[Tkabber-dev] r1301 - in trunk/tkabber-plugins: . floatinglog/msgs gmail/msgs openurl/msgs presencecmd/msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Thu Nov 8 09:46:42 MSK 2007


Author: sergei
Date: 2007-11-08 09:46:42 +0300 (Thu, 08 Nov 2007)
New Revision: 1301

Added:
  trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/de.msg
  trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/openurl/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/presencecmd/msgs/pl.msg
Modified:
  trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
Log:
	* floatinglog/msgs/pl.msg, gmail/msgs/pl.msg, openurl/msgs/pl.msg,
	 presencecmd/msgs/pl.msg: Added Polish translation (thanks to Irek
	 Chmielowiec).

	* gmail/msgs/de.msg: Added German translation (thanks to Roger
	 Sondermann).


Modified: trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2007-11-08 06:42:18 UTC (rev 1300)
+++ trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2007-11-08 06:46:42 UTC (rev 1301)
@@ -1,10 +1,19 @@
+2007-11-08 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* floatinglog/msgs/pl.msg, gmail/msgs/pl.msg, openurl/msgs/pl.msg,
+	 presencecmd/msgs/pl.msg: Added Polish translation (thanks to Irek
+	 Chmielowiec).
+
+	* gmail/msgs/de.msg: Added German translation (thanks to Roger
+	 Sondermann).
+
 2007-10-31 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
-	* attline/msgs/es.msg, chess/msgs/es.msg, ejabberd/msgs/es.msg,
-	  floatinglog/msgs/es.msg, georoster/msgs/es.msg, gmail/msgs/es.msg,
-	  openurl/msgs/es.msg, presencecmd/msgs/es.msg,
-	  tkabber-khim/msgs/es.msg: Added and updated Spanish translation
-	  (thanks to Badlop).
+	* attline/msgs/es.msg, chess/msgs/es.msg, ejabberd/msgs/es.msg,
+	 floatinglog/msgs/es.msg, georoster/msgs/es.msg, gmail/msgs/es.msg,
+	 openurl/msgs/es.msg, presencecmd/msgs/es.msg,
+	 tkabber-khim/msgs/es.msg: Added and updated Spanish translation
+	 (thanks to Badlop).
 
 2007-10-28 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 

Added: trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg	2007-11-08 06:46:42 UTC (rev 1301)
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Polish messages file for floatinglog plugin
+# Author: Irek Chmielowiec
+# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Please notify me of errors or incoherencies
+
+::msgcat::mcset pl "Delay before message hide (in seconds)."  "Odstęp czasu, po którym widomość zostanie ukryta (w sekundach)"
+::msgcat::mcset pl "Floating Log plugin options."        "Ustawienia wtyczki FloatingLog."
+::msgcat::mcset pl "Floating Log window properties." "Właściowości okna FloatingLog."
+::msgcat::mcset pl "From: " "Od: "
+::msgcat::mcset pl "Idle for %s" "Bezczynny przez %s"
+::msgcat::mcset pl "Incoming message" "Wiadomość przychodząca"
+::msgcat::mcset pl "Message types to show." "Typy pokazywanych wiadomości."
+::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
+::msgcat::mcset pl "Show chat messages." "Pokaż wiadomości z rozmów."
+::msgcat::mcset pl "Show floating log." "Pokaż okno FloatingLog."
+::msgcat::mcset pl "Show groupchat messages." "Pokaż wiadomości z konferencji."
+::msgcat::mcset pl "Show in \"Away\" status." "Pokaż przy statusie \"Zaraz wracam\"."
+::msgcat::mcset pl "Show in \"Do not disturb\" status." "Pokaż przy statusie \"Nie przeszkadzać\"."
+::msgcat::mcset pl "Show in \"Extended away\" status." "Pokaż przy statusie \"Nieobecny\"."
+::msgcat::mcset pl "Show incoming message body." "Pokaż treść przychodzącej wiadomości."
+::msgcat::mcset pl "Show other messages." "Pokaż inne wiadomości."
+::msgcat::mcset pl "Show when Tkabber is active." "Pokaż gdy aktywne jest główne okno Tkabbera."
+::msgcat::mcset pl "Use simple view scheme." "Używaj prostego schematu widoku."
+::msgcat::mcset pl "Window opacity (in percent)." "Przeźroczystość okna (w procentach)."
+::msgcat::mcset pl "Window position." "Pozycja okna."
+::msgcat::mcset pl "Window width." "Szerokość okna."
+::msgcat::mcset pl "Show notifications (presence state changes, chat state events, IQ queries etc)." "Pokaż powiadomienia (zmiany statusów, zdarzenia wiadomości, zapytania IQ itp.)."
+::msgcat::mcset pl "Show only personal messages and MUC highlights." "Pokaż tylko wiadomości do mnie i podkreślone wiadomości MUC."
+::msgcat::mcset pl "Maximum window height." "Maksymalna szerokość okna."
+::msgcat::mcset pl "%s request from %s" "Zapytanie %s od %s"
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + native

Added: trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/de.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/de.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/de.msg	2007-11-08 06:46:42 UTC (rev 1301)
@@ -0,0 +1,22 @@
+
+# German messages file
+# Roger Sondermann 05.11.2007
+
+::msgcat::mcset de "Browse"                 "Durchsuchen"
+::msgcat::mcset de "Delete"                 "Löschen"
+::msgcat::mcset de "Delete Gmail notifications, which are older than 24 hours." "Gmail-Benachrichtigungen löschen, die älter als 24 Stunden sind."
+::msgcat::mcset de "Delete all messages"          "Alle Nachrichten löschen"
+::msgcat::mcset de "Delete messages older than 24 hours"  "Nachrichten löschen, die älter als 24 Stunden sind"
+::msgcat::mcset de "Delete seen messages"          "Gelesene Nachrichten löschen"
+::msgcat::mcset de "Format of timestamp in Gmail tree view. Set to empty string if you don't want to see timestamps." "Format des Zeitstempels in der Gmail-Baumansicht (frei lassen, wenn keine Zeitstempel angezeigt werden sollen)."
+::msgcat::mcset de "Gmail"                 "Gmail"
+::msgcat::mcset de "Gmail notifications"          "Gmail-Benachrichtigungen"
+::msgcat::mcset de "Google Talk XMPP extensions."      "Google Talk XMPP-Erweiterungen."
+::msgcat::mcset de "Last Gmail message time."        "Zeit der letzten Gmail-Nachricht."
+::msgcat::mcset de "Mark all seen"             "Alle Gelesenen markieren"
+::msgcat::mcset de "Mark all unseen"            "Alle Ungelesenen markieren"
+::msgcat::mcset de "Mark seen"               "Gelesene markieren"
+::msgcat::mcset de "Mark unseen"              "Ungelesene markieren"
+::msgcat::mcset de "Open Gmail notifications"        "Gmail-Benachrichtigungen"
+::msgcat::mcset de "Plugins options."            "Optionen für Plugins."
+::msgcat::mcset de "Request Gmail notifications."      "Gmail-Benachrichtigungen abfragen."


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/de.msg
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + native

Added: trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg	2007-11-08 06:46:42 UTC (rev 1301)
@@ -0,0 +1,25 @@
+# Polish messages file for gmail plugin
+# Author: Irek Chmielowiec
+# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Please notify me of errors or incoherencies
+
+::msgcat::mcset pl "Browse" "PrzeglÄ…daj"
+::msgcat::mcset pl "Delete" "Usuń"
+::msgcat::mcset pl "Delete Gmail notifications, which are older than 24 hours." \
+  "Usuwaj powiadomienia Gmail starsze niż 24 godziny."
+::msgcat::mcset pl "Delete all messages" "Usuń wszystkie wiadomości"
+::msgcat::mcset pl "Delete messages older than 24 hours" "Usuń wszystkie wiadomości starsze niż 24 godziny"
+::msgcat::mcset pl "Delete seen messages" "Usuń przeczytane wiadomości"
+::msgcat::mcset pl "Format of timestamp in Gmail tree view. Set to empty string if you don't want to see timestamps." \
+  "Format znacznika czasu w widoku wiadomości Gmail. Aby wyłączyć znaczniki czasu pozostaw to pole puste."
+::msgcat::mcset pl "Gmail" "Gmail"
+::msgcat::mcset pl "Gmail notifications" "Powiadomienia Gmail"
+::msgcat::mcset pl "Google Talk XMPP extensions." "Rozszerzenia XMPP dla Google Talk."
+::msgcat::mcset pl "Last Gmail message time." "Czas ostatniego powiadomienia Gmail."
+::msgcat::mcset pl "Mark all seen" "Oznacz wszystkie jako przeczytane"
+::msgcat::mcset pl "Mark all unseen" "Oznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
+::msgcat::mcset pl "Mark seen" "Oznacz jako przeczytane"
+::msgcat::mcset pl "Mark unseen" "Oznacz jako nieprzeczytane"
+::msgcat::mcset pl "Open Gmail notifications" "Pokaż okno powiadomień Gmail"
+::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
+::msgcat::mcset pl "Request Gmail notifications." "Odbieraj powiadomienia Gmail."
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + native

Added: trunk/tkabber-plugins/openurl/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/openurl/msgs/pl.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/openurl/msgs/pl.msg	2007-11-08 06:46:42 UTC (rev 1301)
@@ -0,0 +1,6 @@
+# Polish messages file for openurl plugin
+# Author: Irek Chmielowiec
+# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Please notify me of errors or incoherencies
+
+::msgcat::mcset pl "Open URL with %s" "Otwórz URL za pomocą %s"


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/openurl/msgs/pl.msg
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + native

Added: trunk/tkabber-plugins/presencecmd/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/presencecmd/msgs/pl.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/presencecmd/msgs/pl.msg	2007-11-08 06:46:42 UTC (rev 1301)
@@ -0,0 +1,23 @@
+# Polish messages file for presencecmd plugin
+# Author: Irek Chmielowiec
+# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Please notify me of errors or incoherencies
+
+::msgcat::mcset pl "Unknown presence \"%s\". Must be avail\[able\], away, xa, dnd, chat or clear\[status\]" \
+  "Nieznany status \"%s\". Prawidłowe wartości to avail\[able\], away, xa, dnd, chat lub clear\[status\]"
+::msgcat::mcset pl "Usage: \t/presence ?presence|clear\[status\]?\n\
+          \t?status message?\n\
+          or\n\
+          \t/chatpresence ?presence|clear\[status\]?\n\
+          \t?status message?\n\
+          Where presence is one of: avail\[able\], away, xa, dnd, chat.\n\
+          Special presence \"clear\[status\]\" just clears the current status.\n\
+          /thispresence is an alias for /chatpresence" \
+          "Użycie: \t/presence ?presence|clear\[status\]?\n\
+          \t?opis statusu?\n\
+          lub\n \t/chatpresence ?presence|clear\[status\]?\n\
+          \t?opis statusu?\n\
+          gdzie presence jest jednym z: avail\[able\], away, xa, dnd, chat.\n\
+          Status specjalny \"clear\[status\]\" tylko czyści aktualny status.\n\
+          /thispresence jest aliasem dla /chatpresence"
+


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/presencecmd/msgs/pl.msg
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + nativeMore information about the Tkabber-dev mailing list