[Tkabber-dev] r1223 - in trunk/tkabber: . msgs trans

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Wed Sep 5 18:14:55 MSD 2007


Author: sergei
Date: 2007-09-05 18:14:54 +0400 (Wed, 05 Sep 2007)
New Revision: 1223

Modified:
   trunk/tkabber/ChangeLog
   trunk/tkabber/msgs/pl.msg
   trunk/tkabber/trans/pl.msg
Log:
	* msgs/pl.msg, trans/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to
	  Irek Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2007-09-04 18:06:31 UTC (rev 1222)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2007-09-05 14:14:54 UTC (rev 1223)
@@ -1,3 +1,8 @@
+2007-09-05  Sergei Golovan  <sgolovan at nes.ru>
+
+	* msgs/pl.msg, trans/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to
+	  Irek Chmielowiec).
+
 2007-09-04  Sergei Golovan  <sgolovan at nes.ru>
 
 	* ifacetk/ilogin.tcl, jabberlib-tclxml/jabberlib.tcl,

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-09-04 18:06:31 UTC (rev 1222)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2007-09-05 14:14:54 UTC (rev 1223)
@@ -4,17 +4,11 @@
 # Please notify me of errors or incoherencies
 
 # browser.tcl
-::msgcat::mcset pl "Browser" "Przeglądarka usług"
-::msgcat::mcset pl "List of browsed JIDs." "Lista przeglądanych JabberID"
-::msgcat::mcset pl "Jabber Browser" "Przeglądarka usług"
 ::msgcat::mcset pl "JID:" "JID:"
 ::msgcat::mcset pl "Browse" "Przeglądaj"
 ::msgcat::mcset pl "%s: %s/%s, Description: %s, Version: %s\nNumber of children: %s" "%s: %s/%s\nOpis: %s\nWersja: %s\nLiczba elementów: %s"
 ::msgcat::mcset pl {Number of children:} {Ilość elementów:}
 ::msgcat::mcset pl "Sort" "Sortuj"
-::msgcat::mcset pl "Browse error: %s" "Błąd przeglądania: %s"
-::msgcat::mcset pl "Sort items by JID" "Sortuj według JID"
-::msgcat::mcset pl "Number of children:" "Ilość elementów:"
 
 # plugins/general/message_archive.tcl
 ::msgcat::mcset pl "To:" "Do:"
@@ -70,7 +64,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Transferring..." "Przesyłanie..."
 ::msgcat::mcset pl "Name:" "Nazwa:"
 ::msgcat::mcset pl "Size:" "Rozmiar:"
-::msgcat::mcset pl "Connection closed" "Połączenie zamknięte"
 ::msgcat::mcset pl "unknown" "nieznany"
 ::msgcat::mcset pl "Default protocol for sending files." "Domyślny protokół wysyłania plików."
 ::msgcat::mcset pl "Can't open file \"%s\": %s" "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
@@ -298,10 +291,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Encryption" "Szyfrowanie"
 ::msgcat::mcset pl "Sign traffic" "Podpisuj wiadomości"
 
-# plugins/jidlink/dtcp.tcl
-::msgcat::mcset pl "Opening DTCP active connection" "Otwieranie aktywnego połączenia DTCP"
-::msgcat::mcset pl "Opening DTCP passive connection" "Otwieranie pasywnego połączenia DTCP"
-
 # roster_nested.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Enable nested roster groups." "Włącz wielopoziomowe grupy na liście kontaktów."
 ::msgcat::mcset pl "Default nested roster group delimiter." "Domyślny separator dla wielopoziomowych grup."
@@ -314,7 +303,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Server name." "Serwer."
 ::msgcat::mcset pl "Server port." "Port serwera."
 ::msgcat::mcset pl "Priority." "Priorytet."
-::msgcat::mcset pl "Use HTTP proxy to connect." "Połącz przez HTTP proxy."
 ::msgcat::mcset pl "HTTP proxy address." "Adres proxy HTTP."
 ::msgcat::mcset pl "HTTP proxy port." "Port proxy HTTP."
 ::msgcat::mcset pl "HTTP proxy username." "Nazwa użytkownika proxy HTTP."
@@ -381,6 +369,10 @@
 ::msgcat::mcset pl "Allow plaintext authentication mechanisms (when password is transmitted unencrypted)." "Włącz mechanizmy uwierzytelniania zwykłym tekstem (hasło jest wysyłane niezaszyfrowane)."
 ::msgcat::mcset pl "XMPP stream options when connecting to server." "Opcje strumienia XMPP przy połączeniu z serwerem."
 ::msgcat::mcset pl "Use explicitly-specified server address and port." "Ręczne ustawienie portu i nazwy serwera do połączenia."
+::msgcat::mcset pl "HTTPS" "HTTPS"
+::msgcat::mcset pl "Proxy type to connect." "Typ serwera proxy."
+::msgcat::mcset pl "SOCKS4a" "SOCKS4a"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS5" "SOCKS5"
 
 # plugins/unix/wmdock.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Message from %s" "Wiadomość od %s"
@@ -593,6 +585,21 @@
 ::msgcat::mcset pl "Room is destroyed" "Pokój został zamknięty"
 ::msgcat::mcset pl "%s has entered" "%s dołączył do konferencji"
 ::msgcat::mcset pl "and" "i"
+::msgcat::mcset pl "Cancelling configure form" "Anulowanie konfiguracji od"
+::msgcat::mcset pl "%s has been assigned a new affiliation: %s" "%s otrzymał nową przynależność: %s"
+::msgcat::mcset pl "%s has been assigned a new role: %s" "%s otrzymał nową rolę: %s"
+::msgcat::mcset pl "%s has been assigned a new room position: %s/%s" "%s otrzymał nowe stanowisko w konferencji: %s/%s"
+::msgcat::mcset pl "Generate groupchat messages when occupant changes his/her status and/or status message." "Generuj wiadomości w pokoju konferencyjnym, kiedy uczestnik zmienia swój status lub opis statusu."
+::msgcat::mcset pl "Generate groupchat messages when occupant's room position (affiliation and/or role) changes." "Generuj wiadomości w pokoju konferencyjnym, kiedy uczestnik zmienia swoje stanowisko (przynależność lub rolę)."
+::msgcat::mcset pl "admin" "administrator"
+::msgcat::mcset pl "as %s/%s" "jako %s/%s"
+::msgcat::mcset pl "member" "członek"
+::msgcat::mcset pl "moderator" "moderator"
+::msgcat::mcset pl "none" "brak"
+::msgcat::mcset pl "outcast" "wyrzucony"
+::msgcat::mcset pl "owner" "właściciel"
+::msgcat::mcset pl "participant" "uczestnik"
+::msgcat::mcset pl "visitor" "gość"
 
 # itemedit.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Edit properties for %s" "Edycja właściwości dla %s"
@@ -632,7 +639,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Send message to %s" "%s"
 ::msgcat::mcset pl "Send message" "Wyślij wiadomość"
 ::msgcat::mcset pl "This message is encrypted." "Ta wiadomość jest zaszyfrowana."
-::msgcat::mcset pl "Subscribe" "Wyślij"
+::msgcat::mcset pl "Subscribe" "Subskrybuj"
 ::msgcat::mcset pl "Headlines" "Nagłówki"
 ::msgcat::mcset pl "%s Headlines" "%s Nagłówki"
 ::msgcat::mcset pl "Toggle seen" "Zazanacz/Odznacz jako przeczytany"
@@ -813,6 +820,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "September" "Wrzesień"
 ::msgcat::mcset pl "File %s cannot be opened: %s. History for %s (%s) is NOT converted\n" "Nie można otworzyć pliku %s: %s. Historia dla %s (%s) NIE jest przekonwertowana\n"
 ::msgcat::mcset pl "File %s cannot be opened: %s. History for %s is NOT converted\n" "Nie można otworzyć pliku %s: %s. Historia dla %s NIE jest przekonwertowana\n"
+::msgcat::mcset pl "You're using root directory %s for storing Tkabber logs!\n\nI refuse to convert logs database." "Używasz katalogu głównego %s do przechowywania plików historii Tkabbera!\n\nW tym przypadku nie zostanie przeprowadzona konwersja historii."
 
 # plugins/chat/nick_colors.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Use colored nicks in chat windows." "Koloruj pseudonimy w oknach rozmów."
@@ -935,7 +943,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Error getting info: %s" "Błąd przy pobieraniu informacji: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Error getting items: %s" "Błąd przy pobieraniu elementów: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Error negotiate: %s" "Błąd negocjacji: %s"
-::msgcat::mcset pl "Discover service" "Przeglądaj usługę"
 ::msgcat::mcset pl "Sort items by name" "Sortuj według nazwy"
 ::msgcat::mcset pl "Sort items by JID/node" "Sortuj według JID/węzła"
 ::msgcat::mcset pl "Delete current node and subnodes" "Usuń zanaczony węzeł i podwęzły"
@@ -990,6 +997,7 @@
 
 # plugins/iq/version.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Reply to version (jabber:iq:version) requests." "Odpowiadaj na zapytania o wersję klienta (jabber:iq:version)."
+::msgcat::mcset pl "Include operating system info into a reply to version (jabber:iq:version) requests." "Dodaj informację o systemie operacyjnym do zapytań o wersję klienta (jabber:iq:version)."
 
 # plugins/iq/time.tcl 
 ::msgcat::mcset pl "Reply to current time (jabber:iq:time) requests." "Odpowiadaj na zapytania o aktualny czas (jabber:iq:time)."
@@ -1107,6 +1115,10 @@
 ::msgcat::mcset pl "Server haven't provided SASL authentication feature" "Serwer nie udostępnia protokołu uwierzytelniania SASL"
 ::msgcat::mcset pl "SASL auth error: %s" "Błąd uwierzytelniania SASL: %s"
 ::msgcat::mcset pl "no mechanism available" "brak dostępnych mechanizmów"
+::msgcat::mcset pl "SASL auth error:\n%s" "Błąd uwierzytelniania SASL:\n%s"
+::msgcat::mcset pl "Server provided mechanism %s. It is forbidden" "Serwer udostępnił mechanizm %s. Jest on niedozwolony"
+::msgcat::mcset pl "Server provided mechanisms %s. They are forbidden" "Serwer udostępnił mechanizmy %s. Są one niedozwolone"
+::msgcat::mcset pl "Server provided no SASL mechanisms" "Serwer nie udostępnia żadnych mechanizmów SASL"
 
 # jabberlib-tclxml/jlibtls.tcl
 ::msgcat::mcset pl "STARTTLS failed" "Uruchomienie STARTTLS nie powiodło się"
@@ -1219,7 +1231,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Toolbar" "Pasek narzędzi"
 ::msgcat::mcset pl "Presence bar" "Pasek wyboru statusu"
 ::msgcat::mcset pl "Status bar" "Pasek stanu"
-::msgcat::mcset pl "Show tabs below the main window." "Pasek kart na dole głównego okna."
 ::msgcat::mcset pl "Open chat..." "Rozpocznij rozmowę..."
 ::msgcat::mcset pl "Manually edit rules" "Ręczna edycja reguł"
 ::msgcat::mcset pl "What action does the close button." "Akcja dla przycisku zamykania okna."
@@ -1237,6 +1248,13 @@
 ::msgcat::mcset pl "Edit conference list " "Edytuj listę konferencji "
 ::msgcat::mcset pl "Complete nickname or command" "Uzupełnij pseudonim lub polecenie"
 ::msgcat::mcset pl "Show own resources" "Pokaż własne zasoby"
+::msgcat::mcset pl "Bottom" "Dół"
+::msgcat::mcset pl "Left" "Lewa"
+::msgcat::mcset pl "Maximum width of tab buttons in tabbed mode." "Maksymalna szerokość przycisku karty w trybie interfejsu z kartami."
+::msgcat::mcset pl "Minimum width of tab buttons in tabbed mode." "Minimalna szerokość przycisku karty w trybie interfejsu z kartami."
+::msgcat::mcset pl "Right" "Prawa"
+::msgcat::mcset pl "Side where to place tabs in tabbed mode." "Miejsce umieszczenia kart w głównym oknie programu w trybie interfejsu z kartami."
+::msgcat::mcset pl "Top" "Góra"
 
 # ifaceck/iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Main window:" "Okno Główne:"
@@ -1268,6 +1286,32 @@
 ::msgcat::mcset pl "Plaintext" "Zwykły tekst"
 ::msgcat::mcset pl "Encryption (legacy SSL)" "Szyfrowanie SSL"
 ::msgcat::mcset pl "Encryption (STARTTLS)" "Szyfrowanie STARTTLS"
+::msgcat::mcset pl "Proxy password:" "Hasło proxy:"
+::msgcat::mcset pl "Proxy port:" "Port proxy:"
+::msgcat::mcset pl "Proxy server:" "Nazwa serwera proxy:"
+::msgcat::mcset pl "Proxy type:" "Typ proxy:"
+::msgcat::mcset pl "Proxy username:" "Użytkownik proxy:"
+::msgcat::mcset pl "SSL certificate:" "Certyfikat SSL:"
+::msgcat::mcset pl "Address type not supported by SOCKS proxy" "Nieobsługiwany przez SOCKS proxy typ adresu"
+::msgcat::mcset pl "Connection refused by destination host" "Połączenie odrzucone przez serwer docelowy"
+::msgcat::mcset pl "Host unreachable" "Serwer niedostępny"
+::msgcat::mcset pl "Incorrect SOCKS version" "Nieprawidłowa wersja SOCKS"
+::msgcat::mcset pl "Network failure" "Awaria sieci"
+::msgcat::mcset pl "Network unreachable" "Sieć nieosiągalna"
+::msgcat::mcset pl "Proxy authentication required" "Wymagane uwierzytelnianie proxy"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS authentication failed" "Uwierzytelnianie SOCKS nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS command not supported" "Nieobsługiwane polecenie SOCKS"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS connection not allowed by ruleset" "Połączenie SOCKS zablokowane przez reguły dostępu"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS request failed" "Odwołanie SOCKS nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS server cannot identify username" "Serwer SOCKS nie może zidentyfikować nazwy użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS server username identification failed" "Identyfikacja nazwy użytkownika serwera SOCKS nie powiodła się"
+::msgcat::mcset pl "TTL expired" "TTL wygasło"
+::msgcat::mcset pl "Unknown address type" "Nieznany typ adresu"
+::msgcat::mcset pl "Unknown error" "Nieznany błąd"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported SOCKS authentication method" "Nieobsługiwana metoda uwierzytelniania SOCKS"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported SOCKS method" "Nieobsługiwana metoda SOCKS"
+::msgcat::mcset pl "Allow X-GOOGLE-TOKEN authentication mechanisms. It requires connection to Google via HTTPS." "Włącz mechanizm uwierzytelniania X-GOOGLE-TOKEN. Wymaga to połączenia do serwerów Google przez HTTPS."
+::msgcat::mcset pl "Allow X-GOOGLE-TOKEN SASL mechanism" "Wlącz mechanizm X-GOOGLE-TOKEN w SASL"
 
 # pixmaps.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." "Motyw ikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu %s."
@@ -1277,6 +1321,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Stream method negotiation failed" "Nie powiodła się negocjacja strumienia"
 ::msgcat::mcset pl "SI connection closed" "Połączenie SI zakończone"
 ::msgcat::mcset pl "Enable SI transport %s." "Włącz transport SI %s."
+::msgcat::mcset pl "File transfer aborted" "Przesyłanie pliku zostało przerwane"
 
 # plugins/si/socks5.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening SOCKS5 listening socket" "Otwieranie gniazda SOCKS5"
@@ -1301,15 +1346,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Port for outgoing HTTP file transfers (0 for assigned automatically). This is useful when sending files from behind a NAT with a forwarded port." "Numer portu przy wysyłaniu plików przez HTTP (jeżeli 0 to port zostanie przypisany automatycznie). Jest to przydatne przy wysyłaniu plików z sieci ukrytej za NAT z przekierowanym portem (forwarding)."
 ::msgcat::mcset pl "Force advertising this hostname (or IP address) for outgoing HTTP file transfers." "Wymuś rozgłaszanie nazwy tego hosta (lub adresu IP) przy wysyłaniu plików przez HTTP."
 
-# plugins/filetransfer/jidlink.tcl
-::msgcat::mcset pl "Receiving file failed: %s" "Nie udało się odebrać pliku: %s"
-::msgcat::mcset pl "Jidlink options." "Ustawienia protokołu Jidlink."
-::msgcat::mcset pl "Jidlink connection failed" "Połączenie za pomocą protokołu Jidlink nie udało się"
-::msgcat::mcset pl "Jidlink transfer failed" "Przesłanie pliku za pomocą protokołu Jidlink nie udało się"
-::msgcat::mcset pl "Enable Jidlink transport %s." "Włącz transport Jidlink %s."
-::msgcat::mcset pl "Opening Jidlink connection" "Otwieranie połączenia Jidlink"
-::msgcat::mcset pl "Jidlink connection closed" "Połączenie Jidlink zamknięte"
-
 # plugins/general/offline.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Retrieve offline messages using POP3-like protocol." "Pobierz nieprzeczytane wiadomości z serwera używając protokołu podobnego do POP3."
 ::msgcat::mcset pl "Offline Messages" "Wiadomości nieprzeczytane"
@@ -1468,12 +1504,13 @@
 # plugins/chat/histool.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Chats History" "Archiwum rozmów"
 ::msgcat::mcset pl "Chats history" "Archiwum rozmów"
-::msgcat::mcset pl "Full-text search" "Pełnotekstowe wyszukiwanie"
+::msgcat::mcset pl "Full-text search" "Wyszukiwanie"
 ::msgcat::mcset pl "JID list" "Lista JID"
 ::msgcat::mcset pl "Logs" "Dzienniki"
-::msgcat::mcset pl "Unsupported log dir format" "Nieobsługiwany format dziennika logów"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported log dir format" "Nieobsługiwany format katalogu historii"
 ::msgcat::mcset pl "Client message" "Wiadomość klienta"
 ::msgcat::mcset pl "Server message" "Wiadomość serwera"
+::msgcat::mcset pl "WARNING: %s\n" "UWAGA: %s\n"
 
 # plugins/chat/abbrev.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Abbreviations:" "Skróty:"
@@ -1483,3 +1520,192 @@
 ::msgcat::mcset pl "Purged all abbreviations" "Usunięto wszystkie skróty"
 ::msgcat::mcset pl "Usage: /abbrev WHAT FOR" "Użycie: /abbrev SKRÓT DO_CZEGO"
 ::msgcat::mcset pl "Usage: /unabbrev WHAT" "Użycie: /unabbrev SKRÓT"
+
+# pep.tcl
+::msgcat::mcset pl "Personal Eventing" "Zdarzenia osobiste"
+::msgcat::mcset pl "Personal eventing" "Zdarzenia osobiste"
+
+# plugins/pep/user_mood.tcl
+::msgcat::mcset pl "%s's mood changed to %s" "%s zmienił nastrój na %s"
+::msgcat::mcset pl "Cannot publish empty mood" "Nie można opublikować pustego nastroju"
+::msgcat::mcset pl "Error" "Błąd"
+::msgcat::mcset pl "Mood" "Nastrój"
+::msgcat::mcset pl "Mood:" "Nastrój:"
+::msgcat::mcset pl "Publish user mood" "Publikuj nastrój użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "Publishing is only possible while being online" "Publikowanie jest możliwe dopiero po nawiązaniu połączenia"
+::msgcat::mcset pl "Unsubscribe" "Anuluj subskrypcję"
+::msgcat::mcset pl "Use connection:" "Użyj połączenia:"
+::msgcat::mcset pl "User mood" "Nastrój użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "User mood publishing failed: %s" "Publikacja nastroju użytkownika nie udała się: %s"
+::msgcat::mcset pl "\n\tMood: %s" "\n\tNastrój: %s"
+::msgcat::mcset pl "\n\tUser's mood subscription: %s" "\n\tSubskrypcja nastroju użytkownika: %s"
+::msgcat::mcset pl "afraid" "przestraszony"
+::msgcat::mcset pl "amazed" "zdumiony"
+::msgcat::mcset pl "angry" "zły"
+::msgcat::mcset pl "annoyed" "zirytowany"
+::msgcat::mcset pl "anxious" "zaniepokojony"
+::msgcat::mcset pl "aroused" "pobudzony"
+::msgcat::mcset pl "ashamed" "zawstydzony"
+::msgcat::mcset pl "bored" "znudzony"
+::msgcat::mcset pl "brave" "dzielny"
+::msgcat::mcset pl "calm" "spokojny"
+::msgcat::mcset pl "cold" "lodowaty"
+::msgcat::mcset pl "confused" "rozkojarzony"
+::msgcat::mcset pl "contented" "zadowolony"
+::msgcat::mcset pl "cranky" "drażliwy"
+::msgcat::mcset pl "curious" "zaciekawiony"
+::msgcat::mcset pl "depressed" "przybity"
+::msgcat::mcset pl "disappointed" "rozczarowany"
+::msgcat::mcset pl "disgusted" "zdegustowany"
+::msgcat::mcset pl "distracted" "strapiony"
+::msgcat::mcset pl "embarrassed" "zakłopotany"
+::msgcat::mcset pl "excited" "podniecony"
+::msgcat::mcset pl "flirtatious" "kokieteryjny"
+::msgcat::mcset pl "frustrated" "sfrustrowany"
+::msgcat::mcset pl "grumpy" "zrzędliwy"
+::msgcat::mcset pl "guilty" "winny"
+::msgcat::mcset pl "happy" "szczęśliwy"
+::msgcat::mcset pl "hot" "napalony"
+::msgcat::mcset pl "humbled" "skromny"
+::msgcat::mcset pl "humiliated" "upokorzony"
+::msgcat::mcset pl "hungry" "głodny"
+::msgcat::mcset pl "hurt" "zraniony"
+::msgcat::mcset pl "impressed" "pod_wrażeniem"
+::msgcat::mcset pl "in_awe" "zatrwożony"
+::msgcat::mcset pl "in_love" "zakochany"
+::msgcat::mcset pl "indignant" "oburzony"
+::msgcat::mcset pl "interested" "zainteresowany"
+::msgcat::mcset pl "intoxicated" "odurzony"
+::msgcat::mcset pl "invincible" "niezwyciężony"
+::msgcat::mcset pl "jealous" "zazdrosny"
+::msgcat::mcset pl "lonely" "samotny"
+::msgcat::mcset pl "mean" "wredny"
+::msgcat::mcset pl "moody" "kapryśny"
+::msgcat::mcset pl "nervous" "nerwowy"
+::msgcat::mcset pl "neutral" "neutralny"
+::msgcat::mcset pl "offended" "obrażony"
+::msgcat::mcset pl "playful" "figlarny"
+::msgcat::mcset pl "proud" "dumny"
+::msgcat::mcset pl "relieved" "beznadziejny"
+::msgcat::mcset pl "remorseful" "skruszony"
+::msgcat::mcset pl "restless" "niespokojny"
+::msgcat::mcset pl "sad" "smutny"
+::msgcat::mcset pl "sarcastic" "sarkastyczny"
+::msgcat::mcset pl "serious" "poważny"
+::msgcat::mcset pl "shocked" "zaszokowany"
+::msgcat::mcset pl "shy" "nieśmiały"
+::msgcat::mcset pl "sick" "chory"
+::msgcat::mcset pl "sleepy" "śpiący"
+::msgcat::mcset pl "stressed" "zestresowany"
+::msgcat::mcset pl "surprised" "zaskoczony"
+::msgcat::mcset pl "thirsty" "spragniony"
+::msgcat::mcset pl "worried" "zmartwiony"
+::msgcat::mcset pl "%s's mood is unset" "Użytkownik %s nie ustawił nastroju"
+::msgcat::mcset pl "Unpublish user mood" "Anuluj publikację nastroju"
+::msgcat::mcset pl "User mood unpublishing failed: %s" "Anulowanie publikacji nastroju nie udało się: %s"
+
+# plugins/pep/user_tune.tcl
+::msgcat::mcset pl "%s's tune changed to %s - %s" "%s zmienił melodię na %s - %s"
+::msgcat::mcset pl "%s's tune is unset" "Użytkownik %s nie ustawił melodii"
+::msgcat::mcset pl "Artist:" "Artysta:"
+::msgcat::mcset pl "Length:" "Długość:"
+::msgcat::mcset pl "Publish" "Publikuj"
+::msgcat::mcset pl "Publish user tune" "Publikuj melodię użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "Source:" "Żródło:"
+::msgcat::mcset pl "Track:" "Ścieżka:"
+::msgcat::mcset pl "URI:" "URI:"
+::msgcat::mcset pl "Unpublish" "Anuluj publikację"
+::msgcat::mcset pl "Unpublish user tune" "Anuluj publikację melodii"
+::msgcat::mcset pl "Unpublishing is only possible while being online" "Anulowanie publikacji jest możliwe dopiero po nawiązaniu połączenia"
+::msgcat::mcset pl "User tune" "Melodia użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "User tune publishing failed: %s" "Publikacja melodii nie udała się: %s"
+::msgcat::mcset pl "User tune unpublishing failed: %s" "Anulowanie publikacji melodii nie udało się: %s"
+::msgcat::mcset pl "\n\tTune: %s - %s" "\n\tMelodia: %s - %s"
+::msgcat::mcset pl "\n\tUser's tune subscription: %s" "\n\tSubskrypcja melodii użytkownika: %s"
+
+# plugins/pep/user_activity.tcl
+::msgcat::mcset pl "%s's activity changed to %s" "%s zmienił czynność na %s"
+::msgcat::mcset pl "%s's activity is unset" "Użytkownik %s nie ustawił czynności"
+::msgcat::mcset pl "Activity" "Czynność"
+::msgcat::mcset pl "Activity:" "Czynność:"
+::msgcat::mcset pl "Cannot publish empty activity" "Nie można opublikować pustej czynności"
+::msgcat::mcset pl "Publish user activity" "Publikuj czynność użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "Subactivity" "Czynność podrzędna"
+::msgcat::mcset pl "Subactivity:" "Czynność podrzędna:"
+::msgcat::mcset pl "Unpublish user activity" "Anuluj publikację czynności"
+::msgcat::mcset pl "User activity" "Czynność użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "User activity publishing failed: %s" "Publikacja czynności nie udała się: %s"
+::msgcat::mcset pl "User activity unpublishing failed: %s" "Anulowanie publikacji czynności nie udało się: %s"
+::msgcat::mcset pl "\n\tActivity: %s" "\n\tCzynność: %s"
+::msgcat::mcset pl "\n\tUser's activity subscription: %s" "\n\tSubskrypcja czynności użytkownika: %s"
+::msgcat::mcset pl "at the spa" "jestem w uzdrowisku"
+::msgcat::mcset pl "brushing teeth" "myję zęby"
+::msgcat::mcset pl "buying groceries" "kupuję jedzenie"
+::msgcat::mcset pl "cleaning" "sprzątam"
+::msgcat::mcset pl "coding" "koduję"
+::msgcat::mcset pl "commuting" "w drodze do pracy"
+::msgcat::mcset pl "cooking" "gotuję"
+::msgcat::mcset pl "cycling" "jeżdżę na rowerze"
+::msgcat::mcset pl "day off" "dzień wolny"
+::msgcat::mcset pl "doing chores" "prace domowe"
+::msgcat::mcset pl "doing maintenance" "pielęgnuję się"
+::msgcat::mcset pl "doing the dishes" "myję naczynia"
+::msgcat::mcset pl "doing the laundry" "robię pranie"
+::msgcat::mcset pl "drinking" "piję"
+::msgcat::mcset pl "driving" "jadę samochodem"
+::msgcat::mcset pl "eating" "jem"
+::msgcat::mcset pl "exercising" "gimnastykuję się"
+::msgcat::mcset pl "gaming" "gram"
+::msgcat::mcset pl "gardening" "uprawiam ogród"
+::msgcat::mcset pl "getting a haircut" "obcinam włosy"
+::msgcat::mcset pl "going out" "na wychodnym"
+::msgcat::mcset pl "grooming" "higiena osobista"
+::msgcat::mcset pl "hanging out" "na pogaduszkach"
+::msgcat::mcset pl "having a beer" "piję piwo"
+::msgcat::mcset pl "having a snack" "jem zakąskę"
+::msgcat::mcset pl "having appointment" "mam wizytę"
+::msgcat::mcset pl "having breakfast" "jem śniadanie"
+::msgcat::mcset pl "having coffee" "piję kawę"
+::msgcat::mcset pl "having dinner" "jem kolację"
+::msgcat::mcset pl "having lunch" "jem obiad"
+::msgcat::mcset pl "having tea" "piję herbatę"
+::msgcat::mcset pl "hiking" "wędruję"
+::msgcat::mcset pl "in a car" "w samochodzie"
+::msgcat::mcset pl "in a meeting" "na spotkaniu"
+::msgcat::mcset pl "in real life" "żyję w rzeczywistości"
+::msgcat::mcset pl "inactive" "brak aktywności"
+::msgcat::mcset pl "jogging" "jogging"
+::msgcat::mcset pl "on a bus" "jadę autobusem"
+::msgcat::mcset pl "on a plane" "lecę samolotem"
+::msgcat::mcset pl "on a train" "jadę pociągiem"
+::msgcat::mcset pl "on a trip" "w podróży"
+::msgcat::mcset pl "on the phone" "przy telefonie"
+::msgcat::mcset pl "on vacation" "na wakacjach"
+::msgcat::mcset pl "on video phone" "rozmowa wideo"
+::msgcat::mcset pl "partying" "imprezuję"
+::msgcat::mcset pl "playing sports" "uprawiam sport"
+::msgcat::mcset pl "reading" "czytam"
+::msgcat::mcset pl "rehearsing" "robię próbę"
+::msgcat::mcset pl "relaxing" "odpoczywam"
+::msgcat::mcset pl "running" "biegam"
+::msgcat::mcset pl "running an errand" "biegam z przesyłkami"
+::msgcat::mcset pl "scheduled holiday" "zaplanowane wakacje"
+::msgcat::mcset pl "shaving" "golę się"
+::msgcat::mcset pl "shopping" "robię zakupy"
+::msgcat::mcset pl "skiing" "jeżdżę na nartach"
+::msgcat::mcset pl "sleeping" "śpię"
+::msgcat::mcset pl "socializing" "udzielam się towarzysko"
+::msgcat::mcset pl "studying" "studiuję"
+::msgcat::mcset pl "sunbathing" "opalam się"
+::msgcat::mcset pl "swimming" "pływam"
+::msgcat::mcset pl "taking a bath" "biorę kąpiel"
+::msgcat::mcset pl "taking a shower" "biorę prysznic"
+::msgcat::mcset pl "talking" "rozmawiam"
+::msgcat::mcset pl "traveling" "podróżuję"
+::msgcat::mcset pl "walking" "spaceruję"
+::msgcat::mcset pl "walking the dog" "wyprowadzam psa"
+::msgcat::mcset pl "watching a movie" "oglądam film"
+::msgcat::mcset pl "watching tv" "oglądam tv"
+::msgcat::mcset pl "working" "pracuję"
+::msgcat::mcset pl "working out" "trenuję"
+::msgcat::mcset pl "writing" "piszę"

Modified: trunk/tkabber/trans/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/trans/pl.msg	2007-09-04 18:06:31 UTC (rev 1222)
+++ trunk/tkabber/trans/pl.msg	2007-09-05 14:14:54 UTC (rev 1223)
@@ -63,3 +63,6 @@
 ::trans::trset pl "File transfer is failed" "Transmisja pliku nie udała się"
 ::trans::trset pl "Invalid file ID" "Nieprawidłowe ID pliku"
 ::trans::trset pl "Transfer is expired" "Transmisja pliku przedawniła się"
+
+# plugins/si/socks5.tcl
+::trans::trset pl "Cannot connect to any of the streamhosts" "Nie udało się połączyć z żadnym pośrednikiem strumienia danych"More information about the Tkabber-dev mailing list