[Tkabber-dev] r1047 - in trunk/tkabber: . msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Wed Mar 14 10:33:23 MSK 2007


Author: sergei
Date: 2007-03-14 10:33:22 +0300 (Wed, 14 Mar 2007)
New Revision: 1047

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
Log:
	* msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek
	 Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2007-03-11 20:24:42 UTC (rev 1046)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2007-03-14 07:33:22 UTC (rev 1047)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2007-03-14 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek
+	 Chmielowiec).
+
 2007-03-11 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* msgs/de.msg: Updated German translation (thanks to Roger

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-03-11 20:24:42 UTC (rev 1046)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-03-14 07:33:22 UTC (rev 1047)
@@ -133,8 +133,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Invite to conference..." "Zaproś do konferencji..."
 ::msgcat::mcset pl "Send users..." "Wyślij kontakty..."
 ::msgcat::mcset pl "Send file..." "Wyślij plik..."
-::msgcat::mcset pl "Send file via Jidlink..." "Wyślij plik (Jidlink)..."
-::msgcat::mcset pl "Add user..." "Dodaj kontakt..."
 ::msgcat::mcset pl "Show info" "Pokaż wizytówkę"
 ::msgcat::mcset pl "Show history" "Historia wiadomości"
 ::msgcat::mcset pl "Search in %s" "Wyszukiwanie w %s"
@@ -157,7 +155,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Edit list" "Edytuj listę"
 ::msgcat::mcset pl "Requesting privacy list: %s" "Pobieranie listy zasad: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Blocking communication options." "Ustawienia ochrony prywatności."
-::msgcat::mcset pl "Activate visible/invisible/ignore lists before sending initial presence." "Aktywuj listy widoczności/niewidoczności/ignorowanych przed wysłaniem początkowego statusu."
 ::msgcat::mcset pl "Privacy lists" "Listy zasad ochrony prywatności"
 ::msgcat::mcset pl "List name" "Nazwa listy"
 ::msgcat::mcset pl "Edit privacy list" "Edycja list z zasadami ochrony prywatności"
@@ -191,6 +188,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "Activating privacy list failed: %s\n\nTry to reconnect. If problem persists, you may want to disable privacy list activation at start" "Aktywacja listy zasad prywatności nie powiodła się: %s\n\nSpróbuj połączyć się ponownie. Jeżeli problem będzie nadal występował, być może konieczne będzie wyłączenie aktywacji list przy starcie programu"
 ::msgcat::mcset pl "Edit ignore list" "Edycja listy ignorowanych"
 ::msgcat::mcset pl "Edit invisible list" "Edycja listy niewidoczności"
+::msgcat::mcset pl "Activate visible/invisible/ignore/conference lists before sending initial presence." "Aktywuj listy widoczności/niewidoczności/ignorowania/konferecji przed wysłaniem początkowego statusu."
+::msgcat::mcset pl "Edit conference list" "Edytuj listę konferencji"
+::msgcat::mcset pl "Requesting converence list: %s" "Pobieranie listy konferecji: %s"
+::msgcat::mcset pl "Sending conference list: %s" "Wysyłanie listy konferencji: %s"
+::msgcat::mcset pl "Changing accept messages from roster only: %s" "Zmiana akceptowania wiadomości tylko od osób z listy kontaktów: %s"
 
 # plugins/chat/draw_xhtml_message.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Enable rendering of XHTML messages." "Włącz obsługę XHTML w wiadomościach."
@@ -213,16 +215,13 @@
 
 # roster.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Roster options." "Ustawienia listy kontaktów."
-::msgcat::mcset pl "is now" "-"
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove %s from roster?" "Czy na pewno chcesz usunąć %s ze swojej listy?"
-::msgcat::mcset pl "Resubscribe" "Poproś ponownie o subskrypcję"
 ::msgcat::mcset pl "Edit item..." "Edytuj kontakt..."
 ::msgcat::mcset pl "Edit security..." "Ustawienia zabezpieczeń..."
 ::msgcat::mcset pl "Join..." "Dołącz do..."
 ::msgcat::mcset pl "Log in" "Zaloguj..."
 ::msgcat::mcset pl "Log out" "Wyloguj..."
 ::msgcat::mcset pl "Resubscribe to all users in group..." "Poproś ponownie o subskrypcję od wszystkich w grupie..."
-::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove group '%s' from roster?" "Czy na pewno chcesz usunąć grupę '%s' ze swojej listy?"
 ::msgcat::mcset pl "Rename roster group" "Zmień nazwę grupy"
 ::msgcat::mcset pl "New group name:" "Nazwa nowej grupy:"
 ::msgcat::mcset pl "Undefined" "Niezdefiniowane"
@@ -238,7 +237,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Add conference..." "Dodaj konferencję..."
 ::msgcat::mcset pl "Add group by regexp on JIDs..." "Dodaj grupę wg wyrażenia"
 ::msgcat::mcset pl "Show online users only" "Pokaż tylko użytkowników dostępnych"
-::msgcat::mcset pl "Use aliases" "Włącz aliasy (metakontakty)"
 ::msgcat::mcset pl "Export roster..." "Eksportuj listę..."
 ::msgcat::mcset pl "Import roster..." "Importuj listę..."
 ::msgcat::mcset pl {Send contacts to} {Wyślij kontakty do}
@@ -329,12 +327,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Server:" "Serwer:"
 ::msgcat::mcset pl "Port:" "Port:"
 ::msgcat::mcset pl "Password:" "Hasło:"
-::msgcat::mcset pl "Use hashed password" "Szyfruj hasło"
 ::msgcat::mcset pl "Resource:" "Zasób:"
 ::msgcat::mcset pl "Priority:" "Priorytet:"
-::msgcat::mcset pl "Connect via alternate server" "Połącz przez inny serwer"
-::msgcat::mcset pl "Use SSL" "Użyj SSL"
-::msgcat::mcset pl "SSL Port:" " Port SSL:"
 ::msgcat::mcset pl "Use Proxy" "Użyj serwera proxy"
 ::msgcat::mcset pl "Proxy Server:" "Adres serwera proxy:"
 ::msgcat::mcset pl "Proxy Port:" "Port proxy:"
@@ -362,7 +356,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Use HTTP poll client security keys (recommended)." "Używaj kluczy klienta przy połączeniu typu HTTP poll (zalecane)."
 ::msgcat::mcset pl "Account" "Konto"
 ::msgcat::mcset pl "Connection" "Połączenie"
-::msgcat::mcset pl "Server Port:" "Port serwera:"
 ::msgcat::mcset pl "SSL" "SSL"
 ::msgcat::mcset pl "SSL Certificate:" "Certyfikat SSL:"
 ::msgcat::mcset pl "Proxy" "Proxy"
@@ -370,9 +363,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Connect via HTTP polling" "Połącz przez sewrer HTTP"
 ::msgcat::mcset pl "URL to poll:" "URL połączenia:"
 ::msgcat::mcset pl "Use client security keys" "Używaj kluczy klienta"
-::msgcat::mcset pl "SASL" "SASL"
-::msgcat::mcset pl "SASL Port:" "Port SASL:"
-::msgcat::mcset pl "SASL Certificate:" "Certyfikat SASL:"
 ::msgcat::mcset pl "Retry to connect forever." "Ponawiaj próby połączena w nieskończoność."
 ::msgcat::mcset pl "Failed to connect: %s" "Połączenie nie udało się: %s"
 ::msgcat::mcset pl "SSL certification authority file or directory (optional)." "Katalog lub plik urzędu certyfikującego SSL (opcjonalnie)."
@@ -544,6 +534,7 @@
 
 # muc.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Generate status messages when occupants enter/exit MUC compatible conference rooms." "Generuj wiadomości o statusie użytkowników wchodzących/wychodzących w pokojach konferencyjnych zgodnych z MUC."
+::msgcat::mcset pl "Generate groupchat messages when occupant changes his/her status and/or status message" "Generuj wiadomości kiedy uczestnik konferencji zmienia swój status lub opis statusu"
 ::msgcat::mcset pl "Whois" "Kim jest"
 ::msgcat::mcset pl "Kick" "Wyrzuć"
 ::msgcat::mcset pl "Ban" "Zabroń wstępu"
@@ -641,11 +632,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Send message to %s" "%s"
 ::msgcat::mcset pl "Send message" "Wyślij wiadomość"
 ::msgcat::mcset pl "This message is encrypted." "Ta wiadomość jest zaszyfrowana."
-::msgcat::mcset pl "Subscribe request from %s" "Prośba o subskrypcję od %s"
 ::msgcat::mcset pl "Subscribe" "Wyślij"
-::msgcat::mcset pl "Unsubscribe" "Anuluj subskyrypcję"
-::msgcat::mcset pl "Send subscription" "Prośba o subskrypcję"
-::msgcat::mcset pl "Send subscription to %s" "Prośba o subskrypcję do %s"
 ::msgcat::mcset pl "Headlines" "Nagłówki"
 ::msgcat::mcset pl "%s Headlines" "%s Nagłówki"
 ::msgcat::mcset pl "Toggle seen" "Zazanacz/Odznacz jako przeczytany"
@@ -677,10 +664,18 @@
 ::msgcat::mcset pl "Group: " "Grupa: "
 ::msgcat::mcset pl "To: " "Do: "
 ::msgcat::mcset pl "Subject: " "Temat: "
-::msgcat::mcset pl "Subscribe request from:" "Prośba o subskrypcję od:"
 ::msgcat::mcset pl "Send subscription to: " "Prośba o subskrypcję do: "
 ::msgcat::mcset pl "I would like to add you to my roster." "Witam! Chcę dodać Cię do mojej listy kontaktów."
 ::msgcat::mcset pl "Attached URL:" "Załączone odnośniki:"
+::msgcat::mcset pl "Approve subscription" "Zaakceptuj prośbę o subskrypcję"
+::msgcat::mcset pl "Decline subscription" "Odrzuć prośbę o subskrypcję"
+::msgcat::mcset pl "Grant subscription" "Wyślij subskrypcję"
+::msgcat::mcset pl "Request subscription" "Poproś o subskrypcję"
+::msgcat::mcset pl "Send request to: " "Wyślij prośbę do: "
+::msgcat::mcset pl "Send subscription request" "Wyślij prośbę o subskrypcję"
+::msgcat::mcset pl "Send subscription request to %s" "Wyślij prośbę o subskrypcję do %s"
+::msgcat::mcset pl "Subscription request from %s" "Prośba o subskrypcję od %s"
+::msgcat::mcset pl "Subscription request from:" "Prośba o subskrypcję od:"
 
 # iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Options for main interface." "Ustawienia wyglądu i zachowania aplikacji."
@@ -1068,7 +1063,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "List of users for chat." "Lista uczestników rozmowy."
 ::msgcat::mcset pl "Remove from roster..." "Usuń z listy kontaktów..."
 ::msgcat::mcset pl "Open chat" "Rozpocznij rozmowę"
-::msgcat::mcset pl "Generate chat messages when room occupant or chat peer changes his/her status and/or status message" "Generuj wiadomości kiedy uczestnik konferencji lub rozmowy zmienia swój status lub opis statusu"
+::msgcat::mcset pl "Generate chat messages when chat peer changes his/her status and/or status message" "Generuj wiadomości kiedy uczestnik rozmowy zmienia swój status lub opis statusu"
 ::msgcat::mcset pl "Opens a new chat window for the new nick of the room occupant" "Otwiera nowe okno rozmowy z nowym pseudonimem uczestnika konferencji"
 ::msgcat::mcset pl "%s has changed nick to %s." "%s zmienił pseudonim na %s."
 ::msgcat::mcset pl "Open new conversation" "Otwórz nową rozmowę"
@@ -1188,24 +1183,21 @@
 
 # ifaceck/widgets.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Message" "Wiadomość"
-::msgcat::mcset pl "Question" "Pytanie"
 ::msgcat::mcset pl "Warning" "Ostrzeżenie"
-::msgcat::mcset pl "Error" "Błąd"
 
 # ifacetk/iroster.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Stored collapsed roster groups." "Lista pamiętanych zwiniętych grup listy kontaktów."
 ::msgcat::mcset pl "Stored show offline roster groups." "Lista pamiętanych grup z widokiem kontaków rozłączonych."
 ::msgcat::mcset pl "Send message to all users in group..." "Wyślij wiadomość do wszystkich w grupie..."
-::msgcat::mcset pl "Remove item..." "Usuń kontakt..."
 ::msgcat::mcset pl "Rename group..." "Zmień nazwę grupy..."
 ::msgcat::mcset pl "Remove group..." "Usuń grupę..."
 ::msgcat::mcset pl "Remove all users in group..." "Usuń wszystkie kontakty z grupy..."
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove group '%s' from roster? \n(Users which are in this group only, will be in undefined group.)" "Czy na pewno usunąć grupę '%s' z listy kontaktów? \n(Kontakty, które są tylko w tej grupie, znajdą się w grupie 'Niezdefiniowane'.)"
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove all users in group '%s' from roster? \n(Users which are in another groups too, will not be removed from the roster.)" "Czy na pewno usunąć z listy wszystkie kontakty z grupy '%s'? \n(Kontakty przypisane równocześnie do innych grup nie zostaną usunięte.)"
+::msgcat::mcset pl "My Resources" "Moje zasoby"
+::msgcat::mcset pl "Ask:" "Prośba:"
+::msgcat::mcset pl "Subscription:" "Subskrypcja:"
 
-# ifaceck/iroster.tcl
-::msgcat::mcset pl "Send contacts to" "Wyślij kontakty do"
-
 # ifacetk/iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Font to use in roster, chat windows etc." "Czcionka używana w oknach rozmów, na liście kontaktów itp."
 ::msgcat::mcset pl "Privacy rules" "Ochrona prywatności"
@@ -1239,9 +1231,12 @@
 ::msgcat::mcset pl "&Help" "&Pomoc"
 ::msgcat::mcset pl "Activate search panel" "Włącz panel wyszukiwania"
 ::msgcat::mcset pl "Common:" "Wspólne:"
-::msgcat::mcset pl "Complete nickname or command" "Uzupełnij pseudonim lub polecenie"
 ::msgcat::mcset pl "Middle mouse button" "Środkowy przycisk myszy"
 ::msgcat::mcset pl "Show palette of emoticons" "Pokaż zestaw emotikonek"
+::msgcat::mcset pl "Accept messages from roster users only" "Akceptuj wiadomości tylko od osób z listy kontaktów"
+::msgcat::mcset pl "Edit conference list " "Edytuj listę konferencji "
+::msgcat::mcset pl "Complete nickname or command" "Uzupełnij pseudonim lub polecenie"
+::msgcat::mcset pl "Show own resources" "Pokaż własne zasoby"
 
 # ifaceck/iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Main window:" "Okno Główne:"
@@ -1250,7 +1245,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Move tab left/right" "Przesuń kartę w lewo/prawo"
 ::msgcat::mcset pl "Switch to tab number 1-9,10" "Przełącz na kartę nr 1-9,10"
 ::msgcat::mcset pl "Hide/Show roster" "Ukryj/pokaż listę kontaktów"
-::msgcat::mcset pl "Complete nickname" "Uzupełnij pseudonim"
 ::msgcat::mcset pl "Previous/Next history message" "Następna/poprzednia wiadomość w historii"
 ::msgcat::mcset pl "Show emoticons" "Pokaż zestaw emotikonek"
 ::msgcat::mcset pl "Undo" "Cofnij"
@@ -1441,7 +1435,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Save state on Tkabber exit." "Zapisz sesję przy zamknięciu Tkabbera."
 ::msgcat::mcset pl "Save state on exit" "Zapisz sesję przy zamknięciu"
 ::msgcat::mcset pl "Tkabber save state options." "Ustawienia zapisu sesji Tkabbera."
-
+                  
 # config.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Attention" "Uwaga"
 ::msgcat::mcset pl "Please stand by..." "Proszę czekać..."
@@ -1470,3 +1464,22 @@
 ::msgcat::mcset pl "MUC Ignore Rules" "Reguły ignorowania w MUC"
 ::msgcat::mcset pl "When set, all changes to the ignore rules are applied only until Tkabber is closed\; they are not saved and thus will be not restored at the next run." "Jeżeli ustawiono, to wszystkie zmiany reguł ignorowania są widoczne tylko do czasu następnego uruchomienia Tkabbera\; reguły nie są zapisywane i nie będą odtworzone przy następnym uruchomieniu."
 ::msgcat::mcset pl "Ignore" "Ignoruj"
+
+# plugins/chat/histool.tcl
+::msgcat::mcset pl "Chats History" "Archiwum rozmów"
+::msgcat::mcset pl "Chats history" "Archiwum rozmów"
+::msgcat::mcset pl "Full-text search" "Pełnotekstowe wyszukiwanie"
+::msgcat::mcset pl "JID list" "Lista JID"
+::msgcat::mcset pl "Logs" "Dzienniki"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported log dir format" "Nieobsługiwany format dziennika logów"
+::msgcat::mcset pl "Client message" "Wiadomość klienta"
+::msgcat::mcset pl "Server message" "Wiadomość serwera"
+
+# plugins/chat/abbrev.tcl
+::msgcat::mcset pl "Abbreviations:" "Skróty:"
+::msgcat::mcset pl "Added abbreviation:\n%s: %s" "Dodano skrót:\n%s: %s"
+::msgcat::mcset pl "Deleted abbreviation: %s" "Usunięto skrót: %s"
+::msgcat::mcset pl "No such abbreviation: %s" "Nie ma takiego skrótu: %s"
+::msgcat::mcset pl "Purged all abbreviations" "Usunięto wszystkie skróty"
+::msgcat::mcset pl "Usage: /abbrev WHAT FOR" "Użycie: /abbrev SKRÓT DO_CZEGO"
+::msgcat::mcset pl "Usage: /unabbrev WHAT" "Użycie: /unabbrev SKRÓT"More information about the Tkabber-dev mailing list