запроса на підписку"
+::msgcat::mcset uk "Send subscription at %s" "Відправка запиту на передплату на %s"
+::msgcat::mcset uk "Send subscription to %s" "Відправка запиту на передплату до %s"
+::msgcat::mcset uk "Send subscription to: " "Відправка запиту на підписку до: "
+::msgcat::mcset uk "Send subscription" "Відправка запиту на підписку"
 ::msgcat::mcset uk "Send to server" "Відправити на сервер"
 ::msgcat::mcset uk "Send users..." "Відправити контакти..."
 ::msgcat::mcset uk "Send" "Відправити"
+::msgcat::mcset uk "Send" "Відправити"
 ::msgcat::mcset uk "Sergei Golovan" "Сергій Головань"
 ::msgcat::mcset uk "Serial number" "Серійний номер"
+::msgcat::mcset uk "Server doesn't support hashed password authentication" \
+  "Сервер не підтримує передавання шифрованих паролів"
+::msgcat::mcset uk "Server doesn't support plain or digest authentication" \
+  "Сервер не підтримує допустимий тип аутентифікації (plain або digest)"
 ::msgcat::mcset uk "Server Error" "Помилка сервера"
-::msgcat::mcset uk "Server name or IP-address." "Ім’я чи ip-адреса сервера."
-::msgcat::mcset uk "Server name." "Ім’я сервера."
+::msgcat::mcset uk "Server haven't provided compress feature" "Сервер не підтримує стиснення"
+::msgcat::mcset uk "Server haven't provided supported compress method" "Сервер не підтримує доступні методи стиснення"
+::msgcat::mcset uk "Server haven't provided SASL authentication feature" "Сервер не підтримує аутентифікацію SASL"
+::msgcat::mcset uk "Server haven't provided non-SASL authentication feature" \
+  "Сервер не підтримує аутентифікацію non-SASL"
+::msgcat::mcset uk "Server name or IP-address." "Назва чи ip-адреса сервера."
+::msgcat::mcset uk "Server name." "Назва сервера."
 ::msgcat::mcset uk "Server Port:" "Порт сервера:"
 ::msgcat::mcset uk "Server port." "Порт сервера."
 ::msgcat::mcset uk "Server:" "Сервер:"
-::msgcat::mcset uk "service discovery" "Перегляд"
-::msgcat::mcset uk "Service Discovery" "Перегляд сервісів"
-::msgcat::mcset uk "Service info" "Інформація про сервіс"
-::msgcat::mcset uk "Service statistics" "Статистика сервіса"
-::msgcat::mcset uk "Services" "Сервіси"
-::msgcat::mcset uk "Service Unavailable" "Сервіс не доступний"
+::msgcat::mcset uk "Server:" "Сервер:"
+::msgcat::mcset uk "service discovery" "огляд служб"
+::msgcat::mcset uk "Service Discovery" "Огляд служб"
+::msgcat::mcset uk "Service info" "Інформація про службу"
+::msgcat::mcset uk "Service statistics" "Статистика служби"
+::msgcat::mcset uk "Services" "Служби"
+::msgcat::mcset uk "Service Unavailable" "Служба не доступна"
+::msgcat::mcset uk "&Services" "&Служби"
 ::msgcat::mcset uk "Set bookmark" "Встановити закладку"
-::msgcat::mcset uk "Set for Current Session" "Встановити дляактивної сесії"
-::msgcat::mcset uk "Set for Future Sessions" "Встановити для майбутніх сесій"
+::msgcat::mcset uk "Set for current session only" "Встановити тільки для цієї сесії"
+::msgcat::mcset uk "Set for current and future sessions" "Встановити для цієї та наступних сесій"
 ::msgcat::mcset uk "Set priority to 0 when moving to extended away state." \
   "Встановлювати нульовий пріоритет при переході в стан \"Давно відійшов\"."
 ::msgcat::mcset uk "Set" "Встановити"
@@ -841,11 +1014,17 @@
 ::msgcat::mcset uk "%s is extended away" "%s давно відійшов"
 ::msgcat::mcset uk "%s doesn't want to be disturbed" "%s не хоче, щоб його турбували"
 ::msgcat::mcset uk "%s is invisible" "%s невидимий"
+::msgcat::mcset uk "%s is paused a reply" "%s зупинив друк відповіді"
 ::msgcat::mcset uk "%s is unavailable" "%s недосяжний"
-::msgcat::mcset uk "%s has become available" "%s увійшов(увійшла) в кімнату"
-::msgcat::mcset uk "%s has been banned" "%s заборонено входити в кімнату"
+::msgcat::mcset uk "%s has activated chat window" "%s активував вікно розмови"
+::msgcat::mcset uk "%s has inactivated chat window" "%s деактивував вікно розмови"
+::msgcat::mcset uk "%s has gone chat window" "%s закрив вікно розмови"
+::msgcat::mcset uk "%s has become available" "%s увійшов(ла) до кімнати"
+::msgcat::mcset uk "%s has been banned" "%s заборонено входити до кімнати"
 ::msgcat::mcset uk "%s has been kicked" "%s вигнали з кімнати"
-::msgcat::mcset uk "%s has left" "%s вийшов(вийшла) з кімнати"
+::msgcat::mcset uk "%s has been kicked because of membership loss" "%s вигнали геть з кімнати як результат втрати членства"
+::msgcat::mcset uk "%s has been kicked because room became members-only" "%s вигнали геть з кімнати, тому, що кімната стала тільки для членів"
+::msgcat::mcset uk "%s has left" "%s вийшов(ла) з кімнати"
 ::msgcat::mcset uk "%s Headlines" "%s заголовки новин"
 ::msgcat::mcset uk "Show console" "Показати консоль"
 ::msgcat::mcset uk "Show detailed info on conference room members in roster item tooltips." \
@@ -853,90 +1032,130 @@
 ::msgcat::mcset uk "Show emoticons" "Показати іконки емоцій"
 ::msgcat::mcset uk "Show history" "Показати історію"
 ::msgcat::mcset uk "Show info" "Показати інформацію"
-::msgcat::mcset uk "Show IQ requests in the status line." "Показувати IQ-запроси в рядку статусу."
+::msgcat::mcset uk "Show IQ requests in the status line." "Показувати IQ-запити в рядку статусу."
 ::msgcat::mcset uk "Show Main Window" "Показати головне вікно"
 ::msgcat::mcset uk "Show menu tearoffs when possible." \
-  "Відкривати меню, що \"відкриваються\", де це можливо."
+  "Відкривати меню, що \"відриваються\", де це можливо."
 ::msgcat::mcset uk "Show native icons for contacts, connected to transports/services in roster." \
-  "Використовувати оригінальні іконки для контактів, що підключені через транспорти/сервіси в ростері."
+  "Використовувати оригінальні іконки для контактів, що підключені через транспорти/служби в ростері."
 ::msgcat::mcset uk "Show native icons for transports/services in roster." \
-  "Використовувати оригінальні іконки для транспортів/сервісів в ростері."
+  "Використовувати оригінальні іконки для транспортів/служби в ростері."
 ::msgcat::mcset uk "Show number of unread messages in tab titles." \
   "Показувати кількість непрочитаних повідомлень в заголовках закладок."
 ::msgcat::mcset uk "Show offline users" "Показувати контакти, що в не в мережі"
 ::msgcat::mcset uk "Show online users only" "Показувати тільки контакти, що в мережі"
 ::msgcat::mcset uk "Show only online users in roster." \
-  "Показувати в ростере тільки контакти, що в мережі."
-::msgcat::mcset uk "Show presence bar" "Показувати панель присутності/статуса"
+  "Показувати в ростері тільки контакти, що в мережі."
+::msgcat::mcset uk "Show presence bar" "Показувати панель присутності/статусу"
+::msgcat::mcset uk "Show status bar." "Показувати рядок статусу."
 ::msgcat::mcset uk "Show subscription type in roster item tooltips." \
   "Показувати тип передплати на присутність у спливаючому вікні елементів ростера."
 ::msgcat::mcset uk "Show toolbar" "Показувати панель інструментів"
+::msgcat::mcset uk "Show tabs below the main window." "Показувати заголовки вкладок в нижній частині вікна."
 ::msgcat::mcset uk "Show Toolbar." "Показувати панель інструментів."
 ::msgcat::mcset uk "Show user info" "Показати інформацію про користувача"
 ::msgcat::mcset uk "Show user info..." "Показати інформацію про користувача..."
 ::msgcat::mcset uk "Show" "Показати"
 ::msgcat::mcset uk "SI connection closed" "SI з’єднання закрито"
+::msgcat::mcset uk "Signature not processed due to missing key" "Підпис не перевірено через відсутність ключа"
 ::msgcat::mcset uk "%s info" "Інформація про %s"
 ::msgcat::mcset uk "Single window" "Одне вікно"
 ::msgcat::mcset uk "%s invites you to conference room %s" "%s запрошує Вас до конференції %s"
 ::msgcat::mcset uk "%s is composing a reply" "%s пише відповідь"
-::msgcat::mcset uk "%s is now known as %s" "%s тепер відомий(відома) як %s"
+::msgcat::mcset uk "%s is now known as %s" "%s тепер відомий(а) як %s"
 ::msgcat::mcset uk "%s is %s" "%s тепер %s"
 ::msgcat::mcset uk "Size:" "Розмір:"
-::msgcat::mcset uk "Smart autoscroll" "\"Розумне\" автоматичне прокручування"
+::msgcat::mcset uk "Smart autoscroll" "\"Розумне\" автоматичне прогортання"
 ::msgcat::mcset uk "%s msgs" "%s пов."
 ::msgcat::mcset uk "Sort" "Сортувати"
-::msgcat::mcset uk "Sort by from" "Сортувати по адресі відправника"
-::msgcat::mcset uk "Sort by node" "Сортувати по імені вузла"
-::msgcat::mcset uk "Sort by type" "Сортувати по типу"
+::msgcat::mcset uk "Sort by date" "Сортувати за датою"
+::msgcat::mcset uk "Sort by from" "Сортувати за адресою відправника"
+::msgcat::mcset uk "Sort by node" "Сортувати за назвою вузла"
+::msgcat::mcset uk "Sort by type" "Сортувати за типом"
 ::msgcat::mcset uk "Sort items by name" "Сортувати елементи по імені"
 ::msgcat::mcset uk "Sort items by JID" "Сортувати елементи по JID"
 ::msgcat::mcset uk "Sort items by JID/node" "Сортувати елементи по JID/вузлу"
 ::msgcat::mcset uk "Sound" "Звук"
 ::msgcat::mcset uk "sound" "звук"
-::msgcat::mcset uk "Sound options." "Настройки звуку."
+::msgcat::mcset uk "Sound options." "Параметри звуку."
 ::msgcat::mcset uk "Sound theme. If it starts with \"/\" or \"~\" then it is considered as theme directory. Otherwise theme is loaded from \"sounds\" directory of Tkabber tree." \
-  "Звукова тема. Якщо починається з \"/\" або \"~\", то розглядається як директорія з темою. Інакше звукові файли завантажуються з директорії \"sounds\" дерева Tkabber"
+  "Звукова тема. Якщо починається з \"/\" або \"~\", то розглядається як тека з темою. Інакше звукові файли завантажуються з теки \"sounds\" дерева Tkabber"
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when connected to Jabber server." \
+  "Звук, який програється при підключенні до Jabber-сервера."
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when available presence is received." \
+  "Звук, який програється при отриманні присутності типу \"доступний\"."
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when unavailable presence is received." \
+  "Звук, який програється при отриманні присутності типу \"недоступний\"."
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when sending personal chat message." \
+  "Звук, який програється при відправці повідомлення з розмови."
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when personal chat message is received." \
+  "Звук, який програється при отриманні повідомлення з розмови."
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when groupchat server message is received." \
+  "Звук, який програється при отриманні службового повідомлення з конференції."
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when groupchat message from me is received." \
+  "Звук, який програється при отриманні особистого повідомлення з конференції."
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when groupchat message is received." \
+  "Звук, який програється при отриманні звичайного повідомлення з конференції."
+::msgcat::mcset uk "Sound to play when highlighted (usually addressed personally) groupchat message is received." \
+  "Звук, який програється при отриманні виділеного (переважно персонально адресованого) повідомлення з конференції."
+::msgcat::mcset uk "Specifies search mode while searching in chat, log or disco windows. \"substring\" searches exact substring, \"glob\" uses glob style matching, \"regexp\" allows to match regular expression." \
+  "Вказує метод пошуку в вікнах чату, протоколу чи огляду служб. \"substring\" шукає підрядок, \"glob\" дозволяє використовувати підстановочні символи, \"regexp\" використовує регулярні вирази."
 ::msgcat::mcset uk "Spell check options." "Параметри перевірки правопису."
 ::msgcat::mcset uk "%s purportedly signed by %s can't be verified.\n\n%s." \
   "%s, підписане %s, неможливо перевірити.\n\n%s."
-::msgcat::mcset uk "%s request from %s" "Запрос %s від %s"
+::msgcat::mcset uk "%s request from %s" "Запит %s від %s"
 ::msgcat::mcset uk "SSL"
+::msgcat::mcset uk "SSL & Compression" "SSL & Стиснення"
+::msgcat::mcset uk "SSL certification authority file or directory (optional)." \
+  "Файл чи тека центру сертифікації (CA) SSL (необов’язковий параметр)."
 ::msgcat::mcset uk "SSL CA file (optional)." \
   "Файл центра сертифікації (CA) SSL (необов’язково)."
 ::msgcat::mcset uk "SSL certificate file (optional)." "Файл сертифіката SSL (необов’язково)."
 ::msgcat::mcset uk "SSL Certificate:" "SSL сертифікат:"
 ::msgcat::mcset uk "SSL Info" "Інформація про SSL"
-::msgcat::mcset uk "SSL options when connecting to server." "Опції SSL при підключенні до сервера."
+::msgcat::mcset uk "SSL options when connecting to server." "Параметри SSL при підключенні до сервера."
 ::msgcat::mcset uk "SSL Port:" "SSL порт:"
 ::msgcat::mcset uk "SSL port." "SSL порт."
 ::msgcat::mcset uk "SSL private key file (optional)." \
   "Файл секретного ключа SSL (необов’язково)."
 ::msgcat::mcset uk "%s SSL Certificate Info" "Інформація SSL сертифіката %s"
 ::msgcat::mcset uk "Start chat" "Розпочати розмову"
-::msgcat::mcset uk "Starting auto-away" "Автоматичено встановлення стану \"Відійшов\""
+::msgcat::mcset uk "Starting auto-away" "Автоматичне встановлення стану \"Відійшов\""
+::msgcat::mcset uk "STARTTLS failed" "STARTTLS не вдався"
+::msgcat::mcset uk "STARTTLS successful" "STARTTLS успішний"
 ::msgcat::mcset uk "State " "Область"
 ::msgcat::mcset uk "State:" "Область:"
 ::msgcat::mcset uk "State" "Стан"
 ::msgcat::mcset uk "Statistics monitor" "Монітор статистики"
 ::msgcat::mcset uk "Statistics" "Статистика"
 ::msgcat::mcset uk "Status bar" "Рядок статусу"
-::msgcat::mcset uk "Stop autoscroll" "Відключення автопрокрутки"
-::msgcat::mcset uk "Stop chat window autoscroll." "Зупинити автопрокрутку вікна розмови."
+::msgcat::mcset uk "Stop autoscroll" "Вимкнути автопрогортання"
+::msgcat::mcset uk "Stop chat window autoscroll." "Зупинити автопрогортання вікна розмови."
+::msgcat::mcset uk "Store" "Зберегти"
 ::msgcat::mcset uk "Stored collapsed roster groups." "Збережені згорнуті/розгорнуті групи ростера."
+::msgcat::mcset uk "Stored main window state (normal or zoomed)" "Збережений стан (normal або zoomed) головного вікна"
 ::msgcat::mcset uk "Stored show offline roster groups." \
   "Збережене відображення непідключених груп ростера."
 ::msgcat::mcset uk "Store group chats logs." "Зберігати історію групових розмов."
 ::msgcat::mcset uk "Store private chats logs." "Зберігати історію персональних розмов."
 ::msgcat::mcset uk "store this message offline" "зберегти це повідомлення на сервері"
-::msgcat::mcset uk "Stream initiation options." "Опції SI-транспорта."
+::msgcat::mcset uk "Storing conferences failed: %s" "Не вдалося зберегти конференції: %s"
+::msgcat::mcset uk "Storing roster notes failed: %s" "Не вдалося зберегти примітки до контактів: %s"
+::msgcat::mcset uk "Stored user priority." "Збережений пріоритет користувача."
+::msgcat::mcset uk "Stored user status." "Збережений статус користувача."
+::msgcat::mcset uk "Stored user text status." "Збережений текстовий статус користувача."
+::msgcat::mcset uk "Stream Error%s%s" "Помилка потоку%s%s"
+::msgcat::mcset uk "Stream initiation options." "Параметри SI-транспорта."
 ::msgcat::mcset uk "Stream method negotiation failed" "Узгодження методу відправки потоку не вдалось"
 ::msgcat::mcset uk "Strip leading \"http://jabber.org/protocol/\" from IQ namespaces in the status line." \
-  "Опускати \"http://jabber.org/protocol/\" в запросах в рядку статусу."
+  "Опускати \"http://jabber.org/protocol/\" в запитах в рядку статусу."
 ::msgcat::mcset uk "Subject:" "Тема:"
+::msgcat::mcset uk "Subject: " "Тема: "
 ::msgcat::mcset uk "Subject" "Тема"
-::msgcat::mcset uk "Subscribe request from %s" "Запрос на передплату інформації про присутність від %s"
-::msgcat::mcset uk "Subscribe request from" "Запрос на передплату інформації про присутність від"
+::msgcat::mcset uk "Subject is set to: %s" "Тема встановлена у: %s"
+::msgcat::mcset uk "Submit" "Відправити"
+::msgcat::mcset uk "Subscribe request from %s" "Запит на передплату інформації про присутність від %s"
+::msgcat::mcset uk "Subscribe request from:" "Запит на передплату інформації про присутність від:"
 ::msgcat::mcset uk "Subscribe to a node" "Передплатити вузол"
 ::msgcat::mcset uk "Subscribe" "Передплатити"
 ::msgcat::mcset uk "Subscription Required" "Вимагається передплата"
@@ -944,10 +1163,15 @@
   "Частини рядків, які виділяти в повідомленнях."
 ::msgcat::mcset uk "Suffix:" "Суфікс:"
 ::msgcat::mcset uk "Suffix" "Суфікс"
-::msgcat::mcset uk "Switch to tab number 1-9,10" "Переключитись на закладку 1-9,10"
+::msgcat::mcset uk "Switch to tab number 1-9,10" "Перемкнутися на закладку 1-9,10"
+::msgcat::mcset uk "System Shutdown" "Завершення роботи системи"
+::msgcat::mcset uk "Systray icon blinks when there are unread messages." \
+  "Іконка в системному треї миготить, якщо є непрочитані повідомлення."
+::msgcat::mcset uk "Systray icon options." "Параметри іконки системного трею."
 ::msgcat::mcset uk "Tabs:" "Закладки:"
 ::msgcat::mcset uk "Telephone numbers" "Телефонні номери"
 ::msgcat::mcset uk "Templates" "Шаблони"
+::msgcat::mcset uk "Temporary auth failure" "Тимчасова помилка аутентифікації"
 ::msgcat::mcset uk "Temporary Error" "Тимчасова помилка"
 ::msgcat::mcset uk "Text status, which is set when Tkabber is moving to away state." \
   "Текст стану, який встановлюється коли Tkabber переходить в стан \"Відійшов\"."
@@ -957,15 +1181,25 @@
 ::msgcat::mcset uk "the message is from" "повідомлення від"
 ::msgcat::mcset uk "the message is sent to" "повідомлення адресовано"
 ::msgcat::mcset uk "the message type is" "тип повідомлення"
+::msgcat::mcset uk "the option is set and saved." \
+  "параметр встановлений і збережений."
+::msgcat::mcset uk "the option is set, but not saved." \
+  "параметр встановлений, але не збережений для наступних сесій."
+::msgcat::mcset uk "the option is set to its default value." \
+  "цей параметр встановлений в значення за замовчуванням."
+::msgcat::mcset uk "the option is taken from config file." \
+  "параметр взято з конфігураційного файлу"
+::msgcat::mcset uk "The signature is good but has expired" "Підпис допустимий, але його строк дії закінчився"
+::msgcat::mcset uk "The signature is good but the key has expired" "Підпис допустимий, але строк дії ключа закінчився"
 ::msgcat::mcset uk "the subject is" "тема повідомлення"
-::msgcat::mcset uk "This message is encrypted." "Повідомленя зашифровано."
+::msgcat::mcset uk "This message is encrypted." "Повідомлення зашифровано."
 ::msgcat::mcset uk "this option has been set and saved." "ця опція встановлена і збережена."
 ::msgcat::mcset uk "this option is unchanged from its standard setting." \
-  "ця опція не відкрізняється від стандартного значення."
+  "ця опція не відрізняється від стандартного значення."
 ::msgcat::mcset uk "Time interval before playing next sound (in milliseconds)." \
   "Інтервал перед програванням наступного звуку (в мілісекундах)."
 ::msgcat::mcset uk "Timeout for waiting for HTTP poll responces (if set to zero, Tkabber will wait forever)." \
-  "Таймаут очікування відповіді запросу HTTP-опитування (якщо встановлений в нуль, Tkabber буде чекати необмежено довго)."
+  "Тайм-аут очікування відповіді запиту HTTP-опитування (якщо встановлений в нуль, Tkabber буде чекати необмежено довго)."
 ::msgcat::mcset uk "Timer" "Таймер"
 ::msgcat::mcset uk "time %s%s: %s" "час %s%s: %s"
 ::msgcat::mcset uk "time %s%s:" "час %s%s:"
@@ -974,12 +1208,17 @@
 ::msgcat::mcset uk "Time" "Час"
 ::msgcat::mcset uk "Title:" "Заголовок:"
 ::msgcat::mcset uk "Title" "Заголовок"
+::msgcat::mcset uk "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps" \
+  "Тема піктограм Tkabber'а. Щоб мати можливість увімкнути свою тему, покладіть її до підтеки теки ~/.tkabber/pixmaps"
+::msgcat::mcset uk "Tkabber Systray" "Tkabber трей"
 ::msgcat::mcset uk "Toggle encryption (when possible)" "Перемкнути шифрування (якщо можливо)"
 ::msgcat::mcset uk "Toggle encryption" "Перемкнути шифрування"
 ::msgcat::mcset uk "Toggle seen" "Перемкнути статус"
 ::msgcat::mcset uk "Toggle showing offline users" "Перемкнути показ контактів не в мережі"
 ::msgcat::mcset uk "Toggle signing" "Перемкнути підписування"
+::msgcat::mcset uk "Toolbar" "Панель інструментів"
 ::msgcat::mcset uk "To:" "Кому:"
+::msgcat::mcset uk "To: " "Кому: "
 ::msgcat::mcset uk "Transferring..." "Передача..."
 ::msgcat::mcset uk "Try again" "Спробувати знову"
 ::msgcat::mcset uk "Type" "Тип"
@@ -987,7 +1226,7 @@
 ::msgcat::mcset uk "UID"
 ::msgcat::mcset uk ">>> Unable to decipher data: %s <<<" ">>> Неможливо розшифрувати дані: %s <<<"
 ::msgcat::mcset uk "Unable to encipher data for %s: %s.\n\nEncrypting traffic to this user is now disabled.\n\nSend it as PLAINTEXT?" \
-  "Неможливо зашифрувати дані для %s: %s.\n\nШифрування повідомлень для цього контакту тепер вимкнено.\n\nВідправти повідомлення НЕЗАШИФРОВАНИМ?"
+  "Неможливо зашифрувати дані для %s: %s.\n\nШифрування повідомлень для цього контакту тепер вимкнено.\n\nВідправити повідомлення НЕЗАШИФРОВАНИМ?"
 ::msgcat::mcset uk "Unable to sign message body: %s.\n\nSigning traffic is now disabled.\n\nSend it WITHOUT a signature?" \
   "Неможливо підписати тіло повідомлення: %s.\n\nПідписування повідомлень тепер відключено.\n\nВідіслати повідомлення БЕЗ ПІДПИСУ?"
 ::msgcat::mcset uk "Unable to sign presence information: %s.\n\nPresence will be sent, but signing traffic is now disabled." \
@@ -998,13 +1237,18 @@
 ::msgcat::mcset uk "Undefined Condition" "Невизначена умова"
 ::msgcat::mcset uk "Undefined" "Невизначено"
 ::msgcat::mcset uk "Undo" "Відмінити"
-::msgcat::mcset uk "Unexpected Request" "Неочікуваний запрос"
+::msgcat::mcset uk "Unexpected Request" "Неочікуваний запит"
 ::msgcat::mcset uk "Units" "Одиниці"
 ::msgcat::mcset uk "Unit:" "Відділ:"
 ::msgcat::mcset uk "Unrecoverable Error" "Неусувна помилка"
+::msgcat::mcset uk "Unregister" "Відреєструвався"
 ::msgcat::mcset uk "Unsubscribed from %s" "Відписано від %s"
 ::msgcat::mcset uk "Unsubscribe" "Відписатись"
 ::msgcat::mcset uk "Unsubscribe from a node" "Відписатись від вузла"
+::msgcat::mcset uk "Unsupported compression method" "Непідтримуваний метод стиснення"
+::msgcat::mcset uk "Unsupported Encoding" "Непідтримуване кодування"
+::msgcat::mcset uk "Unsupported Stanza Type" "Непідтримуваний тип елементу"
+::msgcat::mcset uk "Unsupported Version" "Непідтримувана версія"
 ::msgcat::mcset uk "Update message of the day..." "Оновити повідомлення дня..."
 ::msgcat::mcset uk "Uptime" "Тривалість роботи"
 ::msgcat::mcset uk "Up" "Догори"
@@ -1013,31 +1257,39 @@
 ::msgcat::mcset uk "URL to connect to." "URL для підключення (опитування)."
 ::msgcat::mcset uk "URL to poll:" "URL для опитування:"
 ::msgcat::mcset uk "Use aliases to show multiple users in one roster item." \
-  "Використовувати псевдоніми для показу кількох котактів в одному елементі ростера."
+  "Використовувати псевдоніми для показу кількох контактів в одному елементі ростера."
 ::msgcat::mcset uk "Use aliases" "Використовувати псевдоніми"
 ::msgcat::mcset uk "Use cascaded (otherwise flat) file transfer menu." \
-  "Вікористовуати каскадне меню транспортування файлів (інакше плоске)."
-::msgcat::mcset uk "Use client security keys" "Використовуати ключі безпеки клієнта"
+  "Використовувати каскадне меню транспортування файлів (інакше плоске)."
+::msgcat::mcset uk "Use client security keys" "Використовувати ключі безпеки клієнта"
 ::msgcat::mcset uk "Use colored messages" "Використовувати кольорові повідомлення"
 ::msgcat::mcset uk "Use colored nicks in chat windows." \
   "Використовувати кольорові псевдоніми у вікнах розмов."
 ::msgcat::mcset uk "Use colored nicks in groupchat rosters." \
-  "Використовувати кольрові псевдоніми в ростерах групових розмов."
-::msgcat::mcset uk "Use colored nicks" "Використовувати кольрові псевдоніми"
+  "Використовувати кольорові псевдоніми в ростерах групових розмов."
+::msgcat::mcset uk "Use colored nicks" "Використовувати кольорові псевдоніми"
 ::msgcat::mcset uk "Use colored roster nicks" "Використовувати кольорові псевдоніми в ростері"
-::msgcat::mcset uk "Use explicitly-specified server address." \
-  "Використовувати явно вказану адерсу сервера."
-::msgcat::mcset uk "Use hashed password transmission." "Використовуати передачу хешованого паролю."
+::msgcat::mcset uk "Use explicitly-specified server address and port." \
+  "Використовувати явно вказану адресу сервера і порт."
+::msgcat::mcset uk "Use hashed password transmission." "Використовувати передачу хешованого паролю."
 ::msgcat::mcset uk "Use hashed password" "Використовувати хешований пароль"
 ::msgcat::mcset uk "Use HTTP poll client security keys (recommended)." \
-  "Використовувати клієнтські ключі безпепи для HTTP-опитування (рекомендується)."
-::msgcat::mcset uk "Use HTTP poll connection method." "Використовуати HTTP-опитування."
+  "Використовувати клієнтські ключі безпеки для HTTP-опитування (рекомендується)."
+::msgcat::mcset uk "Use HTTP poll connection method." "Використовувати HTTP-опитування."
 ::msgcat::mcset uk "Use HTTP proxy to connect." "Використовувати HTTP проксі-сервер для підключення."
-::msgcat::mcset uk "Use legacy SSL" "Використовуати SSL"
-::msgcat::mcset uk "Use Proxy" "Використовуати проксі"
+::msgcat::mcset uk "Use legacy SSL" "Використовувати SSL"
+::msgcat::mcset uk "Use Proxy" "Використовувати проксі"
 ::msgcat::mcset uk "Use regexp match while searching in log window (otherwise substring is searched)." \
-  "Використовувати регулярні вирази при пошуку у вікні історії (інакше буде проводитись пошук частини рядка)."
-::msgcat::mcset uk "Use STARTTLS" "Використовуати STARTTLS"
+  "Використовувати регулярні вирази при пошуку у вікні історії (інакше буде йти пошук частини рядка)."
+::msgcat::mcset uk "Use STARTTLS" "Використовувати STARTTLS"
+::msgcat::mcset uk "Use SASL authentication" "Використовувати SASL для аутентифікації"
+::msgcat::mcset uk "Use SASL authentication." "Використовувати SASL для аутентифікації."
+::msgcat::mcset uk "Use specified key ID for signing and decrypting messages." \
+  "Використовувати ключ з вказаним ідентифікатором для підпису і дешифрування повідомлень."
+::msgcat::mcset uk "Use the same passphrase for signing and decrypting messages." \
+  "Використовувати єдину парольну фразу для підпису і шифрування повідомлень."
+::msgcat::mcset uk "User-Agent string." "Рядок User-Agent."
+::msgcat::mcset uk "User already %s" "Користувач вже %s"
 ::msgcat::mcset uk "User ID" "ID користувача"
 ::msgcat::mcset uk "User info" "Інформація про користувача"
 ::msgcat::mcset uk "user interface" "інтерфейс користувача"
@@ -1048,14 +1300,16 @@
 ::msgcat::mcset uk "Use SASL authentification." "Використовувати SASL для аутентифікації."
 ::msgcat::mcset uk "Use SASL authentification" "Використовувати SASL для аутентифікації"
 ::msgcat::mcset uk "Use sound notification only when being available." \
-  "Використовувати звік тільки коли я доступний."
+  "Використовувати звук тільки коли я доступний."
 ::msgcat::mcset uk "Use SSL" "Використовувати SSL"
 ::msgcat::mcset uk "Use Tabbed Interface (you need to restart)." \
-  "Використовувати інтерфейс із закладками (після зміни потрібен рестарт)."
+  "Використовувати інтерфейс з закладками (після зміни потрібен рестарт)."
 ::msgcat::mcset uk "Use this module" "Використовувати цей модуль"
 ::msgcat::mcset uk "UTC:"
-::msgcat::mcset uk "utilities" "утіліти"
+::msgcat::mcset uk "utilities" "утиліти"
 ::msgcat::mcset uk "Value" "Значення"
+::msgcat::mcset uk "value is changed, but the option is not set." \
+  "значення змінено, але параметр не встановлено."
 ::msgcat::mcset uk "vCard display options in chat windows." "Параметри відображення полів vCard у вікні розмови."
 ::msgcat::mcset uk "vcard %s%s: %s" "інформація %s%s: %s"
 ::msgcat::mcset uk "vcard %s%s:" "інформація %s%s:"
@@ -1067,12 +1321,14 @@
 ::msgcat::mcset uk "via Jidlink..." "через Jidlink..."
 ::msgcat::mcset uk "via SI..." "через SI..."
 ::msgcat::mcset uk "Video:" "Відео:"
-::msgcat::mcset uk "View" "Вид"
+::msgcat::mcset uk "View" "Вигляд"
+::msgcat::mcset uk "Visible list" "Видимий список"
 ::msgcat::mcset uk "visitor" "відвідувач"
 ::msgcat::mcset uk "Visitors" "Відвідувачі"
 ::msgcat::mcset uk "Voice:" "Голосовий:"
 ::msgcat::mcset uk "Waiting for activating privacy list" "Очікування активації списку приватності"
 ::msgcat::mcset uk "Waiting for authentication mechanisms" "Очікування механізму аутентифікації"
+::msgcat::mcset uk "Waiting for handshake results" "Очікування результатів рукостискання"
 ::msgcat::mcset uk "Waiting for authentication results" "Очікування результатів аутентифікації"
 ::msgcat::mcset uk "Waiting for roster" "Очікування ростера"
 ::msgcat::mcset uk "Waiting for stream" "Очікування потоку"
@@ -1080,26 +1336,120 @@
 ::msgcat::mcset uk "Warning: Remote server doesn't support\nhashed password authentication.\n\nProceed with PLAINTEXT authentication?" \
   "Попередження: Віддалений сервер не підтримує\nаутентифікацію на основі хешованих паролів.\n\nПередати пароль ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ?"
 ::msgcat::mcset uk "Warning" "Попередження"
+::msgcat::mcset uk "Warning:" "Попередження:"
 ::msgcat::mcset uk "Web Site:" "Веб сайт:"
 ::msgcat::mcset uk "Web Site" "Веб сторінка:"
 ::msgcat::mcset uk "We unsubscribed from %s" "Ви відписані від %s"
 ::msgcat::mcset uk "What action does the close button." \
-  "Діяк, що виконується при натисканні на кнопку закриття вікна."
+  "Дія, що виконується при натисканні на кнопку закриття вікна."
 ::msgcat::mcset uk "When you close main window, it'n hide to systray" \
-  "Якщо Ви закриваєте головне вікно, то воно ховається в системний трей."
+  "Якщо Ви закриваєте головне вікно, то воно ховається до системного трею."
 ::msgcat::mcset uk "When you have unread messages the systray icon will start to blink." \
-  "Якщо у Вас є непроситані повідомлення то іконка в треї почне мигати."
+  "Якщо у Вас є непрочитані повідомлення то іконка в треї почне миготіти."
 ::msgcat::mcset uk "When you have unread messages the taskbar icon will start to blink." \
-  "Якщо у Вас є непрочитані повідомлення то іконка в панелі задач почне мигати."
+  "Якщо у Вас є непрочитані повідомлення то іконка в панелі задач почне миготіти."
 ::msgcat::mcset uk "Whois" "Хто це?"
+::msgcat::mcset uk "whois %s: %s"
+::msgcat::mcset uk "whois %s: no info" "whois %s: нема інформації"
 ::msgcat::mcset uk "wmaker"
 ::msgcat::mcset uk "Work:" "Робочий:"
+::msgcat::mcset uk "XML Not Well-Formed" "Невірно сформований XML"
+::msgcat::mcset uk "XMPP stream options when connecting to server." \
+  "Налаштування XMPP-потоку при підключенні до сервера."
 ::msgcat::mcset uk "Year:" "Рік:"
 ::msgcat::mcset uk "you have edited the value, but you have not set the option." \
   "Ви редагували значення, але параметр не встановлений."
 ::msgcat::mcset uk "you have set this option, but not saved it for future sessions." \
   "Ви встановили цю опцію, але не зберегли її для майбутніх сесій."
 ::msgcat::mcset uk "Zip:" "Індекс:"
+::msgcat::mcset uk "Enable freedesktop system tray icon." "Увімкнути freedesktop іконку в системному треї"
+::msgcat::mcset uk "Owner" "Власник"
+::msgcat::mcset uk "Publisher" "Видавець"
+::msgcat::mcset uk "Outcast"
+::msgcat::mcset uk "Pending"
+::msgcat::mcset uk "Unconfigured" "Не конфігурований"
+::msgcat::mcset uk "Subscribed" "Підписаний"
+::msgcat::mcset uk "Edit entities affiliations: %s"
+::msgcat::mcset uk "Jabber ID" "Jabber ID"
+::msgcat::mcset uk "SubID" "SubID"
+::msgcat::mcset uk "Subscription" "Підписка"
+::msgcat::mcset uk "second" "секунда"
+::msgcat::mcset uk "seconds" "секунди"
+::msgcat::mcset uk "minute" "хвилина"
+::msgcat::mcset uk "minutes" "хвилини"
+::msgcat::mcset uk "hour" "година"
+::msgcat::mcset uk "hours" "годин"
+::msgcat::mcset uk "day" "день"
+::msgcat::mcset uk "days" "днів"
+::msgcat::mcset uk "Add Conference to Roster" "Додати конференцію в ростер"
+::msgcat::mcset uk "Conference:" "Конференція:"
+::msgcat::mcset uk "Roster group:" "Група ростера"
+::msgcat::mcset uk "See more..." "Дивись більше"
+::msgcat::mcset uk "Cached service categories and types (from disco#info)." "Кешовані службові категорії і типи (з disco#info)."
+::msgcat::mcset uk "Save To Log" "Зберегти до потоколу"
+::msgcat::mcset uk "customization" "пристосування"
+::msgcat::mcset uk "pixmaps management" "керування піксмапами"
+::msgcat::mcset uk "jabber roster" "ростер"
+::msgcat::mcset uk "jabber messages" "повідомлення"
+::msgcat::mcset uk "jabber chat/muc" "чат/конференції"
+::msgcat::mcset uk "general plugins" "Основні плагіни"
+::msgcat::mcset uk "roster plugins" "Плагіни ростера"
+::msgcat::mcset uk "search plugins" "Пошукові плагіни"
+::msgcat::mcset uk "unix plugins" "плагіни для unix"
+::msgcat::mcset uk "windows plugins" "плагіни для windows"
+::msgcat::mcset uk "macintosh plugins" "плагіни для macintosh"
+::msgcat::mcset uk "%s plugin" "%s плагін"
+::msgcat::mcset uk "Time format as of \[clock format\]." "Формат часу як \[формат часу\]."
+::msgcat::mcset uk "Format time as GMT." "Показувати час як GMT"
+::msgcat::mcset uk "Transfer failed: %s" "Передача не вдалася: %s"
+::msgcat::mcset uk "Opening IQ-IBB connection" "Відкриття IQ-IBB з'єднання"
+::msgcat::mcset uk "Original from" "Першопочатково від кого"
+::msgcat::mcset uk "Original to" "Першопочатково кому"
+::msgcat::mcset uk "Reply to" "Відповісти"
+::msgcat::mcset uk "Reply to room" "Відповісти до кімнати"
+::msgcat::mcset uk "No reply" "Не відповідати"
+::msgcat::mcset uk "To" "До"
+::msgcat::mcset uk "Carbon copy" "Копія"
+::msgcat::mcset uk "Blind carbon copy" "Невидима копія"
+::msgcat::mcset uk "This message was forwarded by %s\n" "Це повідомлення переслав %s\n"
+::msgcat::mcset uk "This message was sent by %s\n" "Це повідомлення було переслано %s\n"
+::msgcat::mcset uk "Extended addressing fields:" "Поля розширеної адресації"
+::msgcat::mcset uk "Forwarded by:" "Переслано:"
+::msgcat::mcset uk "Group: " "Група: "
+::msgcat::mcset uk "Server haven't provided STARTTLS feature" "Сервер не підтримує STARTTLS"
+::msgcat::mcset uk "Use mediated SOCKS5 connection if proxy is available." "Використовувати з'єднання SOCKS5 через посередника, якщо проксі доступний."
+::msgcat::mcset uk "List of proxy servers for SOCKS5 bytestreams (all available servers will be tried for mediated connection)." \
+   "Перелік проксі серверів для передачі потоку SOCKS5 (спроба використовувати як посередника буде вжита для всіх доступних серверів"
+::msgcat::mcset uk "Illegal result" "Невірний результат"
+::msgcat::mcset uk "Cannot connect to proxy" "Не вдалося з'єднатися з проксі"
+::msgcat::mcset uk "Cannot negotiate proxy connection" "Не вдалося узгодити з'єднання з проксі"
+#::msgcat::mcset uk "$desc" "$desc"
+::msgcat::mcset uk "Show my own resources in the roster." "Показувати мої особисті ресурси в ростері"
+::msgcat::mcset uk "This message was forwarded to %s" "Це повідомлення було переслано %s"
+::msgcat::mcset uk "All unread messages was forwarded to %s." "Всі непрочитані повідомлення були пересланні %s"
+::msgcat::mcset uk "unknown" "невідома помилка"
+::msgcat::mcset uk "File transfer error" "Помилка передачі файла"
+::msgcat::mcset uk "Failed to open file \"%s\".\nThe error was: %s" "Не вдалося відкрити файл \"%s\".\nПомилка: %s"
+::msgcat::mcset uk "Show presence bar." "Показувати панель присутності/статусу."
+
+::msgcat::mcset uk "Show balloons with headline messages over tree nodes." "Показувати плаваюче віконце з новинами понад гілкою повідомлень."
+::msgcat::mcset uk "Maximum number of log messages to show in newly opened chat window (if set to negative then the number is unlimited)." \
+   "Максимальне число повідомлень протоколу, що буде показане у щойно відкритому вікні чату (якщо від'ємне, то їх кількість необмежена)."
+::msgcat::mcset uk "Maximum interval length in hours for which log messages should be shown in newly opened chat window (if set to negative then the interval is unlimited)." \
+   "Максимальний вік повідомлень в годинах, що будуть показані у щойно відкритому вікні чату (якщо від'ємне, то їх вік необмежений)."
+::msgcat::mcset uk "Show user or service info" "Показати інформацію про користувача, або сервіс"
+#::msgcat::mcset uk "I would like to add you to my roster." "Ви не проти якщо я додам вас до мого ростера"
+::msgcat::mcset uk "You are unsubscribed from %s" "Ви були відписані від %s"
+::msgcat::mcset uk "Port for outgoing HTTP file transfers (0 for assigned automatically). This is useful when sending files from behind a NAT with a forwarded port." \
+   "Порт для вихідної передачі файлів по протоколу НТТР (0 - встановлюється автоматично). Буде корисним у випадку відсилання файлів через NAT з портфорвардінгом"
+::msgcat::mcset uk "Force advertising this hostname (or IP address) for outgoing HTTP file transfers." \
+   "Примусово виголошувати дане ім'я хосту (чи IP адрес) для вихідної передачі файлів по протоколу НТТР"
+::msgcat::mcset uk "Commands" "Команди"
+::msgcat::mcset uk "Delete current node and subnodes" "Видалити поточний вузол і підвузли"
+::msgcat::mcset uk "Delete subnodes" "Видалити підвузли"
+::msgcat::mcset uk "Clear window" "Очистити вікно"
+::msgcat::mcset uk "Show user or service info..." "Показати інформацію про користувача, або сервіс..."
+
 namespace eval :: {
 proc load_ukrainian_procs {} {
   rename format_time ""
@@ -1154,3 +1504,4 @@
 # Local Variables:
 # mode: tcl
 # End:
+

Added: trunk/tkabber/msgs/uk.rc
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/uk.rc	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber/msgs/uk.rc	2006-10-22 12:35:24 UTC (rev 768)
@@ -0,0 +1,51 @@
+! $Id$
+! ------------------------------------------------------------------------------
+! uk.rc
+! Definition of ukrainian resources for BWidget
+! ------------------------------------------------------------------------------
+
+! --- symbolic names of buttons ------------------------------------------------
+
+*abortName:  Перервати
+*retryName:  Повторити
+*ignoreName: Ігнорувати
+*okName:   Продовжити
+*cancelName: Відмінити
+*yesName:   Так
+*noName:   Ні
+
+
+! --- symbolic names of label of SelectFont dialog ----------------------------
+
+*boldName:    Напівжирний
+*italicName:   Курсивний
+*underlineName: Підкреслений
+*overstrikeName: Перекреслений
+*fontName:    Шрифт
+*sizeName:    Розмір
+*styleName:   Вигляд
+
+
+! --- symbolic names of label of PasswdDlg dialog -----------------------------
+
+*loginName:  Ім'я
+*passwordName: Пароль
+
+
+! --- resource for SelectFont dialog ------------------------------------------
+
+*SelectFont.title:	  Вибір шрифта
+*SelectFont.sampletext:	  Sample text, приклад текста
+
+
+! --- resource for MessageDlg dialog ------------------------------------------
+
+*MessageDlg.noneTitle:   Повідомлення
+*MessageDlg.infoTitle:   Інформація
+*MessageDlg.questionTitle: Питання
+*MessageDlg.warningTitle:  Увага!
+*MessageDlg.errorTitle:   Помилка
+
+! --- resource for PasswdDlg dialog -------------------------------------------
+
+*PasswdDlg.title: Уведення імені і пароля


Property changes on: trunk/tkabber/msgs/uk.rc
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + nativeMore information about the Tkabber-dev mailing list