[Tkabber-dev] r919 - in trunk/tkabber: . msgs pixmaps/default/services plugins/richtext

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Sat Feb 10 19:01:16 MSK 2007


Author: sergei
Date: 2007-02-10 19:00:55 +0300 (Sat, 10 Feb 2007)
New Revision: 919

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/msgs/es.msg
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber/msgs/ru.msg
  trunk/tkabber/msgs/uk.msg
  trunk/tkabber/pixmaps.tcl
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_away.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_chat.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_dnd.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_offline.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_online.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_xa.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_away.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_chat.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_dnd.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_offline.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_online.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_xa.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/mrim_away.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/mrim_offline.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/mrim_online.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_away.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_chat.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_dnd.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_offline.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_online.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_xa.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_away.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_chat.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_dnd.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_offline.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_online.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_xa.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_away.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_chat.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_dnd.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_offline.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_online.gif
  trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_xa.gif
  trunk/tkabber/plugins/richtext/emoticons.tcl
Log:
	* pixmaps/default/services/aim*, pixmaps/default/services/gg*,
	 pixmaps/default/services/mrim*, pixmaps/default/services/msn*,
	 pixmaps/default/services/weather*, pixmaps/default/services/yahoo*:
	 Updated (thanks to Artem Bannikov).

	* msgs/es.msg, msgs/pl.msg, msgs/ru.msg, msgs/uk.msg, pixmaps.tcl,
	 plugins/richtext/emoticons.tcl: Replaced ~/.tkabber by actual
	 config directory name.


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2007-02-10 15:44:01 UTC (rev 918)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2007-02-10 16:00:55 UTC (rev 919)
@@ -1,3 +1,14 @@
+2007-02-10 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* pixmaps/default/services/aim*, pixmaps/default/services/gg*,
+	 pixmaps/default/services/mrim*, pixmaps/default/services/msn*,
+	 pixmaps/default/services/weather*, pixmaps/default/services/yahoo*:
+	 Updated (thanks to Artem Bannikov).
+
+	* msgs/es.msg, msgs/pl.msg, msgs/ru.msg, msgs/uk.msg, pixmaps.tcl,
+	 plugins/richtext/emoticons.tcl: Replaced ~/.tkabber by actual
+	 config directory name.
+
 2007-02-09 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* messages.tcl: Launch browser on jabber:x:oob attachments, and

Modified: trunk/tkabber/msgs/es.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/es.msg	2007-02-10 15:44:01 UTC (rev 918)
+++ trunk/tkabber/msgs/es.msg	2007-02-10 16:00:55 UTC (rev 919)
@@ -999,8 +999,8 @@
 ::msgcat::mcset es "Title" "Cargo"
 ::msgcat::mcset es "Title:" "Cargo:"
 ::msgcat::mcset es "Tkabber Systray" "Icono en la Bandeja de Sistema"
-::msgcat::mcset es "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons." "Tema de emoticonos de Tkabber. Para instalar un nuevo tema de emoticonos cópialo en un subdirectorio de ~/.tkabber/emoticons."
-::msgcat::mcset es "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps." "Tema de iconos de Tkabber. Para instalar un tema nuevo, cópialo a un subdirectorio de ~/.tkabber/pixmaps."
+::msgcat::mcset es "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." "Tema de emoticonos de Tkabber. Para instalar un nuevo tema de emoticonos cópialo en un subdirectorio de %s."
+::msgcat::mcset es "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." "Tema de iconos de Tkabber. Para instalar un tema nuevo, cópialo a un subdirectorio de %s."
 ::msgcat::mcset es "Tkabber save state options." "Opciones de guardado del estado de Tkabber."
 ::msgcat::mcset es "To" "Para"
 ::msgcat::mcset es "To: " "Para: "

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-02-10 15:44:01 UTC (rev 918)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-02-10 16:00:55 UTC (rev 919)
@@ -1256,7 +1256,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Encryption (STARTTLS)" "Szyfrowanie STARTTLS"
 
 # pixmaps.tcl
-::msgcat::mcset pl "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps." "Motyw ikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/pixmaps."
+::msgcat::mcset pl "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." "Motyw ikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu %s."
 
 # si.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening SI connection" "Otwieranie połączenia SI"
@@ -1382,7 +1382,7 @@
 
 # plugins/richtext/emoticons.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Handling of \"emoticons\". Emoticons (also known as \"smileys\") are small pictures resembling a human face used to represent user's emotion. They are typed in as special mnemonics like :) or can be inserted using menu." "Obsługa \"emotikon\". Emotikony (nazywane także \"buźkami\") to małe obrazki przypominające ludzką twarz, używane do wyrażania uczuć osoby piszącej. Wstawiane są poprzez wpisanie specjalnych skrótów np. :) lub przez wybranie z menu."
-::msgcat::mcset pl "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons." "Motyw emotikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/emoticons."
+::msgcat::mcset pl "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." "Motyw emotikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu %s."
 ::msgcat::mcset pl "Use only whole words for emoticons." "Zamieniaj tylko całe wyrazy na emotikony."
 ::msgcat::mcset pl "Handle ROTFL/LOL smileys -- those like :))) -- by \"consuming\" all that parens and rendering the whole word with appropriate icon." "Obsługa emotikonek ROTFL/LOL -- typu :))) -- przez obcięcie nadmiarowych znaków i wyświetlenie całego wyrazu za pomocą odpowiedniej ikony."
 

Modified: trunk/tkabber/msgs/ru.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/ru.msg	2007-02-10 15:44:01 UTC (rev 918)
+++ trunk/tkabber/msgs/ru.msg	2007-02-10 16:00:55 UTC (rev 919)
@@ -1306,13 +1306,13 @@
 ::msgcat::mcset ru "Tkabber configuration directory transfer failed with:\n%s\n Tkabber will use the old directory:\n%s" \
   "Перенос директории с настройками Tkabber'а не удался:\n%s\n Тkabber будет использовать старую директорию:\n%s"
 ::msgcat::mcset ru "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put\
-  it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons." \
+  it to some subdirectory of %s." \
   "Тема эмоциконок Tkabber'а. Для подключения собственной темы разместите её в\
-   поддиректории директории ~/.tkabber/emoticons."
+   поддиректории директории %s."
 ::msgcat::mcset ru "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it\
-  to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps." \
+  to some subdirectory of %s." \
   "Тема пиктограмм Tkabber'а. Чтобы иметь возможность включить собственную тему,\
-   положите её в поддиректорию директории ~/.tkabber/pixmaps."
+   положите её в поддиректорию директории %s."
 ::msgcat::mcset ru "Tkabber save state options." "Настройки сохранения состояния Tkabber'а."
 ::msgcat::mcset ru "Tkabber Systray" "Tkabber трей"
 ::msgcat::mcset ru "Toggle encryption (when possible)" "Вкл./выкл. шифрование (если возможно)"

Modified: trunk/tkabber/msgs/uk.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2007-02-10 15:44:01 UTC (rev 918)
+++ trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2007-02-10 16:00:55 UTC (rev 919)
@@ -1208,8 +1208,8 @@
 ::msgcat::mcset uk "Time" "Час"
 ::msgcat::mcset uk "Title:" "Заголовок:"
 ::msgcat::mcset uk "Title" "Заголовок"
-::msgcat::mcset uk "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps" \
-  "Тема піктограм Tkabber'а. Щоб мати можливість увімкнути свою тему, покладіть її до підтеки теки ~/.tkabber/pixmaps"
+::msgcat::mcset uk "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." \
+  "Тема піктограм Tkabber'а. Щоб мати можливість увімкнути свою тему, покладіть її до підтеки теки %s."
 ::msgcat::mcset uk "Tkabber Systray" "Tkabber трей"
 ::msgcat::mcset uk "Toggle encryption (when possible)" "Перемкнути шифрування (якщо можливо)"
 ::msgcat::mcset uk "Toggle encryption" "Перемкнути шифрування"
@@ -1461,15 +1461,15 @@
 ::msgcat::mcset uk "Jidlink transfer failed" "Невдача при передачі через Jidlink"
 ::msgcat::mcset uk "Handling of \"emoticons\". Emoticons (also known as \"smileys\") are small pictures resembling a human face used to represent user's emotion. They are typed in as special mnemonics like :) or can be inserted using menu." \
  "Використання смайлів. Смайлики (англійською - emoticons чи smileys) - це маленькі малюнки схожі на обличчя людини, як використовуються для відображення емоцій. Вони можуть бути надруковані як :), або додані через меню."
-::msgcat::mcset uk "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons" \
- "Тема смайликів у Ткаббері. Щоб зробити нову тему видимою для Ткаббера, потрібно покласти її до якої-небудь піддиректорії у ~/.tkabber/emoticons"
+::msgcat::mcset uk "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." \
+ "Тема смайликів у Ткаббері. Щоб зробити нову тему видимою для Ткаббера, потрібно покласти її до якої-небудь піддиректорії у %s."
 ::msgcat::mcset uk "Use only whole words for emoticons." "Використовувати лише цілі слова для смайликів."
 ::msgcat::mcset uk "Handle ROTFL/LOL smileys -- those like :))) -- by \"consuming\" all that parens and rendering the whole word with appropriate icon." "Заміняти ROTFL/LOL смайли, яко :))) чи інші, одним смайлом відкинувши зайві частини"
 ::msgcat::mcset uk "Default protocol for sending files." "Протокол за замовчуванням для відсилання файлів."
 ::msgcat::mcset uk "Can't open file \"%s\": %s" "Неможливо відкрити файл \"%s\": %s"
 ::msgcat::mcset uk "Protocol:" "Протокол:"
 
-::msgcat::mcset uk "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps." "Іконки для Ткаббера. Щоб нові теми були доступними для Ткаббера, то покладіть їх до підтеки ~/.tkabber/pixmaps."
+::msgcat::mcset uk "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." "Іконки для Ткаббера. Щоб нові теми були доступними для Ткаббера, то покладіть їх до підтеки %s."
 ::msgcat::mcset uk "Generate chat messages when room occupant or chat peer changes his/her status and/or status message" "Генерувати повыдомлення чату коли учасник конференції чи співбесідник по чату змінює свій статус чи статусне повідомлення"
 ::msgcat::mcset uk "Open session on Tkabber start." "Відкрити сесію при старті Ткаббера."
 ::msgcat::mcset uk "Save session on Tkabber exit." "Зберегти сесію при виході з Ткаббера."
@@ -1484,7 +1484,7 @@
 ::msgcat::mcset uk "is free to chat" "вільний для чату"
 ::msgcat::mcset uk "is invisible" "невидимий"
 ::msgcat::mcset uk "is unavailable" "недоступний"
-::msgcat::mcset uk "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons." "Смалики для Ткаббера. Щоб нові теми були доступними для Ткаббера, то покладіть їх до підтеки ~/.tkabber/emoticons."
+::msgcat::mcset uk "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." "Смалики для Ткаббера. Щоб нові теми були доступними для Ткаббера, то покладіть їх до підтеки %s."
 ::msgcat::mcset uk "Fetch nickname" "Отримати псевдонім"
 ::msgcat::mcset uk "Fetch user nicknames" "Отримати псевдоніми користувача"
 ::msgcat::mcset uk "File path:" "Шлях до файлу:"

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_away.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_chat.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_dnd.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_offline.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_online.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/aim_xa.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_away.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_chat.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_dnd.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_offline.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_online.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/gg_xa.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/mrim_away.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/mrim_offline.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/mrim_online.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_away.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_chat.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_dnd.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_offline.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_online.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/msn_xa.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_away.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_chat.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_dnd.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_offline.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_online.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/weather_xa.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_away.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_chat.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_dnd.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_offline.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_online.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps/default/services/yahoo_xa.gif
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/tkabber/pixmaps.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/pixmaps.tcl	2007-02-10 15:44:01 UTC (rev 918)
+++ trunk/tkabber/pixmaps.tcl	2007-02-10 16:00:55 UTC (rev 919)
@@ -31,7 +31,8 @@
   custom::defvar options(pixmaps_theme) Default \
 	[::msgcat::mc \
 	  "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber\
-	   put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps."] \
+	   put it to some subdirectory of %s." \
+	   [file join $::configdir pixmaps]] \
 	-group IFace -type options -values $values \
 	-command [namespace current]::load_stored_theme
 }

Modified: trunk/tkabber/plugins/richtext/emoticons.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/richtext/emoticons.tcl	2007-02-10 15:44:01 UTC (rev 918)
+++ trunk/tkabber/plugins/richtext/emoticons.tcl	2007-02-10 16:00:55 UTC (rev 919)
@@ -27,8 +27,8 @@
 	
   custom::defvar options(theme) "" \
 	[::msgcat::mc "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible\
-		    for Tkabber put it to some subdirectory of\
-		    ~/.tkabber/emoticons."] \
+		    for Tkabber put it to some subdirectory of %s." \
+		   [file join $::configdir emoticons]] \
 	-group Emoticons -type options \
 	-values [list "" $options(no_theme)] \
 	-command [namespace current]::on_theme_changedMore information about the Tkabber-dev mailing list