[Tkabber-dev] r862 - in trunk/tkabber-plugins: . debug/msgs tkabber-khim/khim whiteboard/msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Fri Jan 5 20:14:43 MSK 2007


Author: sergei
Date: 2007-01-05 20:14:40 +0300 (Fri, 05 Jan 2007)
New Revision: 862

Modified:
  trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
  trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg
Log:
	* debug/msgs/pl.msg, tkabber-khim/khim/pl.msg,
	 whiteboard/msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2007-01-05 17:12:40 UTC (rev 861)
+++ trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2007-01-05 17:14:40 UTC (rev 862)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2006-01-05 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* debug/msgs/pl.msg, tkabber-khim/khim/pl.msg,
+	 whiteboard/msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).
+
 2006-01-03 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* debug/debug.tcl: Made plugin options customizeable via GUI.

Modified: trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg	2007-01-05 17:12:40 UTC (rev 861)
+++ trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg	2007-01-05 17:14:40 UTC (rev 862)
@@ -3,7 +3,13 @@
 # Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
 # Please notify me of errors or incoherencies
 
-::msgcat::mcset pl "Debug live" "Debugowanie"
-::msgcat::mcset pl "Debug to window" "Pokaż w oknie"
+::msgcat::mcset pl "Debug" "Debugowanie"
+::msgcat::mcset pl "Debug live plugin options." "Ustawienia wtyczki debugowania."
+::msgcat::mcset pl "Log debug messages for module %s to a tab/window." "Zapisuj komunikaty debugowania dla modułu %s do karty/okna."
+::msgcat::mcset pl "Log debug messages to a separate tab/window." "Zapisuj komunikaty debugowania do oddzielnej karty/okna."
+::msgcat::mcset pl "Log debug messages to file ~/.tkabber/tkabber.log." "Zapisuj komunikaty debugowania do pliku ~/.tkabber/tkabber.log."
+::msgcat::mcset pl "Log to file" "Zapisuj do pliku"
+::msgcat::mcset pl "Log to window" "Zapisuj do okna"
+::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
 
 # vim:ft=tcl:ts=8:sw=4:sts=4:noet

Modified: trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg	2007-01-05 17:12:40 UTC (rev 861)
+++ trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg	2007-01-05 17:14:40 UTC (rev 862)
@@ -27,11 +27,11 @@
 
 	Aby móc używać KHIM, uruchom okno Ustawień KHIM (sposób jego
 	uruchomienia zależy od używanej aplikacji) i włącz KHIM
-	zaznaczajac opcję "Włącz KHIM". Należy także wybrać klawisz
+	zaznaczając opcję "Włącz KHIM". Należy także wybrać klawisz
 	który jest rzadko używany i przypisać mu funkcję klawisza
 	"sterującego" naciskając przycisk "Klawisz sterujący:",
 	a następnie naciskając klawisz któremu chcemy tę funkcję
-	przypisać. Mówiąc ogólnie, nie powienien to być klawisz
+	przypisać. Mówiąc ogólnie, nie powinien to być klawisz
 	ustawiony jako sterujący dla używanego układu klawiatury (np.
 	Alt); klawisz ten będzie działał niezależnie od metody
 	wprowadzania znaków oferowanej przez lokalny system operacyjny.
@@ -39,23 +39,23 @@
 	Kiedy KHIM jest już uruchomiony, można wprowadzać znaki narodowe
 	i symbole w każdym elemencie interfejsu użytkownika, który
 	został ustawiony do korzystania z KHIM, naciskając klawisz
-	sterujący razem z sekwecją dwóch znaków. Lista wyboru w
+	sterujący razem z sekwencją dwóch znaków. Lista wyboru w
 	ustawieniach KHIM pokazuje dostępne kombinacje. Dodatkowo, po
 	dwukrotnym naciśnięciu klawisza sterującego pojawi się okno
 	pozwalające na bezpośrednie wstawienie wybranego znaku z tablicy
 	symboli Unicode. W oknie tablicy można nawigować pomiędzy
 	znakami używając klawiszy kursorów lub za pomocą myszy a wybór
-	znaku następuje przez dwukrotne klinięcie, naciśnięcie spacji
+	znaku następuje przez dwukrotne kliknięcie, naciśnięcie spacji
 	lub naciśnięcie klawisza Enter (Return).
 
 	Aby zdefiniować nową sekwencję do użycia z klawiszem sterującym
 	należy uruchomić ustawienia KHIM, wprowadzić dwa znaki w polu 
-	"Sekwencja znaków" i znak jaki chcemy uzysakć w polu "Wynik"
+	"Sekwencja znaków" i znak jaki chcemy uzyskać w polu "Wynik"
 	oraz nacisnąć przycisk "Zmień". (Można także skopiować i
 	wkleić znak z innej aplikacji lub użyć przycisku "Tablica
 	Unicode..." (także przez dwukrotne naciśnięcie klawisza
 	sterującego) do wyboru znaku z tablicy wszystkich dostępnych
-	kodów Unicode.) Aby usunąć sekwecję znaków, należy wybrać ją z
+	kodów Unicode.) Aby usunąć sekwencję znaków, należy wybrać ją z
 	listy i nacisnąć "Usuń".
 
   }
@@ -66,7 +66,7 @@
 	jako sterujący.
   }]
 
-  ::msgcat::mcset pl {Apply} {Zatwierdź}
+  ::msgcat::mcset pl {Apply} {Zastosuj}
 
   ::msgcat::mcset pl {Cancel} {Anuluj}
 

Modified: trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg	2007-01-05 17:12:40 UTC (rev 861)
+++ trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg	2007-01-05 17:14:40 UTC (rev 862)
@@ -21,3 +21,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "Fill" "Wypełnienie"
 ::msgcat::mcset pl "Fill color" "Kolor wypełnienia"
 ::msgcat::mcset pl "Polygon" "Wielokąt"
+::msgcat::mcset pl "Save..." "Zapisz..."
\ No newline at end of fileMore information about the Tkabber-dev mailing list