[Tkabber-dev] r1922 - in trunk/tkabber: . msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Sun Feb 14 19:39:05 MSK 2010


Author: sergei
Date: 2010-02-14 19:39:05 +0300 (Sun, 14 Feb 2010)
New Revision: 1922

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/msgs/de.msg
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
Log:
	* msgs/pl.msg, trans/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to
	 Irek Chmielowiec).

	* msgs/de.msg: Updated German translation (thanks to Roger Sondermann).


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2010-02-13 23:16:34 UTC (rev 1921)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
@@ -1,3 +1,10 @@
+2010-02-14 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* msgs/pl.msg, trans/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to
+	 Irek Chmielowiec).
+
+	* msgs/de.msg: Updated German translation (thanks to Roger Sondermann).
+
 2010-02-13 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* ifacetk/muc.tcl: Fixed adding MUC menu to a disco node.

Modified: trunk/tkabber/msgs/de.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/de.msg	2010-02-13 23:16:34 UTC (rev 1921)
+++ trunk/tkabber/msgs/de.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
@@ -1,6 +1,6 @@
 
 # German messages file
-# Roger Sondermann 06.02.2010
+# Roger Sondermann 14.02.2010
 
 # .../chats.tcl
 ::msgcat::mcset de "%s - Chat"                       "%s - Chat"
@@ -1594,7 +1594,7 @@
 
 # .../plugins/roster/backup.tcl
 ::msgcat::mcset de "Error"                         "Fehler"
-::msgcat::mcset de "Error importing roster contacts: %s"          "Fehler beim Import der Roster-Kontakte: %s"
+::msgcat::mcset de "Error importing roster contact %s: %s"         "Fehler beim Import des Roster-Kontaktes %s: %s"
 ::msgcat::mcset de "Export roster for %s..."                "Roster für %s exportieren..."
 ::msgcat::mcset de "Export roster"                     "Roster exportieren"
 ::msgcat::mcset de "Import roster for %s..."                "Roster für %s importieren..."

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2010-02-13 23:16:34 UTC (rev 1921)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Polish messages file
 # Author: Irek Chmielowiec
-# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Contact: xmpp:irek(at)chmielowiec.org :: mailto:irek(at)chmielowiec.org
 # Please notify me of errors or incoherencies
 
 # browser.tcl
@@ -30,6 +30,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Close" "Zamknij"
 ::msgcat::mcset pl "Register" "Zarejestruj"
 ::msgcat::mcset pl "Unregister" "Wyrejestruj"
+::msgcat::mcset pl "Change Password for %s" "Zmiana hasła dla %s"
+::msgcat::mcset pl "Enter the new password for %s" "Wprowadź nowe hasło dla %s"
 
 # presence.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Unsubscribed from %s" "Subskrypcja od %s anulowana"
@@ -47,6 +49,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Stored user status." "Zapamiętany status użytkownika."
 ::msgcat::mcset pl "Stored user text status." "Zapamiętany opis statusu użytkownika."
 ::msgcat::mcset pl "You are unsubscribed from %s" "Twoja subskrypcja od %s została anulowana"
+::msgcat::mcset pl "Invalid userstatus value %s" "Nieprawidłowa wartość statusu użytkownika %s"
+::msgcat::mcset pl "Illegal presence type \"%s\"" "Nieprawidłowy typ statusu \"%s\""
 
 # filetransfer.tcl
 ::msgcat::mcset pl "File Transfer options." "Ustawienia przesyłania plików."
@@ -268,6 +272,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Encrypt traffic (when possible)" "Szyfruj wiadomości (kiedy możliwe)"
 ::msgcat::mcset pl "Encryption" "Szyfrowanie"
 ::msgcat::mcset pl "Sign traffic" "Podpisuj wiadomości"
+::msgcat::mcset pl "%s purportedly signed by %s can't be verified: %s." "%s rzekomo podpisana przez %s nie może zostać zweryfikowana: %s."
+::msgcat::mcset pl "GPG error" "BÅ‚Ä…d GPG"
 
 # roster_nested.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Enable nested roster groups." "Włącz wielopoziomowe grupy na liście kontaktów."
@@ -353,6 +359,12 @@
 ::msgcat::mcset pl "SOCKS5" "SOCKS5"
 ::msgcat::mcset pl "Certificate has expired" "Certyfikat stracił ważność"
 ::msgcat::mcset pl "Self signed certificate" "Certyfikat typu self-signed"
+::msgcat::mcset pl "Timeout" "Przekroczono czas oczekiwania"
+::msgcat::mcset pl "Connecting to %s" "Łączenie z %s"
+::msgcat::mcset pl "Forced logout" "Wymuszone wylogowanie"
+::msgcat::mcset pl "Login is successful" "Zalogowanie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Login log" "Dziennik połączeń"
+::msgcat::mcset pl "Starting login" "Rozpoczęto logowanie"
 
 # plugins/unix/wmdock.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Message from %s" "Wiadomość od %s"
@@ -381,6 +393,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "\n\tName: %s" "\n\tNazwa: %s"
 ::msgcat::mcset pl "\n\tClient: %s" "\n\tKlient: %s"
 ::msgcat::mcset pl "\n\tOS: %s" "\n\tSystem: %s"
+::msgcat::mcset pl "Options for Client Info module, which allows you to automatically retrieve client names and versions for contacts in your roster." "Ustawienia modułu Informacji o Kliencie, który pozwala na automatyczne pobieranie nazw i wersji klientów używanych przez użytkowników z listy kontaktów."
 
 # userinfo.tcl
 ::msgcat::mcset pl "List of users for userinfo." "Lista użytkowników."
@@ -389,16 +402,16 @@
 ::msgcat::mcset pl "%s info" "Wizytówka dla %s"
 ::msgcat::mcset pl "Personal" "Osobiste"
 ::msgcat::mcset pl "Name" "Dane osobowe"
-::msgcat::mcset pl "Full Name:" "Pełna nazwa:"
-::msgcat::mcset pl "Family Name:" "Nazwisko:"
+::msgcat::mcset pl "Full name:" "Pełna nazwa:"
+::msgcat::mcset pl "Family name:" "Nazwisko:"
 ::msgcat::mcset pl "Name:" "ImiÄ™:"
-::msgcat::mcset pl "Middle Name:" "Drugie imiÄ™:"
+::msgcat::mcset pl "Middle name:" "Drugie imiÄ™:"
 ::msgcat::mcset pl "Prefix:" "Prefiks:"
 ::msgcat::mcset pl "Suffix:" "Sufiks:"
 ::msgcat::mcset pl "Nickname:" "Pseudonim:"
 ::msgcat::mcset pl "Information" "Informacje"
 ::msgcat::mcset pl "E-mail:" "E-mail:"
-::msgcat::mcset pl "Web Site:" "Strona domowa:"
+::msgcat::mcset pl "Web site:" "Strona domowa:"
 ::msgcat::mcset pl "UID:" "UID:"
 ::msgcat::mcset pl "Phones" "Telefony"
 ::msgcat::mcset pl "Telephone numbers" "Numery telefonów"
@@ -407,7 +420,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Voice:" "Voice:"
 ::msgcat::mcset pl "Fax:" "Fax:"
 ::msgcat::mcset pl "Pager:" "Pager:"
-::msgcat::mcset pl "Message Recorder:" "Aut. sekretarka:"
+::msgcat::mcset pl "Message recorder:" "Aut. sekretarka:"
 ::msgcat::mcset pl "Cell:" "Komórkowy:"
 ::msgcat::mcset pl "Video:" "Video:"
 ::msgcat::mcset pl "BBS:" "BBS:"
@@ -443,17 +456,17 @@
 ::msgcat::mcset pl "URL" "URL"
 ::msgcat::mcset pl "Image" "Obraz"
 ::msgcat::mcset pl "None" "Wyłącz"
-::msgcat::mcset pl "Load Image" "Ładuj obraz"
+::msgcat::mcset pl "Load image" "Ładuj obraz"
 ::msgcat::mcset pl "Avatar" "Awatar"
 ::msgcat::mcset pl "Client" "Program"
 ::msgcat::mcset pl "Client:" "Nazwa:"
 ::msgcat::mcset pl "Version:" "Wersja:"
-::msgcat::mcset pl "Last Activity or Uptime" "Ostatnia aktywność / czas działania"
+::msgcat::mcset pl "Last activity or uptime" "Ostatnia aktywność lub czas od uruchomienia"
 ::msgcat::mcset pl "Interval:" "Odstęp czasu:"
 ::msgcat::mcset pl "Description:" "Opis:"
 ::msgcat::mcset pl "OS:" "System:"
 ::msgcat::mcset pl "Time:" "Czas:"
-::msgcat::mcset pl "Time Zone:" "Strefa cz.:"
+::msgcat::mcset pl "Time zone:" "Strefa cz.:"
 ::msgcat::mcset pl "UTC:" "UTC:"
 ::msgcat::mcset pl "Presence is signed" "Status podpisany"
 ::msgcat::mcset pl " by " " przez "
@@ -472,7 +485,7 @@
 
 # datagathering.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Error requesting data: %s" "BÅ‚Ä…d przy pobieraniu danych: %s"
-::msgcat::mcset pl "First Name:" "ImiÄ™:"
+::msgcat::mcset pl "First name:" "ImiÄ™:"
 ::msgcat::mcset pl "Last Name:" "Nazwisko:"
 ::msgcat::mcset pl "Email:" "Email:"
 ::msgcat::mcset pl "Zip:" "Kod pocztowy:"
@@ -549,8 +562,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Reason" "Powód"
 ::msgcat::mcset pl "Conference room %s will be destroyed permanently.\n\nProceed?" "Pokój konferencyjny \"%s\" zostanie usunięty na stałe.\n\nKontynuować?"
 ::msgcat::mcset pl "Propose to configure newly created MUC room. If set to false then the default room configuration is automatically accepted." "Proponuj konfigurowanie nowo tworzonych pokoi konferencyjnych MUC. Jeżeli opcja będzie wyłączona, to domyślna konfiguracja zostanie zaakceptowana automatycznie."
-::msgcat::mcset pl "whois %s: %s" "whois %s: %s"
-::msgcat::mcset pl "whois %s: no info" "whois %s: brak informacji"
+::msgcat::mcset pl "whois '%s': %s" "whois '%s': %s"
+::msgcat::mcset pl "whois '%s': no info" "whois '%s': brak informacji"
 ::msgcat::mcset pl "User already %s" "Użytkownik już %s"
 ::msgcat::mcset pl "Sending %s %s list" "Wysyłanie listy %s %s"
 ::msgcat::mcset pl "Room is created" "Pokój został utworzony"
@@ -584,6 +597,15 @@
 ::msgcat::mcset pl "A new room is created" "Utworzono nowy pokój konferencyjny"
 ::msgcat::mcset pl "Add new item" "Dodaj nowe elementy"
 ::msgcat::mcset pl "All items:" "Wszystkie elementy:"
+::msgcat::mcset pl "Edit outcast list" "Edytuj listÄ™ wyrzuconych"
+::msgcat::mcset pl "Edit participant list" "Edytuj listę uczestników"
+::msgcat::mcset pl "Edit visitor list" "Edytuj listę gości"
+::msgcat::mcset pl "Update item" "Aktualizuj element"
+::msgcat::mcset pl "Can't change nickname in MUC incompatible rooms" "Zmiana pseudonimu działa tylko w pokojach kompatybilnych z MUC"
+::msgcat::mcset pl "Retry to join MUC room with a different nickname (with added _ suffix) in case of name conflicts." "Ponów próbę przyłączenia się do pokoju MUC z innym pseudonimem (z dodanym przyrostkiem _) w przypadku konfliktu nazw."
+::msgcat::mcset pl "Retrying with nickname '%s_'" "Próba połączenia z pseudonimem '%s_'"
+::msgcat::mcset pl "User is unbanned" "Użytkownik jest odblokowany"
+::msgcat::mcset pl "You must join the room to set %s" "Należy dołączyć do pokoju aby ustawic %s"
 
 # itemedit.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Edit properties for %s" "Edycja właściwości dla %s"
@@ -667,6 +689,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Send subscription request to %s" "Wyślij prośbę o subskrypcję do %s"
 ::msgcat::mcset pl "Subscription request from %s" "Prośba o subskrypcję od %s"
 ::msgcat::mcset pl "Subscription request from:" "Prośba o subskrypcję od:"
+::msgcat::mcset pl "Request unsubscription" "Poproś o usunięcie subskrypcji"
+::msgcat::mcset pl "Revoke subscription" "Wycofaj subskrypcjÄ™"
 
 # iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Options for main interface." "Ustawienia wyglÄ…du i zachowania aplikacji."
@@ -731,39 +755,40 @@
 ::msgcat::mcset pl "Session key bits" "Liczba bitów klucza sesji"
 
 # plugins/chat/info_commands.tcl
-::msgcat::mcset pl "Full Name" "Pełna nazwa"
-::msgcat::mcset pl "Family Name" "Nazwisko"
-::msgcat::mcset pl "Middle Name" "Drugie imiÄ™"
+::msgcat::mcset pl "Full name" "Pełna nazwa"
+::msgcat::mcset pl "Family name" "Nazwisko"
+::msgcat::mcset pl "Middle name" "Drugie imiÄ™"
 ::msgcat::mcset pl "Prefix" "Prefiks"
 ::msgcat::mcset pl "Suffix" "Sufiks"
 ::msgcat::mcset pl "Nickname" "Pseudonim"
 ::msgcat::mcset pl "E-mail" "E-mail"
-::msgcat::mcset pl "Web Site" "Strona domowa"
+::msgcat::mcset pl "Web site" "Strona domowa"
 ::msgcat::mcset pl "JID" "JID"
 ::msgcat::mcset pl "UID" "UID"
 ::msgcat::mcset pl "City" "Miasto"
 ::msgcat::mcset pl "State " "Województwo "
 ::msgcat::mcset pl "Country" "Państwo"
-::msgcat::mcset pl "Phone Home" "Telefon domowy"
-::msgcat::mcset pl "Phone Work" "Telefon w pracy"
-::msgcat::mcset pl "Phone Voice" "Poczta głosowa"
-::msgcat::mcset pl "Phone Fax" "Fax"
-::msgcat::mcset pl "Phone Pager" "Pager"
-::msgcat::mcset pl "Phone Message Recorder" "Automatyczna sekretarka"
-::msgcat::mcset pl "Phone Cell" "Telefon komórkowy"
-::msgcat::mcset pl "Phone Video" "Videotelefon"
+::msgcat::mcset pl "Phone home" "Telefon domowy"
+::msgcat::mcset pl "Phone work" "Telefon w pracy"
+::msgcat::mcset pl "Phone voice" "Poczta głosowa"
+::msgcat::mcset pl "Phone fax" "Fax"
+::msgcat::mcset pl "Phone pager" "Pager"
+::msgcat::mcset pl "Phone message recorder" "Automatyczna sekretarka"
+::msgcat::mcset pl "Phone cell" "Telefon komórkowy"
+::msgcat::mcset pl "Phone video" "Videotelefon"
 ::msgcat::mcset pl "Phone BBS" "Telefon BBS"
-::msgcat::mcset pl "Phone Modem" "Modem"
+::msgcat::mcset pl "Phone modem" "Modem"
 ::msgcat::mcset pl "Phone ISDN" "ISDN"
 ::msgcat::mcset pl "Phone PCS" "Telefon PCS"
-::msgcat::mcset pl "Phone Preferred" "Telefon preferowany"
+::msgcat::mcset pl "Phone preferred" "Telefon preferowany"
 ::msgcat::mcset pl "Address 2" "Adres 2"
-::msgcat::mcset pl "Postal Code" "Kod pocztowy"
+::msgcat::mcset pl "Postal code" "Kod pocztowy"
 ::msgcat::mcset pl "Latitude" "Szerokość geograficzna"
 ::msgcat::mcset pl "Longitude" "Długość geograficzna"
-::msgcat::mcset pl "Organization Name" "Ogranizacja"
-::msgcat::mcset pl "Organization Unit" "Jednostka"
+::msgcat::mcset pl "Organization name" "Ogranizacja"
+::msgcat::mcset pl "Organization unit" "Jednostka"
 ::msgcat::mcset pl "Title" "Tytuł"
+::msgcat::mcset pl "Time Zone:" "Strefa cz.:"
 ::msgcat::mcset pl "time %s%s: %s" "czas dla %s%s: %s"
 ::msgcat::mcset pl "time %s%s:" "czas dla %s%s:"
 ::msgcat::mcset pl "last %s%s: %s" "ostatnio aktywny %s%s: %s"
@@ -907,7 +932,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Raw XML" "Konsola XML"
 ::msgcat::mcset pl "Pretty print XML" "Formatuj/koloruj znaczniki XML"
 ::msgcat::mcset pl "Templates" "Wzorce"
-::msgcat::mcset pl "Open raw XML window" "Otwórz Konsolę XML"
+::msgcat::mcset pl "Open raw XML window" "Otwórz konsolę XML"
 ::msgcat::mcset pl "Clear" "Wyczyść"
 ::msgcat::mcset pl "Normal message" "Zwykła wiadomość"
 ::msgcat::mcset pl "Chat message" "Rozmowa"
@@ -923,6 +948,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Unsubscribe from a node" "Anuluj subskrypcję węzła"
 ::msgcat::mcset pl "Get items" "Pobierz elementy"
 ::msgcat::mcset pl "Not connected" "Rozłączony"
+::msgcat::mcset pl "Show all connections" "Pokaż dla wszystkich połączeń"
+::msgcat::mcset pl "Show stanzas for all (current and past) connections in Raw XML window." "Pokaż zwrotki XML dla wszystkich (obecnych i przeszłych) połączeń w oknie konsoli XML."
 
 # disco.tcl
 ::msgcat::mcset pl "List of discovered JIDs." "Lista JID-ów."
@@ -936,6 +963,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Delete current node and subnodes" "Usuń zanaczony węzeł i podwęzły"
 ::msgcat::mcset pl "Delete subnodes" "Usuń podwęzły"
 ::msgcat::mcset pl "Clear window" "Wyczyść okno"
+::msgcat::mcset pl "Illegal value \"%s\" for option \"%s\", boolean expected" "Nieprawidłowa wartość \"%s\" dla opcji \"%s\", oczekiwano wartości typu boolean"
 
 # avatars.tcl
 ::msgcat::mcset pl "No avatar to store" "Brak awatara do wysłania"
@@ -945,7 +973,7 @@
 
 # plugins/general/conferenceinfo.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Options for Conference Info module, that allows you to see list of participants in roster popup, regardless of whether you are currently joined with the conference." "Ustawienia modułu, który pozwala oglądać listę uczestników konferencji umieszczonych na liście kontaktów, niezależnie od tego czy aktualnie bierzemy w niej udział."
-::msgcat::mcset pl "Use this module" "WÅ‚Ä…cz informacje o konferencjach"
+::msgcat::mcset pl "Use this module" "Włącz ten moduł"
 ::msgcat::mcset pl "Interval (in minutes) between requests of participants list." "Odstęp czasu (w minutach) przy sprawdzaniu listy uczestników."
 ::msgcat::mcset pl "Interval (in minutes) after error reply on request of participants list." "Odstęp czasu (w minutach) po otrzymaniu komunikatu błędu przy sprawdzaniu listy uczestników."
 ::msgcat::mcset pl "\n\tCan't browse: %s" "\n\tNie można przeglądać: %s"
@@ -960,6 +988,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Storing conferences failed: %s" "Zapisanie konferencji nie powiodło się: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Automatically join conference upon connect" "Automatycznie dołącz do konferencji po połączeniu"
 ::msgcat::mcset pl "Conferences" "Konferencje"
+::msgcat::mcset pl "Default group for conferences in roster." "Domyślna grupa dla konferencji na liście kontaktów."
+::msgcat::mcset pl "Ignore autojoin option and do not automatically join conference rooms on login." "Ignoruj opcję autodołączania oraz nie dołączaj automatycznie do konferencji po zalogowaniu."
 
 # plugins/general/presenceinfo.tcl
 ::msgcat::mcset pl "\n\tPresence is signed:" "\n\tStatus podpisano:"
@@ -991,46 +1021,46 @@
 ::msgcat::mcset pl "Reply to current time (jabber:iq:time) requests." "Odpowiadaj na zapytania o aktualny czas (jabber:iq:time)."
 
 # splash.tcl
+::msgcat::mcset pl "%s plugin" "wtyczka %s"
 ::msgcat::mcset pl "Save To Log" "Zapisz do pliku dziennika"
-::msgcat::mcset pl "customization" "dostosowanie"
-::msgcat::mcset pl "pixmaps management" "zarzÄ…dzanie obrazkami"
 ::msgcat::mcset pl "auto-away" "autostatus"
 ::msgcat::mcset pl "avatars" "awatary"
 ::msgcat::mcset pl "balloon help" "dymki pomocy"
 ::msgcat::mcset pl "browsing" "przeglÄ…danie"
 ::msgcat::mcset pl "bwidget workarounds" "dodatki do bwidget"
 ::msgcat::mcset pl "configuration" "konfiguracja"
-::msgcat::mcset pl "utilities" "użytki"
-::msgcat::mcset pl "service discovery" "informacje discovery"
-::msgcat::mcset pl "kde" "kde"
+::msgcat::mcset pl "connections" "połączenia"
+::msgcat::mcset pl "cryptographics" "kryptografia"
+::msgcat::mcset pl "customization" "dostosowanie"
 ::msgcat::mcset pl "emoticons" "emotikonki"
+::msgcat::mcset pl "extension management" "zarzÄ…dzanie dodatkami"
 ::msgcat::mcset pl "file transfer" "transfer plików"
+::msgcat::mcset pl "general plugins" "podstawowe wtyczki"
+::msgcat::mcset pl "xmpp chat/muc" "obsługa rozmów/konferencji"
+::msgcat::mcset pl "xmpp iq" "xmpp iq"
+::msgcat::mcset pl "xmpp messages" "obsługa wiadomości"
+::msgcat::mcset pl "xmpp presence" "xmpp obecność"
+::msgcat::mcset pl "xmpp registration" "xmpp rejestracja"
+::msgcat::mcset pl "xmpp roster" "lista kontaktów"
+::msgcat::mcset pl "kde" "kde"
+::msgcat::mcset pl "macintosh plugins" "wtyczki dla systemu Mac"
 ::msgcat::mcset pl "message filters" "filtry wiadomości"
-::msgcat::mcset pl "cryptographics" "kryptografia"
-::msgcat::mcset pl "extension management" "zarzÄ…dzanie dodatkami"
-::msgcat::mcset pl "user interface" "intrerfejs użytkownika"
-::msgcat::mcset pl "jabber iq" "jabber iq"
-::msgcat::mcset pl "jabber xml" "jabber xml"
-::msgcat::mcset pl "connections" "połączenia"
-::msgcat::mcset pl "jabber messages" "obsługa wiadomości"
-::msgcat::mcset pl "jabber chat/muc" "obsługa rozmów/konferencji"
-::msgcat::mcset pl "negotiation" "negocjacja"
+::msgcat::mcset pl "negotiation" "uzgadnianie"
+::msgcat::mcset pl "pixmaps management" "zarzÄ…dzanie obrazkami"
 ::msgcat::mcset pl "plugin management" "zarzÄ…dzanie wtyczkami"
-::msgcat::mcset pl "jabber presence" "jabber presence"
+::msgcat::mcset pl "presence" "status"
 ::msgcat::mcset pl "privacy rules" "zasady ochrony prywatności"
-::msgcat::mcset pl "jabber registration" "jabber rejestracja"
-::msgcat::mcset pl "jabber roster" "lista kontaktów"
+::msgcat::mcset pl "roster plugins" "wtyczki listy kontaktów"
+::msgcat::mcset pl "search plugins" "wtyczki wyszukiwania"
 ::msgcat::mcset pl "searching" "wyszukiwanie"
+::msgcat::mcset pl "service discovery" "informacje discovery"
 ::msgcat::mcset pl "sound" "dźwięk"
-::msgcat::mcset pl "presence" "status"
-::msgcat::mcset pl "wmaker" "wmaker"
-::msgcat::mcset pl "general plugins" "podstawowe wtyczki"
-::msgcat::mcset pl "roster plugins" "wtyczki listy kontaktów"
-::msgcat::mcset pl "search plugins" "wtyczki wyszukiwania"
 ::msgcat::mcset pl "unix plugins" "wtyczki dla systemu Unix"
+::msgcat::mcset pl "user interface" "intrerfejs użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "utilities" "użytki"
 ::msgcat::mcset pl "windows plugins" "wtyczki dla systemu Windows"
-::msgcat::mcset pl "macintosh plugins" "wtyczki dla systemu Mac"
-::msgcat::mcset pl "%s plugin" "wtyczka %s"
+::msgcat::mcset pl "wmaker" "wmaker"
+::msgcat::mcset pl "xmpp library" "biblioteka xmpp"
 
 # chats.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Chat options." "Ustawienia rozmów i konferencji."
@@ -1063,6 +1093,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Opens a new chat window for the new nick of the room occupant" "Otwiera nowe okno rozmowy z nowym pseudonimem uczestnika konferencji"
 ::msgcat::mcset pl "%s has changed nick to %s." "%s zmienił pseudonim na %s."
 ::msgcat::mcset pl "Open new conversation" "Otwórz nową rozmowę"
+::msgcat::mcset pl "%s - Chat" "%s - Rozmowa" 
 
 # plugins/windows/taskbar.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Hide Main Window" "Ukryj główne okno"
@@ -1077,110 +1108,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "Display status tooltip when main window is minimized to systray." "Pokazuj dymek podpowiedzi ze statusem nad ikonÄ… w zasobniku systemowym."
 ::msgcat::mcset pl "Systray icon blinks when there are unread messages." "Migająca ikonka w zasobniku systemowym dla nieprzeczytanych wiadomości."
 ::msgcat::mcset pl "Tkabber Systray" "Ikona Tkabber"
+::msgcat::mcset pl "Change icon on server and enter/exit groupchat messages." "Zmień ikonę na wiadomościach serwera i wiadomościach wejścia/wyjścia w konferencji."
 
 # plugins/windows/console.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Show console" "Pokaż konsolę"
 
-# jabberlib-tclxml/jabberlib.tcl
-::msgcat::mcset pl "Authentication failed" "Uwierzytelnianie nie powiodło się"
-::msgcat::mcset pl "Authentication successful" "Uwierzytelnianie powiodło się"
-::msgcat::mcset pl "Waiting for authentication results" "Oczekiwanie na wyniki uwierzytelniania"
-::msgcat::mcset pl "Got roster" "Lista kontaktów wczytana"
-::msgcat::mcset pl "Waiting for roster" "Oczekiwanie na listę kontaktów"
-::msgcat::mcset pl "Resource Constraint" "Brak zasobów systemowych na serwerze"
-::msgcat::mcset pl "Server haven't provided SASL authentication feature" "Serwer nie oferuje mechanizmu uwierzytelniania SASL"
-::msgcat::mcset pl "Server haven't provided non-SASL authentication feature" "Serwer nie oferuje mechanizmu uwierzytelniania innego niż SASL"
-::msgcat::mcset pl "Server haven't provided STARTTLS feature" "Serwer nie oferuje mechanizmu STARTTLS"
-::msgcat::mcset pl "Timeout" "Limit czasu"
-
-# jabberlib-tclxml/jlibsasl.tcl
-::msgcat::mcset pl "Aborted" "Przerwano"
-::msgcat::mcset pl "Incorrect encoding" "Nieprawidłowe kodowanie"
-::msgcat::mcset pl "Invalid authzid" "Nieprawidłowy authzid"
-::msgcat::mcset pl "Invalid mechanism" "Nieprawidłowy mechanizm uwierzytelniania"
-::msgcat::mcset pl "Mechanism too weak" "Mechanizm uwierzytelniania zbyt słaby"
-::msgcat::mcset pl "Temporary auth failure" "Tymczasowy błąd uwierzytelniania"
-::msgcat::mcset pl "Server haven't provided SASL authentication feature" "Serwer nie udostępnia protokołu uwierzytelniania SASL"
-::msgcat::mcset pl "SASL auth error: %s" "BÅ‚Ä…d uwierzytelniania SASL: %s"
-::msgcat::mcset pl "no mechanism available" "brak dostępnych mechanizmów"
-::msgcat::mcset pl "SASL auth error:\n%s" "BÅ‚Ä…d uwierzytelniania SASL:\n%s"
-::msgcat::mcset pl "Server provided mechanism %s. It is forbidden" "Serwer udostępnił mechanizm %s. Jest on niedozwolony"
-::msgcat::mcset pl "Server provided mechanisms %s. They are forbidden" "Serwer udostępnił mechanizmy %s. Są one niedozwolone"
-::msgcat::mcset pl "Server provided no SASL mechanisms" "Serwer nie udostępnia żadnych mechanizmów SASL"
-
-# jabberlib-tclxml/jlibtls.tcl
-::msgcat::mcset pl "STARTTLS failed" "Uruchomienie STARTTLS nie powiodło się"
-::msgcat::mcset pl "STARTTLS successful" "Uruchomienie STARTTLS powiodło się"
-
-# jabberlib-tclxml/streamerror.tcl
-::msgcat::mcset pl "Bad Format" "ZÅ‚e formatowanie"
-::msgcat::mcset pl "Bad Namespace Prefix" "ZÅ‚y prefiks przestrzeni nazw"
-::msgcat::mcset pl "Connection Timeout" "Przekroczony czas oczekiwania na połączenie"
-::msgcat::mcset pl "Host Gone" "Serwer wyłączony"
-::msgcat::mcset pl "Host Unknown" "Serwer nieznany"
-::msgcat::mcset pl "Improper Addressing" "Nieprawidłowe adresowanie"
-::msgcat::mcset pl "Invalid From" "Nieprawidłowy atrybut From"
-::msgcat::mcset pl "Invalid ID" "Nieprawidłowy atrybut ID"
-::msgcat::mcset pl "Invalid Namespace" "Nieprawidłowa przestrzen nazw"
-::msgcat::mcset pl "Invalid XML" "Nieprawidłowy XML"
-::msgcat::mcset pl "Policy Violation" "Naruszenie polityki bezpieczeństwa"
-::msgcat::mcset pl "Remote Connection Failed" "Zdalne połączenie nie powiodło się"
-::msgcat::mcset pl "Restricted XML" "Ograniczony XML"
-::msgcat::mcset pl "See Other Host" "Sprawdź inny serwer"
-::msgcat::mcset pl "System Shutdown" "System w trakcie zamykania"
-::msgcat::mcset pl "Unsupported Encoding" "Nieobsługiwane kodowanie"
-::msgcat::mcset pl "Unsupported Stanza Type" "Nieobsługiwany typ zwrotki XML"
-::msgcat::mcset pl "Unsupported Version" "Nieobsługiwana wersja protokołu"
-::msgcat::mcset pl "XML Not Well-Formed" "Niepoprawnie sformatowany XML"
-::msgcat::mcset pl "Stream Error%s%s" "BÅ‚Ä…d strumienia %s%s"
-
-# jabberlib-tclxml/jlibcomponent.tcl
-::msgcat::mcset pl "Waiting for handshake results" "Oczekiwanie na wynik wymiany potwierdzeń"
-::msgcat::mcset pl "Handshake failed" "Wymiana potwierdzeń nie powiodła się"
-::msgcat::mcset pl "Handshake successful" "Wymiana potwierdzeń powiodła się"
-
-# jabberlib-tclxml/jlibauth.tcl
-::msgcat::mcset pl "Server haven't provided non-SASL authentication feature" "Serwer nie oferuje mechanizmu uwierzytelniania innego niż SASL"
-::msgcat::mcset pl "Server doesn't support hashed password authentication" "Serwer nie obsługuje uwierzytelniania za pomocą haseł przekształconych funkcją mieszającą"
-::msgcat::mcset pl "Server doesn't support plain or digest authentication" "Serwer nie obsługuje uwierzytelniania za pomocą zwykłego tekstu lub funkcji skrótu"
-
-# jabberlib-tclxml/jlibcompress.tcl
-::msgcat::mcset pl "Server haven't provided compress feature" "Serwer nie obsługuje kompresji strumienia XMPP"
-::msgcat::mcset pl "Server haven't provided supported compress method" "Serwer nie obsługuje wybranej metody kompresji strumienia XMPP"
-::msgcat::mcset pl "Compression negotiation failed" "Uruchomienie kompresji strumienia XMPP nie powiodło się"
-::msgcat::mcset pl "Compression negotiation successful" "Kompresja strumienia XMPP uruchomiona"
-::msgcat::mcset pl "Compression setup failed" "Konfiguracja kompresji strumienia XMPP nie powiodła się"
-::msgcat::mcset pl "Unsupported compression method" "Nieobsługiwana metoda kompresji strumienia XMPP"
-
-# error types
-::msgcat::mcset pl "Authentication Error" "BÅ‚Ä…d uwierzytelniania"
-::msgcat::mcset pl "Unrecoverable Error" "BÅ‚Ä…d nienaprawialny"
-::msgcat::mcset pl "Request Error" "Błąd żądania"
-::msgcat::mcset pl "Temporary Error" "BÅ‚Ä…d tymczasowy"
-
-# error messages
-::msgcat::mcset pl "Bad Request" "Błędne żądanie"
-::msgcat::mcset pl "Conflict" "Konflikt"
-::msgcat::mcset pl "Feature Not Implemented" "Właściwość niezaimplementowana"
-::msgcat::mcset pl "Forbidden" "Dostęp zabroniony"
-::msgcat::mcset pl "Gone" "Obiekt zmienił adres" 
-::msgcat::mcset pl "Internal Server Error" "Wewnętrzny błąd serwera"
-::msgcat::mcset pl "JID Malformed" "Nieprawidłowy JID"
-::msgcat::mcset pl "Item Not Found" "Element nie znaleziony"
-::msgcat::mcset pl "Not Allowed" "Brak dostępu"
-::msgcat::mcset pl "Recipient Unavailable" "Odbiorca niedostępny"
-::msgcat::mcset pl "Registration Required" "Wymagana rejestracja"
-::msgcat::mcset pl "Remote Server Not Found" "Nie znaleziono serwera"
-::msgcat::mcset pl "Remote Server Timeout" "Przekroczono czas oczekiwania na odpowiedź serwera"
-::msgcat::mcset pl "Service Unavailable" "Usługa niedostępna"
-::msgcat::mcset pl "Redirect" "Przekierowanie"
-::msgcat::mcset pl "Payment Required" "Wymagana opłata"
-::msgcat::mcset pl "Not Acceptable" "Nie zaakceptowane"
-::msgcat::mcset ru "Not Authorized" "Brak autoryzacji"
-::msgcat::mcset pl "Subscription Required" "Wymagana subskrypcja"
-::msgcat::mcset pl "Undefined Condition" "Niezdefinowany warunek"
-::msgcat::mcset pl "Unexpected Request" "Nieoczekiwane żądanie"
-
 # ifaceck/widgets.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Message" "Wiadomość"
 ::msgcat::mcset pl "Warning" "Ostrzeżenie"
@@ -1193,13 +1125,15 @@
 ::msgcat::mcset pl "Remove group..." "Usuń grupę..."
 ::msgcat::mcset pl "Remove all users in group..." "Usuń wszystkie kontakty z grupy..."
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove group '%s' from roster? \n(Users which are in this group only, will be in undefined group.)" "Czy na pewno usunąć grupę '%s' z listy kontaktów? \n(Kontakty, które są tylko w tej grupie, znajdą się w grupie 'Niezdefiniowane'.)"
-::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove all users in group '%s' from roster? \n(Users which are in another groups too, will not be removed from the roster.)" "Czy na pewno usunąć z listy wszystkie kontakty z grupy '%s'? \n(Kontakty przypisane równocześnie do innych grup nie zostaną usunięte.)"
+::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove all users in group '%s' from roster? \n(Users which are not in this group only, will be removed from the roster as well.)" "Czy na pewno usunąć z listy wszystkie kontakty z grupy '%s'? \n(Kontakty przypisane równocześnie do innych grup także zostaną usunięte.)"
 ::msgcat::mcset pl "My Resources" "Moje zasoby"
 ::msgcat::mcset pl "Ask:" "Prośba:"
 ::msgcat::mcset pl "Subscription:" "Subskrypcja:"
 ::msgcat::mcset pl "Match contact JIDs in addition to nicknames in roster filter." "Filtruj wg JID użytkowników (dodmuatkowo obok filtrowania wg nazwy kontaktu)."
 ::msgcat::mcset pl "Roster filter." "Filtr listy kontaktów."
 ::msgcat::mcset pl "Use roster filter." "Włącz filtr listy kontaktów."
+::msgcat::mcset pl "Always use main JID label for metacontact." "Zawsze używaj etykiety głównego JID dla metakontaktu."
+::msgcat::mcset pl "Enable grouping contacts into a single metacontact in roster." "Włącz łączenie kontaktów w pojedyńczy metakontakt."
 
 # ifacetk/iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Privacy rules" "Ochrona prywatności"
@@ -1258,6 +1192,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "History of availability status messages" "Historia używanych opisów statusu"
 ::msgcat::mcset pl "Maximum number of status messages to keep. If the history size reaches this threshold, the oldest message will be deleted automatically when a new one is recorded." "Maksymalna liczba pamiętanych w historii opisów. Jeżeli rozmiar historii przekracza ten próg, automatycznie usuwane są najstarsze opisy podczas dodawania nowego."
 ::msgcat::mcset pl "Show only the number of personal unread messages in window title." "Pokaż tylko ilość wiadomości osobistych na pasku tytułowym okna."
+::msgcat::mcset pl "Enable metacontacts" "WÅ‚Ä…cz metakontakty"
+::msgcat::mcset pl "Debug tools" "Zaawansowane"
+::msgcat::mcset pl "Open login log" "Otwórz dziennik połączeń"
 
 # ifacetk/iroster.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Main window:" "Okno Główne:"
@@ -1273,11 +1210,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "Scroll chat window up/down" "Przewiń okno rozmów w górę/w dół"
 ::msgcat::mcset pl "Right mouse button" "Prawy przycisk myszy"
 ::msgcat::mcset pl "Correct word" "Korekta słowa (ispell)"
-::msgcat::mcset pl "Alexey Shchepin" "Alexey Shchepin"
+::msgcat::mcset pl "Alexey Shchepin" "Aleksej Szczepin"
 ::msgcat::mcset pl "Marshall T. Rose" "Marshall T. Rose"
-::msgcat::mcset pl "Sergei Golovan" "Sergei Golovan"
-::msgcat::mcset pl "Michail Litvak" "Michail Litvak"
-::msgcat::mcset pl "Konstantin Khomoutov" "Konstantin Khomoutov"
+::msgcat::mcset pl "Sergei Golovan" "Siergiej Golowan"
+::msgcat::mcset pl "Michail Litvak" "Michaił Litwak"
+::msgcat::mcset pl "Konstantin Khomoutov" "Konstantin Khomoutow"
 
 # ifacetk/ilogin.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Use SASL authentication" "WÅ‚Ä…cz uwierzytelnianie SASL"
@@ -1316,13 +1253,14 @@
 ::msgcat::mcset pl "Unsupported SOCKS method" "Nieobsługiwana metoda SOCKS"
 ::msgcat::mcset pl "Allow X-GOOGLE-TOKEN authentication mechanisms. It requires connection to Google via HTTPS." "Włącz mechanizm uwierzytelniania X-GOOGLE-TOKEN. Wymaga to połączenia do serwerów Google przez HTTPS."
 ::msgcat::mcset pl "Allow X-GOOGLE-TOKEN SASL mechanism" "WlÄ…cz mechanizm X-GOOGLE-TOKEN w SASL"
+::msgcat::mcset pl "Login retry for %s in %s" "Ponowna próba połączenia dla %s za %s"
 
 # pixmaps.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of %s." "Motyw ikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu %s."
 
 # si.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening SI connection" "Otwieranie połączenia SI"
-::msgcat::mcset pl "Stream method negotiation failed" "Nie powiodła się negocjacja strumienia"
+::msgcat::mcset pl "Stream method negotiation failed" "Nie powiodło się uzgadnianie metody przesyłu strumienia"
 ::msgcat::mcset pl "SI connection closed" "Połączenie SI zakończone"
 ::msgcat::mcset pl "Enable SI transport %s." "WÅ‚Ä…cz transport SI %s."
 ::msgcat::mcset pl "File transfer aborted" "Przesyłanie pliku zostało przerwane"
@@ -1334,6 +1272,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Illegal result" "Nieprawidłowy wynik"
 ::msgcat::mcset pl "Cannot connect to proxy" "Nie można połączyć się z serwerem proxy"
 ::msgcat::mcset pl "Cannot negotiate proxy connection" "Nie udało się wynegocjować połączenia proxy"
+::msgcat::mcset pl "Aborted" "Przerwano"
 
 # plugins/si/iqibb.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening IQ-IBB connection" "Otwieranie połączenia IQ-IBB"
@@ -1464,6 +1403,14 @@
 ::msgcat::mcset pl "Jabber ID" "Jabber ID"
 ::msgcat::mcset pl "SubID" "SubID"
 ::msgcat::mcset pl "Subscription" "Subskrypcja"
+::msgcat::mcset pl "Configure node" "Konfiguracja węzła"
+::msgcat::mcset pl "Pubsub request failed: %s" "Wywołanie pubsub nie powiodło się: %s"
+::msgcat::mcset pl "Pubsub request succeeded" "Wywołanie pubsub powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Request default configuration" "Pobierz domyślną konfigurację"
+::msgcat::mcset pl "Retrieve subscriptions" "Pobierz subskrypcje"
+::msgcat::mcset pl "Subscriptions to pubsub nodes at %s" "Subskrypcje do węzłów pubsub na %s"
+::msgcat::mcset pl "Success" "Sukces"
+::msgcat::mcset pl "Unubscribe" "Anuluj subskrypcjÄ™"
 
 # plugins/roster/fetch_nicknames.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Fetch nickname" "Pobierz pseudonim"
@@ -1486,16 +1433,16 @@
 ::msgcat::mcset pl "Your new Tkabber config directory is now:\n%s\nYou can delete the old one:\n%s" "Nowy katalog konfiguracyjny Tkabber to teraz:\n%s\nMoża już usunąć stary katalog:\n%s"
 
 # plugins/general/tkcon.tcl
-::msgcat::mcset pl "Show TkCon console" "Pokaż konsolę TkCon"
+::msgcat::mcset pl "Show TkCon console" "Otwórz konsolę TkCon"
 
 # plugins/general/copy_jid.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Copy JID to clipboard" "Kopiuj JID do schowka"
 ::msgcat::mcset pl "Copy real JID to clipboard" "Kopiuj prawdziwy JID do schowka"
 
 # plugins/iq/ping.tcl
-::msgcat::mcset pl "Reply to ping (urn:xmpp:ping) requests." "Odpowiadaj na zapytania ping (urn:xmpp:ping)."
-::msgcat::mcset pl "Ping server using urn:xmpp:ping requests." "Sprawdzaj serwer za pomocą zapytań urn:xmpp:ping."
-::msgcat::mcset pl "Reconnect to server if it does not reply (with result or with error) to ping (urn:xmpp:ping) request in specified time interval (in seconds)." "Połącz się ponownie z serwerem, jeżeli nie odpowiada on (wynikiem lub błędem) na zapytania ping (urn:xmpp:ping) po określonym (w sekundach) odstępnie czasu."
+::msgcat::mcset pl "Reply to XMPP ping requests." "Odpowiadaj na zapytania XMPP ping."
+::msgcat::mcset pl "Ping server using XMPP ping requests." "Sprawdzaj serwer za pomocą zapytań XMPP ping."
+::msgcat::mcset pl "Reconnect to server if it does not reply (with result or with error) to XMPP ping request in specified time interval (in seconds)." "Połącz się ponownie z serwerem, jeżeli nie odpowiada on (wynikiem lub błędem) na zapytania XMPP ping po określonym (w sekundach) odstępnie czasu."
 
 # plugins/chat/muc_ignore.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Edit MUC ignore rules" "Edycja reguł ignorowania w MUC"
@@ -1772,11 +1719,191 @@
 # plugins/roster/bkup_conferences.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Error restoring conference bookmarks: %s" "Błąd podczas przywracania zakładek z konferencjami: %s"
 
+# plugins/roster/bkup_metacontacts.tcl
+::msgcat::mcset pl "Error restoring metacontacts: %s" "Błąd podczas przywracania metakontaktów: %s"
+
 # plugins/roster/backup.tcl
-::msgcat::mcset pl "Error restoring roster contacts: %s" "Błąd podczas przywracania listy kontaktów: %s"
-::msgcat::mcset pl "Roster restoration completed" "Przywracanie listy kontaktów zakończone"
+::msgcat::mcset pl "Error importing roster contacts: %s" "Błąd podczas importu listy kontaktów: %s"
+::msgcat::mcset pl "Export roster for %s..." "Eksport listy kontaktów dla %s..."
+::msgcat::mcset pl "Export roster" "Eksport listy kontaktów"
+::msgcat::mcset pl "Import roster for %s..." "Import listy kontaktów dla %s..."
+::msgcat::mcset pl "Import roster" "Import listy kontaktów"
+::msgcat::mcset pl "Roster import for %s is completed" "Import listy kontaktów dla %s zakończony"
+::msgcat::mcset pl "Roster files" "Pliki listy kontaktów"
 
-# jabberlib/stanzaerror.tcl
+# plugins.tcl
+::msgcat::mcset pl "External plugins options." "Ustawienia zewnętrznych wtyczek."
+::msgcat::mcset pl "Loading and unloading external plugins." "Ładowanie i usuwanie zewnętrznych wtyczek."
+
+# plugins/general/geometry.tcl
+::msgcat::mcset pl "Stored main window geometry" "Zapisano geometrię głównego okna"
+::msgcat::mcset pl "Stored main window geometry in non-tabbed mode" "Zapisano geometrię głównego okna w trybie bez kart"
+::msgcat::mcset pl "Stored main window state (normal or zoomed) in non-tabbed mode" "Zapisano stan (normalne lub zmaksymalizowane) głównego okna w trybie bez kart"
+
+# plugins/roster/metacontacts.tcl
+::msgcat::mcset pl "Are you sure to delete %s's metacontact?" "Czy na pewno usunąć metakontakt %s?"
+::msgcat::mcset pl "Are you sure to delete metacontact?" "Czy na pewno usunąć metakontakt?"
+::msgcat::mcset pl "Create metacontact" "Utwórz metakontakt"
+::msgcat::mcset pl "Delete metacontact..." "Usuń metakontakt..."
+::msgcat::mcset pl "Delete metacontact" "Usuń metakontakt"
+::msgcat::mcset pl "Edit %s's Metacontact" "Edytuj metakontakt %s"
+::msgcat::mcset pl "Edit Metacontact" "Edytuj metakontakt"
+::msgcat::mcset pl "Edit metacontact" "Edytuj metakontakt"
+::msgcat::mcset pl "Metacontact" "Metakontakt"
+::msgcat::mcset pl "Remove from metacontact" "Usuń z metakontaktu"
+::msgcat::mcset pl "Storing roster metacontacts failed: %s" "Zapisanie metakontaktów nie powiodło się: %s"
+
+# proxy.tcl
+::msgcat::mcset pl "Add proxy" "Dodaj proxy"
+::msgcat::mcset pl "Exclude:" "WyjÄ…tki:"
+::msgcat::mcset pl "HTTP" "HTTP"
+::msgcat::mcset pl "HTTP proxies" "Serwery proxy HTTP"
+::msgcat::mcset pl "Manage proxy servers" "ZarzÄ…dzaj serwerami proxy"
+::msgcat::mcset pl "Match:" "Ustaw proxy dla:"
+::msgcat::mcset pl "Save" "Zapisz"
+::msgcat::mcset pl "Serialized array of proxy servers to connect via." "Serializowana tablica serwerów proxy przez które można się łączyć."
+::msgcat::mcset pl "Tunnel proxies" "Proxy tunelowane"
+
+# plugins/chat/irc_commands.tcl
+::msgcat::mcset pl "Already joined" "Już dołączono"
+
+# ---------------------------- tclxmpp package ---------------------------------
+
+# tclxmpp/xmpp/roster.tcl
+::msgcat::mcset pl "Illegal option \"%s\"" "Nieprawidłowa opcja \"%s\""
+
+# tclxmpp/xmpp/starttls.tcl
+::msgcat::mcset pl "STARTTLS aborted" "STARTTLS zostało przerwane"
+::msgcat::mcset pl "STARTTLS timed out" "Przekroczono czas oczekiwania na STARTTLS"
+::msgcat::mcset pl "STARTTLS failed" "STARTTLS nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "STARTTLS successful" "STARTTLS powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Server hasn't provided STARTTLS feature" "Serwer nie oferuje mechanizmu STARTTLS"
+
+# tclxmpp/xmpp/component.tcl
+::msgcat::mcset pl "Component handshake aborted" "Wymiana potwierdzeń dla komponentu została przerwana"
+::msgcat::mcset pl "Component handshake failed" "Wymiana potwierdzeń dla komponentu nie powiodła się"
+::msgcat::mcset pl "Component handshake succeeded" "Wymiana potwierdzeń dla komponentu powiodła się"
+::msgcat::mcset pl "Component handshake timed out" "Przekroczono czas oczekiwania na wymianę potwierdzeń dla komponentu"
+::msgcat::mcset pl "Missing option \"%s\"" "BrakujÄ…ca opcja \"%s\""
+::msgcat::mcset pl "Waiting for component handshake result" "Oczekiwanie na wynik wymiany potwierdzeń dla komponentu"
+
+# tclxmpp/xmpp/pconnect.tcl
+::msgcat::mcset pl "Cannot connect to %s:%s" "Nie można połączyć się z %s:%s"
+::msgcat::mcset pl "Cannot connect to proxy %s:%s" "Nie można połączyć się z proxy %s:%s"
+::msgcat::mcset pl "Connection aborted" "Połączenie zostało przerwane"
+::msgcat::mcset pl "Connection to proxy aborted" "Połączenie z proxy zostało przerwane"
+::msgcat::mcset pl "IPv6 support is not available" "Nie jest dostępna obsługa protokołu IPv6"
+::msgcat::mcset pl "Options \"-host\" and \"-port\" are required" "Opcje \"-host\" i \"-port\" sÄ… wymagane"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported proxy \"%s\"" "Nieobsługiwany serwer proxy \"%s\""
+
+# tclxmpp/xmpp/compress.tcl
+::msgcat::mcset pl "Compression aborted" "Kompresja strumienia została przerwana"
+::msgcat::mcset pl "Compression timed out" "Kompresja strumienia straciła ważność"
+::msgcat::mcset pl "Server hasn't provided compress feature" "Serwer nie obsługuje kompresji strumienia"
+::msgcat::mcset pl "Server hasn't provided supported compress method" "Serwer nie oferuje obsługiwanej metody kompresji strumienia"
+::msgcat::mcset pl "Compression negotiation failed" "Uzgadnianie metody kompresji nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Compression negotiation successful" "Uzgadnianie metody kompresji powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Compression setup failed" "Ustawienie kompresji nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported compression method" "Nieobsługiwana metoda kompresji"
+
+# tclxmpp/xmpp/streamerror.tcl
+::msgcat::mcset pl "Stream error" "BÅ‚Ä…d strumienia"
+::msgcat::mcset pl "Stream error (%s)" "BÅ‚Ä…d strumienia (%s)"
+::msgcat::mcset pl "Stream error (%s): %s" "BÅ‚Ä…d strumienia (%s): %s"
+::msgcat::mcset pl "Stream error: %s" "BÅ‚Ä…d strumienia: %s"
+::msgcat::mcset pl "Bad format" "ZÅ‚y format"
+::msgcat::mcset pl "Bad namespace prefix" "ZÅ‚y prefiks przestrzeni nazw"
+::msgcat::mcset pl "Connection timeout" "Przekroczono czas oczekiwania na połączenie"
+::msgcat::mcset pl "Host gone" "Serwer nie istnieje"
+::msgcat::mcset pl "Host unknown" "Nieznany serwer"
+::msgcat::mcset pl "Improper addressing" "Nieodpowiednia adresacja"
+::msgcat::mcset pl "Invalid from" "Nieprawidłowy nadawca"
+::msgcat::mcset pl "Invalid ID" "Nieprawidłowy ID"
+::msgcat::mcset pl "Invalid namespace" "Nieprawidłowa przestrzeń nazw"
+::msgcat::mcset pl "Invalid XML" "Nieprawidłowy XML"
+::msgcat::mcset pl "Policy violation" "Naruszenie polityki bezpieczeństwa"
+::msgcat::mcset pl "Remote connection failed" "Zdalne połączenie nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Resource constraint" "Ograniczenie zasobów"
+::msgcat::mcset pl "Restricted XML" "Ograniczony XML"
+::msgcat::mcset pl "See other host" "Sprawdź inny serwer"
+::msgcat::mcset pl "System shutdown" "Wyłączenie systemu"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported encoding" "Nieobsługiwane kodowanie"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported stanza type" "Nieobsługiwany typ zwrotki"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported version" "Nieobsługiwana wersja"
+::msgcat::mcset pl "XML not well-formed" "Źle sformatowany XML"
+
+# tclxmpp/xmpp/iq.tcl
+::msgcat::mcset pl "Illegal IQ type \"%s\"" "Nieprawidłowy typ IQ \"%s\""
+
+# tclxmpp/xmpp/xmpp.tcl
+::msgcat::mcset pl "An existing variable \"%s\" cannot be used as an XMPP token" "Istniejąca zmienna \"%s\" nie może zostać użyta jako token XMPP"
+::msgcat::mcset pl "Free without disconnect" "Zwolnij bez rozłączenia"
+::msgcat::mcset pl "IQ %s timed out" "Przekroczono czas oczekiwania na IQ %s" 
+::msgcat::mcset pl "IQ id doesn't exists in memory" "IQ id nie istnieje w pamięci"
+::msgcat::mcset pl "Opening stream aborted" "Przerwano otwieranie strumienia"
+::msgcat::mcset pl "Opening stream timed out" "Przkeroczono czas oczekiwania na otwarcie strumienia"
+::msgcat::mcset pl "Option \"-command\" is illegal for IQ type \"%s\"" "Opcja \"-command\" jest nieprawidłowa dla typu IQ \"%s\""
+::msgcat::mcset pl "Unknown IQ type \"%s\"" "Nieznany typ IQ \"%s\""
+::msgcat::mcset pl "Unsupported stream XMLNS \"%s\"" "Nieobsługiwana wartość XMLNS \"%s\" dla strumienia"
+::msgcat::mcset pl "Usage: ::xmpp::Set xlib property ?value?" "Użycie: ::xmpp::Set xlib property ?value?"
+::msgcat::mcset pl "IQ id %s doesn't exist in memory" "IQ o id %s nie istnieje w pamięci"
+::msgcat::mcset pl "Unknown message type %s" "Nieznany typ wiadomości %s"
+
+# tclxmpp/xmpp/transport.tcl
+::msgcat::mcset pl "Can't switch transport to \"%s\": %s" "Nie można przełączyć transportu na \"%s\": %s"
+::msgcat::mcset pl "Illegal command \"%s\"" "Nieprawidłowe polecenie \"%s\""
+::msgcat::mcset pl "Transport \"%s\" already registered" "Transport \"%s\" jest już zarejestrowany"
+::msgcat::mcset pl "Unknown transport \"%s\"" "Nieznany transport \"%s\""
+
+# tclxmpp/xmpp/auth.tcl
+::msgcat::mcset pl "Illegal value \"%s\" for option \"%s\"" "Nieprawidłowa wartość \"%s\" dla opcji \"%s\""
+::msgcat::mcset pl "Non-SASL authentication aborted" "Uwierzytelnianie Non-SASL zostało przerwane"
+::msgcat::mcset pl "Non-SASL authentication failed" "Uwierzytelnianie Non-SASL nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Non-SASL authentication succeeded" "Uwierzytelnianie Non-SASL powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Non-SASL authentication timed out" "Przekroczono czas oczekiwania na uwierzytelnianie Non-SASL"
+::msgcat::mcset pl "Server doesn't support digest non-SASL authentication" "Serwer nie obsługuje uwierzytelniania Non-SASL typu digest"
+::msgcat::mcset pl "Server doesn't support plaintext non-SASL authentication" "Serwer nie obsługuje uwierzytelniania Non-SASL zwykłym tekstem"
+::msgcat::mcset pl "Server doesn't support plaintext or digest non-SASL authentication" "Serwer nie obsługuje uwierzytelniania Non-SASL typu digest i zwykłym tekstem"
+::msgcat::mcset pl "Server hasn't provided non-SASL authentication feature" "Serwer nie udostępnia uwierzytelniania Non-SASL"
+::msgcat::mcset pl "Waiting for non-SASL authentication fields" "Oczekiwanie na atrybuty uwierzytelniania non-SASL"
+::msgcat::mcset pl "Waiting for non-SASL authentication results" "Oczekiwanie na wyniki uwierzytelniania non-SASL"
+
+# tclxmpp/xmpp/tls.tcl
+::msgcat::mcset pl "TLS handshake failed: %s" "Wymiana potwierdzeń TLS nie powiodła się: %s"
+
+# tclxmpp/xmpp/xml.tcl
+::msgcat::mcset pl "Illegal attribute \"xmlns\". Use -xmlns option" "Nieprawidłowy atrybut \"xmlns\". Użyj opcji -xmlns"
+::msgcat::mcset pl "Invalid option \"%s\"" "Nieprawidłowa opcja \"%s\""
+::msgcat::mcset pl "Parser \"%s\" doesn't exist" "Parser \"%s\" nie istnieje"
+
+# tclxmpp/xmpp/sasl.tcl
+::msgcat::mcset pl "Authentication succeeded" "Uwierzytelnianie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Cannot forbid digest mechanisms" "Nie można zabronić mechanizmów digest"
+::msgcat::mcset pl "Missing option \"-username\" or \"-domain\"" "BrakujÄ…ca opcja \"-username\" lub \"-domain\""
+::msgcat::mcset pl "No SASL package found" "Nie znaleziono pakietu SASL"
+::msgcat::mcset pl "Only one option \"-username\" or \"-domain\" is allowed" "Tylko jedna z opcji \"-username\" lub \"-domain\" jest dozwolona"
+::msgcat::mcset pl "SASL authentication aborted" "Uwierzytelnianie SASL zostało przerwane"
+::msgcat::mcset pl "SASL authentication timed out" "Przekroczono czas oczekiwania na uwierzytelnianie SASL"
+::msgcat::mcset pl "SASL callback error: client needs to write \"%s\"" "Błąd zwrotny SASL: klient musi zapisać \"%s\""
+::msgcat::mcset pl "SASL step error: %s" "BÅ‚ad kroku SASL: %s"
+::msgcat::mcset pl "Server hasn't provided SASL authentication feature" "Serwer nie udostępnia uwierzytelniania SASL"
+::msgcat::mcset pl "Authentication failed" "Uwierzytelnianie nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "Incorrect encoding" "Niepoprawne kodowanie"
+::msgcat::mcset pl "Invalid authzid" "Niepoprawne authzid"
+::msgcat::mcset pl "Invalid mechanism" "Nieprawidłowy mechanizm"
+::msgcat::mcset pl "Mechanism too weak" "Mechanizm zbyt słaby"
+::msgcat::mcset pl "SASL auth error:\n%s" "BÅ‚Ä…d uwierzytelniania SASL:\n%s"
+::msgcat::mcset pl "Server provided mechanism %s. It is forbidden" "Serwer udostępnia mechanizm %s. Nie jest on dozwolony"
+::msgcat::mcset pl "Server provided mechanisms %s. They are forbidden" "Server udostępnia mechanizmy %s. Nie są one dozwolone"
+::msgcat::mcset pl "Server provided no SASL mechanisms" "Serwer nie udostępnia mechanizmów SASL"
+::msgcat::mcset pl "Temporary auth failure" "Tymczasowy błąd uwierzytelniania"
+::msgcat::mcset pl "Authentication error" "BÅ‚Ä…d uwierzytelniania"
+
+# tclxmpp/xmpp/https.tcl
+::msgcat::mcset pl "HTTPS proxy negotiation aborted" "Uzgadanianie proxy HTTPS zostało przerwane"
+::msgcat::mcset pl "HTTPS proxy negotiation timeout" "Przekroczono czas oczekiwania na uzgadnianie proxy HTTPS"
+
+# tclxmpp/xmpp/stanzaerror.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Access Error" "Błąd dostępu"
 ::msgcat::mcset pl "Address Error" "BÅ‚Ä…d adresu"
 ::msgcat::mcset pl "Application Error" "BÅ‚Ä…d aplikacji"
@@ -1785,8 +1912,108 @@
 ::msgcat::mcset pl "Not Implemented" "Nie zaimplementowano"
 ::msgcat::mcset pl "Recipient Error" "BÅ‚Ä…d odbiorcy"
 ::msgcat::mcset pl "Remote Server Error" "BÅ‚Ä…d zdalnego serwera"
-::msgcat::mcset pl "Request Timeout" "Przekroczony limit czasu oczekiwania na odpowiedź"
+::msgcat::mcset pl "Request Timeout" "Upłynał czas oczekiwania na odpowiedź"
 ::msgcat::mcset pl "Server Error" "BÅ‚Ä…d serwera"
-::msgcat::mcset pl "Unauthorized" "Nie uwierzytelniono"
-::msgcat::mcset pl "Username Not Available" "Nazwa użytkownia niedostępna"
+::msgcat::mcset pl "Unauthorized" "Nie upoważniono"
+::msgcat::mcset pl "Username Not Available" "Nie znaleziono użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "Unrecoverable error" "BÅ‚Ä…d nienaprawialny"
+::msgcat::mcset pl "Request error" "Błąd żądania"
+::msgcat::mcset pl "Temporary error" "BÅ‚Ä…d tymczasowy"
+::msgcat::mcset pl "Bad request" "Błędne żądanie"
+::msgcat::mcset pl "Conflict" "Konflikt"
+::msgcat::mcset pl "Feature not implemented" "Właściwość niezaimplementowana"
+::msgcat::mcset pl "Forbidden" "Dostęp zabroniony"
+::msgcat::mcset pl "Gone" "Obiekt zmienił adres" 
+::msgcat::mcset pl "Internal server error" "Wewnętrzny błąd serwera"
+::msgcat::mcset pl "JID malformed" "Nieprawidłowy JID"
+::msgcat::mcset pl "Item not found" "Element nie znaleziony"
+::msgcat::mcset pl "Not allowed" "Brak dostępu"
+::msgcat::mcset pl "Recipient unavailable" "Odbiorca niedostępny"
+::msgcat::mcset pl "Registration required" "Wymagana rejestracja"
+::msgcat::mcset pl "Remote server not found" "Nie znaleziono serwera"
+::msgcat::mcset pl "Remote server timeout" "Przekroczono czas oczekiwania na odpowiedź serwera"
+::msgcat::mcset pl "Service unavailable" "Usługa niedostępna"
+::msgcat::mcset pl "Redirect" "Przekierowanie"
+::msgcat::mcset pl "Payment required" "Wymagana opłata"
+::msgcat::mcset pl "Not acceptable" "Nie zaakceptowane"
+::msgcat::mcset ru "Not authorized" "Brak autoryzacji"
+::msgcat::mcset pl "Subscription required" "Wymagana subskrypcja"
+::msgcat::mcset pl "Undefined condition" "Niezdefinowany warunek"
+::msgcat::mcset pl "Unexpected request" "Nieoczekiwane żądanie"
 
+# tclxmpp/xmpp/register.tcl
+::msgcat::mcset pl "Date" "Data"
+::msgcat::mcset pl "First name" "ImiÄ™"
+::msgcat::mcset pl "Key" "Klucz"
+::msgcat::mcset pl "Last name" "Nazwisko"
+::msgcat::mcset pl "Misc" "Różne"
+::msgcat::mcset pl "Password" "Hasło"
+::msgcat::mcset pl "Phone" "Telefon"
+::msgcat::mcset pl "Text" "Text"
+::msgcat::mcset pl "Username" "Nazwa użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "Zip" "Kod pocztowy"
+
+# tclxmpp/xmpp/socks5.tcl
+::msgcat::mcset pl "Address type not supported" "Nieobsługiwany typ adresu"
+::msgcat::mcset pl "Command not supported" "Nieobsługiwane polecenie"
+::msgcat::mcset pl "Connection not allowed by ruleset" "Połączenie zablokowane przez zestaw reguł"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 authorization methods response" "Nie udało się odczytać odpowiedzi o metodach uwierzytelniania SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 authorization response" "Nie udało się odczytać odpowiedzi o uwierzytelnieniu SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 connection response" "Nie udało się odczytać odpowiedzi o połączeniu SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 destination IPv4 address and port" "Nie udało się odczytać adresu IPv4 i portu docelowego SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 destination IPv6 address and port" "Nie udało się odczytać adresu IPv6 i portu docelowego SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 destination address type" "Nie udało się odczytać typu adresu docelowego SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 destination domain" "Nie udało się odczytać domeny docelowej SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 destination domain length" "Nie udało się odczytać długości domeny docelowej SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS5 destination port" "Nie udało się odczytać portu docelowego SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to send SOCKS5 authorization methods request" "Nie udało się wysłać żądania metod uwierzytelniania SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to send SOCKS5 authorization request" "Nie udało się wysłać żądania uwierzytelnienia SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Failed to send SOCKS5 connection request" "Nie udało się wysłać żądania połączenia SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "General SOCKS server failure" "Błąd ogólny serwera SOCKS"
+::msgcat::mcset pl "Incorrect SOCKS5 server version" "Nieprawidłowa wersja serwera SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS5 negotiation timed out" "Upłynał czas negocjacji połączenia SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS5 proxy negotiation aborted" "Negocjowanie proxy SOCKS5 zostało anulowane"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS5 server authorization failed" "Uwierzytelnianie na serwerze SOCKS5 nie powiodło się"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS5 server authorization required" "Wymagane uwierzytelnianie na serwerze SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Unknown SOCKS5 destination address type" "Nieznany typ adresu przeznaczenia SOCKS5"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported SOCKS5 authorization method" "Nieobsługiwana metoda uwierzytelniania SOCKS5"
+
+# tclxmpp/xmpp/pconnect.tcl
+::msgcat::mcset pl "Connection timed out" "Upłynął czas ważności połączenia"
+::msgcat::mcset pl "Connection via proxy aborted" "Połączenie przez proxy zostało przerwane"
+::msgcat::mcset pl "Connection via proxy timed out" "Upłynął czas ważności połączenia przez proxy"
+::msgcat::mcset pl "Options \"-host\" and \"-port\" are required (or your proxy filter hasn't returned them)" "Opcje \"-host\" i \"-port\" sÄ… wymagane (lub filtr proxy nie zwraca ich)"
+
+# tclxmpp/xmpp/https.tcl
+::msgcat::mcset pl "Failed to connect to HTTPS proxy" "Nie udało się połączenie z proxy HTTPS"
+::msgcat::mcset pl "HTTPS proxy negotiation timed out" "Upłynał czas negocjacji połączenia proxy HTTPS"
+
+# tclxmpp/xmpp/socks4.tcl
+::msgcat::mcset pl "Client's identd could not confirm the userid" "Usługa identd po stronie klienta nie może potwierdzić id użytkownika"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS4a destination address" "Nie udało się odczytać adresu docelowego SOCKS4a"
+::msgcat::mcset pl "Failed to read SOCKS4a response" "Nie udało się odczytać odpowiedzi SOCKS4a"
+::msgcat::mcset pl "Failed to send SOCKS4a request" "Nie udało się wysłać żądania SOCKS4a"
+::msgcat::mcset pl "Incorrect SOCKS4a server version" "Nieprawidłowa wersja serwera SOCKS4a"
+::msgcat::mcset pl "Request rejected or failed" "Żądanie nie powiodło się lub zostało odrzucone"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS4a proxy negotiation aborted" "Negocjowanie proxy SOCKS4a zostało anulowane"
+::msgcat::mcset pl "SOCKS4a proxy negotiation timed out" "Upłynał czas negocjacji połączenia SOCKS4a"
+::msgcat::mcset pl "Server cannot reach client's identd" "Serwer nie może się połączyć z usługą identd u klienta"
+::msgcat::mcset pl "Unknown SOCKS4a server error" "Nieznany błąd serwera SOCKS4a"
+
+# tclxmpp/xmpp/blocking.tcl
+::msgcat::mcset pl "Nothing to block" "Brak elementów do zablokowania"
+
+# tclxmpp/xmpp/muc.tcl
+::msgcat::mcset pl "Already joining"
+::msgcat::mcset pl "Disconnected from the room"
+::msgcat::mcset pl "Empty nickname"
+::msgcat::mcset pl "Illegal nickname"
+::msgcat::mcset pl "Leaving room"
+::msgcat::mcset pl "MUC room JID \"%s\" is malformed"
+::msgcat::mcset pl "MUC room JID must have empty resource part. The specified JID was \"%s\""
+::msgcat::mcset pl "MUC token doesn't exist"
+::msgcat::mcset pl "Must join room first"
+::msgcat::mcset pl "Nickname didn't change"
+::msgcat::mcset pl "Nickname is changing already"
+::msgcat::mcset pl "The room isn't joined yet"
+::msgcat::mcset pl "User is not banned"More information about the Tkabber-dev mailing list