[Tkabber-dev] r1052 - in trunk/tkabber: . msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Sun Mar 18 00:43:48 MSK 2007


Author: sergei
Date: 2007-03-18 00:43:48 +0300 (Sun, 18 Mar 2007)
New Revision: 1052

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/msgs/de.msg
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber/msgs/ru.msg
  trunk/tkabber/msgs/uk.msg
  trunk/tkabber/privacy.tcl
Log:
	* privacy.tcl, msgs/ru.msg, msgs/pl.msg, msgs/uk.msg, msgs/de.msg:
	 Fixed typo.


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2007-03-17 17:24:28 UTC (rev 1051)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2007-03-17 21:43:48 UTC (rev 1052)
@@ -10,6 +10,9 @@
 	 separated by commas in corresponding registry key in Windows (thanks
 	 to Irek Chmielowiec).
 
+	* privacy.tcl, msgs/ru.msg, msgs/pl.msg, msgs/uk.msg, msgs/de.msg:
+	 Fixed typo.
+
 2007-03-14 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek

Modified: trunk/tkabber/msgs/de.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/de.msg	2007-03-17 17:24:28 UTC (rev 1051)
+++ trunk/tkabber/msgs/de.msg	2007-03-17 21:43:48 UTC (rev 1052)
@@ -1262,7 +1262,7 @@
 ::msgcat::mcset de "Privacy lists error"                  "Privatsphären-Listen-Fehler"
 ::msgcat::mcset de "Remove from list"                    "Von Liste entfernen"
 ::msgcat::mcset de "Remove list"                      "Liste entfernen"
-::msgcat::mcset de "Requesting converence list: %s"             "Fordere Konferenzen-Liste an: %s"
+::msgcat::mcset de "Requesting conference list: %s"             "Fordere Konferenzen-Liste an: %s"
 ::msgcat::mcset de "Requesting privacy list: %s"              "Fordere Privatsphären-Liste an: %s"
 ::msgcat::mcset de "Requesting privacy rules: %s"              "Fordere Privatsphären-Regeln an: %s"
 ::msgcat::mcset de "Requesting ignore list: %s"               "Fordere Ignorieren-Liste an: %s"

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-03-17 17:24:28 UTC (rev 1051)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-03-17 21:43:48 UTC (rev 1052)
@@ -190,7 +190,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Edit invisible list" "Edycja listy niewidoczności"
 ::msgcat::mcset pl "Activate visible/invisible/ignore/conference lists before sending initial presence." "Aktywuj listy widoczności/niewidoczności/ignorowania/konferecji przed wysłaniem początkowego statusu."
 ::msgcat::mcset pl "Edit conference list" "Edytuj listÄ™ konferencji"
-::msgcat::mcset pl "Requesting converence list: %s" "Pobieranie listy konferecji: %s"
+::msgcat::mcset pl "Requesting conference list: %s" "Pobieranie listy konferecji: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Sending conference list: %s" "Wysyłanie listy konferencji: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Changing accept messages from roster only: %s" "Zmiana akceptowania wiadomości tylko od osób z listy kontaktów: %s"
 

Modified: trunk/tkabber/msgs/ru.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/ru.msg	2007-03-17 17:24:28 UTC (rev 1051)
+++ trunk/tkabber/msgs/ru.msg	2007-03-17 21:43:48 UTC (rev 1052)
@@ -983,7 +983,7 @@
 ::msgcat::mcset ru "Request Error" "Ошибка запроса"
 ::msgcat::mcset ru "Request failed: %s" "Запрос не удался: %s"
 ::msgcat::mcset ru "Request subscription" "Запросить подписку"
-::msgcat::mcset ru "Requesting converence list: %s" "Запрос списка конференций: %s"
+::msgcat::mcset ru "Requesting conference list: %s" "Запрос списка конференций: %s"
 ::msgcat::mcset ru "Requesting filter rules: %s" "Запрос правил фильтрования: %s"
 ::msgcat::mcset ru "Requesting ignore list: %s" "Запрос игнорируемого списка: %s"
 ::msgcat::mcset ru "Requesting invisible list: %s" "Запрос невидимого списка: %s"

Modified: trunk/tkabber/msgs/uk.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2007-03-17 17:24:28 UTC (rev 1051)
+++ trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2007-03-17 21:43:48 UTC (rev 1052)
@@ -1443,7 +1443,7 @@
 ::msgcat::mcset uk "Activate visible/invisible/ignore/conference lists before sending initial presence." "Активувати видимий/невидимий/ігнорований списки, а також список конференцій перед оголошенням своєї присутності."
 ::msgcat::mcset uk "Changing accept messages from roster only: %s" "Заміна на прийом повідомлень тільки від користувачів з ростера: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Edit conference list" "Редагувати список конференцій"
-::msgcat::mcset uk "Requesting converence list: %s" "Запитується список конференцій: %s"
+::msgcat::mcset uk "Requesting conference list: %s" "Запитується список конференцій: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Sending conference list: %s" "Відсилається список конференцій: %s"
 ::msgcat::mcset uk "Accept messages from roster users only" "Приймати повідомлення тільки від користувачів з ростера"
 ::msgcat::mcset uk "Edit conference list " "Редагувати список конференцій "

Modified: trunk/tkabber/privacy.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/privacy.tcl	2007-03-17 17:24:28 UTC (rev 1051)
+++ trunk/tkabber/privacy.tcl	2007-03-17 21:43:48 UTC (rev 1052)
@@ -10,7 +10,7 @@
 	[list ignore   [::msgcat::mc "Requesting ignore list: %s"] \
 	   invisible [::msgcat::mc "Requesting invisible list: %s"] \
 	   visible  [::msgcat::mc "Requesting visible list: %s"] \
-	   conference [::msgcat::mc "Requesting converence list: %s"]]
+	   conference [::msgcat::mc "Requesting conference list: %s"]]
 
   array set send_messages \
 	[list ignore    [::msgcat::mc "Sending ignore list: %s"] \More information about the Tkabber-dev mailing list