[Tkabber-dev] r1923 - in trunk/tkabber-plugins: . attline/msgs checkers/msgs chess/msgs custom-urls/msgs debug/msgs ejabberd/msgs floatinglog/msgs georoster/msgs gmail/msgs receipts/msgs reversi/msgs singularity/msgs spy/msgs traffic/msgs whiteboard/msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Sun Feb 14 19:44:18 MSK 2010


Author: sergei
Date: 2010-02-14 19:44:18 +0300 (Sun, 14 Feb 2010)
New Revision: 1923

Added:
  trunk/tkabber-plugins/custom-urls/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/singularity/msgs/pl.msg
Modified:
  trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
  trunk/tkabber-plugins/attline/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/checkers/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/chess/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/ejabberd/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/georoster/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/receipts/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/reversi/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/spy/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/traffic/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg
Log:
	* debug/msgs/pl.msg, gmail/msgs/pl.msg, floatinglog/msgs/pl.msg,
	 spy/msgs/pl.msg, receipts/msgs/pl.msg, reversi/msgs/pl.msg,
	 checkers/msgs/pl.msg, whiteboard/msgs/pl.msg,
	 custom-urls/msgs/pl.msg, ejabberd/msgs/pl.msg, attline/msgs/pl.msg,
	 chess/msgs/pl.msg, georoster/msgs/pl.msg, singularity/msgs/pl.msg,
	 traffic/msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek
	 Chmielowiec).


Modified: trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -1,3 +1,13 @@
+2010-02-14 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* debug/msgs/pl.msg, gmail/msgs/pl.msg, floatinglog/msgs/pl.msg,
+	 spy/msgs/pl.msg, receipts/msgs/pl.msg, reversi/msgs/pl.msg,
+	 checkers/msgs/pl.msg, whiteboard/msgs/pl.msg,
+	 custom-urls/msgs/pl.msg, ejabberd/msgs/pl.msg, attline/msgs/pl.msg,
+	 chess/msgs/pl.msg, georoster/msgs/pl.msg, singularity/msgs/pl.msg,
+	 traffic/msgs/pl.msg: Updated Polish translation (thanks to Irek
+	 Chmielowiec).
+
 2010-01-31 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* tclchat/tclchat_messages.tcl: Fixed typo.

Modified: trunk/tkabber-plugins/attline/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/attline/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/attline/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -7,4 +7,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
 ::msgcat::mcset pl "Remove the attention line after it was expired from its chat window." "Usuń separator nieaktywności po tym jak stracił ważność w oknie rozmowy."
 ::msgcat::mcset pl "Time (in milliseconds) after which unread messages in the currently active chat window are considered read and the attention line is considered expired." "Czas (w milisekundach), po którym nieprzeczytane wiadomości w aktywnym oknie rozmowy zostaną uznane za przeczytane i separator starci ważność."
-
+::msgcat::mcset pl "Whether the Attention Line plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę separatora nieaktywności."

Modified: trunk/tkabber-plugins/checkers/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/checkers/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/checkers/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -61,3 +61,5 @@
 ::msgcat::mcset pl "%s wants play black." "%s chce grać czarnymi."
 ::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
 ::msgcat::mcset pl "\n\n Opponent rejected move:\n %s\n\n" "\n\n Przeciwnik odrzucił ruch:\n %s\n\n"
+::msgcat::mcset pl "Whether the Checkers plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę do gry w warcaby."
+

Modified: trunk/tkabber-plugins/chess/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/chess/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/chess/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -46,6 +46,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Press button if you want resign" "Naciśnij przycisk jeżeli chcesz zrezygnować z gry"
 ::msgcat::mcset pl "\n\n Opponent proposes a draw\n\n" "\n\n Przeciwnik proponuje remis\n\n"
 ::msgcat::mcset pl "Draw (Stalemate)" "Remis (Pat)"
+::msgcat::mcset pl "Draw (Repetition)" "Remis (Powtórzenie)"
 ::msgcat::mcset pl "You win (Checkmate)" "Wygrałeś (Szach i Mat)"
 ::msgcat::mcset pl "Opponent wins (Checkmate)" "Wygrał przeciwnik (Szach i Mat)"
 ::msgcat::mcset pl "Draw (You accepted)" "Remis (Za moją zgodą)"
@@ -57,3 +58,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "%s wants play black." "%s chce grać czarnymi."
 ::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
 ::msgcat::mcset pl "\n\n Opponent rejected move:\n %s\n\n" "\n\n Przeciwnik odrzucił ruch:\n %s\n\n"
+::msgcat::mcset pl "Whether the Chess plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę do gry w szachy."

Added: trunk/tkabber-plugins/custom-urls/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/custom-urls/msgs/pl.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/custom-urls/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -0,0 +1,7 @@
+# Polish messages file for Custom URLs plugin
+# Author: Irek Chmielowiec
+# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Please notify me of errors or incoherencies
+
+::msgcat::mcset pl "Whether the Custom URLs plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę Custom URLs."
+


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/custom-urls/msgs/pl.msg
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Modified: trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/debug/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -11,5 +11,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Log to file" "Zapisuj do pliku"
 ::msgcat::mcset pl "Log to window" "Zapisuj do okna"
 ::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
+::msgcat::mcset pl "Whether the Debug live plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę debugowania."
 
 # vim:ft=tcl:ts=8:sw=4:sts=4:noet

Modified: trunk/tkabber-plugins/ejabberd/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/ejabberd/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/ejabberd/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -32,3 +32,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "Cancel" "Anuluj"
 ::msgcat::mcset pl "Connection:" "Połączenie:"
 ::msgcat::mcset pl "Server JID:" "JID serwera:"
+::msgcat::mcset pl "Whether the Ejabberd plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę administracji serwerem Ejabberd"

Modified: trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/floatinglog/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -3,8 +3,8 @@
 # Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
 # Please notify me of errors or incoherencies
 
-::msgcat::mcset pl "Delay before message hide (in seconds)."  "Odstęp czasu, po którym widomość zostanie ukryta (w sekundach)"
-::msgcat::mcset pl "Floating Log plugin options."        "Ustawienia wtyczki FloatingLog."
+::msgcat::mcset pl "Delay before message hide (in seconds)." "Odstęp czasu, po którym widomość zostanie ukryta (w sekundach)"
+::msgcat::mcset pl "Floating Log plugin options." "Ustawienia wtyczki FloatingLog."
 ::msgcat::mcset pl "Floating Log window properties." "Właściowości okna FloatingLog."
 ::msgcat::mcset pl "From: " "Od: "
 ::msgcat::mcset pl "Idle for %s" "Bezczynny przez %s"
@@ -27,4 +27,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Show notifications (presence state changes, chat state events, IQ queries etc)." "Pokaż powiadomienia (zmiany statusów, zdarzenia wiadomości, zapytania IQ itp.)."
 ::msgcat::mcset pl "Show only personal messages and MUC highlights." "Pokaż tylko wiadomości do mnie i podkreślone wiadomości MUC."
 ::msgcat::mcset pl "Maximum window height." "Maksymalna szerokość okna."
-::msgcat::mcset pl "%s request from %s" "Zapytanie %s od %s"
\ No newline at end of file
+::msgcat::mcset pl "%s request from %s" "Zapytanie %s od %s"
+::msgcat::mcset pl "Login retry for %s in %s" "Ponowna próba połączenia dla %s za %s"
+::msgcat::mcset pl "Whether the Floating Log plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę FloatingLog"

Modified: trunk/tkabber-plugins/georoster/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/georoster/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/georoster/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -17,3 +17,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "Specify how to show cities at the map." "Wybierz sposób prezentacji miast na mapie."
 ::msgcat::mcset pl "Store" "Zapisz"
 ::msgcat::mcset pl "Connection: %s" "Połączenie: %s"
+::msgcat::mcset pl "Whether the Georoster plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę Georoster."

Modified: trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/gmail/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -22,4 +22,5 @@
 ::msgcat::mcset pl "Mark unseen" "Oznacz jako nieprzeczytane"
 ::msgcat::mcset pl "Open Gmail notifications" "Pokaż okno powiadomień Gmail"
 ::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
-::msgcat::mcset pl "Request Gmail notifications." "Odbieraj powiadomienia Gmail."
\ No newline at end of file
+::msgcat::mcset pl "Request Gmail notifications." "Odbieraj powiadomienia Gmail."
+::msgcat::mcset pl "Whether the Gmail plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę Gmail."
\ No newline at end of file

Modified: trunk/tkabber-plugins/receipts/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/receipts/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/receipts/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -8,3 +8,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "Issue receipts for incoming messages." "Wysyłaj potwierdzenia odbioru dla przychodzących wiadomości."
 ::msgcat::mcset pl "Request receipts for outgoing messages." "Żądaj potwierdzeń odbioru dla wysyłanych wiadomości."
 ::msgcat::mcset pl "Request receipts for outgoing messages and reply to such requests originating from chat peers. Message reception state is displayed next to each chat message using special icon." "Żądania potwierdzeń odbioru dla wychodzących wiadomości i odpowiadaj na takie żądania pochodzące od rozmówcy. Status potwierdzenia odbioru jest wyświetlany przy każdej wiadomości w rozmowie za pomocą odpowiedniej ikony."
+::msgcat::mcset pl "Whether the Message Receipts plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę statusu potwierdzenia odbioru."
\ No newline at end of file

Modified: trunk/tkabber-plugins/reversi/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/reversi/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/reversi/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -50,3 +50,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "\n\n Opponent rejected move:\n %s\n\n" "\n\n Przeciwnik odrzucił ruch:\n %s\n\n"
 ::msgcat::mcset pl "You win" "Wygrałeś"
 ::msgcat::mcset pl "Opponent wins" "Wygrał przeciwnik"
+::msgcat::mcset pl "Whether the Reversi plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę do gry w reversi."

Added: trunk/tkabber-plugins/singularity/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/singularity/msgs/pl.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/singularity/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -0,0 +1,8 @@
+# Polish messages file for singularity plugin
+# Author: Irek Chmielowiec
+# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Please notify me of errors or incoherencies
+
+::msgcat::mcset pl "Allows closing obsolete chat windows for a contact when a new chat session window with that contact is about to be opened." "Pozwalaj na zamykanie niepotrzebnych okien rozmów kiedy otwierane jest nowe okno rozmowy z danym użytkownikiem."
+::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
+::msgcat::mcset pl "Singularity plugin options. What this plugin makes is to do cleanup by closing obsolete chat windows opened for different resources of the same contact ensuring only one chat window for a contact is opened at any given time." "Opcje wtyczki singularity. Wtyczka ta pozwala na utrzymanie porządku w oknach rozmów poprzez zamykanie wielu okien rozmów dla różnych zasobów tego samego kontaktu."
\ No newline at end of file


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/singularity/msgs/pl.msg
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Modified: trunk/tkabber-plugins/spy/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/spy/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/spy/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -16,4 +16,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "Cancel" "Anuluj"
 ::msgcat::mcset pl "Plugins options." "Ustawienia wtyczek."
 ::msgcat::mcset pl "Remove" "Usuń"
-
+::msgcat::mcset pl "Whether the Spy Presence plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę śledzenia statusów."

Modified: trunk/tkabber-plugins/traffic/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/traffic/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/traffic/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -15,7 +15,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "All OUT" "Wsz WYCH"
 ::msgcat::mcset pl "On" "Włącz"
 ::msgcat::mcset pl "Off" "Wyłącz"
-::msgcat::mcset pl "Traffic plugin options." "Ustawienia wtyczki statystyki ruchu."
 ::msgcat::mcset pl "Show nick instead of JID." "Pokaż nazwy kontaktów zamiast JID."
 ::msgcat::mcset pl "Use human-readable counters with K, M, G." "Użyj jednostek łatwych do odczytania (Kilo, Mega, Giga)."
 ::msgcat::mcset pl "Traffic statistics" "Statystyka ruchu"
@@ -27,3 +26,5 @@
 ::msgcat::mcset pl "Timer:"
 ::msgcat::mcset pl "Total" "Razem"
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure you want to reset counters?" "Czy na pewno wyzerować liczniki?"
+::msgcat::mcset pl "Traffic Counter plugin options." "Ustawienia wtyczki statystyki ruchu."
+::msgcat::mcset pl "Whether the Traffic Counter plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę statystyki ruchu."

Modified: trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:39:05 UTC (rev 1922)
+++ trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg	2010-02-14 16:44:18 UTC (rev 1923)
@@ -25,4 +25,22 @@
 ::msgcat::mcset pl "%s created: %s" "%s utworzył: %s"
 ::msgcat::mcset pl "%s moved: %s" "%s przesunął: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Enter text" "Wprowadź tekst"
-::msgcat::mcset pl "Show balloons" "Pokaż dymki podpowiedzi"
\ No newline at end of file
+::msgcat::mcset pl "Show balloons" "Pokaż dymki podpowiedzi"
+::msgcat::mcset pl "%s przekształcono: %s"
+::msgcat::mcset pl "Flip horizontally" "Odbij poziomo"
+::msgcat::mcset pl "Flip vertically" "Odbij pionowo"
+::msgcat::mcset pl "Move/Transform" "Przesuń/Przekształć"
+::msgcat::mcset pl "Rectangle" "Prostokąt"
+::msgcat::mcset pl "Rotate 135\u00b0" "Obrót o 135\u00b0"
+::msgcat::mcset pl "Rotate 180\u00b0" "Obrót o 180\u00b0"
+::msgcat::mcset pl "Rotate 45\u00b0" "Obrót o 45\u00b0"
+::msgcat::mcset pl "Rotate 90\u00b0" "Obrót o 90\u00b0"
+::msgcat::mcset pl "%s transformed: %s" "Przekształcono %s: %s"
+::msgcat::mcset pl "All files" "Wszystkie pliki"
+::msgcat::mcset pl "All images" "Wszystkie obrazy"
+::msgcat::mcset pl "GIF images" "Obrazy GIF"
+::msgcat::mcset pl "Image" "Obraz"
+::msgcat::mcset pl "JPEG images" "Obrazy JPEG"
+::msgcat::mcset pl "Loading image failed: %s." "Otwarcie obrazu nie powiodło się: %s."
+::msgcat::mcset pl "PNG images" "Obrazy PNG"
+::msgcat::mcset pl "Whether the Whiteboard plugin is loaded." "Załaduj wtyczkę tablicy rysunkowej."More information about the Tkabber-dev mailing list