[Tkabber-dev] r946 - in trunk/tkabber-plugins: . debug/msgs reversi/msgs spy/msgs whiteboard/msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Thu Feb 15 00:18:54 MSK 2007


Author: sergei
Date: 2007-02-15 00:18:51 +0300 (Thu, 15 Feb 2007)
New Revision: 946

Modified:
  trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
  trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/reversi/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/spy/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg
Log:
	* reversi/msgs/pl.msg, debug/msgs/pl.msg, whiteboard/msgs/pl.msg,
	 spy/msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek
	 Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2007-02-14 21:17:20 UTC (rev 945)
+++ trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2007-02-14 21:18:51 UTC (rev 946)
@@ -6,6 +6,10 @@
 	 chat room JID customizable. Added processing of nickname changes on
 	 the IRC side.
 
+	* reversi/msgs/pl.msg, debug/msgs/pl.msg, whiteboard/msgs/pl.msg,
+	 spy/msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek
+	 Chmielowiec).
+
 2006-02-13 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* debug/msgs/es.msg, spy/msgs/es.msg, whiteboard/msgs/es.msg: Updated

Modified: trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg	2007-02-14 21:17:20 UTC (rev 945)
+++ trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg	2007-02-14 21:18:51 UTC (rev 946)
@@ -11,5 +11,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Log to file" "Zapisuj do pliku"
 ::msgcat::mcset pl "Log to window" "Zapisuj do okna"
 ::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
+::msgcat::mcset pl "Close" "Zamknij"
+::msgcat::mcset pl "Search down" "Szukaj w górę"
+::msgcat::mcset pl "Search up" "Szukaj w dół"
 
 # vim:ft=tcl:ts=8:sw=4:sts=4:noet

Modified: trunk/tkabber-plugins/reversi/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/reversi/msgs/pl.msg	2007-02-14 21:17:20 UTC (rev 945)
+++ trunk/tkabber-plugins/reversi/msgs/pl.msg	2007-02-14 21:18:51 UTC (rev 946)
@@ -42,7 +42,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "\n\n Opponent proposes a draw\n\n" "\n\n Przeciwnik proponuje remis\n\n"
 ::msgcat::mcset pl "Draw (You accepted)" "Remis (Za moją zgodą)"
 ::msgcat::mcset pl "Opponent wins (You resigned)" "Wygrał przeciwnik (Zrezygnowałeś z gry)"
-::msgcat::mcset pl "Chess..." "Szachy..."
 ::msgcat::mcset pl "Games" "Gry planszowe"
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play after opponent's turn" "Odtwórz dźwięk po ruchu przeciwnika"
 ::msgcat::mcset pl "%s wants play white." "%s chce grać białymi."

Modified: trunk/tkabber-plugins/spy/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/spy/msgs/pl.msg	2007-02-14 21:17:20 UTC (rev 945)
+++ trunk/tkabber-plugins/spy/msgs/pl.msg	2007-02-14 21:18:51 UTC (rev 946)
@@ -7,13 +7,16 @@
 ::msgcat::mcset pl "Spy" "Śledzenie statusów"
 ::msgcat::mcset pl "Spy presence" "Śledzenie statusów"
 ::msgcat::mcset pl "Set watch" "Ustaw czujkę"
-::msgcat::mcset pl "Spy Alert: user %s (%s) in online!" "Alarm śledzenia statusów: użytkownik %s (%s) jest dostępny!"
 ::msgcat::mcset pl "Spy Presence plugin options." "Ustawienia wtyczki śledzenia statusów."
 ::msgcat::mcset pl "File to log Spy Presence messages." "Nazwa pliku do którego zapisywane będą śledzone statusy."
 ::msgcat::mcset pl "Format of timestamp in Spy Presence window." "Format znacznika czasu w oknie śledzenia statusów."
 ::msgcat::mcset pl "Alert when available" "Alarmuj kiedy kontakt staje się dostępny"
-::msgcat::mcset pl "Spy Alert: user %s (%s) in online!" "Alarm śledzenia statusów: użytkownik %s (%s) jest dostępny!"
+::msgcat::mcset pl "Spy Alert: user %s (%s) is available!" "Alarm śledzenia statusów: użytkownik %s (%s) jest dostępny!"
 ::msgcat::mcset pl "Open chat" "Rozpocznij rozmowę"
 ::msgcat::mcset pl "Cancel" "Anuluj"
 ::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
 ::msgcat::mcset pl "Remove" "Usuń"
+::msgcat::mcset pl "Close" "Zamknij"
+::msgcat::mcset pl "Search down" "Szukaj w górę"
+::msgcat::mcset pl "Search up" "Szukaj w dół"
+

Modified: trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg	2007-02-14 21:17:20 UTC (rev 945)
+++ trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg	2007-02-14 21:18:51 UTC (rev 946)
@@ -21,4 +21,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Fill" "Wypełnienie"
 ::msgcat::mcset pl "Fill color" "Kolor wypełnienia"
 ::msgcat::mcset pl "Polygon" "Wielokąt"
-::msgcat::mcset pl "Save..." "Zapisz..."
\ No newline at end of file
+::msgcat::mcset pl "Save..." "Zapisz..."
+::msgcat::mcset pl "%s created: %s" "%s utworzył: %s"
+::msgcat::mcset pl "%s moved: %s" "%s przesunął: %s"
+::msgcat::mcset pl "Enter text" "Wprowadź tekst"
+::msgcat::mcset pl "Show balloons" "Pokaż dymki podpowiedzi"
\ No newline at end of fileMore information about the Tkabber-dev mailing list