[Tkabber-dev] r1510 - in trunk/tkabber: . msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Sat Oct 11 11:58:32 MSD 2008


Author: sergei
Date: 2008-10-11 11:58:32 +0400 (Sat, 11 Oct 2008)
New Revision: 1510

Modified:
   trunk/tkabber/ChangeLog
   trunk/tkabber/msgs/pl.msg
Log:
	* msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2008-10-11 06:46:27 UTC (rev 1509)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2008-10-11 07:58:32 UTC (rev 1510)
@@ -2,6 +2,8 @@
 
 	* AUTHORS: Fixed authors list.
 
+	* msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek Chmielowiec).
+
 2008-10-10  Sergei Golovan  <sgolovan at nes.ru>
 
 	* doc/tkabber.html, doc/tkabber.xml, README: Added notes about new

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2008-10-11 06:46:27 UTC (rev 1509)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2008-10-11 07:58:32 UTC (rev 1510)
@@ -852,6 +852,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Options for external play program" "Parametry dla zewnętrznego programu odtwarzającego dźwięk"
 ::msgcat::mcset pl "Time interval before playing next sound (in milliseconds)." "Odstęp czasu przed odtworzeniem następnego dźwięku (w milisekundach)."
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play when connected to Jabber server." "Dźwięk odtwarzany po nawiązaniu połączenia z serwerem."
+::msgcat::mcset pl "Sound to play when disconnected from Jabber server." "Dźwięk odtwarzany po rozłączeniu się z serwerem."
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play when available presence is received." "Dźwięk odtwarzany kiedy kontakt staje się dostępny."
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play when unavailable presence is received." "Dźwięk odtwarzany kiedy kontakt rozłącza się."
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play when sending personal chat message." "Dźwięk odtwarzany przy wysyłaniu wiadomości."
@@ -1256,6 +1257,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Clear history" "Wyczyść historię"
 ::msgcat::mcset pl "History of availability status messages" "Historia używanych opisów statusu"
 ::msgcat::mcset pl "Maximum number of status messages to keep. If the history size reaches this threshold, the oldest message will be deleted automatically when a new one is recorded." "Maksymalna liczba pamiętanych w historii opisów. Jeżeli rozmiar historii przekracza ten próg, automatycznie usuwane są najstarsze opisy podczas dodawania nowego."
+::msgcat::mcset pl "Show only the number of personal unread messages in window title." "Pokaż tylko ilość wiadomości osobistych na pasku tytułowym okna."
 
 # ifacetk/iroster.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Main window:" "Okno Główne:"
@@ -1275,6 +1277,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Marshall T. Rose" "Marshall T. Rose"
 ::msgcat::mcset pl "Sergei Golovan" "Sergei Golovan"
 ::msgcat::mcset pl "Michail Litvak" "Michail Litvak"
+::msgcat::mcset pl "Konstantin Khomoutov" "Konstantin Khomoutov"
 
 # ifacetk/ilogin.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Use SASL authentication" "Włącz uwierzytelnianie SASL"
@@ -1487,6 +1490,7 @@
 
 # plugins/general/copy_jid.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Copy JID to clipboard" "Kopiuj JID do schowka"
+::msgcat::mcset pl "Copy real JID to clipboard" "Kopiuj prawdziwy JID do schowka"
 
 # plugins/iq/ping.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Reply to ping (urn:xmpp:ping) requests." "Odpowiadaj na zapytania ping (urn:xmpp:ping)."More information about the Tkabber-dev mailing list