[Tkabber-dev] r861 - in trunk/tkabber: . msgs plugins/general

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Fri Jan 5 20:12:43 MSK 2007


Author: sergei
Date: 2007-01-05 20:12:40 +0300 (Fri, 05 Jan 2007)
New Revision: 861

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber/plugins/general/tkcon.tcl
Log:
	* msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).

	* plugins/general/tkcon.tcl: Moved Tkcon menu item to Help submenu.


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2007-01-05 12:27:25 UTC (rev 860)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2007-01-05 17:12:40 UTC (rev 861)
@@ -13,6 +13,10 @@
 	 MacOS. Also, Tkabber now honors TKABBER_HOME environment variable
 	 (thanks to Konstantin Khomoutov).
 
+	* msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* plugins/general/tkcon.tcl: Moved Tkcon menu item to Help submenu.
+
 2007-01-02 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* userinfo.tcl, chats.tcl: Added empty item to comboboxes in show

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-01-05 12:27:25 UTC (rev 860)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-01-05 17:12:40 UTC (rev 861)
@@ -669,8 +669,8 @@
 
 # iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Options for main interface." "Ustawienia wyglądu i zachowania aplikacji."
-::msgcat::mcset pl "Raise new tab." "Otwieraj nowe panele na wierzchu."
-::msgcat::mcset pl "Show number of unread messages in tab titles." "Pokaż ilość nieprzeczytanych wiadomości w tytułach paneli."
+::msgcat::mcset pl "Raise new tab." "Otwieraj nowe karty na wierzchu."
+::msgcat::mcset pl "Show number of unread messages in tab titles." "Pokaż ilość nieprzeczytanych wiadomości w tytułach kart."
 ::msgcat::mcset pl "Presence" "Status"
 ::msgcat::mcset pl "Log in..." "Zaloguj..."
 ::msgcat::mcset pl "Log out with reason..." "Wyloguj z opisem..."
@@ -707,27 +707,13 @@
 ::msgcat::mcset pl "Add new user..." "Dodaj nowy kontakt..."
 ::msgcat::mcset pl "Toggle showing offline users" "Pokaż/Ukryj rozłączonych"
 ::msgcat::mcset pl "Toggle encryption (when possible)" "GPG - Włącz szyfrowanie rozmów (kiedy możliwe)"
-::msgcat::mcset pl "Close other tabs" "Zamknij pozostałe panele"
-::msgcat::mcset pl "Close all tabs" "Zamknij wszystkie panele"
-::msgcat::mcset pl {Main window:} {Okno Główne:}
-::msgcat::mcset pl "Tabs:" "Panele:"
-::msgcat::mcset pl {Close tab} {Zamknij panel}
-::msgcat::mcset pl {Previous/Next tab} {Poprzedni/następny panel}
-::msgcat::mcset pl {Move tab left/right} {Przesuń panel w lewo/prawo}
-::msgcat::mcset pl {Switch to tab number 1-9,10} {Przełącz na panel nr 1-9,10}
-::msgcat::mcset pl {Hide/Show roster} {Ukryj/pokaż listę kontaktów}
-::msgcat::mcset pl "Chats:" "Konferencje:"
-::msgcat::mcset pl {Complete nickname} {Uzupełnij pseudonim}
-::msgcat::mcset pl {Previous/Next history message} {Następna/poprzednia wiadomość w historii}
-::msgcat::mcset pl {Show emoticons} {Pokaż zestaw emotikonek}
-::msgcat::mcset pl {Undo} {Cofnij}
-::msgcat::mcset pl {Redo} {Ponów}
-::msgcat::mcset pl {Scroll chat window up/down} {Przewiń okno rozmów w górę/w dół}
-::msgcat::mcset pl {Right mouse	button} {Prawy klik	}
-::msgcat::mcset pl {Correct word} {Korekta słowa (ispell)}
+::msgcat::mcset pl "Close other tabs" "Zamknij pozostałe karty"
+::msgcat::mcset pl "Close all tabs" "Zamknij wszystkie karty"
+::msgcat::mcset pl "Tabs:" "Karty:"
+::msgcat::mcset pl "Chats:" "Rozmowy i konferecje:"
 ::msgcat::mcset pl "Authors:" "Autorzy:"
 ::msgcat::mcset pl "SSL Info" "Informacje o SSL"
-::msgcat::mcset pl "Delay between getting focus and updating window or tab title in milliseconds." "Opóźnienie w milisekundach pomiędzy otrzymaniem fokusu a odświeżeniem tytułu okna lub panelu."
+::msgcat::mcset pl "Delay between getting focus and updating window or tab title in milliseconds." "Opóźnienie w milisekundach pomiędzy otrzymaniem fokusu a odświeżeniem tytułu okna lub karty."
 ::msgcat::mcset pl "Extended away" "Nieobecny"
 ::msgcat::mcset pl "Change priority..." "Zmień priorytet..."
 ::msgcat::mcset pl "Issuer" "Wydawca"
@@ -737,7 +723,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Cipher" "Algorytm szyfru"
 ::msgcat::mcset pl "Enabled\n" "Włączony\n"
 ::msgcat::mcset pl "Disabled\n" "Wyłączony\n"
-::msgcat::mcset pl "Use Tabbed Interface (you need to restart)." "Włącz interfejs z panelami w jednym oknie (wymagany restart)."
+::msgcat::mcset pl "Use Tabbed Interface (you need to restart)." "Włącz interfejs z kartami w jednym oknie (wymagany restart)."
 ::msgcat::mcset pl "Show Toolbar." "Pokaż pasek przycisków."
 ::msgcat::mcset pl "Generate enter/exit messages" "Generuj wiadomości przy wejściu/wyjściu"
 
@@ -1220,8 +1206,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Toolbar" "Pasek narzędzi"
 ::msgcat::mcset pl "Presence bar" "Pasek wyboru statusu"
 ::msgcat::mcset pl "Status bar" "Pasek stanu"
-::msgcat::mcset pl "Search in chat window" "Szukaj w oknie rozmowy"
-::msgcat::mcset pl "Show tabs below the main window." "Pasek paneli na dole głównego okna."
+::msgcat::mcset pl "Show tabs below the main window." "Pasek kart na dole głównego okna."
 ::msgcat::mcset pl "Open chat..." "Rozpocznij rozmowę..."
 ::msgcat::mcset pl "Manually edit rules" "Ręczna edycja reguł"
 ::msgcat::mcset pl "What action does the close button." "Akcja dla przycisku zamykania okna."
@@ -1231,13 +1216,19 @@
 ::msgcat::mcset pl "Minimize to systray (if systray icon is enabled, otherwise do nothing)" "Minimalizuj do ikony w zasobniku (jeżeli ikona jest wyłączona to nic nie rób)"
 ::msgcat::mcset pl "&Services" "&Usługi"
 ::msgcat::mcset pl "&Help" "&Pomoc"
+::msgcat::mcset pl "Activate search panel" "Włącz panel wyszukiwania"
+::msgcat::mcset pl "Common:" "Wspólne:"
+::msgcat::mcset pl "Complete nicknames and /commands" "Uzupełnij pseudonimy i /polecenia"
+::msgcat::mcset pl "Middle mouse button" "Środkowy przycisk myszy"
+::msgcat::mcset pl "Show palette of emoticons" "Pokaż zestaw emotikonek"
+::msgcat::mcset pl "Uses:" "Używa:"
 
 # ifaceck/iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Main window:" "Okno Główne:"
-::msgcat::mcset pl "Close tab" "Zamknij panel"
-::msgcat::mcset pl "Previous/Next tab" "Poprzedni/następny panel"
-::msgcat::mcset pl "Move tab left/right" "Przesuń panel w lewo/prawo"
-::msgcat::mcset pl "Switch to tab number 1-9,10" "Przełącz na panel nr 1-9,10"
+::msgcat::mcset pl "Close tab" "Zamknij kartę"
+::msgcat::mcset pl "Previous/Next tab" "Poprzedna/następna karta"
+::msgcat::mcset pl "Move tab left/right" "Przesuń kartę w lewo/prawo"
+::msgcat::mcset pl "Switch to tab number 1-9,10" "Przełącz na kartę nr 1-9,10"
 ::msgcat::mcset pl "Hide/Show roster" "Ukryj/pokaż listę kontaktów"
 ::msgcat::mcset pl "Complete nickname" "Uzupełnij pseudonim"
 ::msgcat::mcset pl "Previous/Next history message" "Następna/poprzednia wiadomość w historii"
@@ -1245,7 +1236,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Undo" "Cofnij"
 ::msgcat::mcset pl "Redo" "Ponów"
 ::msgcat::mcset pl "Scroll chat window up/down" "Przewiń okno rozmów w górę/w dół"
-::msgcat::mcset pl "Right mouse button" "Prawy klik	"
+::msgcat::mcset pl "Right mouse button" "Prawy przycisk myszy"
 ::msgcat::mcset pl "Correct word" "Korekta słowa (ispell)"
 ::msgcat::mcset pl "Alexey Shchepin" "Alexey Shchepin"
 ::msgcat::mcset pl "Marshall T. Rose" "Marshall T. Rose"
@@ -1424,7 +1415,14 @@
 # plugins/general/session.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Load state on Tkabber start." "Wczytaj zapisaną sesję przy starcie Tkabbera."
 ::msgcat::mcset pl "Load state on start" "Wczytaj zapisaną sesję przy starcie"
-::msgcat::mcset pl "Save state" "Zapisz sesję"
+::msgcat::mcset pl "Save state" "Zapisz sesję teraz"
 ::msgcat::mcset pl "Save state on Tkabber exit." "Zapisz sesję przy zamknięciu Tkabbera."
 ::msgcat::mcset pl "Save state on exit" "Zapisz sesję przy zamknięciu"
-::msgcat::mcset pl "Tkabber save state options." "Ustawienia zapisu sesji Tkabbera."
\ No newline at end of file
+::msgcat::mcset pl "Tkabber save state options." "Ustawienia zapisu sesji Tkabbera."
+
+# config.tcl
+::msgcat::mcset pl "Attention" "Uwaga"
+::msgcat::mcset pl "Please stand by..." "Proszę czekać..."
+::msgcat::mcset pl "Please, be patient while Tkabber configuration directory is being transferred to the new location" "Proszę czekać, katalog konfiguracyjny Tkabbera jest przenoszony do nowej lokalizacji"
+::msgcat::mcset pl "Tkabber configuration directory transfer failed with:\n%s\n Tkabber will use the old directory:\n%s" "Nie udało się przenieść katalogu konfiguracyjnego Tkabbera:\n%s\n Zostanie użyty stary katalog:\n%s"
+::msgcat::mcset pl "Your new Tkabber config directory is now:\n%s\nYou can delete the old one:\n%s" "Nowy katalog konfiguracyjny Tkabber to teraz:\n%s\nMoża już usunąć stary katalog:\n%s"

Modified: trunk/tkabber/plugins/general/tkcon.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/general/tkcon.tcl	2007-01-05 12:27:25 UTC (rev 860)
+++ trunk/tkabber/plugins/general/tkcon.tcl	2007-01-05 17:12:40 UTC (rev 861)
@@ -7,7 +7,7 @@
 #
 # e.g.,
 #
-#   % tkcon.tcl -exec "" -root .tkconn -main "source tkabber.tcl"
+#   % tkcon.tcl -name tkabber -exec "" -root .tkconn -main "source tkabber.tcl"
 #
 
 if {[llength [info commands ::tkcon::*]] <= 0} {
@@ -19,13 +19,15 @@
 }
 
 proc tkcon::add_tkcon_to_tkabber_menu {args} {
-  set menu [lindex [lsort -dictionary [winfo children .menubar]] end]
-  $menu add separator
-  $menu add checkbutton -label [::msgcat::mc "Show console"] \
-	 -command [namespace current]::show_console \
-	 -variable [namespace current]::showP
-
-  show_console
+  catch {
+	set ndx [.menubar index [::msgcat::mc "Help"]]
+	set menu [.menubar entrycget $ndx -menu]
+	$menu add separator
+	$menu add checkbutton -label [::msgcat::mc "Show console"] \
+	   -command [namespace current]::show_console \
+	   -variable [namespace current]::showP
+	show_console
+  }
 }
 
 proc tkcon::show_console {} {More information about the Tkabber-dev mailing list